Nyhetsarkiv för "Ctf"

2016-05-24
Anställda inom lågstatusyrken har dåliga arbetsförhållanden, brist på inflytande och låg lön. De får hela tiden försöka upprätthålla sin värdighet i servicemöten och hantera samhällets nedvärderande syn på lågstatusyrken. Hur gör de anställda för att få en bättre arbetssituation, skapa värdighet i sitt arbete?
2016-05-20

Vårruset 2016

Nyheter » 2016-05-20
I går besökte det årliga loppet Vårruset Karlstad. Tillsammans med 8000 andra löpsugna tjejer sprang våra forskare Kaisa, Frida, Josina, Katrin, Maria och Helena. Bra jobbat tjejer! Vårruset hålls årligen i 17 olika städer runt om i Sverige och igår var det dags för Karlstad. På plats fanns våra forskare Kaisa Koskela-Huotari, Josina Vink, Frida Skarin, Katrin Lättman, Maria Åkesson och Helena Lundberg. Bra jobbat tjejer!
2016-05-04
Professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Förra veckan bjöd du in ledande tjänsteforskare från hela världen till ert andra möte inom forskarnätverket INSR, International Network of Service Researchers, här i Karlstad. Hur gick det? - Det gick fantastiskt bra!
2016-04-25
Forskarna Markus Fellesson, docent i företagsekonomi vid Karlstads universitet, och Nicklas Salomonson biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås, har tilldelats stipendiet till Handels förre ordförande Kenth Petterssons minne. Stipendiet delades ut på Handels kongress under söndagen den 24 april och gavs till de båda forskarna för deras forskning kring besvärliga kunder. - Det känns väldigt bra och är en stor ära att få ett sådant här pris.
2016-04-25
Det pratas om tjänsteinnovation, värdeskapande och ett ökat fokus på tjänstelogik. Vill du veta vad det innebär och hur kan man leda och utveckla en verksamhet utifrån tjänstelogik? Då kan den nya boken Tjänstelogik, skriven av forskaren Per Skålén vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, vara ett bra verktyg för dig. Boken beskriver tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet.
2016-04-20

Samot partnerdagar

Nyheter » 2016-04-20
Den 13-14 april träffades aktörer i Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group vid Karlstads universitet, för att diskutera och lyfta gemensamma frågeställningar inom kollektivbranschen. - Sedan starten för tio år sedan har vi varje år samlat våra forskare och samarbetspartners till en gemensam konferens där vi tillsammans arbetat kring gemensamma frågeställningar och teman.
2016-04-19
Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, blir biträdande redaktör i ämnet miljöpsykologi hos Frontiers in psychology. Margareta Friman har erbjudits och tackat ja till uppdraget som biträdande redaktör i ämnet miljöpsykologi vid den vetenskapliga tidskriften Frontiers in psychology. Tidskriften publicerar forskning över hela det psykologiska fältet och är indelade i olika undersektioner.
2016-04-18
Forskarna Lars E Olsson, Peter Magnusson och Alexander Sukhov har vunnit priset "Nokia Award for The Paper with the Best Technological Implications”. Forskarna prisades för konferenspappret ”The What, Who, When, Where and How idea assessment" som skrivits tillsammans med Jennie Björk vid KTH.
2016-04-12
Internet of Things innebär nya affärsmöjligheter och påverkar alla branscher. På Tjänsteinnovationsdagen den 27 april i Karlstad kommer Sofi W Elfving att prata om vilka möjligheter och utmaningar IoT innebär och varför det är viktigt. - Internet of Things, IoT, är en viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle där både saker och människor är uppkopplade och kan kommunicera och rapportera om sin status och omgivning.
2016-04-12
Den 27 april bjuder CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till Tjänsteinnovationsdagen på Karlstad CCC där kommer forskar och företagare att dela sina kunskaper och erfarenheter inom tjänsteinnovation, värdeskapande, kundupplevelser, affärsmodeller, digitalisering och Internet of things. I programmet medverkar bland andra Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och innovation vid CTF.
2016-03-29
Med förhoppningen att skapa nya innovationer och öka kollektivt resande har strukturerna i den svenska regionala och lokala kollektivtrafiken förändrats under de senaste åren. I en ny licentiatuppsats har Sara Davoudi, doktorand i företagsekonomi, studerat kollektivtrafikmyndigheternas kapacitet att utforma kollektivtrafiken på ett sätt som stimulerar intentionerna med den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft 2012.
2016-03-24
Vi är glada över att välkomna Anna Fyrberg Yngfalk som ny forskare till oss på CTF.  Anna Fyrberg Yngfalk är företagsekonom och disputerade 2011 inom ämnet marknadsföring på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.
2016-03-23
Vi är glada över att hälsa Charlotte Bäccman, Fil dr i psykologi, välkommen till oss på CTF. Charlotte är ny forskare inom forskningsprofilen "Tjänsteinnovation för hållbara affärer" som handlar om att förstå och kartlägga tjänsteinnovationers beståndsdelar, hur tjänsteinnovationer kommer in och förändrar branscher i grunden.
2016-03-21
CTF-forskning syns i media. Forskarna Lars Witell och Nina Löfberg medverkar i projektet "Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin" som bedrivs tillsammans med Swerea IVF och Linköpings universitet i samarbete med ett antal värmländska företag. Projektet är finansierat av Vinnova inom programmet Produktion 2030. Projektet, som nu lider mot sitt slut, har uppmärksammats i värmländsk media. Läs artikel i NWT här. Läs artikel i VF: här.
2016-03-17
Den 8 april kl 10-12 bjuder CTF in till ett webbinarium på temat "Future knowledge sharing". Detta är en aktivitet inom satsningen på nätbaserade kurser inom tjänsteinnovation och riktar sig till yrkesverksamma med intresse för tjänster, kundupplevelser och verksamhetsutveckling. Det kostar inget att delta men anmälan krävs. Den 8 april kl 10-12 bjuder CTF in till webbinarium inom området tjänsteinnovation.
2016-03-01

Experten: Hot och våld ökar

Nyheter » 2016-03-01
CTF i media: Markus Fellesson, docent i företagsekonomi vid Karlstads Universitet, har gjort studien ”Att jobba med jobbiga kunder”. Han konstaterar att hot och våld har blivit ett allt vanligare inslag i många anställdas vardag. CTF syns på kollega.se: Markus Fellesson, docent i företagsekonomi vid Karlstads Universitet, har gjort studien ”Att jobba med jobbiga kunder”.
2016-02-17
CTF – Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet och Försäkringskassan startar ett nytt projekt med fokus på de handläggande medarbetarnas arbetssituation. Bakgrunden är den pågående diskussionen inom svensk offentlig sektor om vikten av tillit till professionen. Syftet är att lära mer om vilka förutsättningar som krävs för ett väl fungerande möte mellan medarbetare och medborgare.
2016-01-25

Intervjupersoner sökes!

Nyheter » 2016-01-25
Vi söker intevjupersoner till ett nytt forskningsprojekt som handlar om rollen som marknadsförare. Vi vill veta vad en marknadsförare gör på jobbet. Vi söker dig som idag arbetar som marknadsförare på företag och som vill ställa upp på en intervju kring frågor som: Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll? Hur genomförs dessa? Har din arbetssituation förändrats något under senaste åren och i så fall hur?
2016-01-15
Under sex månader ska Karlstads universitet utveckla en strategi för webbaserad distansutbildning på avancerad nivå. Utbildningar utvecklas tillsammans med näringslivet och olika samhällsaktörer och bygger på forskningen inom några av universitetets excellenta och starka forskargrupper.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"