Nyheter

 • 2017-12-13

  När forskning blev konst

  Torsdagen den 7 december arrangerade Karlstads universitet och Paper Province en vernissage där forskningsprojekt ställdes ut som konstverk på Karlstad CCC. Syftet var att ge näringslivet en inblick i vilken forskning som bedrivs och hur den kan användas för att stärka konkurrenskraften hos regionens företag.

  ”Vetenskap är vackert – forskning är konst!” Under den parollen bjöd Paper Province och Karlstads universitet in till forskarvernissage, som omfattade elva populärvetenskapliga posters på temat bioekonomi. Vernissaget inleddes med att varje forskare fick en minut att berätta om sin forskning. Därefter öppnades dörrarna till utställningen och åhörarna hade möjlighet att ställa frågor till forskarna.

 • 2017-12-12

  Forskningsprojekt ska skapa besöksplatsens digitala upplevelser

  Ett nytt treårigt projekt vid Karlstads universitet siktar på att stärka besöksnäringen genom att hitta nya, platsbaserade digitala upplevelser. Tillväxtverket, Region Värmland och universitetet finansierar med sammanlagt 4,8 miljoner kronor.

  Projektet, Platsbaserade Digitala Upplevelser, handlar om att skapa just digitala upplevelser med utgångspunkt i den specifika platsen och dess kulturella och naturliga resurser. Syftet är att förhöja besöksupplevelsen och fördjupa berättelsen om platsen.

  -Det finns ett uppdämt behov av kompetensutveckling kring digitalisering inom besöksnäringen i Värmland, vilket kan förklara att det här är det tredje projektet på raken inom digitalisering som vi får finansiering till, säger Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi och projektledare.

 • 2017-11-28

  Forskning är konst

  Den 7 december är det forskarvernissage på Karlstad CCC. En inblick i de forskningsprojekt som just nu bedrivs inom det skogsindustriella området vid Karlstads universitet, kopplat till befintliga industriutmaningar.

  Tillsammans med Paper Province arrangerar forskarmiljön Pro2BE vid Karlstads universitet en dag där företagare inom skogsbaserad bioekonomi får möta forskare vid Karlstads universitet. Syftet med dagen är att synliggöra forskningen som bedrivs vid universitetet, att öka kunskapen om forskning inom bioekonomiområdet och att skapa matchning mellan Karlstads universitets forskare och företag i regionen.

 • 2017-11-08

  Historien viktig grund för regional utveckling

  Historical contructions of regions and regionalism var rubriken på en forskarkonferens i slutet av oktober. Konferensens deltagare var forskare och doktorander från olika hörn av världen, från Israel och Sydafrika till Polen och Storbritannien.

  Regionalisering kopplades ihop med globalisering ur ett historiskt perspektiv. Historiska händelser har betydelse för den utveckling vi ser idag, där regioner navigerar i ett globaliserat samhälle. Vid seminarierna och paneldiskussionerna deltog bland andra Peter Stadius från universitetet i Helsingfors, Mikolaj Herbst och Piotr W Wójcik från the Educational Research Institute i Warzawa, Polen, Peter Olausson, Karlstads universitet samt Natasha Vall, Teeside University i Storbritannien.

 • 2017-10-27

  Nordiskt nätverksprojekt för bioekonomi

  BioWiseTrans heter ett nytt nätverksprojekt som handlar om att utveckla bioekonomisk omställning i Norden. Projektet är ett samarbete mellan flera parter, bland andra CRS och representanter från det regionala innovationssystemet.

  BioWiseTrans är ett nordiskt nätverksprojekt och syftet är att upprätthålla och utveckla ett nätverk för att studera och driva omställningen till en ny bioekonomi, i första hand mark- och biomassabaserad. Nätverksprojektet, som startade nyligen, ska pågår fram till 2020. Från CRS deltar Margareta Dahlström, Ida Grundel och Hanna Martin.

 • 2017-10-26

  Reglabs forskarforum om digitalisering ur ett regionalt perspektiv

  Den 18 oktober gick årets Reglabs Forskarforum av stapeln, denna gång i Luleå. Temat var digitalisering och den övergripande frågan som ställdes var Hur kommer den 2:a digitala revolutionen att påverka regionernas utveckling?

  Frågan om digitalisering är stor i regionerna, där digitalisering griper in i såväl styrning som medborgarnas insyn. På konferensen diskuterade forskare och regionala utvecklare digitaliserig i förhållande till tillväxt, från besöksnäring till nya affärsmodeller och företagens syn på ökad digitalisering och smarta regioner.