Nyheter

 • 2017-01-31

  Hallå där, Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi...

  ... Digitalisering och besöksnäring heter ett projekt som du jobbar med – vad handlar det om?

  - Digitala medier kan berika och fördjupa besöksnäringen i Värmland, något som vi har tagit fasta på i pilotprojektet ”Digitalisering och besöksnäring”. Nu är vi halvvägs in i projektet och har genomfört fördjupade studier av två besöksmål, Långbans gruvby och Vildmark Värmland i Torsby. Vi har intervjuat olika personer på platserna och runtomkring, läst dokument, fångat upp historiska berättelser och skildringar, sett filmer, tittat på foton och läst vad som skildras i böcker – allt för att fånga platsernas historiegeografi. I studien finns ett inbyggt kritiskt förhållningssätt.

 • 2016-12-07

  Processer och produkter för en hållbar bioekonomi

  Under två dagar gjorde en delegation från Näringsdepartementet en studieresa i Värmland med temat en hållbar bioekonomi. På Karlstads universitet presenterade forskare från Pro2BE, Processes and Products for a circular BioEconomy, och CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, sin forskning, även genusforskningen och tjänsteforskningen togs upp.

  - Värmland har under det senaste året profilerat sig som en av de ledande regionerna i Norden inom smart specialisering i allmänhet och i synnerhet inom skoglig bioekonomi, samarbete mellan region och universitet samt genom att ha integrerat ett genusperspektiv i smart specialisering, säger Anders Olsson, strateg på Region Värmland som var värd för besöket.

 • 2016-08-25

  Digitalisering i turismens tjänst

  NULL

  Ett spel som kan förklara betydelsen av Långbans gruvor för skolbarn. Eller ett hologram som berättar om flottningen på Klarälven. Digitala medier kan berika och fördjupa besöksnäringen i Värmland, något som forskare vid Karlstads universitet har tagit fasta på i ett nytt pilotprojekt. Länk till hela artikeln

 • 2016-06-27

  Start för nytt projekt om skogen som resurs

  Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande har tillsammans med Högskolan i Hedmark, beviljats medel för förstudien "Gränsöverskridande ekosystemtjänster. Skogen som natur- och kulturarvsresurs". Projektet startar den 1 augusti och stöds av Interreg Sverige- Norge.

  Projektet handlar om att trygga och utveckla det gränsöverskridande skogsområdet i Inre Skandinavien. Det handlar om att se skogens många värden och de olika aktörer som behöver kunna samverka för en hållbar utveckling, försörjning och rekreation. Skogsföretag, besöksnäring, småföretagare och föreningar behöver samverka för att såväl bevara som bruka skogen. Friluftsliv och skogsbruk, jakt, bär- och svampplockning, rekreation och ekosystem - skogen rymmer mycket, men här finns också dilemman och konflikter.

 • 2016-05-25

  Städer och regioner temat för internationell konferens

  Regional Studies Association arrangerar årligen en av de tongivande forskarkonferenserna när det gäller regional utveckling. Här samlas främst forskare men även politiker och tjänstemän för att under ett par dagar varje år ta del av den senaste forskningen. CRS var på plats med drygt 10 forskare och doktorander, bland andra Lotta Braunerhielm och Eva Olsson som höll presentationen ”Border region as a measure of success and growth”
   

  - Det vi presenterade har sin grund i den medborgarundersökning som SOM-institutet gjorde under 2014. Vi fick möjlighet att lägga till några öppna frågor till värmlänningarna, som handlade om närheten till Norge. Under 2015 analyserade vi svaren och kunde bland annat se att närheten till gränsen är ett ambivalent förhållande. Det skapar jobb, men värmlänningen kan också tycka att det är jobbigt med alla norrmän som kommer. Shoppingcenter i utkanten respektive utarmning av centrumhandeln är också ett förhållande där känslorna är blandade.

 • 2016-05-25

  CRS-forskare får utmärkelse

  CRS-forskaren Eva Svensson, professor i miljövetenskap, har tilldelats Emerald Literati Network Awards for Excellence 2016, för sin vetenskapliga artikel, paper, ”Heritage and development outside the metorpolis: discussing issues of attractiveness, growth, participation and sustainable development”.

  Artikeln publicerades i Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development och utsågs till Outstanding Paper.  Emerald Literati Awards tilldelas forskare som nått internationell framgång och visat hög kvalitet. Emerald Literati Awards vill även uppmuntra forskning som kan tillämpas och har effekt i samhället.