Kurser i Historia

Att läsa historia är ett intellektuellt äventyr. Se film om historieämnets möjligheter; kopiera länken och öppna i webbläsare https://kauplay.kau.se/media/t/0_6rwfmlgb

Du som vill veta mer om vad som hänt under skilda epoker och dessutom vill förstå varför, har stor nytta av att läsa historia.
I de grundläggande kurserna får du en översiktlig historisk kunskap om politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar samt grunderna i historisk metod och teori.
Kurserna på magister- och masternivå skall öka din förmåga till historisk analys och självständigt arbete. På denna nivå kan du läsa Masterprogrammet i Historia (SAHIS). I masterkurserna betonas olika former av historiebruk och kulturarvsfrågor och ger fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper som skapar ökad attraktivitet på arbetsmarknaden samt ger behörighet till forskarutbildningen. På Forskarnivå medverkar historieämnet med två forskarskolor - en med inriktning mot regionala studier (Forskarskolan i Regionalt samhällsbygge) och en med ämnesdidaktisk inriktning (CSD-FL). Se även ämnets hemsida.

Kontakt studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Arkivkunskap I 30 HP
Bedömning i praktik och teori - grundlärare 7,5 HP
Bedömning i praktik och teori - KPF 4,5 HP
Bedömning i praktik och teori - KPF 15 HP
Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik 7,5 HP
Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik 7,5 HP
Bedömning, betygsättning och VFU - KPU 15 HP
Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS 15 HP
Betyg och bedömning - musiklärare 7,5 HP
Betyg och bedömning - ämneslärare 7,5 HP
Demografiska utmaningar i en globaliserad värld 15 HP
Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning 15 HP
Examensarbete inom lärarprogrammet 15 HP
Examensarbete inom lärarprogrammet (historia) 15 HP
Från undersåte till medborgare: Perspektiv på två sekler av samhällsomvandling 7,5 HP
Historia II med didaktisk inriktning 30 HP
Historia III med didaktisk inriktning 30 HP
Historia med didaktisk inriktning 15 HP
Historia med didaktisk inriktning - självständigt arbete 15 HP
Historia med didaktisk inriktning 1 30 HP
Historia med didaktisk inriktning 2 30 HP
Historia med didaktisk inriktning 3 30 HP
Historia med didaktisk inriktning 3, årskurs 7-9 30 HP
Historia med didaktisk inriktning 4 7,5 HP
Historia med didaktisk inriktning 5 22,5 HP
Historia, teori och metod 15 HP
Historiedidaktik i praktiken 7,5 HP
Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå 7,5 HP
Jämförande metod och transnationella perspektiv 7,5 HP
Kulturarv och den kulturella vändningen 7,5 HP
Kulturhistorisk forskningsmetodik 7,5 HP
Masteruppsats i historia 30 HP
Praktik 1 historia 15 HP
Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II 15 HP
Självständigt arbete i historia I 15 HP
Självständigt arbete i historia II 15 HP
SO för lärare åk 4-6, 15 hp (16-30). Ingår i Lärarlyftet 15 HP
SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 HP
Verksamhetsförlagd utbildning II - KPF 15 HP
Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare 15 HP