Christina Ullenius ny ordförande i Västsvenska universitetssamarbetet

 2005-04-18