Nyheter

 • 2021-04-13

  Lokala strategier och politiskt stöd - nyckeln för en effektiv klimatanpassning

  Ett förändrat klimat innebär nya och ökade risker för samhället. Extrema väderhändelser som värmeböljor, skyfall och kraftiga regn förväntas öka. För att få en effektiv klimatanpassning krävs det lokala strategier och ett politiskt stöd. Men forskning visar på betydande hinder för framsteg, enligt Mikael Granberg, professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads universitet och Ann-Catrin Kristianssen, universitetslektor vid Örebro universitet.

  Sverige, som ofta ses som ett progressivt land gällande klimatfrågan, kämpar för att skapa en fungerande organisering för lokal klimatanpassning. I den nya artikeln av Mikael Granberg och Ann-Catrin Kristianssen, beskrivs och analyseras klimatanpassningsorganisationen i tretton svenska kommuner i Västsverige.

  - Vi gör det ur fem teoretiska perspektiv; probleminramning, administrativt och politiskt stöd, administrativa och politiska strukturer, åtgärder och lösningar samt lärande, säger Mikael Granberg.

 • 2021-03-24

  Handlingsplan för det digitala Värmland växer fram

  Inom EU-projektet Digiterri samverkar Värmland med två andra europeiska regioner för att stödja en digital utveckling. Nu har den andra av tre workshoppar genomförts och en handlingsplan har börjat ta form. Ett 50-tal deltagare från företag, offentlig sektor och organisationer var med och identifierade behov och tog fram idéer för vad som behövs för att ta Värmland ett steg vidare på digitaliseringsresan.

  I slutet av januari genomfördes den första workshopen med ett 40-tal deltagare. Då formades visionen om Värmland som en attraktiv och hållbar region där alla är en del av det digitala samhället. Nyckelbegrepp är en flexibel infrastruktur, kompetens, livskvalitet och att både verka lokalt och växa globalt. Knappt två månader senare var det dags för en ny workshop och nu med fokus på mål, vägval och konkret handling. Vilka ska de konkreta målen vara och vad behöver vi göra för att nå dit?

 • 2021-03-24

  Samverkan mellan forskare och samhälle

  Hållbar agenda är ett nätverk i Forshaga och Munkfors kommuner där företag, föreningar, myndigheter och Karlstads universitet samarbetar för att nå klimatneutralitet.

  Hållbar agenda är en viktig del i arbetet med att nå målen i Parisavtalet och de globala målen inom Agenda 2030 genom att minska växthusgasutsläppen med en hastighet på 16procent per år. Erfarenheter från andra nätverk och forskning visar att samarbete är viktigt för att nå klimatneutralitet och ett hållbart lokalt näringsliv.

 • 2021-03-04

  Projektformens negativa baksida inom biståndspolitiken

  Att organisera verksamheter i projektform är ett kännetecken för hur politiskt förändringsarbete bedrivs i dagens samhälle. David Scott, adjunkt i statsvetenskap vid Karlstads universitet, har i en ny avhandling undersökt hur projektet som organisationsform används i internationell biståndsverksamhet och vilka effekter det får för möjligheten att bedriva politiskt arbete.

  - Mitt resultat visar att projektet som arbetsform är avpolitiserande, att det istället är en teknisk och byråkratisk process som inte lämnar något utrymme kvar för politik och ambitionen att förändra samhället. Det handlar istället om att uppfylla de byråkratiska kraven, förklarar David Scott.

 • 2021-02-23

  Moa Tunström blir ny föreståndare för CRS i vår

  Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, får en ny föreståndare från den 1 april. Moa Tunström, lektor i kulturgeografi sedan drygt ett år, efterträder Margareta Dahlström som trappar ned inför kommande pensionering.

  Moa Tunström disputerade 2009 vid Örebro universitet med avhandlingen "På spaning efter den goda staden: om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion", i ämnet kulturgeografi och inom forskarskolan Urbana och regionala studier. Hon har tidigare varit forskare vid Institutionen för Samhällsplanering och miljö på KTH och på Nordregio, där hon specialiserade sig bland annat på stadsutvecklingsfrågor och social hållbarhet.

 • 2021-02-01

  Hur skapar vi hållbara platsbaserade digitala upplevelser?

  Det var rubriken på förra veckans avslutande konferens i projektet ”Platsbaserade digitala upplevelser (PDU)”. Tre platser – Glaskogen, Kristinehamns skärgård och Sunne, med fokus på kultur och berättande – har blivit djupanalyserade av forskare på Karlstads universitet.

  Att vara verksam inom besöksnäringen är en utmaning. Ofta drivs besöksplatserna av mindre företag med knappa resurser. Att gå hand i hand med en målgrupp som ställer allt högre krav på digitala lösningar och upplevelser är inte helt enkelt. Men en digital utveckling behöver inte vara en app i miljonklassen. Det går att göra sin besöksplats digital med betydligt mindre medel.