Nyheter

 • 2019-03-12

  Arkeologi om de osynliga i historien

  Backstugusittare, obesuttna, de som blev utan mark vid arvskiften. I fattighusen, i städernas slum. Vad betydde det att sakna jord och de livsviktiga rättigheter som var kopplade till jorden? Hur kunde en torpare påverka sitt liv och sin ekonomi? Och hur hittar vi de ”osynliga” arbetarna som inhystes i hyresrum i städerna? Det är frågor som forskarna söker svar på i forskningsprojektet ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv”.

  Projektet är ett forsknings- och metodutvecklingsprojekt, som bland annat ska komma fram till förslag på förbättrade arbetssätt vid arkeologiska utgrävningar, dokumentation och bevarande. Målet att bidra med kunskap om historia, människor och deras materiella lämningar från tiden cirka 1700-1900.

 • 2019-02-28

  Workshop för att undersöka skogens olika värden

  Att odla och bruka, att vandra i, jaga i, plocka bär och svamp i. Att hämta kraft och energi ur - på olika sätt. Ibland sammanfaller intressen och ibland går de isär. För att göra olika värden synliga och driva en hållbar utveckling i ett område, kan metoden landskapsresursanalys vara en väg framåt. Nu ska metoden provas i norra Klarälvdalen i Värmland, inom projektet Ingoskog.

  Landskapsresursanalys, LRA, har sitt ursprung i "The European Landscape Convention", ett initiativ från Europarådet och som undertecknades för snart 20 år sedan. Avtalet betonar vikten av att identifiera landskapets resurser genom forskning och undersökningar tillsammans med lokala aktörer, boende och olika intressenter i det område som berörs. Att analysera landskapets resurser genom LRA har utvecklats vid norska Aurland Naturverkstad AS i samarbete med Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, NBMU.

 • 2019-01-23

  Hallå där, Diana Morales, ny postdoktor vid CRS...

  ... du är ny postdoktor från och med 1 januari vid Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS. Vad ska du göra?

  - Jag ska vara här i två år och min forskning kommer att vara inom Akademin för smart specialisering och projektet Skogen som resurs och möjlighet för regional utveckling.

 • 2019-01-03

  Hallå där Ida Grundel, lektor i kulturgeografi och forskare vid CRS...

  ..du lämnar Karlstads universitet och börjar som senior analytiker på Svenska institutet nu vid årsskiftet. Vad ska du göra där?

  -Jag kommer att arbeta med att analysera Sverigebilden, det vill säga hur Sverige uppfattas i olika frågor globalt. Det handlar till exempel om hur man ser på Sverige i frågor om innovation, samhälle och hållbarhet.

 • 2018-12-18

  Grön omställning tema i Torsby

  Hur kan vi göra grön omställning tillsammans? Det var temat för ett lunchseminarium, som CRS arrangerade tillsammans med Global kunskap. Ida Grundel och Margareta Dahlström presenterade bland annat resultat från projektet Omställning till en ansvarsfull skoglig bioekonom.

  Projektet "Omställning till en ansvarsfull skoglig bioekonomi" är en del av specialiseringen Skoglig bioekonomi inom ”Akademin för smart specialisering” - ett samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland. Målet är att ta fram ny kunskap om processer för omställning till en hållbar skoglig bioekonomi samt att stärka forskning och innovation inom ramen för bioekonomi på Karlstads universitet. Syftet är att förstå olika aktörers roll och betydelse i en grön omställning, bland annat som en del i ett regionalt innovationssystem.

 • 2018-12-06

  Brasilianskt regeringsintresse för smart specialisering i Värmland

  Representanter för den brasilianska regeringen har under två dagar besökt Värmland för att hämta inspiration till regional utveckling. En gedigen presentation av arbetet inom Akademin för smart specialisering och besök på konferensen Business from bioeconomy stod på programmet.

  - Vi har också stora skogar, utmaningar med regional utveckling och behov av att få fler delar av samhället att engagera sig för en hållbar utveckling, säger Ramos Braga Irani, rådgivare till Brasiliens minister för regional utveckling.