Nyheter

 • 2017-09-06

  Karlstadprofessor ny ledamot i Tillväxtverkets styrelse

  Margareta Dahlström, Karlstads universitet, är en av fyra nya ledamöter i Tillväxtverkets styrelse, som nyligen utsågs av regeringen.

  Tillväxtverket är en statlig myndighet som har i uppdrag att bland annat skapa förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Regeringen utsåg i somras fyra nya ledamöter till Tillväxtverkets styrelse, under perioden 1 juli 2017 till och med 30 juni 2020. En av dem är Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi och föreståndare för CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande vid Karlstads universitet.

 • 2017-06-20

  Projekt för en grön omställning

  Hur ska vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det handlar ett nytt Interregprojekt om, ett samarbete mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet och en rad samarbetspartners.

  Skogen är många till glädje och har många värden för skogsnäringen, besöksnäringen, jakt, svamp- och bärplockning, rekreation och friluftsliv, kulturarv, hälsa med mera. Det finns emellertid konflikter mellan olika intressenter samt mellan att bruka och bevara skogen som resurs. Den gröna omställningen som krävs på grund av bland annat klimatförändringarna skärper utmaningen i övergången till ett fossilfritt samhälle.

 • 2017-04-27

  Demokratin och regionaliseringen

  Under förra året pågick ett forskningsprojekt om demokratiseringssträvanden i regionalpolitiken. Fokus låg på kvinnors inflytande i olika lokala sammanhang, i en tid när politiken präglas av management-inspirerade förhållningssätt, projektpolitik och utvärdering. Aspekter som har belysts är bland annat projektfinansiering och problematiken att vara anställd i en förvaltning och samtidigt ha uppdraget att driva förändringsarbete.

  Tanken var från början att följa Kvinnors resurscentra (RC), det vill säga organisationer med syfte att öka kvinnors inflytande och makt på olika nivåer i samhället. De var tänkta att samla och mobilisera gräsrotsrörelser och var ofta ideella föreningar. Från mitten av 1990-talet och fram till slutet av 2015 finansierade staten via olika programperioder projekt inom RC-organisationerna. Därefter har den statliga projektfinansieringen upphört och arbetet ska istället bedrivas i form av jämställdhetsintegrering.

 • 2017-04-12

  EU - en krisande 60-åring

  EU firade nyligen att Romfördraget fyllde 60 år. 27 EU-ledare skrev under på en deklaration om ett tryggt, socialt blomstrande och ett starkare EU. Händelsen ägde rum på samma plats som Romfördraget, grunden till EU, utspelade sig för 60 år sedan. Samtidigt som det högtidliga firandet pågick demonstrerade mängder av människor på Roms gator mot samarbetet inom EU. Magnus Lindh, statsvetare, varför är det så högljudda protester mot EU nu?

  -Det har alltid funnits kritiska röster om EU. EU betraktas som ett politiskt elitprojekt där legitimering av de politiska besluten sker i efterhand. Ur ett demokratiskt perspektiv är detta inte så lyckat. Det innebär att så länge EU uppfattas leverera goda resultat så är stödet för EU högt, och omvänt. Under senare tid har EU:s nytta ifrågasatts i det offentliga samtalet vilket gör att kritiska röster höjs. Men samtidigt ska man komma ihåg att det är lätt att skylla allt som går fel på EU, vilket tyvärr är en vanlig strategi bland nationella politiker.

 • 2017-04-11

  CRS firade två år

  CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, fyllde två år i början av april. Det firade man med tårta och seminarium. Vad det handlade om? Regioner och den till synes ständiga frågan om Sveriges regionindelning.

  CRS bildades för två år sedan och är idag ett nationellt väletablerat forskningscentra för regionala utvecklingsfrågor. CRS är akademisk partner i Reglab, ett forum för lärande och kompetensutveckling inom regional utveckling, som ägs och drivs av Sveriges regioner, SKL, Tillväxtverket och Vinnova.

 • 2017-03-24

  Internationella perspektiv på regional utveckling

  Regioner i världen och regioner i förändring var tema för den internationella forskningskonferensen ”Regions in Transition” på Karlstads universitet i början av mars. Vad är det som gör att en region växer och frodas – eller avfolkas och avstannar?

  Ett 50-tal forskare från olika ämnen och olika delar av världen möttes för att ta del av varandras forskning kring det gemensamma begreppet regioner och regioners utveckling. Föreläsningar varvades med forskarworkshopar, runda-bordssamtal – och speed dating för forskare.