Nyheter

 • 2018-05-08

  Hallå där, Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi, som nyligen deltog Global Bioeconomy Summit i Berlin…

  … varför var du där?
  - Det här är ett återkommande internationellt toppmöte med fokus på hållbar bioekonomi. Jag var där i min roll som koordinator för forskningsprojektet Ingoskog, för våra andra projekt om skoglig bioekonomi och som föreståndare för Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande.

  Mina kollegor Ida Grundel och Marie Nordfeldt var också på plats. Här deltar forskare, industrifolk, politiker, frivilligorganisationer, myndigheter och intresseorganisationer från hela världen. Och det är en av de saker som gör det så intressant - själva bredden - från forskare till politiker, från industri till civilsamhälle.

 • 2018-04-09

  Bredd och diskussioner stora fördelarna med Bioekonomiriksdagen 2018

  Bioekonomiriksdagen hölls för andra året i Karlstad den 21-22 mars. Den samlade ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare från både Sverige och Norge På plats bland företag, organisationer och politiker fanns också forskare från CRS, Karlstads universitet.

  Årets bioekonomiriksdag var en mix av föreläsningar, debatter och modererade samtal mellan sakkunniga företrädare för näringslivet och politiker på alla nivåer. Bioriksdagen har på kort tid utvecklats till en arena för erfarenhetsutbyte och plattform för att skapa samsyn kring strategier och förutsättningar som behöver politiskt stöd.

 • 2018-03-06

  Skogen, bioekonomin och grön tillväxt

  Den 8- 9 februari samlades omkring 40 deltagare i Torsby under ledning av Global Kunskap och Sebra Film AB för att samtala om hur bioekonomin ska kunna utvecklas vidare.

  Forskare från CRS vid Karlstads universitet och institutioner i Norge, företag från Norge och Sverige, kommunföreträdare, organisationsledare, banker och finansinstitut presenterade idéer, förslag, projekt, aktuell forskning och utveckling.

 • 2018-03-05

  Ny föreståndare för Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande

  Den första april lämnar Malin Rönnblom över stafettpinnen som föreståndare för CRS forskarskola till Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete.

  Malin har fått en tjänst som adjungerad professor (andreprofessor) i två år vid norska Center för kjönsforskning i Tromsö. Hon kommer även att vara kvar på statsvetenskap vid Karlstads universitet.

 • 2018-03-02

  Ny omgång av Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande

  Under våren startar en ny kull forskarstuderande inom CRS forskarskola i regionalt samhällsbyggande. Det är den fjärde i ordningen och intervjuer med sökande startar inom kort.

  Forskarstuderandeplatserna inrättas i respektive ämne och doktoranderna går sedan gemensamma kurser, deltar i gemensamma seminarier och internat inom ramen för forskarskolan. De platser som nu är aktuella är en i kulturgeografi, två i statsvetenskap och en i historia. En forskarstuderande som redan antagits i sociologi tillkommer samt även en licentiand i risk-och miljöstudier.

 • 2018-02-19

  BioWiseTrans ger möjlighet till nätverk

  BioWiseTrans är ett nordiskt initiativ som syftar till att upprätthålla och utveckla ett nätverk för att studera och driva omställningen till en ny bioekonomi, i första hand mark- och biomassabaserad. I januari hölls en workshop i finska Joensuu med forskare och samarbetspartners från Sverige, Norge och Finland.

  Nätverksprojektet, som startade i september förra året, ska pågå fram till 2020 och finansieras av Nordisk Kommittee för Lantbruks- och matforskning och Nordisk Skogsforskning och samarbetspartners. Från CRS deltar Margareta Dahlström och Ida Grundel. Under årets andra vecka arrangerades workshop och studiebesök i finska Karelen, i Joensuu. Här lyftes viktiga aspekter av mark- och skogsbaserad biomassproduktion i finska regioner med fokus på bioenergi och hur avancerade skogsbaserade produkter kan bidra till landsbygdsutveckling och fritidsintressen.