Nyhetsarkiv för "Ctf"

2016-08-29
Den 30 november - 1 december är det dags för den tredje upplagan av Service Convention Sweden, landets ledande konferens inom tjänsteinnovation och tjänstedesign riktat till den offentliga och privata välfärdssektorn. Globalisering, urbanisering och digitalisering utmanar befintliga strukturer och ger nya förutsättningar att utveckla våra välfärdstjänster.
2016-08-29

Upptäck tjänstelogik med oss

Nyheter » 2016-08-29
Tillsammans kan vi identifiera hur du genom industriell tjänstefiering kan hitta framtida affärsmöjligheter och helhetslösningar. Industriell tjänstefiering och tjänstelogik handlar om att fokusera på nyttan och värdet din produkt eller tjänst gör för din kund och kan innebära stora möjligheter till förnyelse och identifiering av nya affärsmöjligheter för dig.
2016-08-18

Hello Vassilis Charitsis...

Nyheter » 2016-08-18
Ph D Student in Business Administration, you spent the spring semester in London and in Toronto. What did you do there? - I spent the spring semester at Royal Holloway, University of London, where I was invited by Dr Alan Bradshaw, and at York University in Toronto where I worked with Dr Detlev Zwick. I spent about three months at each university. It was a great experience as it gave me the opportunity to collaborate with academics whose work I find inspiring.
2016-06-21
I maj blev forskaren Peter Magnusson befordrad till professor i företagsekonomi med inriktning på industriell ekonomi vid Karlstads universitet. Här berättar Peter om sin resa från praktiserande ingenjör till professor.
2016-05-24
Anställda inom lågstatusyrken har dåliga arbetsförhållanden, brist på inflytande och låg lön. De får hela tiden försöka upprätthålla sin värdighet i servicemöten och hantera samhällets nedvärderande syn på lågstatusyrken. Hur gör de anställda för att få en bättre arbetssituation, skapa värdighet i sitt arbete?
2016-05-20

Vårruset 2016

Nyheter » 2016-05-20
I går besökte det årliga loppet Vårruset Karlstad. Tillsammans med 8000 andra löpsugna tjejer sprang våra forskare Kaisa, Frida, Josina, Katrin, Maria och Helena. Bra jobbat tjejer! Vårruset hålls årligen i 17 olika städer runt om i Sverige och igår var det dags för Karlstad. På plats fanns våra forskare Kaisa Koskela-Huotari, Josina Vink, Frida Skarin, Katrin Lättman, Maria Åkesson och Helena Lundberg. Bra jobbat tjejer!
2016-05-04
Professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Förra veckan bjöd du in ledande tjänsteforskare från hela världen till ert andra möte inom forskarnätverket INSR, International Network of Service Researchers, här i Karlstad. Hur gick det? - Det gick fantastiskt bra!
2016-04-25
Forskarna Markus Fellesson, docent i företagsekonomi vid Karlstads universitet, och Nicklas Salomonson biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås, har tilldelats stipendiet till Handels förre ordförande Kenth Petterssons minne. Stipendiet delades ut på Handels kongress under söndagen den 24 april och gavs till de båda forskarna för deras forskning kring besvärliga kunder. - Det känns väldigt bra och är en stor ära att få ett sådant här pris.
2016-04-25
Det pratas om tjänsteinnovation, värdeskapande och ett ökat fokus på tjänstelogik. Vill du veta vad det innebär och hur kan man leda och utveckla en verksamhet utifrån tjänstelogik? Då kan den nya boken Tjänstelogik, skriven av forskaren Per Skålén vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, vara ett bra verktyg för dig. Boken beskriver tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet.
2016-04-20

Samot partnerdagar

Nyheter » 2016-04-20
Den 13-14 april träffades aktörer i Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group vid Karlstads universitet, för att diskutera och lyfta gemensamma frågeställningar inom kollektivbranschen. - Sedan starten för tio år sedan har vi varje år samlat våra forskare och samarbetspartners till en gemensam konferens där vi tillsammans arbetat kring gemensamma frågeställningar och teman.
2016-04-19
Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, blir biträdande redaktör i ämnet miljöpsykologi hos Frontiers in psychology. Margareta Friman har erbjudits och tackat ja till uppdraget som biträdande redaktör i ämnet miljöpsykologi vid den vetenskapliga tidskriften Frontiers in psychology. Tidskriften publicerar forskning över hela det psykologiska fältet och är indelade i olika undersektioner.
2016-04-18
Forskarna Lars E Olsson, Peter Magnusson och Alexander Sukhov har vunnit priset "Nokia Award for The Paper with the Best Technological Implications”. Forskarna prisades för konferenspappret ”The What, Who, When, Where and How idea assessment" som skrivits tillsammans med Jennie Björk vid KTH.
2016-04-12
Internet of Things innebär nya affärsmöjligheter och påverkar alla branscher. På Tjänsteinnovationsdagen den 27 april i Karlstad kommer Sofi W Elfving att prata om vilka möjligheter och utmaningar IoT innebär och varför det är viktigt. - Internet of Things, IoT, är en viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle där både saker och människor är uppkopplade och kan kommunicera och rapportera om sin status och omgivning.
2016-04-12
Den 27 april bjuder CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till Tjänsteinnovationsdagen på Karlstad CCC där kommer forskar och företagare att dela sina kunskaper och erfarenheter inom tjänsteinnovation, värdeskapande, kundupplevelser, affärsmodeller, digitalisering och Internet of things. I programmet medverkar bland andra Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och innovation vid CTF.
2016-03-29
Med förhoppningen att skapa nya innovationer och öka kollektivt resande har strukturerna i den svenska regionala och lokala kollektivtrafiken förändrats under de senaste åren. I en ny licentiatuppsats har Sara Davoudi, doktorand i företagsekonomi, studerat kollektivtrafikmyndigheternas kapacitet att utforma kollektivtrafiken på ett sätt som stimulerar intentionerna med den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft 2012.
2016-03-24
Vi är glada över att välkomna Anna Fyrberg Yngfalk som ny forskare till oss på CTF.  Anna Fyrberg Yngfalk är företagsekonom och disputerade 2011 inom ämnet marknadsföring på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.
2016-03-23
Vi är glada över att hälsa Charlotte Bäccman, Fil dr i psykologi, välkommen till oss på CTF. Charlotte är ny forskare inom forskningsprofilen "Tjänsteinnovation för hållbara affärer" som handlar om att förstå och kartlägga tjänsteinnovationers beståndsdelar, hur tjänsteinnovationer kommer in och förändrar branscher i grunden.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"