Nyhetsarkiv för "Ctf"

2019-09-05
Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska inom ramen för ett intereggkonsortium analysera färdtjänstresor ur ett resenärsperspektiv. Satsningen finansieras av EU:s utvecklingsfond Interreg Baltic Sea Region. - Syftet med vårt projekt är att analysera resegrupper med olika former av funktionshinder och deras upplevda erfarenhet av befintliga färdtjänstresor, säger projektledare Per Echeverri, forskare vid CTF.
2019-09-04
Vi välkomnar Jasper van Kuijk, doktor i industriell designteknik vid Delft University of Technology i Nederländerna. Han kommer att vara gästforskare på CTF fram till nästa sommar. - Under min tid här på CTF ska jag skriva på en populärvetenskaplig bok om användarcentrerad design som finansieras av den nederländska stiftelsen The Dutch Research Council.
2019-09-04
We welcome Jasper van Kuijk, Assistant professor of User-centered design & innovation at Delft University of Technology in the Netherlands. He will be a visiting researcher at CTF until next summer. During his stay at CTF, he will be working on a popular scientific book on user-centered design, for which he got a grant from the Dutch organization for scientific funding.
2019-08-26
Lycka, upplevelser och hållbar utveckling för människor och samhälle är i fokus för Lars E. Olssons forskning. Han är forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning och sedan 1 juni professor i psykologi där han också verkar som ämnesföreträdare. Lars E. Olsson disputerade våren 2007 kring beslutsfattandets psykologi vid Göteborgs universitet.
2019-08-23
Tobias Otterbring, tidigare doktorand vid CTF och numera forskare vid Århus universitet samt gästforskare vid CTF, har tilldelats utmärkelsen 2018 Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award för sin doktorsavhandling. - Det är hedrande att min forskning uppmärksammas internationellt. Det visar också att CTF:s forskning håller världsklass, säger Tobias Otterbring.
2019-06-26
Nyligen arrangerades en av världens främsta konferenser inom tjänsteforskning, QUIS16, på Karlstads universitet. I programmet medverkade flera av forskningsfältets grundare som berättade hur allt började, gav värdefulla insikter och goda råd för fortsatt forskning och utveckling.
2019-06-26
En globaliserad värld som förändras i allt snabbare takt ställer krav på snabba innovationsprocesser. En nyligen publicerad avhandling beskriver hur samarbeten genom öppna innovationsprocesser i nätverk kan vara ett alternativ som gör resan från idé till kommersialisering kortare. Konstant utveckling av ny teknologi i en snabbt föränderlig och globaliserad värld förkortar produkters livscykler.
2019-06-26
Digitaliseringen och GDPR har gjort hantering av persondata allt mer krävande för många organisationer. Förra året anmäldes 2300 personuppgiftsincidenter till Datainspektionen, varav en fjärdedel gällde offentlig sektor. Förutom rättsliga och tekniska utmaningar finns också frågor om hur värde skapas med persondata, och inte minst på vems villkor.
2019-06-26
Digitalization and GDPR have made management of personal data increasingly demanding for many organizations, as well as citizens. Last year there were reports on 2300 personal data incidents to the Swedish Data Protection Authority, of which one quarter concerned the public sector. In addition to legal and technical challenges, there are also questions on how value is created with personal data, and not least on whose terms.
2019-06-25
In the latest CTF blog, Dr. Kaisa Koskela-Huotari shares her reflections and key takeaways from the international symposium QUIS16, held June 10-13 at Karlstad University. Two weeks have passed since the closing of QUIS16, and the streets of Karlstad have emptied of our international conference participants.
2019-06-25
Resan genom vården för en patient, kan den förändras? Hur blir patienter bemötta och varför? I en ny doktorsavhandling har Josina Vink forskat om just patientresan och hur den kan förbättras. Hon menar att det inte bara är detaljerna som är viktiga för förändringen av patientresan, utan också hela strukturen kring vården, med normer, beteenden och regler. En stor del av den hjälp som patienter idag får på vårdcentraler kan lika gärna ges till patienten i hemmet.
2019-06-24

CTF artikel på CIM’s topp 20

Nyheter » 2019-06-24
Alexandre Sukhov, doktorand i företagsekonomi, har skrivit artikeln ”The role of perceived comprehension in idea evaluation” som är en av de 20 mest nedladdade artiklarna i journalen Creativity and Innovation Management under 2017-2018. I artikeln undersöker Alexandre Sukhov medborgarnas engagemang i utvärderingar av nya idéer för kollektivtrafiktjänster. Sammanfattning Idea evaluation is a vital stage in the front end of innovation, which helps managers decide the direct
2019-06-24
Du är just nu aktuell som "Klimatångestdoktorn" i P4 Värmland. Vad innebär det? - Ja, det stämmer. Jag kommer att medverka i flera avsnitt där vi behandlar olika typer av frågor som rör klimatet och vad vi som medborgare kan göra för att minska vår påverkan och därmed också få lite mindre ångest. Första avsnittet sändes redan i förra veckan, vad handlade det om? - Det handlade om koldioxidutsläpp och dess påverkan på klimatet.
2019-06-20
Tillsammans med näringslivet har Karlstads universitet beviljats forskningsmedel för två forskningsprojekt, TRUEdig och AMHiPP från KK-stiftelsen. Forskningsprojektet TRUEdig handlar om hur företag som utvecklar digitala tjänster för ökad personlig integritet kan öka användarens trygghet och känsla av egenmakt. Forskningsprojektet AMHIPP ska utveckla olika materials mikrostruktur för maximal stryka och hållbarhet.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"