Nyhetsarkiv för "Ctf"

2017-11-20
Att kommunicera vetenskap är en utmanande del av vårt jobb som forskare. Jag skriver dessa rader direkt efter en föreläsning tillsammans med Klas Hallberg. Vi har i flera år pratat och utbytt erfarenheter bakom scenen, men sedan i våras föreläser vi också tillsammans. Att blanda humor och allvar ger en extra dimension till budskapet och tvingar mig som forskare att tänka lite annorlunda.
2017-11-06
Artikeln "Institutional Complexity as a Driver for Innovation in Service Ecosystems” har tilldelats utmärkelsen "Service Science 2017 Best Article Award". Kaisa Koskela-Huotari, doktorand i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är en av författarna till artikeln. Artikeln är skriven av Jaakko Siltaloppi, Aalto University, Kaisa Koskela-Huotari, CTF, samt Stephen L.
2017-10-30
Forskarna Margareta Friman och Lars E. Olsson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats medel från Vinnova för projektet ”Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd”.
2017-10-26
Läs vår senaste blogginlägg som Kaisa Koskela-Huotari, doktorand i företagsekonomi vid CTF, skrivit tillsammans med forskarna Jaakko Siltaloppi and Stephen L. Vargo. Innovation and change are omnipresent in the contemporary society and business. For a long time, innovation has been associated with activities within firms that develop new offerings—products and services—for the customers.
2017-10-23

För vem är det vi forskar?

Nyheter » 2017-10-23
I vilken utsträckning är samhällsvetenskaplig forskning egentligen relevant och nyttig för samhället? Den frågan diskuteras när Centrum för tjänsteforskning, CTF, bjuder in till öppet seminarium med Mats Alvesson, professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, med anledning av den nya boken ”Return to meaning”. Boken ”Return to meaning” är skriven av Mats Alvesson, Roland Paulsen och Yiannis Gabriel.
2017-10-20
Under 2018 inleder forskare vid CTF ett förnyat samarbete med nätverket BEST, Benchmarking in European Service of Public Transport. Syftet är att undersöka sambandet mellan kollektivtrafikresor och upplevd livskvalitet i sju europeiska städer. Nätverket BEST startades 1999 i syftet att öka användningen av kollektivtrafik i europeiska stadsområden och består av kollektivtrafikaktörer i Bergen, Köpenhamn, Geneve, Helsingfors, Rotterdam – Den Haag, Oslo och Stockholm.
2017-10-17
Den 16 oktober föreläste forskarna Helén Williams och Fredrik Wikström om hållbar utveckling och matkonsumtion på Barnens universitet. Föreläsningen var en del i Globala Karlstad som pågår den 7–22 oktober och som arrangeras av Karlstads kommun tillsammans med Sida. Globala veckan i Karlstad syftar till att uppmärksamma global utveckling och hur invånare kan vara med och bidra till en mer hållbar värld och till FN:s 17 globala mål och Agenda 2030.
2017-10-11
Under Vipp forskarskolas höstmöte fick deltagarna bland annat en presentation av och rundvandring på BillerudKorsnäs stora satsning Next Generation i Grums. Flera doktorandprojekt redovisades och även ett besök på Stora Ensos sågverk i Grums hanns med under höstmötets två dagar. Vipp forskarskola samlar forskare och företagsrepresentanter för samarbete inom fiberbaserade processer och produkter.
2017-10-06

Forskning på Instagram

Nyheter » 2017-10-06
Instagramkontot Kauresearch startades upp i september med syftet att ge en lättillgänglig bild av vår forskning och våra forskare. Flera forskare har under en längre tid uttryckt ett behov av att visa upp forskningen på Karlstads universitet via Instagram. - Instagram är ett verktyg som kan bidra till att nå ut till nya målgrupper med den forskning som pågår vid universitetet.
2017-10-03
CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, bjuder in till ett frukostseminarium om digitaliseringens användningsområden och påverkan inom handeln och besöksnäringen. Ta del av forskning om hur digitaliserade tjänster kan främja framtidens kundupplevelser och skapa värde för kunder och företag. E-handelns tillväxt har ökat kraftigt de senaste åren och slår hårt mot fysiska butiker.
2017-10-02
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är först i Europa att tilldelas det prestigefyllda uppdraget som ordförande för det internationella akademiska rådet AMA Academic Council. Rådet leder och utvecklar arbetet inom AMA:s akademiska nätverk. AMA, American Marketing Association är den främsta och mest inflytelserika organisationen inom marknadsföring som forskningsdisciplin.
2017-09-28
Jana Huck är ny doktorand i företagsekonomi vid CTF. Hon kommer att bedriva sina doktorandstudier inom området innovationsstyrning med fokus på tjänsteinnovationer och dess implementering. – Jag vill bland annat utforska vilka organisatoriska faktorer som bidrar till en lyckad implementering av tjänsteinnovationer och hur digitala lösningar kan stödja implementeringsprocessen.
2017-09-27
I början av 2017 beviljades Karlstads universitet medel från KK-stiftelsen för att utveckla och genomföra nätbaserade kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma. I januari 2018 ger CTF kursen Idea Management som en del i denna satsning och det är nu hög tid att söka till kursen.  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, kommer från och med januari 2018 att erbjuda kursen Idea Management.
2017-09-27
Vi är glada över att hälsa forskarna Fredrik Wikström och Helén Williams välkomna till CTF. De forskar om hur förpackningar kan påverka människor att slänga mindre mat. Fredrik Wikström och Helén Wikström är verksamma inom ämnet Miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Just nu bedriver de sin forskning inom ett FORMAS-projekt som pågår fram till och med 2019.
2017-09-14
Vi är glada över att hälsa Jakob Trischler, postdoktor i företagsekonomi, välkommen till oss på CTF. Jakob Trischler kommer ursprungligen från Österrike, men har bott i Australien de senaste åren. Han är företagsekonom och tog sin doktorsexamen 2015 vid Southern Cross University i Australien. Jakob forskar inom området service design, främst med fokus på co-design som handlar om hur användare får en aktiv roll i tjänsteutvecklingsprojekt.
2017-09-13
Källa: Dagens samhälle. Statliga myndigheters lokala service ska ses över, och regeringen avsatte nyligen 80 miljoner kronor för 2018. Risken är dock att de föreslagna lokala kontoren snarare blir skyltfönster än bidrar till en utökad och bättre verksamhet för medborgarna. I dag skriver forskarna Johan Quist och Martin Fransson om servicekontorens verkningsgrad i Dagens samhälle. Läs hela inlägget i Dagens samhälle.
2017-09-13
Sture Nöjd är ny doktorand i psykologi vid CTF. Han kommer att forska kring framtagningen av digitala hjälpmedel och tjänster utifrån de behov och möjligheter som kunder, patienter, medborgare upplever eller kan förväntas uppleva i framtiden. Sture är legitimerad psykolog och tog sin psykologexamen år 2000 vid Umeå universitet. Efter det arbetade han inom olika psykologverksamheter fram tills 2010 då han fick anställning på Karlstads universitet.
2017-09-12
What is the first thing that comes to your mind when you think about the word ‘market’? Usually, everybody will have an idea of what a market is and can give a specific meaning for the word. However, if you look closer, these meanings and the assumptions connected to it can be very different from one another. This is true for both the “everyday” and “academic” use of the word.
2017-09-11
Den 13-17 augusti medverkade forskarna Carolina Camén och Katrin Lättman i transportkonferensen Thredbo15, International Conference Series on Competition and Ownership in Land Passenger Transport.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"