Kalendarium

Conference at 27-28 March 2019, Karlstad University. Transforming the current economy into a ‘new’ bioeconomy needs changed institutional frameworks at regional and national level, sensitive to and inclusive of place-based knowledge. New innovative products and services continue to emerge, which will further increase the demand for biomass. This transition leads to both an increased demand for land-based biomass and its multiple use. Important questions emerge: How to use the land?
7 maj, kl.14-16, Arenan på Innovation Park Karlstad För att människor ska vilja leva, verka och besöka en plats behövs en nytänkande helhetsutveckling med avstamp i platsens specifika identitet, där synergier skapas mellan platsens olika komponenter, processer och aktörer. Projektet Platsbaserade digitala upplevelser (PDU) bjuder i samarbete med Innovation Park in experter från Piteå Science Park för att ge oss inspiration om platsinnovativ utveckling av attraktiva besöksmål och samhällen. Vi
Sociologi och Socialt arbete bjuder in till seminarium med Professor emiritus Göran Therborn som pratar om sin bok "Kapitalet, överheten och alla vi andra". Den 15 maj kl. 13.15-15.00 i sal 5C337.  Professor emiritus Göran Therborn ställer en rad frågor om klassanalys och vad det innebär att analysera Sverige som ett klassamhälle i sin nya bok Kapitalet, överheten och alla vi andra. År 1980-81 var Sverige historiskt som minst ojämlikt (i ekonomiskt avseende).
Prenumerera på Kalendarium