Nyheter

 • 2023-08-23

  Nu SURRar det på Kau

  Från slutet av augusti till slutet av september kommer Pollinera Sveriges utställning SURR att visas mellan biblioteket och Solsta Inns huvudentré. Utställningen visar pollinatörer i fantastiska närbilder och ger inspiration till hur man kan främja mångfalden av insekter i sin egen trädgård.

  Pollinatörer spelar en avgörande roll för upprätthållandet av biologisk mångfald på vår planet. Dessa små varelser, inklusive bin, fjärilar, fåglar och fladdermöss, möjliggör pollinering – processen där pollen överförs från en blommas hanliga delar till dess honliga delar. Denna överföring är avgörande för reproduktionen av många växtarter, inklusive många av de grödor som utgör grunden för vår globala livsmedelsproduktion.

 • 2023-04-11

  Watch - ny forskarskola för hållbart samhällsbyggande vid Karlstads universitet

  Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas - finansierar fem forskarskolor inom hållbart samhällsbyggande. Karlstads universitet samarbetar med Örebro Universitet i en av dem.

  Forskarskolan Att planera för vattenutmaningar i det hållbara samhällsbyggandet (Watch) är en mång- och transdisciplinär forskarskola för sju doktorander i ämnena biologi, kemi, kulturgeografi, risk- och miljöstudier, sociologi och statskunskap. Två av dem kommer vara lokaliserade till Karlstads universitet.

 • 2023-03-21

  Klimatarbete av alla, för alla

  Den senaste IPCC-rapporten om klimatförändringar betonar vikten av att alla aktörer, oavsett om de är statliga eller inte, bidrar till kampen mot klimatförändringarna. Forskare på Karlstads universitet visar att lokalt arbete kan vara effektivt för att begränsa skador och anpassa sig till klimatförändringar.

  Enligt den sjätte klimatrapporten från IPCC är det viktigt att klimatprojekt bedrivs på flera olika nivåer, inklusive lokalt och genom samarbete mellan olika sektorer. Forskning har visat att att förlita sig på enbart nationella löften och centraliserade projekt har sina begränsningar. Istället kan samarbete på subnationella nivåer, som inom städer, företag och urfolksgrupper, vara en effektiv strategi.

 • 2023-03-07

  När djur blir mat – så går vi på myten om den lyckliga kossan

  Betande kossor på en grön äng under blå himmel. Välmående grisar som bökar i dyngan. Kycklingar i vårsolen. Vi omges av romantiska bilder och berättelser om hur djur hålls för att bli mat. Men i verkligheten är det både svårt och komplicerat att få ihop en etisk djurhållning med ekonomi och praktiska begränsningar. I sin avhandling ”Hur blir djur mat? En kritisk studie av den etiska djurproduktionen i svenska ekologiska organisationer” visar Josefin Velander bildens baksida och att konsumtion av djur inte bara är ett individuellt val utan i högsta grad även en social och politisk fråga.

  Köttkonsumtionen i Sverige har länge varit rekordhög, även om den varit på nedgång de senaste fem åren. Djur för livsmedelsproduktion är ofta osynliga i diskussionerna om kött- och animaliekonsumtion. Fokus blir på vad, men sällan på vilka, som äts. Och eftersom det är få personer som har daglig kontakt med djuren som blir mat, formas allmänhetens bild av intresse-och branschorganisationerna. Och så blir maktordningen att människor har rätt att äta djur begriplig.

 • 2023-01-13

  Många utmaningar när grundskolan skulle etableras på lokal nivå

  1962 beslutade riksdagen att införa en nioårig enhetsskola, grundskolan. Det var kommunerna som skulle ansvara för genomförandet. I avhandlingen Olika vägar till enhetlig skola?: En studie av grundskolans etablering på kommunal nivå, 1950-1968, har Åsa Melin undersökt vad det var som påverkade hur det statliga beslutet genomfördes i kommunerna.

  Åren 1950-1968 är en tid av stora förändringar i det svenska samhället. Det är också då som skolsystemet, som vi haft i över 100 år, med realskola och läroverk försvinner. Idén med enhetsskola var att demokratisera skolväsendet genom att alla skulle ha rätt till likvärdig utbildning och att skillnader mellan regioner, platser och elever skulle motverkas.

 • 2023-01-09

  Intryck från COP27

  Klimatkonferensen COP27 ägde rum 6-18 november 2022 i Sharm el Sheik, Egypten. Avit Bhowmik, forskningsledare för CRS och forskare i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet, var en av deltagarna.

  På vilket sätt deltog du i COP27?