Nyhetsarkiv för "Ctf"

2016-03-17
Den 8 april kl 10-12 bjuder CTF in till ett webbinarium på temat "Future knowledge sharing". Detta är en aktivitet inom satsningen på nätbaserade kurser inom tjänsteinnovation och riktar sig till yrkesverksamma med intresse för tjänster, kundupplevelser och verksamhetsutveckling. Det kostar inget att delta men anmälan krävs. Den 8 april kl 10-12 bjuder CTF in till webbinarium inom området tjänsteinnovation.
2016-03-01

Experten: Hot och våld ökar

Nyheter » 2016-03-01
CTF i media: Markus Fellesson, docent i företagsekonomi vid Karlstads Universitet, har gjort studien ”Att jobba med jobbiga kunder”. Han konstaterar att hot och våld har blivit ett allt vanligare inslag i många anställdas vardag. CTF syns på kollega.se: Markus Fellesson, docent i företagsekonomi vid Karlstads Universitet, har gjort studien ”Att jobba med jobbiga kunder”.
2016-02-17
CTF – Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet och Försäkringskassan startar ett nytt projekt med fokus på de handläggande medarbetarnas arbetssituation. Bakgrunden är den pågående diskussionen inom svensk offentlig sektor om vikten av tillit till professionen. Syftet är att lära mer om vilka förutsättningar som krävs för ett väl fungerande möte mellan medarbetare och medborgare.
2016-01-25

Intervjupersoner sökes!

Nyheter » 2016-01-25
Vi söker intevjupersoner till ett nytt forskningsprojekt som handlar om rollen som marknadsförare. Vi vill veta vad en marknadsförare gör på jobbet. Vi söker dig som idag arbetar som marknadsförare på företag och som vill ställa upp på en intervju kring frågor som: Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll? Hur genomförs dessa? Har din arbetssituation förändrats något under senaste åren och i så fall hur?
2016-01-15
Under sex månader ska Karlstads universitet utveckla en strategi för webbaserad distansutbildning på avancerad nivå. Utbildningar utvecklas tillsammans med näringslivet och olika samhällsaktörer och bygger på forskningen inom några av universitetets excellenta och starka forskargrupper.
2015-12-18
Hur barn färdas till och från skolan har betydelse för deras välmående och kan komma att påverka deras studieresultat. I december försvarade psykologidoktoranden Jessica Westman sin licentiatuppsats "Experiences of everyday travel - though the lens of a child" som handlar om just detta. Jessica Westmans licentiatuppsats handlar om barns upplevelser av sina vardagsresor. Hur resans egenskaper påverkade barnens upplevelser, humör och kognitiv prestation.
2015-12-17
Representanter från världsledande verksamheter, forskare, lärare, konsulter och politiker var inbjudna till Karlstad CCC den 2-3 december för att prata om hur vi kan utveckla framtidens välfärdstjänster. Kraven på både tjänster och leverantörer blir allt högre och oavsett om användaren kallas kund, medborgare, kommuninvånare eller patient så är det upplevelsen som gör skillnad. Att kunna erbjuda tjänster som utgår från användarens behov blir allt viktigare.
2015-12-10
Karlstads universitet med Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group, är den främsta europeiska institutionen inom kollektivtrafikforskning. Detta visar en ny studie där man kartlagt kollektivtrafikforskningen och dess påverkan. Studien visar att kollektivtrafikforskning engagerar såväl disciplinär som interdisciplinär forskning och att den ökat de senaste åren. Störst produktion av forskning inom området sker i USA och Kina.
2015-12-09

Kommunalråd på besök

Nyheter » 2015-12-09
Under sista veckan i november besökte Maria Frisk, kommunalråd i Karlstad (Mp), och Daniel Kristiansson, politisk sekreterare (Mp), Samot och CTF på Karlstads universitet för att diskutera stadsutveckling och kollektivtrafik. - Det händer mycket i Karlstad vad gäller kollektivtrafiken vilket också påverkar den framtida stadsutvecklingen. Vår forskning på livskvalitet, hållbara resor och attraktiva städer kan ge viktiga inspel för den fortsatta utvecklingen.
2015-11-17
Majoriteten av köpbeslut tas på plats i butik. Även om man redan på förhand bestämt sig för att köpa en viss sorts flingor är det först i butiken det avgörs vilket flingpaket som hamnar i varukorgen. Detta är butiksinnehavare och varumärkesägare väl medvetna om och därför är våra butiker idag fyllda med olika budskap till oss konsumenter. Frågan är vad som egentligen funkar och hur konsumenterna reagerar.
2015-11-16

Hallå där Margareta Friman...

Nyheter » 2015-11-16
Föreståndare för Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group vid Karlstads universitet. Den 12 november deltog du på Centrumdagen 2015 som är det avslutande eventet med VINN-Excellence- och Berzelii Centra – som samlar svenska universitet, forskningsinstitut och industri kring forskning och innovation. Nu närmar sig slutet efter tio års verksamhet och det är dags att summera och blicka mot framtiden.
2015-11-16
Den 21-22 oktober stod Samot värd för den fjärde nationella konferensen i transportforskning. Transsportforskare och forskarstuderande presenterade och diskuterade forskningsfrågor inom transportsystemet, till exempel analys, förståelse, planering och utvärdering.
2015-11-13

Hållbara affärer berör alla

Nyheter » 2015-11-13
Per Grankvist, föreläsare och debattör med hållbarhet i fokus, var årets huvudtalare på Handelshögskolans dag den 12 november. Han väckte många tankar kring hållbara och lönsamma affärer. Med det avskalade budskapet var enkelt "Alla våra resurser finns här på jorden och de kan man använda på två sätt: smart eller dumt! " Hållbar ekonomi, miljö, människa och samhälle.
2015-11-13
Hur barn färdas till och från skolan har betydelse för deras välmående och kan påverka deras studieresultat. Den 11 december lägger psykologidoktoranden Jessica Westman fram sin licentiatuppsats "Experiences of everyday travel - though the lens of a child" som handlar om just detta. Jessica Westmans licentiatuppsats inom psykologi handlar om barns upplevelser av sina vardagsresor.
2015-11-11
Den 18 november besöker kronprinsessparet Värmland och en del av besöket förläggs till Karlstads universitet. Kronprinsessparet kommer bland annat att vara åhörare i ett panelsamtal som är öppet för studenter och personal. Panelsamtalet kommer att ske i Aula Magna mellan klockan 11.00-11.40.
2015-11-04
Nyligen släppte den högt rankade vetenskapliga tidskriften Journal of Product Innovation Management sitt första virtuella nummer. Detta nummer består av de nio vetenskapliga artiklar som gjort störst genomslag i forskningssamhället inom området kundinvolvering.
2015-11-03
Doktorand i företagsekonomi vid CTF, vad arbetar du med just nu? - Just nu är mitt huvudfokus på att samla in data och förbereda bidrag till nästa sommar konferenser. Jag arbetar i ett projekt tillsammans med CTF-forskarna Per Skålén och Per Kristensson där vi genomför intervjuer hos företaget Telenor för att undersöka de institutionella förändringsprocesser som lett till inrättandet av Telenor banka i Serbien.
2015-11-02
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tar över som en av redaktörna för Journal of Business Research vid årsskiftet. - Det känns som det är dags för en ny utmaning så uppdraget kommer väldigt lägligt. Jag kommer att lära mig oerhört mycket, bland annat mer om hur reviewers gör värderingar, syn på god vetenskap och om publiceringsprocessen som sådan.
2015-11-02

Välkommen Sebastian Dehling!

Nyheter » 2015-11-02
CTF välkomnar Sebastian Dehling som ny doktorand i företagsekonomi. Han är knuten till projektet Service Design for Innovation som bedrivs inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Sebastian kommer att bedriva sina doktorandstudier inom delprojektet "Service innovation through designing resource-integrating systems". Hans forskningstema är stakeholder participation in value co-creation med fokus på tjänsteinnovation.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"