Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, är en tvärvetenskaplig centrumbildning vid Karlstads universitet som forskar om samhälleliga förändringsprocesser i ett regionalt perspektiv.

Här finns forskare och doktorander inom åtminstone åtta olika ämnen: statsvetenskap, kulturgeografi, historia, sociologi, socialt arbete, miljövetenskap, biologi samt risk- och miljöstudier.

Forskningen handlar om att förstå och jämföra förändringsprocesser i tid och rum, och hur dessa kan styras i en tid som utmärks av regionalisering och globalisering.

Hur utvecklas exempelvis nya organisations- och styrformer på den regionala arenan, och vad blir de demokratiska konsekvenserna? Hur påverkas livsmiljöer och människors möjligheter till arbete och försörjning av den globala marknaden? Och hur kan aktörer på den regionala nivån i samspel med aktörer på andra nivåer bidra till omställningen till en mer hållbar utveckling?

Det tvärvetenskapliga perspektivet kombinerat med ambitionen att utveckla kunskap som kan bidra till samhällsbyggande medför att metodutveckling för tvär- och trandisciplinär forskning även är en viktig del av verksamheten, som består av forskning, forskarutbildning och forskningskommunikation.

En av centrumbildningens grundläggande idéer är betydelsen av samarbete mellan forskare i olika discipliner och i olika faser av karriären. Verksamheten är tematiskt organiserad kring aktiva grupper av forskare som i normalfallet inkluderar såväl seniora som juniora forskare och doktorander.

Forskningen bedrivs även i samverkan med andra forskare och miljöer såväl inom Karlstads universitet som vid andra lärosäten och institutioner i landet och internationellt.

Nyheter kommer inom kort.