Nyheter

 • 2017-09-23

  Storfirande i dagarna två

  Under veckoslutet kunde Karlstads universitet stolt examinera cirka 650 studenter ut i arbetslivet. Universitetet sjöd av feststämning under helgens evenemang, flaggorna var hissade, röda mattan utrullad och stämningen var fylld av både glädje och vemod.

  I dagarna två har universitetet delat ut cirka 650 glasäpplen till förväntansfulla studenter som nu lämnar studietiden för arbetslivet. Glasäpplet, som universitetet delar ut som examensgåva vid examenshögtidens ceremoni är designat av Ragnar Klenell.

 • 2017-09-22

  KBT och mindfulness kan hjälpa utmattade föräldrar till barn med kronisk sjukdom

  Föräldrar till barn med kroniska sjukdomar lider ofta av stress och utmattning. De är i stort behov av insatser för den egna hälsan. Behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, och mindfulness har visat sig minska stressen och öka såväl psykisk som fysisk hälsa. Dessutom blir föräldrarna mer nöjda med livet, särskilt vad gäller relationen till barnet och partnern. Det visar en avhandling i psykologi från Karlstads universitet.

  Malin Anclair forskar i klinisk psykologi vid Karlstads universitet. I sin avhandling kartlade hon rädslor hos föräldrar till barn med hjärntumör respektive akut lymfatisk leukemi. Hon undersökte om KBT och mindfulness kan minska stress och utmattning samt förbättra livskvaliteten hos föräldrar till barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättningar.

 • 2017-09-21

  Bra utfall för Karlstads universitet i regeringens budgetproposition

  I regeringens budgetproposition för 2018 får Karlstads universitet del av den satsning som görs på en utbyggd högre utbildning i Sverige. Anslagen höjs till utbildning, forskning och samverkan.

  - Det ser positivt ut för vår del och särskilt glädjande är utfallet till följd av vår förmåga till samverkan med näringsliv och offentlig sektor, säger rektor Johan Sterte.

  Förutom 5 miljoner kronor till fortsatt samverkansutveckling höjs anslaget till utbildning med 10 miljoner kronor och till forskning med 7 miljoner kronor. Innehållet i budgetpropositionen ger universitetet förutsättningar för utveckling och förnyelse, menar Johan Sterte.

  - Utfallet är bättre än jag förväntade mig för både utbildning och forskning.

 • 2017-09-21

  1100 citeringar i internationella vetenskapliga tidskrifter

  Efter 2 års hårt arbete publicerades artikeln "Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries" i tidskriften The Lancet. Det var 2009 och har nu passerat över 1100 citeringar.

  Artikeln bygger på ett internationellt samarbete mellan forskare från England, USA, Nya Zealand och Staffan Jansson, Karlstads universitet, där de skrev om barnmisshandel i industriländerna, det vill säga huvudsakligen USA och Europa.
  - Man ska inte vara rädd för människor som kan mycket. Utan vara glad att man får så mycket tillbaka och själv reser sig ett snäpp, säger Staffan Jansson, professor emeritus i folkhälsovetenskap.

 • 2017-09-18

  Ledande journalistikforskare ny gästprofessor

  Barbie Zelizer är en av världens ledande journalistikforskare och har bland annat skrivit böcker om bildjournalistik i krig och konflikter. Nu är hon ny gästprofessor i Globala mediestudier vid Karlstads universitet. Professor Zelizer kommer under läsåret att medverka i undervisning, forskning och vid höstens Anderseminarium i journalistik.

  Barbie Zelizer är föreståndare för forskningsmiljön Scholars Program in Culture and Communication vid Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania. Hon har själv tidigare arbetat som journalist och fokuserar sin forskning på journalistikens makt, dess kollektiva minne och de bilder av konflikter och krig som journalistiken förmedlar. Hon har skrivit flera böcker, bland annat "What journalism can be" som utkom i år och den uppmärksammade "About to Die: How News Images Move the Public" som kom ut 2010.

 • 2017-09-11

  Årets alumner 2017 – Marie Fossum Strannegård och Jörgen Svensson

  Två tidigare studenter vid Karlstads universitet hedras varje år som Årets alumner. De har använt sin utbildning på ett inspirerande sätt, har spännande karriärer och är goda förebilder för universitetets studenter. I år tilldelas Marie Fossum Strannegård och Jörgen Svensson utmärkelsen Årets alumner.

  Marie Fossum Strannegård har en filosofi kandidatexamen med systemvetenskap som huvudämne från Karlstads universitet (1995). Studierna i Karlstad lade grunden för en internationell karriär i energi- och telekombranschen. En röd tråd i Maries karriär är utveckling, hon har bland annat utvecklat affärsmodeller och strategier för att möta marknadens behov för flera stora bolag som Ericsson och Fortum. Sedan i juni i år har Marie en ny roll, hon sitter numera i ledningsgruppen i en startup, North Volt. Tillsammans ska de bygga Europas största batterifabrik!

@KAU

KBT och mindfulness kan hjälpa utmattade föräldrar till barn med kronisk sjukdom: https://t.co/8DEL2T1ewu