Nyheter

 • 2024-06-10

  Hållbarhet blir en formsak när regioner ställer om

  Det pågår en omställning från tillväxt till hållbar utveckling i svenska regioner, men effekterna är begränsade. Anledningen? Hållbarhetsarbetet har hittills främst handlat om kunskap och metoder snarare än åtgärder för konkreta effekter. Det visar en ny avhandling i statsvetenskap vid Karlstads universitet.

  I sin avhandling ”Utveckling, konkurrens och möjliga framtider: En studie om görandet av hållbarhet i regional utvecklingspolitik” analyserar Johanna Tangnäs, svenska regioner och deras skifte från tillväxt till hållbar regional utveckling. Resultaten av studien visar att hållbarhetsarbetet främst handlar om kunskap och metoder, trots stora satsningar på omställning och förnyelse.

 • 2024-06-07

  Energigemenskap i stad och på landsbygd

  Sveriges och Värmlands energiproduktion och energikonsumtion behöver ställas om och i detta sammanhang har begreppet energigemenskaper kommit upp på agendan. Nyligen arrangerades ett seminarium på temat av CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring.

  – I den pågående omställningen behöver både energiproduktion och energikonsumtion ställas om, säger Moa Tunström, föreståndare för CRS och som höll i seminariet. 

 • 2024-05-17

  Doktorander övar inför disputationen

  Forskarskolan om hållbar samhällsförändring anordnade en övning där doktorander fick presentera och försvara sin avhandling. Det blev en uppskattad övning inför disputationen.

  – Övningen gick till så att varje doktorand fick presentera sitt projekt och sina slutsatser på 15 minuter och därefter svara på frågor från publiken, som agerade betygsnämnd, under ytterligare 15 minuter, säger Annika Jonsson, föreståndare för forskarskolan. Tanken med övningen var dels att doktoranderna skulle tänka igenom vad de har gjort och vad de har kommit fram till, dels att de skulle få öva på att försvara och diskutera sin avhandling.

 • 2024-04-24

  Sofia – ny doktorand med fokus på vattenutmaningar i samhällsplanering

  Sofia Hallerbäck är en engagerad doktorand som har ägnat mycket tid åt att förstå och skydda våra ekosystem. Med en bakgrund som civilingenjör inom ekosystemteknik och som konsult inom dagvattenhantering och vattenförvaltning i kommunen fick hon en förståelse för de utmaningar som våra vattenresurser står inför.

  - För mig startade intresset för risk- och miljöfrågor med ett engagemang för global rättvisa och rättvis handel. Vattenfrågor har länge intresserat mig då de ofta hamnar mitt i konflikternas centrum, både mellan människor och i relationen mellan natur och samhälle.

  Bakgrund och drivkraft

 • 2024-01-03

  Pris för historisk måltidslitteratur

  Boken ”Matarvets trådar – från antik fisksås till svenskt fredagsmys” har utsetts till 2023 års vinnare av Måltidsakademiens biblioteksstiftelses pris i kategorin Historisk måltidslitteratur. I boken återfinns kapitlet ”Ost, getter, landskap och hållbar utveckling”, som är en del i resultatet från interreg-projektet Biokuma – Biokulturellt arv och alternativ matproduktion.

  Juryns motivering lyder: "Denna spränglärda antologi visar fram de komplicerade vägar, som styrt våra kulinariska impulser fram till fredagsmyset, utegrillen och kålrotens återkomst."

  Bokkapitlet ”Ost, getter, landskap och hållbar utveckling” är skrivet av Eva Svensson, professor i miljövetenskap, Margareta Dahlström, professor emerita i kulturgeografi och Sigrid Josefsson, forskningskoordinator, samtliga från Karlstads universitet och Hilde Rigmor Amundsen, Norsk institutt for kulturminneforskning samt Marius Kjønsberg, Høgskolen i Innlandet.

 • 2023-12-13

  En hållbar framtid kräver vidgade tidsperspektiv

  Hur påverkar vårt agerande idag framtida generationer? Vilken effekt får det om vi tänker inte bara 50 eller 100, utan miljoner år framåt? Och vilken roll spelar historien för att skapa en hållbar framtid? Under två dagar på Karlstads universitet möttes forskare och praktiker från olika ämnen och verksamheter och utmanades i att tänka kring hållbarhet från olika perspektiv och i riktigt långa banor.

  För att förstå vad som gör samhällen hållbara såväl som ohållbara är tid en viktig aspekt. Under symposiet Hållbarhetens temporalitet diskuterades hållbarhetsfrågor med stor spännvidd, från utmaningarna med grön omställning i industrin till social hållbarhet i betydelsen en aktiv fritid på lika villkor. Från individens agerande kring klimatförändringarna i nutid till hur långa geologiska processer är synliga ute i landskapet.