Nyheter

 • 2020-03-17

  Konferens om skogens värden framflyttad

  Projektet Ingoskog, om grön omställning i skogen, skulle ha haft sin slutkonferens i maj. Men på grund av spridningen av coronaviruset flyttas konferensen fram.

  - Vi hoppas att kunna genomföra konferensen 18-19 augusti och kommer att besluta detta i mitten av maj. Då kommer vi också se vilka former konferensen ska ha, säger projektledaren Margareta Dahlström. Då kommer också anmälan att åter öppna till konferensen.

 • 2019-12-17

  Kompetens- och erfarenhetsdag om skogens olika värden

  I november hölls ett seminarium på Klarälvdalens folkhögskola. På programmet stod presentation av forskningsresultat, ett praktiskt exempel från besöksnäringen i Trysil, Norge och det värmländska arbetet med ett regionalt skogsprogram. Den gemensamma beröringspunkten var ett samhällsvetenskapligt perspektiv på frågan: Hur gör vi för att ställa om till en hållbar skoglig bioekonomi?

  Under 2019 har forskare och praktiker inom Ingoskog-projektet testat om Landskapsresursanalys, LRA, kan vara en modell för att synliggöra skogens olika värden i norra Klarälvsdalen och Trysiltrakten. I Värmland valdes Dalby och Norra Ny socken ut, eftersom det är områden med gott om skog, många ägare av varierande skogsarealer, flera besöksnäringar, olika typer näringsverksamheter, ideella föreningar och ett rikt kulturliv.

 • 2019-12-12

  Tre miljoner till forskning om lokala civilsamhällets roll på landsbygden

  Det finns många exempel på hur lokala föreningar och organisationer på landsbygden bidrar till att hålla ihop och utveckla lokalsamhället. Det kan handla om allt från att idrottsföreningen driver byns affär till den föräldrakooperativa förskolan. Hur påverkas det lokala samhället när civilsamhället åtar sig en allt större del av servicen? Det är fokus för ett nytt forskningsprojekt med forskare från Karlstads universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

  Civilsamhällets möjlighet att erbjuda samhällsservice och bidra till hållbara lokala samhällen är en central fråga när det gäller den svenska landsbygdens framtid. Projektet leds av Pelle Åberg, docent i statsvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Syftet är att öka kunskapen om vilken roll civilsamhället spelar för att upprätthålla och utveckla nödvändig service i glesbygden och hur de bidrar till hållbara samhällen.

 • 2019-12-06

  Nytt namn för CRS

  Den 1 november bytte CRS namn till Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring - på engelska "Centre for Research on Sustainable Societal Transformation". Anledningen till namnbytet är att forskningsfältet har breddats både nationellt och internationellt.

  Från regional utveckling till samhällsbyggande och nu till samhällsförändring. Liksom samhället forskarna studerar, ändras även forskningsfältet. Ett nytt forskningsprogram har tagits fram för CRS och det gjorde namnbytet extra aktuellt.

 • 2019-10-31

  CRS byter namn och forskarskolan firar 10 år

  Från regional utveckling till samhällsbyggande och nu till samhällsförändring. Centrumbildningen CRS byter namn till Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring och firar samtidigt att dess forskarskola fyller 10 år.

  Från regional utveckling till regionalt samhällsbyggande till hållbar samhällsförändring. Liksom samhället forskarna studerar, ändras även forskningsfältet. Ett nytt forskningsprogram har tagits fram för CRS och det gjorde namnbytet aktuellt.

 • 2019-05-24

  Hallå där, Nina Christensson, lektor i geografididaktik och forskare i projektet Ingoskog...

  .. Ni hade en workshop om skogens olika värden på Utmarksmuséet i norra Klarälvdalen i mitten av maj. Hur gick det?

  - Det var jättekul, mycket energi och vi fick med oss massor av material att arbeta vidare med.

  Vilka var där?
  - Vi hade bjudit in olika människor med olika intressen för området i norra Klarälvdalen, både markägare, lokala företagare, representanter för olika föreningar i området, boende med flera. Det var en grupp på 14 personer och så några av oss forskare.