Kurser i Historia

Att läsa historia är ett intellektuellt äventyr. Se film om historieämnets möjligheter; kopiera länken och öppna i webbläsare https://kauplay.kau.se/media/t/0_6rwfmlgb

Du som vill veta mer om vad som hänt under skilda epoker och dessutom vill förstå varför, har stor nytta av att läsa historia.
I de grundläggande kurserna får du en översiktlig historisk kunskap om politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar samt grunderna i historisk metod och teori.
Kurserna på magister- och masternivå skall öka din förmåga till historisk analys och självständigt arbete. På denna nivå kan du läsa Masterprogrammet i Historia (SAHIS). I masterkurserna betonas olika former av historiebruk och kulturarvsfrågor och ger fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper som skapar ökad attraktivitet på arbetsmarknaden samt ger behörighet till forskarutbildningen. På Forskarnivå medverkar historieämnet med två forskarskolor - en med inriktning mot regionala studier (Forskarskolan i Regionalt samhällsbygge) och en med ämnesdidaktisk inriktning (CSD-FL). Se även ämnets hemsida.

Kontakt studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Kurser på grundnivå

Arkivkunskap IUtbildningstillfällen

Kurskod: ARGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Det mångfacetterade kulturarvetUtbildningstillfällen

Kurskod: HIG650

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Historia IUtbildningstillfällen

Kurskod: HIGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Distans)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Historia IIUtbildningstillfällen

Kurskod: HIGB01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Historia II med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: HIGL12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Historia IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: HIGC01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Historia III med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: HIGL13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Historia III, FördjupningskursUtbildningstillfällen

Kurskod: HIGC12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Historia III, Självständigt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: HIGC13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Historia III, Teori och metodUtbildningstillfällen

Kurskod: HIGC11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Historia med didaktisk inriktning 1Utbildningstillfällen

Kurskod: HIGL01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Historia som samhällsterapi och traumabearbetningUtbildningstillfällen

Kurskod: HIG200

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Historia, uppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: HIGC20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Pedagogisk dokumentation som pedagogiskt redskap - grundlärare i fritidshemUtbildningstillfällen

Kurskod: LFGG11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Skandinaviens historiaUtbildningstillfällen

Kurskod: HIG720

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Svensk ekonomisk historiaUtbildningstillfällen

Kurskod: HIG750

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Bedömning i praktik och teori - KPFUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAK14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-24
Distans  (Karlstad)
17% (Dag)
v. 29–41
Svenska
Programkurs
4,5 HP
Bedömning och betygsättning - KPU 60Utbildningstillfällen

Kurskod: LPAK50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 49–3
Svenska
Programkurs
5 HP
Bedömning som pedagogiskt redskapUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAG20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 40–47
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Bedömning, betygsättning och VFU - KPUUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAK05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Betyg och bedömning - musiklärareUtbildningstillfällen

Kurskod: MUAL20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Arvika)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Betyg och bedömning - ämneslärareUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAA06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–18
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–18
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Den nya politiska historienUtbildningstillfällen

Kurskod: HIA540

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAA05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Historia med didaktisk inriktning 4Utbildningstillfällen

Kurskod: HIAL91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Historia med didaktisk inriktning 5Utbildningstillfällen

Kurskod: HIAL92

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Historia som samhällsterapi och traumabearbetningUtbildningstillfällen

Kurskod: HIA200

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
HistoriebrukUtbildningstillfällen

Kurskod: HIA620

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Historievetenskaplig metodUtbildningstillfällen

Kurskod: HIA611

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Historievetenskapliga problem och frågeställningarUtbildningstillfällen

Kurskod: HIA690

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Introduktionskurs i ämnesdidaktisk skolutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: DIA101

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivåUtbildningstillfällen

Kurskod: HIA600

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Kulturarvet: transnationella perspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: HIA710

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Kulturhistorisk forskningsmetodikUtbildningstillfällen

Kurskod: HIA670

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Kulturpolitik i ett historiskt perspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: HIA660

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Leda kollegialt ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete 1Utbildningstillfällen

Kurskod: DIA114

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Masteruppsats i historiaUtbildningstillfällen

Kurskod: HIA680

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Praktik 1 historiaUtbildningstillfällen

Kurskod: HIA640

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Självständigt arbete i historia IUtbildningstillfällen

Kurskod: HIASM1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Skandinaviens historiaUtbildningstillfällen

Kurskod: HIA720

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Verksamhetsförlagd utbildning II - KPFUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAK13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-24
Distans  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 34–52
Svenska
Programkurs
15 HP
Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärareUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAA04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
15 HP
Ämnesdidaktisk fördjupning I: Fördjupning inom undervisningsämnets didaktikUtbildningstillfällen

Kurskod: DIA102

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ämnesdidaktisk skolutveckling i samverkan med skolhuvudmänUtbildningstillfällen

Kurskod: DIA103

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP