Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, är en tvärvetenskaplig centrumbildning vid Karlstads universitet som forskar om samhälleliga förändringsprocesser i ett regionalt perspektiv.

Här finns forskare och doktorander inom åtminstone åtta olika ämnen: statsvetenskap, kulturgeografi, historia, sociologi, socialt arbete, miljövetenskap, biologi samt risk- och miljöstudier.

Forskningen handlar om att förstå och jämföra förändringsprocesser i tid och rum, och hur dessa kan styras i en tid som utmärks av regionalisering och globalisering.

Hur utvecklas exempelvis nya organisations- och styrformer på den regionala arenan, och vad blir de demokratiska konsekvenserna? Hur påverkas livsmiljöer och människors möjligheter till arbete och försörjning av den globala marknaden? Och hur kan aktörer på den regionala nivån i samspel med aktörer på andra nivåer bidra till omställningen till en mer hållbar utveckling?

Det tvärvetenskapliga perspektivet kombinerat med ambitionen att utveckla kunskap som kan bidra till samhällsbyggande medför att metodutveckling för tvär- och trandisciplinär forskning även är en viktig del av verksamheten, som består av forskning, forskarutbildning och forskningskommunikation.

En av centrumbildningens grundläggande idéer är betydelsen av samarbete mellan forskare i olika discipliner och i olika faser av karriären. Verksamheten är tematiskt organiserad kring aktiva grupper av forskare som i normalfallet inkluderar såväl seniora som juniora forskare och doktorander.

Forskningen bedrivs även i samverkan med andra forskare och miljöer såväl inom Karlstads universitet som vid andra lärosäten och institutioner i landet och internationellt.

Nyheter

 • 2016-08-25

  Digitalisering i turismens tjänst

  NULL

  Ett spel som kan förklara betydelsen av Långbans gruvor för skolbarn. Eller ett hologram som berättar om flottningen på Klarälven. Digitala medier kan berika och fördjupa besöksnäringen i Värmland, något som forskare vid Karlstads universitet har tagit fasta på i ett nytt pilotprojekt. Länk till hela artikeln

 • 2016-06-27

  Start för nytt projekt om skogen som resurs

  Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande har tillsammans med Högskolan i Hedmark, beviljats medel för förstudien "Gränsöverskridande ekosystemtjänster. Skogen som natur- och kulturarvsresurs". Projektet startar den 1 augusti och stöds av Interreg Sverige- Norge.

  Projektet handlar om att trygga och utveckla det gränsöverskridande skogsområdet i Inre Skandinavien. Det handlar om att se skogens många värden och de olika aktörer som behöver kunna samverka för en hållbar utveckling, försörjning och rekreation. Skogsföretag, besöksnäring, småföretagare och föreningar behöver samverka för att såväl bevara som bruka skogen. Friluftsliv och skogsbruk, jakt, bär- och svampplockning, rekreation och ekosystem - skogen rymmer mycket, men här finns också dilemman och konflikter.

 • 2016-05-25

  Städer och regioner temat för internationell konferens

  Regional Studies Association arrangerar årligen en av de tongivande forskarkonferenserna när det gäller regional utveckling. Här samlas främst forskare men även politiker och tjänstemän för att under ett par dagar varje år ta del av den senaste forskningen. CRS var på plats med drygt 10 forskare och doktorander, bland andra Lotta Braunerhielm och Eva Olsson som höll presentationen ”Border region as a measure of success and growth”
   

  - Det vi presenterade har sin grund i den medborgarundersökning som SOM-institutet gjorde under 2014. Vi fick möjlighet att lägga till några öppna frågor till värmlänningarna, som handlade om närheten till Norge. Under 2015 analyserade vi svaren och kunde bland annat se att närheten till gränsen är ett ambivalent förhållande. Det skapar jobb, men värmlänningen kan också tycka att det är jobbigt med alla norrmän som kommer. Shoppingcenter i utkanten respektive utarmning av centrumhandeln är också ett förhållande där känslorna är blandade.

 • 2016-05-25

  CRS-forskare får utmärkelse

  CRS-forskaren Eva Svensson, professor i miljövetenskap, har tilldelats Emerald Literati Network Awards for Excellence 2016, för sin vetenskapliga artikel, paper, ”Heritage and development outside the metorpolis: discussing issues of attractiveness, growth, participation and sustainable development”.

  Artikeln publicerades i Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development och utsågs till Outstanding Paper.  Emerald Literati Awards tilldelas forskare som nått internationell framgång och visat hög kvalitet. Emerald Literati Awards vill även uppmuntra forskning som kan tillämpas och har effekt i samhället.

 • 2016-05-19

  Hallå där, Hans Hulling, doktorand i historia inom CRS:s forskarskola

  Vad forskar du om?
  - Jag forskar om hur storföretag och omgivande lokalsamhälle använder sig av historia i berättelser om sig själva och "sin" plats.
   

  - Mitt fokus ligger på hur skapandet av gemensamma berättelser kan ha sett ut och förändrats över tid. Särskilt intresse riktas mot tider före det medialiserade konsumtionssamhället. Att använda sig av historia i berättelser, eller narrativ, kan vara en del i olika identitetsbyggen, i grunden en aspekt av att vara människa men också som en del av en kollektiv föreställd gemenskap. Historia används också ibland uttryckligen som ett sätt att skapa det "säljbara", något man i vardagen kanske inte reflekterar så mycket över.

 • 2016-04-12

  Inspel till ett långsiktigt nationellt skogsprogram

  NULL

  Onsdag 13 april 2016 inspel till ett långsiktigt nationellt skogsprogram
  Ida Grundel och Camilla Berglund representerar Turismprogrammet och Karlstads universitet för att träffa landsbygdsministern Sven-Erik Bucht för att ge inspel till det svenska nationella skogsprogrammet.