Kurser i Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete har en tydlig inriktning på praxisnära forskning med innehåll mot såväl studier av skolors organisation, lärares yrkesliv samt ämnesdidaktikiskt innehåll i förskola och skola.
Pedagogiskt arbete riktas till studerande som har en lärarutbildning och som vill knyta samman denna kompetens med forskning om den praktiska verksamheten och dess villkor såväl lokalt, nationellt som internationellt. Forskning inom pedagogiskt arbete bidrar till en kritisk debatt och diskussion om skola.