Projekt inom Akademin för smart specialisering, 2016-2021