Nyheter

 • 2021-01-27

  En resa i Förintelsens spår

  Förintelsens minnesdag är den 27 januari. Under åtta år, mellan 2005 och 2012, reste Anders Österberg, adjunkt i samhällskunskap vid Karlstads universitet, till Polen med bland annat lärarstudenter och personal från Karlstads universitet.

  - Det var resor i Förintelsens spår med olika inslag och besöksmål. I snitt var det drygt fyrtio resenärer.

  Förintelseöverlevaren Joost Lakmaker var en viktig del av dessa resor. I söndags, 24 januari, avled Joost Lakmaker. Martin Lindkvist, multimediaproducent, Karlstads universitet, deltog i resan 2009 och spelade in filmen Joost – överlevaren från Auschwitz.

  Se filmen Joost - överlevare från Auschwitz.

 • 2021-01-27

  Framtidsbilder för det digitala Värmland tar form

  Några pratar om det, några är på god väg och några ligger i framkant. Digitalisering i olika former är högaktuellt, inte minst nu under pandemin. Att arbeta medvetet med digitalisering är idag en nyckelfaktor - för konkurrenskraft inom industri och företag till samhällsservice och god livskvalitet.

  Inom EU-projektet Digiterri samverkar Värmland med två andra europeiska regioner för att stödja en digital utveckling. Nu har den första av tre workshoppar genomförts och en vision för en värmländsk digitaliseringsstrategi har börjat ta form.

  - Projektet Digiterri kan förhoppningsvis bidra till att den värmländska digitaliseringsresan får än mer fart, inte minst genom samarbetet med två andra regioner i Europa, säger Håkan Spjuth på avdelningen för externa relationer vid Karlstads universitet.

 • 2021-01-27

  Lärare vid Ingesund medverkar i nominering till amerikansk Grammy

  Peter Herrestahl, violinist, samt lärare och professor vid Musikhögskolan Ingesund, medverkar på en inspelning som är nominerad till en amerikansk Grammy i kategorin bästa utövare och producent tillsammans med Oslo Filharmoniske Orkester och producenten Hans Kipfer. Prisutdelningen genomförs digitalt från Los Angeles i mars.

  Nomineringen syftar till Peter Herrestahls medverkan på en inspelning av Kaija Saariahos violinkonsert tillsammans med dirigent Clement Takasc och Oslo Filharmoniske Orkester på det svenska skivbolaget BIS med producent Hans Kipfer.

  - Kaija Saariaho är den nulevande mest framförda kompositören inom sin genre idag, säger Peter Herretstahl – fantastisk musik!

 • 2021-01-26

  Vill sprida en ökad förståelse för vikten av samarbeten

  Samhällsutmaningar som exempelvis klimatförändringar med översvämningar, jordskred och skogsbränder, är händelser som sker med förödande konsekvenser och ofta katastrofala resultat. Hanteringen av sådana utmaningar är i fokus i artikeln ”Implementation through collaborative crisis management and contingency planning: the case of dam failure in Sweden”.

  I artikeln argumenterar doktorand Erik Persson och professor Mikael Granberg för att dammbrott kan fungera som en operationalisering av en stor ock komplex samhällsutmaning då även dammbrott passar många av kriterierna genom potentialen för breda, livsförändrande och förödande konsekvenser. Samtidigt dammbrott tämligen enkelt studeras i en fokuserad fallstudie. På detta sätt blir dammbrott en modell för samhällets hantering av risker kopplade till samhällsutmaningar.

 • 2021-01-22

  Nytt kandidatprogram i folkhälsovetenskap – hälsa, miljö och samhälle

  Karlstads universitet inrättar ett kandidatprogram i folkhälsovetenskap – hälsa, miljö och samhälle. År 2020 sökte fler än 2500 studenter fristående kurser inom folkhälsovetenskap, det är en ökning från föregående år med över 900 sökande.

  Det stora samhällsintresset för hälsovetenskap och folkhälsofrågor är högaktuellt. Karlstads universitet bemöter intresset och från och med hösten 2021 startar ett kandidatprogram i folkhälsovetenskap.

  - Vi är glada över att kunna erbjuda ett kandidatprogram i folkhälsovetenskap, säger rektor Johan Sterte. Kunskapen som en folkhälsovetare besitter är betydelsefull ur ett samhällsperspektiv och kan komma till nytta inom flera olika yrkesområden.

 • 2021-01-21

  Antologi om hedersrelaterat våld och förtryck

  Under 2020 var Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, goodwill-ambassadör för Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF). Nu släpps antologin ”Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra?”.

  Syftet med antologin är bland annat att uppmärksamma och bidra med kunskapsstöd om det nya examensmålet i högskoleförordningen gällande mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Antologin utgår från de drabbades perspektiv.

@KAU

Städer påverkas alltmer av klimatförändringar. Vem bestämmer hur städerna ska anpassas och vilka vinner på klimatan… https://t.co/3ZdVfXucJa