Nyheter

 • 2019-01-23

  Hallå där, Diana Morales, ny postdoktor vid CRS...

  ... du är ny postdoktor från och med 1 januari vid Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS. Vad ska du göra?

  - Jag ska vara här i två år och min forskning kommer att vara inom Akademin för smart specialisering och projektet Skogen som resurs och möjlighet för regional utveckling.

 • 2019-01-03

  Hallå där Ida Grundel, lektor i kulturgeografi och forskare vid CRS...

  ..du lämnar Karlstads universitet och börjar som senior analytiker på Svenska institutet nu vid årsskiftet. Vad ska du göra där?

  -Jag kommer att arbeta med att analysera Sverigebilden, det vill säga hur Sverige uppfattas i olika frågor globalt. Det handlar till exempel om hur man ser på Sverige i frågor om innovation, samhälle och hållbarhet.

 • 2018-12-18

  Grön omställning tema i Torsby

  Hur kan vi göra grön omställning tillsammans? Det var temat för ett lunchseminarium, som CRS arrangerade tillsammans med Global kunskap. Ida Grundel och Margareta Dahlström presenterade bland annat resultat från projektet Omställning till en ansvarsfull skoglig bioekonom.

  Projektet "Omställning till en ansvarsfull skoglig bioekonomi" är en del av specialiseringen Skoglig bioekonomi inom ”Akademin för smart specialisering” - ett samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland. Målet är att ta fram ny kunskap om processer för omställning till en hållbar skoglig bioekonomi samt att stärka forskning och innovation inom ramen för bioekonomi på Karlstads universitet. Syftet är att förstå olika aktörers roll och betydelse i en grön omställning, bland annat som en del i ett regionalt innovationssystem.

 • 2018-12-06

  Brasilianskt regeringsintresse för smart specialisering i Värmland

  Representanter för den brasilianska regeringen har under två dagar besökt Värmland för att hämta inspiration till regional utveckling. En gedigen presentation av arbetet inom Akademin för smart specialisering och besök på konferensen Business from bioeconomy stod på programmet.

  - Vi har också stora skogar, utmaningar med regional utveckling och behov av att få fler delar av samhället att engagera sig för en hållbar utveckling, säger Ramos Braga Irani, rådgivare till Brasiliens minister för regional utveckling.

 • 2018-11-28

  Nytt forskningsprojekt om att flytta ut från storstan

  "Det nya livet utanför storstaden. Erfarenheter av vardagen för barnfamiljer som flyttat ut från storstaden" är namnet på ett nytt forskningsprojekt som nyligen beviljats 2.9 miljoner kronor från forskningsstiftelsen Formas. Projektet leds av Ulrika Åkerlund, kulturgeograf och verksam inom Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande vid Karlstads universitet, tillsammans med Emma Lundholm och Erika Sandow, Umeå universitet.

  Syftet med forskningsprojektet är att analysera barnfamiljers flytt ut från storstadsområdena som en strategi för att få en bättre balans mellan arbete och privatliv samt en förbättrad livskvalitet. Att byta bostadsregion innebär en omorganisation av livet när det gäller bostad, arbete, fritid och andra aspekter som påverkar vardagen. Projektet vill ge svar på hur organiseringen av vardagslivet påverkat flyttbeslutet, men också hur de som flyttat i efterhand upplever att vardagslivet påverkats av att familjeprojektet flyttats ut från storstaden.

 • 2018-11-28

  Hållbarhet i praktiken för turism i känsligt område

  Turismen kan ge oss värdefulla insikter och erfarenheter för en ökad hållbar utveckling i samhället i stort. Det menar Fredrik Hoppstadius, som har disputerat i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Han har följt turister, intervjuat företagare och analyserat kommunernas strategier för destinationen inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

  Hållbar utveckling är brett, svårfångat, spretigt och helt nödvändigt, både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Men hur kan hållbarhet översättas till handling, bli begripligt och hjälpa oss i vardagen? I sin avhandling lyfter Fredrik Hoppstadius fram betydelsen av lokal förankring för platser där hållbar utveckling sker i praktiken.