Nyheter

 • 2024-01-03

  Pris för historisk måltidslitteratur

  Boken ”Matarvets trådar – från antik fisksås till svenskt fredagsmys” har utsetts till 2023 års vinnare av Måltidsakademiens biblioteksstiftelses pris i kategorin Historisk måltidslitteratur. I boken återfinns kapitlet ”Ost, getter, landskap och hållbar utveckling”, som är en del i resultatet från interreg-projektet Biokuma – Biokulturellt arv och alternativ matproduktion.

  Juryns motivering lyder: "Denna spränglärda antologi visar fram de komplicerade vägar, som styrt våra kulinariska impulser fram till fredagsmyset, utegrillen och kålrotens återkomst."

  Bokkapitlet ”Ost, getter, landskap och hållbar utveckling” är skrivet av Eva Svensson, professor i miljövetenskap, Margareta Dahlström, professor emerita i kulturgeografi och Sigrid Josefsson, forskningskoordinator, samtliga från Karlstads universitet och Hilde Rigmor Amundsen, Norsk institutt for kulturminneforskning samt Marius Kjønsberg, Høgskolen i Innlandet.

 • 2023-12-13

  En hållbar framtid kräver vidgade tidsperspektiv

  Hur påverkar vårt agerande idag framtida generationer? Vilken effekt får det om vi tänker inte bara 50 eller 100, utan miljoner år framåt? Och vilken roll spelar historien för att skapa en hållbar framtid? Under två dagar på Karlstads universitet möttes forskare och praktiker från olika ämnen och verksamheter och utmanades i att tänka kring hållbarhet från olika perspektiv och i riktigt långa banor.

  För att förstå vad som gör samhällen hållbara såväl som ohållbara är tid en viktig aspekt. Under symposiet Hållbarhetens temporalitet diskuterades hållbarhetsfrågor med stor spännvidd, från utmaningarna med grön omställning i industrin till social hållbarhet i betydelsen en aktiv fritid på lika villkor. Från individens agerande kring klimatförändringarna i nutid till hur långa geologiska processer är synliga ute i landskapet.

 • 2023-11-30

  COP28 i Dubai - förberedelser och framsteg i klimatutbildning

  Dubai är värd för den årliga konferensen för parterna COP 28 inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) som startar idag. Uppmärksamheten riktas nu mot de viktiga stegen inför evenemanget. Avit Bhowmik, lektor i risk- och miljö, blickar tillbaka på det första av två möten som leder upp till COP, nämligen mötet för de underordnade organen (SB) i Bonn.

  Det första mötet hålls i maj eller juni och alltid i Bonn, Tyskland, där sekretariatet för UNFCCC finns. Det mötet kallas för de underordnade organen, SB, och även om det är ett möte med endast tjänstemän (och inte ministrar som COP) och inga beslut fattas i Bonn, är det fortfarande ett extremt viktigt möte eftersom det är här agendan för den kommande COP bestäms. Därför, om en regering vill lägga till en punkt på COP:s agenda för året, måste den göra det under SB-mötet i Bonn. Därför kan det som händer i Bonn på många sätt vara ännu viktigare än vad som händer på COP.

 • 2023-10-09

  Från trendig medeltidsmat till fredagsmys och vattvälling

  Vad gjorde grisen till sjöss och vad har Pommac för koppling till frikyrklighet? Den tvärvetenskapliga antologin Matarvets trådar: Från antik fisksås till svenskt fredagsmys bjuder på ett generöst smörgåsbord med exempel på mat som kulturarv.

  I boken tas läsaren med på en måltidshistorisk tur med allt från nedslag i antiken och medeltiden till håvfiske i Tornedalen, fredagsmys, husmorsskolor, prinsesstårtor, kålrötter, läskeblask och saft.

 • 2023-10-03

  Symposium om tid ger perspektiv på hållbar samhällsförändring

  Tid är en viktig aspekt när vi vill förstå de processer som gör samhällen hållbara såväl som ohållbara. Med fokus på olika tidsperspektiv som kan ha betydelse för hållbar omställning bjuder CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, in till symposiet Hållbarhetens temporalitet. Programmet riktar sig till såväl forskare som praktiker och innehåller intressanta keynotes och möjligheter till samverkan i frågor som rör hållbar samhällsförändring.

  Oavsett om vi agerar utifrån ett kort perspektiv, via budget- eller mandatperioder, för ett Värmland 2040, eller till och med inom ramen för hundraårsflöden eller radioaktiva ämnens halveringstid, så behöver vi förstå mer om hållbar samhällsförändring. CRS bjuder därför in till symposiet Hållbarhetens temporalitet den 23-24 november. Symposiet riktar sig till såväl forskare som praktiker och förhoppningen är att öppna för nätverkande, kunskapsspridning och skapa möjligheter till samverkan.

 • 2023-08-23

  Nu SURRar det på Kau

  Från slutet av augusti till slutet av september kommer Pollinera Sveriges utställning SURR att visas mellan biblioteket och Solsta Inns huvudentré. Utställningen visar pollinatörer i fantastiska närbilder och ger inspiration till hur man kan främja mångfalden av insekter i sin egen trädgård.

  Pollinatörer spelar en avgörande roll för upprätthållandet av biologisk mångfald på vår planet. Dessa små varelser, inklusive bin, fjärilar, fåglar och fladdermöss, möjliggör pollinering – processen där pollen överförs från en blommas hanliga delar till dess honliga delar. Denna överföring är avgörande för reproduktionen av många växtarter, inklusive många av de grödor som utgör grunden för vår globala livsmedelsproduktion.