Nyheter

 • 2018-08-16

  Skogens många värden tema på Ingoskog-exkursion i norra Värmland

  En hållbar skoglig bioekonomi innebär ett ökat tryck på biomassan – skogen. Här möts flera intressen och behov, från råvara för papperstillverkning och biomassa till fritid, svamp-och bärplockning och arkeologiska lämningar. Inom projektet Ingoskog handlar ett delområde om hur samhället kan hantera de intressekonflikter som kan uppstå.

  Tillsammans undersöker forskare och praktiker om landskapsresursanalys kan vara ett sätt att hantera olika intressen kring samma naturresurs. Metoden har utvecklats av professor Morten Clemetsen vid Institutet för Landskapsarkitektur, NMBU - Norges Miljö- och biovetenskapliga universitet. Den handlar om att samla in kunskap och fakta, till exempel kartlägga vem som äger marken, samt stegvis samla intressenterna ute i det berörda området för att om möjligt landa i en gemensam syn på den lokala utvecklingen.

 • 2018-08-13

  Instagram ger svar på upplevelser av Fulufjället

  Vilken betydelse har en naturupplevelse för människor och vilka känslor väcker den? Vad är själva kärnan och värdet i upplevelsen? För att få svar på bland annat dessa frågor, använder sig forskare inom Ingoskog av sociala medier. På instagram letar de efter särskilt intressanta inlägg och ställer frågor till besökare i Fulufjällets nationalpark. Syftet är att på sikt också se vad som kan utvecklas till en tjänst eller produkt, till exempel med hjälp av digital teknik.

  Inom Ingoskog-projektets delområde som handlar om skogens turism och upplevelsenäring, undersöker forskarna bland annat hur besökare i Fulufjällsområdet speglar sina upplevelser på sociala medier, närmare bestämt instagram.

 • 2018-08-08

  Därför når inte Sverige ända fram i klimatpolitiken

  Sverige kommer ofta högt upp i olika mätningar och rankningar när det gäller hållbarhet. Regering och riksdag har höga ambitioner när det gäller att möta klimatförändringarna. Det finns ett brett stöd bland befolkningen att arbeta för ökad hållbarhet och minskad påverkan på klimatet. Samtidigt är klimatarbetet långt ifrån hållbart, både vad gäller klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat. Varför når vi inte ända fram? Vilka mekanismer lägger krokben för oss när samhället behöver förändras? David Olsson, statsvetare, Karlstads universitet, söker svaren i sin avhandling om Sverige och anpassningen till ett förändrat klimat.

  Klimatförändringarna utgör ett hot för människor, djur, naturen och samhället. Sverige ses som en av föregångarna vad gäller hållbarhet och anpassning för att möta klimatförändringarna. Och visst har mycket hänt. Men olika internationella mätningar visar att Sveriges ansträngningar är otillräckliga. Med tanke på de katastrofala följder som klimatförändringen innebär, är det hög tid för en omvandling, en transformation, av samhället. Men varför tycks det gå så långsamt och vara så svårt?

 • 2018-07-04

  BioWiseTrans-möte med fokus på bioekonomins utmaningar

  BioWiseTrans-partners Nordregio, NIBIO, LUKE, Oslo universitet och Karlstads universitet träffades den 18-20 juni i norska Hamar med omnejd. Det var den andra workshopen i nätverket och liksom förra gången deltog även intressenter från Norge, Sverige och Finland.

  Merparten av programmet ägnades åt behovet av att fokusera på och studera konflikter och synergier i förändringen från dagens fossilbränsleberoende samhälle till en fullt ut biobaserad ekonomi. Främst skogen stod i centrum och 15-talet forskare och praktiker diskuterade gemensamt balansen mellan ekonomiska mål (produktion), socialt nyttjande av skogen (rekreation och turism) samt miljömässiga hänsyn (ekologisk balans och bevarandeaspekter).

 • 2018-06-11

  Ny styrelse för CRS

  Mandatperioden för styrelsen för CRS gick ut den 31 maj och rektor Johan Sterte har därför beslutat om en ny styrelse. Några ledamöter är helt nya, andra står för kontinuitet. Mandatperioden för nya styrelsen sträcker sig från 1 juni 2018 till 31 maj 2021.

  Den nya styrelsen består av såväl externa ledamöter som ledamöter från Karlstads universitet.

 • 2018-05-08

  Hallå där, Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi, som nyligen deltog Global Bioeconomy Summit i Berlin…

  … varför var du där?
  - Det här är ett återkommande internationellt toppmöte med fokus på hållbar bioekonomi. Jag var där i min roll som koordinator för forskningsprojektet Ingoskog, för våra andra projekt om skoglig bioekonomi och som föreståndare för Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande.

  Mina kollegor Ida Grundel och Marie Nordfeldt var också på plats. Här deltar forskare, industrifolk, politiker, frivilligorganisationer, myndigheter och intresseorganisationer från hela världen. Och det är en av de saker som gör det så intressant - själva bredden - från forskare till politiker, från industri till civilsamhälle.