Nyheter

 • 2017-04-27

  Demokratin och regionaliseringen

  Under förra året pågick ett forskningsprojekt om demokratiseringssträvanden i regionalpolitiken. Fokus låg på kvinnors inflytande i olika lokala sammanhang, i en tid när politiken präglas av management-inspirerade förhållningssätt, projektpolitik och utvärdering. Aspekter som har belysts är bland annat projektfinansiering och problematiken att vara anställd i en förvaltning och samtidigt ha uppdraget att driva förändringsarbete.

  Tanken var från början att följa Kvinnors resurscentra (RC), det vill säga organisationer med syfte att öka kvinnors inflytande och makt på olika nivåer i samhället. De var tänkta att samla och mobilisera gräsrotsrörelser och var ofta ideella föreningar. Från mitten av 1990-talet och fram till slutet av 2015 finansierade staten via olika programperioder projekt inom RC-organisationerna. Därefter har den statliga projektfinansieringen upphört och arbetet ska istället bedrivas i form av jämställdhetsintegrering.

 • 2017-04-12

  EU - en krisande 60-åring

  EU firade nyligen att Romfördraget fyllde 60 år. 27 EU-ledare skrev under på en deklaration om ett tryggt, socialt blomstrande och ett starkare EU. Händelsen ägde rum på samma plats som Romfördraget, grunden till EU, utspelade sig för 60 år sedan. Samtidigt som det högtidliga firandet pågick demonstrerade mängder av människor på Roms gator mot samarbetet inom EU. Magnus Lindh, statsvetare, varför är det så högljudda protester mot EU nu?

  -Det har alltid funnits kritiska röster om EU. EU betraktas som ett politiskt elitprojekt där legitimering av de politiska besluten sker i efterhand. Ur ett demokratiskt perspektiv är detta inte så lyckat. Det innebär att så länge EU uppfattas leverera goda resultat så är stödet för EU högt, och omvänt. Under senare tid har EU:s nytta ifrågasatts i det offentliga samtalet vilket gör att kritiska röster höjs. Men samtidigt ska man komma ihåg att det är lätt att skylla allt som går fel på EU, vilket tyvärr är en vanlig strategi bland nationella politiker.

 • 2017-04-11

  CRS firade två år

  CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, fyllde två år i början av april. Det firade man med tårta och seminarium. Vad det handlade om? Regioner och den till synes ständiga frågan om Sveriges regionindelning.

  CRS bildades för två år sedan och är idag ett nationellt väletablerat forskningscentra för regionala utvecklingsfrågor. CRS är akademisk partner i Reglab, ett forum för lärande och kompetensutveckling inom regional utveckling, som ägs och drivs av Sveriges regioner, SKL, Tillväxtverket och Vinnova.

 • 2017-03-24

  Internationella perspektiv på regional utveckling

  Regioner i världen och regioner i förändring var tema för den internationella forskningskonferensen ”Regions in Transition” på Karlstads universitet i början av mars. Vad är det som gör att en region växer och frodas – eller avfolkas och avstannar?

  Ett 50-tal forskare från olika ämnen och olika delar av världen möttes för att ta del av varandras forskning kring det gemensamma begreppet regioner och regioners utveckling. Föreläsningar varvades med forskarworkshopar, runda-bordssamtal – och speed dating för forskare.

 • 2017-03-07

  Karlstadprofessor expert vid Näringsdepartementets konferens om regional tillväxtpolitik

  Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi och föreståndare för Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, deltar som expert i Näringsdepartementets konferens den 8 mars om regional tillväxt och utveckling. Syftet med konferensen är att sprida OECD-rapporten om Sveriges regionala utvecklingstrender, politikutformning samt regionala organisations, styr- och ledningsformer.

  Våren 2010 lanserade OECD studien Territorial Reviews: Sweden, där slutsatser drogs kring Sveriges regionala utvecklingstrender, politikutformning samt regionala organisations, styr- och ledningsformer (governance). Hösten 2015 beställde regeringen en uppföljning och uppdatering av OECD:s territoriella studie, med en genomgång av hur Sverige genomfört och arbetat med rekommendationerna utifrån politikområdets utveckling. Studien är nu klar och publicerades i februari i år.

 • 2017-02-07

  Regioner mer politiskt aktiva inom EU

  En ny avhandling i statsvetenskap från Karlstads universitet visar att kommuner och regioner börjar bli mer aktiva när det kommer till att påverka politiska beslut inom EU. Detta för att få inflytande över beslut som berör deras egna intressen.

  Magnus Lindh har studerat uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Hans avhandling visar på olika mönster bland regioner och kommuner då det gäller arbetet med EU.