Kurser i Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete har en tydlig inriktning på praxisnära forskning med innehåll mot såväl studier av skolors organisation, lärares yrkesliv samt ämnesdidaktikiskt innehåll i förskola och skola.
Pedagogiskt arbete riktas till studerande som har en lärarutbildning och som vill knyta samman denna kompetens med forskning om den praktiska verksamheten och dess villkor såväl lokalt, nationellt som internationellt. Forskning inom pedagogiskt arbete bidrar till en kritisk debatt och diskussion om skola.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Att leda lokal skolutveckling 15 HP
Att leda och utveckla förskolans verksamhet 30 HP
De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande 30 HP
Den lärande eleven - grundlärare 15 HP
Den lärande eleven 1 - musiklärare 7,5 HP
Den lärande eleven 2 - musiklärare 7,5 HP
Folkbildningens/Kulturskolans ideologiska traditioner och legala förutsättning 10 HP
Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap 7,5 HP
Förskolan och vetenskapliga perspektiv 30 HP
Handledarutbildning för lokala lärarutbildare 7,5 HP
Kvalitativa metoder i systematisk kunskapsbildning 15 HP
Kvantitativa metoder i systematisk kunskapsbildning I 15 HP
Leda lärande - grundlärare 15 HP
Leda lärande 1 - musiklärare 7,5 HP
Leda lärande 2 - musiklärare 7,5 HP
Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet. 7,5 HP
Lärarens professionella förhållningssätt - grundlärare 15 HP
Lärarens professionella förhållningssätt - verksamhetsintegrerad utbildning 15 HP
Pedagogiskt ledarskap i förskolan 7,5 HP
Självständigt arbete för lärare 15 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling 15 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II 15 HP
Skolan som lärande organisation 15 HP
Skolutvecklingens teori och praktik 15 HP
Tema barn och barndom 30 HP
Tema Barn och Barndom 30 HP
Tema Barn och Barndom 30 HP
Tema lärande och utveckling 30 HP
Tema lärande och utveckling 30 HP
Undervisning i förskolan 7,5 HP
Utbildning av lokala lärarutbildare inom partnerområdet för Karlstads universitet 7,5 HP
Utbildningsledarskap 10 HP
Verksamhetens politiska styrning och professionell ledning 15 HP
Verksamhetsutveckling 10 HP
Vetenskapliga metoder I 15 HP
Vetenskapliga metoder II 15 HP