Nyhetsarkiv för Kau.se

2000-03-13

Bygg ett jämställt universitet!

Nyheter » 2000-03-13
De nya universiteten har en unik möjlighet att skapa en akademisk miljö präglad av jämställdhet och den möjligheten ska ni ta till vara. Det sa utbildningsminister Thomas Östros när han var på blixtvisit i Karlstad och hade ett seminarium med doktoranderna. Det var på den internationella kvinnodagen som Thomas Östros besökte Karlstad. Han passade på att bjuda in doktoranderna till seminarium på temat Kvinnors karriär i en akademisk värld.
2000-03-13

Så gick 1999

Nyheter » 2000-03-13
Årsredovisningen och bokslutet är nu klart. Året som gick av ett underskott för Karlstads universitet på drygt 20 miljoner kronor. Populärversionen av årsredovisningen trycks just nu och snart kan vi alla ta del av innehållet i den. Men det kan vara svårt att förstå vad alla siffror och torra fakta egentligen innebär. Jag träffade prorektor BengtOve Gustavsson och frågade honom: hur gick 99? - Förra året var vårt första som universitet och det har kostat.
2000-02-15
Vägvalets mentorprojekt är värt att stödja tycker Sparbanksstiftelsen Alfa, som onsdagen den 9 februari överlämnade en check på 600 000 kr till Vägvalet. Pengarna ska användas till att fortsätta arbetet med mentorskap. Projektets idé är att ge studenter en personlig kontakt på ett värmländskt företag eller organisation. Mentorskapet ses mycket positivt från alla håll.
2000-02-15

Universitetet nav för tillväxt

Nyheter » 2000-02-15
Vid ett seminarium tisdagen den 15 februari överlämnade landshövding Ingemar Eliasson det regionala tillväxtavtalet till statssekreterare Dan Andersson. Tillväxtavtalet är en gemensam värmländsk satsning och målet är ökad tillväxt i regionen. Målet ska nås genom att ta tillvara den kompetens och de resurser som finns i Värmland. Nyckelordet är partnerskap.
2000-02-15
Nu har universitetet haft sin första docentföreläsning. Det var Mohamed Abdel Rehim som den 3 februari föreläste under titeln ”Kvantitativ bioanalys: en utmaning inom analytisk kemi”. Föreläsningen handlade om en biomedicinsk metod som man kan använda för att ta reda på vad som händer i kroppen när man tar mediciner. Mohamed Abdel Rehim jobbar på Astra Zeneca och har bland annat handlett examensarbeten vid kemiämnet hos oss. Han hade nu ansökt om att få bli oavlönad docent i analytisk kemi.
2000-01-31

Studentkåren om rapporten

Nyheter » 2000-01-31
– Det är glädjande att universitetsledningen visar att de förstår vikten av god studentomsorg.