Nyhetsarkiv för "Ctf"

2017-01-27
Forskarstudenter från Karlstads universitet tog igår hem segern i Cyber Challenge 2017, arrangerat av Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (FHS/CATS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där de agerade experter på nationell cybersäkerhet. - Vi är otroligt glada och hedrade över detta pris, speciellt med tanke på det hårda arbete vi lagt ner i tävlingen, säger Jenni Reuben, forskarstudent inom datavetenskap och en av delta
2017-01-24
… För ett år sedan blev du redaktör för den högt rankade vetenskapliga journalen Journal of Business Research, JBR. Hur har första året varit? – Det har varit bra och jag har lärt mig enormt mycket. Jag får läsa och bedöma stora mängder av artiklar och får därmed en inblick i den senaste forskningen och vilka trender som finns.
2017-01-19
Psykologiska faktorer är mer avgörande än pengar för att människor ska ändra sitt beteende. Ändå tenderar beslutsfattare, marknadsförare och folk i allmänhet att tro att ekonomiska skäl är de viktigaste. Det menar Per Kristensson, professor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet. Genom att undersöka människors benägenhet att handla ekologiska varor har Per Kristensson identifierat fyra faktorer som får människor att ändra sitt beteende.
2017-01-18

Per Skålén i P4 Värmland

Nyheter » 2017-01-18
Den 18 januari pratade Per Skålén, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, om musikbranschens utveckling i P4 Värmland. Mycket har hänt inom musikbranschen de senaste åren. Musik finns i dag tillgänglig när som helst och vart som helst via olika streamingtjänster. Hur påverkar branschens aktörer av denna utveckling? Om detta forskar Per Skålén i projektet MINS, Music Innovation Network Inner Scandinavia.
2017-01-17
I samband med konferensen Transportforum intervjuades doktoranden Jessica Westman i Sveriges Radio om sin senaste studie som handlar om barns resvanor. Studien visar att allt fler föräldrar tar bilen för att skjutsa sina barn till och från skolan oavsett avstånd. - Vår senaste studie visar att föräldrar i allt större utsträckning skjutsar sina barn till och från skolan oavsett om avståndet är kort eller långt.
2017-01-17
Internationella online-kurser med stark anknytning till de mest framgångsrika forskningsmiljöerna och direkt anpassade till yrkesverksamma. Det kommer att kunna erbjudas vid Karlstads universitet tack vare ett utvecklingsprojekt i samarbete med en rad ledande företag och med stöd från KK-stiftelsen. KK-stiftelsen har beviljat Karlstads universitet 6 miljoner kronor under 2017-2019 för att utveckla och genomföra nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå.
2016-12-19
Kotaiba Aal, doktorand vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet, har fått ett Hedelius stipendium på 100 000 kr för att besöka Texas State University i San Marcos, USA, där han ska arbeta med sin doktorsavhandling. Kotaiba Aal kommer att spendera ett halvår som gästdoktorand vid Texas State University i San Marcos.
2016-12-19
Så här i jultider blir vi allt mer stressade och påverkade av trängsel och hög ljudvolym i butikerna. Hur kan vi göra julhandeln mindre stressig? Om det handlar en aktuell studie vid Karlstads universitet. I studien undersöker forskarna Anders Gustafsson och Poja Shams vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, hur man kan minska stress i köpsammanhang.
2016-12-16
Du är nyss hemkommen till Sverige efter att ha spenderat ett par månader i Australien, vad har du gjort där? - Jag har varit gästprofessor på University of Queensland Business School i Brisbane, Australien. Under min vistelse där har jag fokuserat på vår forskning kopplat till kundupplevelser och tjänsteinnovation som bedrivs inom CTF:s stora forskningsprofil Tjänsteinnovation för hållbara affärer.
2016-12-14

Anders Gustafsson i P4 Värmland

Nyheter » 2016-12-14
Den 14 december medverkade Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi, i radioprogrammet Plånboken i P4 Värmland. Vad pratade du om? - Jag pratade om en aktuell studie som jag genomfört med min kollega Poja Shams, lektor i företagsekonomi vid CTF. Den handlar om stress vid köpsammanhang där vi med hjälp av avancerade aktivitetsarmband undersöker vilka faktorer som ligger bakom stressen och hur man kan mildra dem.
2016-12-14

Margareta Friman i ny expertgrupp

Nyheter » 2016-12-14
Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, har fått ett uppdrag som expert i ett nytt forskningsprojekt om hur man kan få fler att resa kollektivt i norska stadsregioner. Margareta Friman är en av deltagarna i expertgruppen för det nya projektet "Transfer: access, egress and transfer practices for designing multimodal connectivity".
2016-12-12
Musik, ögonkontakt och opersonliga säljare får kunderna att trivas och handla mer i butiken. Detta visar Pernille K Anderssons avhandling i psykologi. - Våra känslor och beteende påverkas hela tiden av det som finns omkring oss. Som kunder har butikers så kallade upplevelserum stor påverkan på våra upplevelser och köpbeslut, säger Pernille K Andersson. Upplevelserummet består av två dimensioner, fysisk miljö och social miljö.
2016-12-08
Forskare vid Karlstads universitet har beviljats 5,3 miljoner till forskning om energieffektivare arbetspendling. Energimyndigheten är projektets huvudfinansiär. I projektet ska forskarna Lars E Olsson och Margareta Friman verksamma vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group, vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap och utveckla metoder för energieffektivt resande.
2016-12-05
Den 30 november – 1 december samlades närmare 200 deltagare på Karlstad Congress Culture Centre för Service Convention Sweden – en konferens med fokus på hur man kan skapa och utveckla framtidens välfärdssamhälle. Ledande experter, forskare och innovatörer gav en inblick i sitt arbete där innovation, tjänster och upplevelser är nyckeln till framgång. Först ut bland presentatörerna var Joeri van den Steenhoven, MaRS Solutions Lab i Kanada.
2016-11-23
Charlotte Bäccman, lektor i psykologi, är ny föreståndare för HumanIT. Uppdraget är på ett år framåt och fokus kommer att ligga på att åter knyta an till IT-branschen i regionen, efter en period av internationellt samarbete. HumanIT är en mångvetenskaplig miljö för forskning om användarens perspektiv på informations- och kommunikationsteknik (IKT).
2016-11-22

Per Kristensson i SVT

Nyheter » 2016-11-22
Per Kristensson, professor vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, medverkar i SVT:s konsumentprogram Plus nu på torsdag den 24 november. Programmet handlar om Black Friday, superrean från USA som infaller den 25 november, och om familjer som infört köpstopp under ett helt år. - I programmet berättar jag vad jag tänker om köpstopp som en form av beteendeförändring samt hur man kan värja sig mot olika typer av försäljningstekniker.
2016-11-18
Margareta Friman, professor i psykologi, var en av jurymedlemmarna i tävlingen "Sveriges bästa kundcenter", en tävling för kollektivtrafikens kundcenter, som avgjordes den 17 november. - Det har varit kul och inspirerande. Det är kundens upplevelse av respektive deltagande kundcenter som har mätts.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"