Kurser i Historia

Du som vill veta mer om vad som hänt under skilda epoker och dessutom vill förstå varför, har stor nytta av att läsa historia.
I de grundläggande kurserna får du en översiktlig historisk kunskap om politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar samt grunderna i historisk metod och teori. Kurserna på magister- och masternivå skall öka din förmåga till historisk analys och självständigt arbete. På denna nivå kan du läsa historia dels inom ramen för Masterprogrammet inom samhällsvetenskap (SAMAS) och dels i Masterprogrammet i Regionalt Samhällsbygge (SAREG). Masterkurserna betonas olika former av historiebruk och kulturarvsfrågor samt regionala förändringsprocesser och ger fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper som skapar ökad attraktivitet på arbetsmarknaden samt ger behörighet till forskarutbildningen. På Forskarnivå medverkar historieämnet med två forskarskolor - en med inriktning mot regionala studier (Forskarskolan i Regionalt samhällsbygge) och en med ämnesdidaktisk inriktning (CSD-FL). Se även ämnets hemsida.

Kontakt studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se