Nyheter

 • 2022-12-08

  Konflikt ger möjligheter i kampen om skogen

  Skogen. En källa till inkomst, en plats för återhämtning, en promenadslinga, ett älgpass, ett svampställe, en livsmiljö - och en möjlighet för samhället att ställa om till en grön bioekonomi. Den svenska skogen är i fokus för en rad intressenter; skogsägare, natur- och kulturvårdsintressen, energiproducenter, papper-och massaindustrin och EU. Inte sällan står intressen mot varandra. Hur kan vi föra en dialog om skogens värden och vilka värden är det då vi pratar om?

  ”I samma landskap” är en serie om tre seminarier, arrangerade av Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland. Ambitionen är att fördjupa perspektiven på Värmland som plats, och beröra teman som är aktuella i den regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin. Det andra seminariet i serien handlade om hur vi kan prata om skogens värden utifrån olika perspektiv.

 • 2022-10-10

  Perspektiv på bilder av Värmland

  Vems plats är Värmland? Vilka bilder sprids? Och vilka perspektiv får utrymme? De frågorna pratade Lotta Braunerhielm, filosofie doktor i kulturgeografi, om vid det första seminariet i en serie om tre under hösten.

  Mötesserien är ett samarbete mellan Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, vid Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland. Under rubriken ”I samma landskap” ska seminarierna bland annat fördjupa perspektiven på teman som aktualiserats i den regionala utvecklingsstrategin, Värmlandsstrategin.

 • 2022-09-30

  Ett mångsidigt jordbruk kräver utveckling av regelverk, försäljningskanaler och kunskap

  Smaka på Värmland och Krisberedskapsveckan med fokus på mat och självförsörjning har gett värmlänningarna en god inblick i allt som landskapet har att erbjuda vad gäller mat som produceras nära och hållbart. De småskaliga jordbruken är också viktiga för biologisk mångfald, en etisk och hållbar djurhållning och för att bevara och föra vidare ett viktigt historiskt arv. Projektet Biokuma har de senaste två åren tittat på förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion i Norge och Sverige, med Hedmark och Värmland som studieområden.

  Intresset för att köpa lokalt, småskaligt, miljö-och djurvänligt producerad mat ökar, men fortfarande är det svårt för småskaliga gårdar att driva verksamheten på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Flera förslag på hur man på nationell, regional och lokal nivå kan förbättra förutsättningarna för det småskaliga, miljö- och djurvänliga jordbruket har tagits fram inom projektet.

 • 2022-06-21

  96 forskare i antologi om skogens värden

  Sverige har störst skogsareal av alla EU-länder och debatten om skogen har varit intensiv under de senaste åren. Ofta används argument som utgår från forskning. I den nya antologin ”Skogens värden – forskares reflektioner”, ger 96 forskare sin syn på skogens värden i populärvetenskapliga texter utifrån olika teman.

  De medverkande forskarna i antologin representerar ett drygt 20-tal olika lärosäten, organisationer och företag och en mängd olika ämnesområden. Antologin ges ut av Mittuniversitetet och det är första gången någonsin som så många forskare samlas i en publikation med skogen som tema.

 • 2022-06-01

  Att driva småskaligt, hållbart jordbruk - om försäljningskanaler, kunskap och kompetens

  Hur gör man för att driva småskaligt jordbruk, som tar hänsyn till människa, djur, biologisk mångfald och ett landskap som präglats av människan under århundraden? Projektet Biokulturellt arv och alternativ matproduktion undersöker villkoren och tittar närmare på kanaler för försäljning, förutsättningar för till exempel uppfödning och slakt, regelverk och var kompetens och kunskap finns att ta del av. Projektets andra workshop i maj kunde äntligen genomföras på plats i Norge, på Opaker gård i SolØr i Hedmark. Gårdar och olika organisationer delade med sig av kunskap, erfarenheter och behov av nya lösningar.

  Marknader, reko-ringar, obemannade affärer, prenumerationer, torghandel, gårdsbutiker, caféer och restauranger – och ibland samarbete med den lokala matbutiken. Att sälja varor från sin gård kan vara både tids-och arbetskrävande, vilket inte alltid betalar sig när producenten konkurrerar med livsmedelsjättarna. Ska man satsa på ett brett utbud och diversifiering eller fokusera, råvaror eller kanske förädla?

 • 2022-05-02

  Därför minskar mangroveskogarna

  Mangrove är en buske eller träd, som växer längs kusterna i tropiska och subtropiska miljöer. Växten trivs i saltvatten eller bräckt vatten, frodas ofta i tuff miljö och är van vid naturliga störningar som tropiska cykloner. Men trots sin motståndskraft har stora områden med mangroveväxter successivt försvunnit. Under de senaste tre decennierna har 8 600 km2 mangroveskogar dött ut – en yta motsvarande staden Tokyo. Minskningen är störst i Syd- och Sydostasien, med Indonesien som hårdast drabbat.

  Mangroveväxter är hemvist för en rik och unik biologisk mångfald och dessa vatten växande skogar är viktiga livsmiljöer för en mängd arter. De bidrar även till att skydda kuster från erosion och utgör viktiga kolsänkor.  Men när påfrestningar. som exempelvis klimatförändringar, skogsröjning och erosioner av kustlinjen,  ökar och samverkar blir de till slut övermäktiga och hela mangroveskogar försvinner.