Nyheter

 • 2018-03-06

  Skogen, bioekonomin och grön tillväxt

  Den 8- 9 februari samlades omkring 40 deltagare i Torsby under ledning av Global Kunskap och Sebra Film AB för att samtala om hur bioekonomin ska kunna utvecklas vidare.

  Forskare från CRS vid Karlstads universitet och institutioner i Norge, företag från Norge och Sverige, kommunföreträdare, organisationsledare, banker och finansinstitut presenterade idéer, förslag, projekt, aktuell forskning och utveckling.

 • 2018-03-05

  Ny föreståndare för Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande

  Den första april lämnar Malin Rönnblom över stafettpinnen som föreståndare för CRS forskarskola till Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete.

  Malin har fått en tjänst som adjungerad professor (andreprofessor) i två år vid norska Center för kjönsforskning i Tromsö. Hon kommer även att vara kvar på statsvetenskap vid Karlstads universitet.

 • 2018-03-02

  Ny omgång av Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande

  Under våren startar en ny kull forskarstuderande inom CRS forskarskola i regionalt samhällsbyggande. Det är den fjärde i ordningen och intervjuer med sökande startar inom kort.

  Forskarstuderandeplatserna inrättas i respektive ämne och doktoranderna går sedan gemensamma kurser, deltar i gemensamma seminarier och internat inom ramen för forskarskolan. De platser som nu är aktuella är en i kulturgeografi, två i statsvetenskap och en i historia. En forskarstuderande som redan antagits i sociologi tillkommer samt även en licentiand i risk-och miljöstudier.

 • 2018-02-19

  BioWiseTrans ger möjlighet till nätverk

  BioWiseTrans är ett nordiskt initiativ som syftar till att upprätthålla och utveckla ett nätverk för att studera och driva omställningen till en ny bioekonomi, i första hand mark- och biomassabaserad. I januari hölls en workshop i finska Joensuu med forskare och samarbetspartners från Sverige, Norge och Finland.

  Nätverksprojektet, som startade i september förra året, ska pågå fram till 2020 och finansieras av Nordisk Kommittee för Lantbruks- och matforskning och Nordisk Skogsforskning och samarbetspartners. Från CRS deltar Margareta Dahlström och Ida Grundel. Under årets andra vecka arrangerades workshop och studiebesök i finska Karelen, i Joensuu. Här lyftes viktiga aspekter av mark- och skogsbaserad biomassproduktion i finska regioner med fokus på bioenergi och hur avancerade skogsbaserade produkter kan bidra till landsbygdsutveckling och fritidsintressen.

 • 2018-02-05

  Tjänstesektorn viktig i utvecklingen av grön ekonomi

  Omställningen mot en grön ekonomi handlar ofta om teknik: solpaneler, miljövänligare bilar och nya bränslen. Men gröna ekonomier kan också utvecklas genom tjänstesektorn och därför samlades forskare i Norrköping för en internationell workshop.

  Forskarna ingår i nätverket ”The Green economies network” som initierats av bland andra Brita Hermelin, professor och vetenskaplig ledare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet. Hon var också en av arrangörerna av workshoppen ”Uneven pathways towards the Green Economy” som ägde rum vid CKS i dagarna två. Gruppen som startat nätverket är ekonomgeografer. Gemensamt är att de alla forskat om tjänster och vilken roll de har för utveckling och tillväxt i främst regionala och lokala perspektiv samt hur detta påverkar fördelningen av tillväxt globalt.

 • 2018-01-31

  Ansökningsverkstad som ger resultat

  Att öka kvaliteten i forskningsansökningar och därmed öka andelen externa forskningsmedel. Det var målet för CRS:s ansökningsverkstäder vid starten för tre år sedan. Och resultatet? En beviljad ansökan från Vetenskapsrådet 2017, för att nämna ett exempel.

  CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, är inne på sin tredje omgång ansökningsverkstäder. Det som startade som en modell 2015 har successivt utvecklats och blivit mer strategiskt, samtidigt som gruppens kompetens har ökat.

  Konkurrensen om externa forskningsmedel är hård. Det krävs bland annat ett gott stöd på hemmaplan, förutom en bra forskningsidé naturligtvis. Idag har i stort sett alla lärosäten någon form av system, där erfarna och framgångsrika forskare är med och coachar.