Nyhetsarkiv för "Ctf"

2018-04-18
Den 16 april fick Katrin Lättman, doktorand i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta emot pris för sin forskning om tillgänglighet inom vardagligt resande på konferensen TRA VISIONS 2018. Inför konferensen hade unga forskare från hela Europa skickat in innovativa ideér på smarta, hållbara och integrerade transport- och mobilitetslösningar. Katrin Lättman kom på andra plats.
2018-04-17
Medarbetare med kontinuerlig kundkontakt, frontpersonal, har en nyckelroll vid tjänsteinnovation. Genom att involvera medarbetarna kan företagsledningen skapa bättre förutsättningar för attraktiva och realiserbara tjänster.
2018-04-16
Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, blir ny prorektor för Karlstads universitet. - Jag känner entusiasm och glädje inför mitt nya uppdrag.
2018-04-12
... Du har medverkat i Morgon P4 Värmland, vad handlade inslaget om? - Det handlade om kontorslandskap och en aktuell metod för att få stopp på störande kollegor. Företaget ABB har testat metoden som går ut på att använda lampor vid de anställdas arbetsplatser. Grön lampa indikerar att den anställda är ledig och får störas medan en röd lampa indikerar på att den anställda är upptagen och inte får störas.
2018-03-28

Forskning inspirerar examination

Nyheter » 2018-03-28
På kursen Advanced service management på Handelshögskolan är en del av examinationsuppgiften att göra en poster om sitt arbete, ungefär som på forskningskonferenser. Ett sätt för studenterna att visa sina kunskaper- och ett sätt att använda forskningens metoder i undervisningen. Liksom tidigare ställdes alla postrar ut i Handelshögskolan, hus 11.
2018-03-26
Den 22 mars medverkade Jessica Westman, postdoktor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, i programmet för konferensen "Mobilitet & Betende". Tillsammans med bland andra miljöministern Karolina Skog var Jessica Westman inbjuden talare till konferensen på temat framtida hållbara mobilitetslösningar. Konferensen fokuserar på den enskilda människan och vad som behövs för att vi ska ändra beteende.
2018-03-23
"Vi behöver resa mer hållbart" är en uppmaning som blir allt vanligare i vårt samhälle, och på goda grunder. Hänsyn till miljön är en av många anledningar till att välja bort bilen till förmån för kollektivtrafik, cykel eller gång. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det också svårt att motivera bilägande, på sikt kommer det bli ännu mer kostsamt att äga och förvara den privata bilen. Men, hur enkelt är det egentligen att leva det liv man vill utan bil?
2018-03-13
I januari 2018 startade Karlstads universitet sina två första internationella och onlinebaserade spetsutbildningar inom ramen för ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Nu har universitetet beviljats ytterligare finansiering för att utveckla fler kurser. Under 2018 kommer kurser inom datakommunikation och materialteknik att arbetas fram.
2018-03-08

Call for papers - NoRD2018

Nyheter » 2018-03-08
The NoRD2018 organizers invite submissions to the 10th Nordic Workshop on Relationship Dynamics. NoRD workshops are open to all researchers in the areas of Marketing and Management (or related areas); the ‘Nordic’ title simply refers to the locations and people organizing the workshops. NoRD focuses on dynamics in buyer-seller relationships (both b-to-c and b-to-b relationships).
2018-02-05
I mitten på januari samlades forskare och doktorander i Karlstad för nätverksmöte inom det internationella projektet Service Design for Innovation, SDIN. I samband med mötet arrangerade CTF och Experio Lab en öppen konferens på temat tjänstedesign. Under tre dagar träffades doktorander och forskare inom det europeiska doktorandnätverket i Karlstad.
2018-01-18
Det blir allt vanligare att anställda får dela arbetsplats med sina kollegor i stora, öppna kontorslandskap. På så sätt vill företag och organisationer spara pengar men också underlätta interaktionen mellan de anställda. En ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar dock på det motsatta förhållandet.
2018-01-16
Under våren ska Johan Quist, forskare och lektor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, delta i arbetet med att utse finalister till Guldlänken 2018. Guldlänken är en utmärkelse som sedan 1999 premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. – Det är hedrande att få frågan och det var självklart för mig att tacka ja.
2018-01-11
Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats 4,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen för forskning om tjänstefiering hos tillverkande företag. I projektet ska forskarna utveckla en referensmodell för att skapa en bättre förståelse för hur tjänstefiering går till i praktiken. Globalisering och ökad konkurrens har gjort att många tillverkande företag ökat sina tjänsteerbjudanden, inte minst när det gäller avancerade tjänster.
2017-12-19
Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning fortsätter att stödja CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Under de kommande tre åren kommer fem gästforskare att knytas till forskargruppen med stöd från stiftelsen. CTF får fortsatt finansiellt stöd från Anderstiftelsen.
2017-12-14
CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, sätter fokus på tjänsteinnovation i vården. Tillsammans med RISE Service Labs arrangerades ett event den 23 november i Stockholm med deltagare från bland andra Vinnova, Karolinska universitetssjukhuset och SKL. – Vårt event handlade om att fokusera på utmaningar i dagens samhälle när det gäller att ta fram komplexa tjänster.
2017-12-12
Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och vicerektor, har beviljats medel från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse för projektet ”Service Innovation from a service ecosystem point of view: Scaling up and Technology enablers”.
2017-12-12

Marit Engen ny forskare vid CTF

Nyheter » 2017-12-12
Vi är glada över att presentera Marit Engen som ny forskare vid CTF. Hon är vår andra postdoktor i företagsekonomi som anslutits till CTF i år. Marit disputerade 2016 vid Högskolen i Innlandet, Lillehammer. Hennes forskningsintresse ligger inom området tjänsteinnovation och doktorsavhandling "Frontline employees as participants in service innovation processes – Innovation by Weaving" handlar om tjänsteinnovationsprocesser med fokus på medarbetarinvolvering.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"