Nyheter

 • 2019-05-15

  Världens största demokrati går till val

  Professor Anjoo Sharan Upadhyaya och professor Priyankar Upadhyaya från Banaras Hindu University håller den 21 maj en öppen föreläsning om det indiska valet 2019, det största demokratiska valet i mänsklighetens historia.

  Anjoo Upadhyaya och Priyankar Upadhyaya har tidigare besökt Karlstads universitet vid ett flertal tillfällen och de är båda framstående forskare inom fredsforskning. Denna gång är de här tack vare Linnaeus-Palme partnerskapet med Banaras Hindu University och de kommer att undervisa som gästföreläsare på olika program och kurser. Priyankar Upadhyaya innehar proffesuren ”UNESCO Chair for Peace and Intercultural Understanding” och Anjoo Upadhyaya har bland annat forskat om kvinnor och fredsprocesser i Nepal men också på kvinnor med utländsk bakgrund i svenska politiska processer.

 • 2019-05-15

  Kvalitetsgranskare på besök hos juridik, skatterätt och rättsvetenskap

  Kvalitetsutvärderingarna inom juridik, skatterätt och rättsvetenskap pågår för fullt. Måndag och tisdag, 13-14 maj, var Treklöverns bedömargrupp för klustret på platsbesök hos Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet deltar på distans med teknikens hjälp.

  Kvalitetsgranskningen görs inom Treklöversamarbetet, som är ett sätt för lärosätena att regelbundet granska de utbildningar som inte utvärderas av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Regelbunden granskning av utbildningar är även ett av kraven i ESG (standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring i det europeiska området för högre utbildning) och en del i Karlstads universitets kvalitetspolicy.

 • 2019-05-14

  Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4–6 ht 2019 ställs in

  Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram ställs in ht 2019 på grund av för få sökande. De studenter som tidigare påbörjat utbildningen kommer att fortsätta enligt plan.
  - Betydelsen för den här sortens utbildning är stor och det är tråkigt att vi i år inte kan erbjuda det verksamhetsintegrerade grundlärarprogrammet för årskurs 4–6. Vi har inte haft mer än enstaka avhopp från de studenter som påbörjade utbildningen och det visar att det ändå finns goda förutsättningar för framtiden, säger rektor Johan Sterte.

  Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram vänder sig till de som vill arbeta som lärare i
  åk 4–6 i grundskolan. Utbildningen innebär att studenten studerar på 75 % och är anställd i en kommun på 50 %, där studenten arbetar som lärare tre dagar i veckan och studerar parallellt två dagar i veckan.

  Antagning 2019
  Inför antagning ht 2019 hade 14 kommuner gått fram med tillsammans 26 platser för Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 4–6. Bedömningen är att 25 platser, av resursskäl, utgör ett minimum för att kunna starta programmet.

 • 2019-05-14

  Nätverksträff inom naturvetenskap

  Under två dagar hölls Dulrikmöte på Karlstads universitet. Dulrik är ett nätverk för svenska universitet som har omfattande utbildning och forskning inom naturvetenskap.

  Tvådagarsmötet inleddes med att rektor Johan Sterte hälsade alla välkomna till Karlstads universitet. Först på programmet stod Smart specialisering och Anders Olsson, strateg på Region Värmland, berättade hur man bygger samverkan mellan akademin och regionen i Värmland.

 • 2019-05-14

  Ny utrymningsorganisation i hus 21

  Mellan den 13 maj 2019 och 31 december 2020 pågår ett pilotprojekt gällande ny utrymningsorganisation i hus 21 (hus Vänern). Det innebär att utrymningsvästar och utrymningskort finns utplacerade i lokalerna. Den som är först på plats efter ett larm kan utrymma lokalerna, det gäller både studenter och personal.

  Den nya utrymningsorganisationen som testas i hus 21 innebär att det fortfarande finns utbildade utrymningsledare, men om dessa inte är på plats när brandlarmet går ges andra möjlighet att utrymma lokalerna. Utrymningsvästar och utrymningskort som beskriver vilken del av byggnaden som ska utrymmas finns utplacerade i lokalerna. Den som först är på plats kan ta på sig västen för utrymningsledare och utrymma lokalen enligt instruktion.

 • 2019-05-10

  Datavetenskap söker fyra nya doktorander

  Datavetenskap vid Karlstads universitet söker nu fyra doktorander. Tre av tjänsterna är inriktade mot digital hälsotjänstutveckling och en tjänst stärker upp ämnets arbete inom molntjänster.

  DigitalWell Arena är en storsatsning på utveckling av digitala hälsotjänster. Projektet, som är i sitt startskede, rekryterar nu tre doktorander som kommer att bidra med forskning relaterat till kommunikationslösningar för 5G, datasäkerhet och integritet inom hälsosektorn samt mjukvarukvalité i hälsosystem.

@KAU

RT @joergelp: Just in case you cannot attend my presentation today during the Include conference @KAU on #openeducation for social inclusio…