Kurser i Historia

Du som vill veta mer om vad som hänt under skilda epoker och dessutom vill förstå varför, har stor nytta av att läsa historia.
I de grundläggande kurserna får du en översiktlig historisk kunskap om politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar samt grunderna i historisk metod och teori. Kurserna på magister- och masternivå skall öka din förmåga till historisk analys och självständigt arbete. På denna nivå kan du läsa historia dels inom ramen för KAU:s samhällsvetenskapliga masterkurser, dels inom ramen för Masterprogrammet i Regionalt Samhällsbygge. På Forskarnivå medverkar historieämnet med två forskarskolor - en med inriktning mot regionala studier (Forskarskolan i Regionalt samhällsbygge) och en med ämnesdidaktisk inriktning (CSD-FL). Se även ämnets hemsida.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Bedömning i praktik och teori - grundlärare 7,5 HP
Bedömning i praktik och teori - KPF 15 HP
Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik 7,5 HP
Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik 7,5 HP
Bedömning, betygsättning och VFU - KPU 15 HP
Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS 15 HP
Betyg och bedömning - musiklärare 7,5 HP
Betyg och bedömning - ämneslärare 7,5 HP
Demografiska utmaningar i en globaliserad värld 15 HP
Den nya politiska historien 7,5 HP
Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning 15 HP
Examensarbete inom lärarprogrammet 15 HP
Examensarbete inom lärarprogrammet (historia) 15 HP
Från undersåte till medborgare: Perspektiv på två sekler av samhällsomvandling 7,5 HP
Historia II med didaktisk inriktning 30 HP
Historia III med didaktisk inriktning 30 HP
Historia med didaktisk inriktning 15 HP
Historia med didaktisk inriktning - självständigt arbete 15 HP
Historia med didaktisk inriktning 1 30 HP
Historia med didaktisk inriktning 3, årskurs 7-9 30 HP
Historia med didaktisk inriktning 4 7,5 HP
Historia med didaktisk inriktning 5 22,5 HP
Jämförande metod och transnationella perspektiv 7,5 HP
Kulturarv och den kulturella vändningen 7,5 HP
Kulturhistorisk forskningsmetodik 7,5 HP
Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II 7,5 HP
Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete I 15 HP
Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II 15 HP
SO för lärare åk 4-6, 15 hp (16-30). Ingår i Lärarlyftet 15 HP
Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare 15 HP