Nyheter

 • 2017-11-08

  Historien viktig grund för regional utveckling

  Historical contructions of regions and regionalism var rubriken på en forskarkonferens i slutet av oktober. Konferensens deltagare var forskare och doktorander från olika hörn av världen, från Israel och Sydafrika till Polen och Storbritannien.

  Regionalisering kopplades ihop med globalisering ur ett historiskt perspektiv. Historiska händelser har betydelse för den utveckling vi ser idag, där regioner navigerar i ett globaliserat samhälle. Vid seminarierna och paneldiskussionerna deltog bland andra Peter Stadius från universitetet i Helsingfors, Mikolaj Herbst och Piotr W Wójcik från the Educational Research Institute i Warzawa, Polen, Peter Olausson, Karlstads universitet samt Natasha Vall, Teeside University i Storbritannien.

 • 2017-10-27

  Nordiskt nätverksprojekt för bioekonomi

  BioWiseTrans heter ett nytt nätverksprojekt som handlar om att utveckla bioekonomisk omställning i Norden. Projektet är ett samarbete mellan flera parter, bland andra CRS och representanter från det regionala innovationssystemet.

  BioWiseTrans är ett nordiskt nätverksprojekt och syftet är att upprätthålla och utveckla ett nätverk för att studera och driva omställningen till en ny bioekonomi, i första hand mark- och biomassabaserad. Nätverksprojektet, som startade nyligen, ska pågår fram till 2020. Från CRS deltar Margareta Dahlström, Ida Grundel och Hanna Martin.

 • 2017-10-26

  Reglabs forskarforum om digitalisering ur ett regionalt perspektiv

  Den 18 oktober gick årets Reglabs Forskarforum av stapeln, denna gång i Luleå. Temat var digitalisering och den övergripande frågan som ställdes var Hur kommer den 2:a digitala revolutionen att påverka regionernas utveckling?

  Frågan om digitalisering är stor i regionerna, där digitalisering griper in i såväl styrning som medborgarnas insyn. På konferensen diskuterade forskare och regionala utvecklare digitaliserig i förhållande till tillväxt, från besöksnäring till nya affärsmodeller och företagens syn på ökad digitalisering och smarta regioner.

 • 2017-10-23

  Post doc förstärker CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande

  Hanna Martin, forskare i ekonomisk geografi, har börjat som post-doc vid CRS, inom projektet Paper Province 2.0 – En storskalig demonstrator för skogsbaserad bioekonomi, fas 2.

  Hanna Martin kommer ursprungligen från Tyskland och har bott i Sverige i åtta år. Hon disputerade vid Lunds universitet 2016 med avhandlingen "Innovation for tackling grand challenges. Cleantech industry dynamics and regional context". Hon är även verksam vid Handelshögskolan i Göteborg med ett projekt om livsmedelsindustrins gröna utveckling.

 • 2017-10-23

  Hur blir nationell industristrategi regional verkstad?

  Vilka regionala anpassningar görs när nationell strategi ska användas på regional nivå? Det - och lite till - ska CRS-forskare och Tillväxtverket tillsammans ta reda på i ett projekt inom den nationella satsningen Smart industri i regionerna.

  Näringsdepartementet arbetar på uppdrag av regeringen med en strategi för att "nyindustrialisera" Sverige. Målet är enligt departementet att Sverige ska erbjuda en av världens mest attraktiva miljöer för avancerad industriell verksamhet, såväl produktion av varor och tjänster som utveckling och forskning. Regeringen vill stärka industrins konkurrenskraft genom att öka förmågan att ta till sig innovationer. Det kan gälla till exempel digitalisering och automation - vilket i sin tur kan handla om att höja kompetensen.

 • 2017-10-19

  Arkeolog och historiker affilierad forskare vid CRS

  Catarina Karlsson, arkeolog och historiker, har knutits till Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, som affilierad forskare fram till hösten 2021. Syftet med affilierade forskare är att öka det vetenskapliga utbytet nationellt och internationellt.

  Catarina Karlssons intresseområde är bergshistoria och hon disputerade 2015 med avhandlingen "Förlorat järn- det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål" vid SLU. Hon har lett och deltagit i flera forskningprojekt med inriktning mot medeltida bergsbruk och metallhantering. Idag arbetar hon på Jernkontoret med ansvar för den bergshistoriska forskningen.