Kalendarium

För fjärde gången sedan 2017 anordnas konferensen om skogens mångfald av natur- och kulturmiljöer – SKÅNK. Konferensen äger rum den 22–24 oktober 2024 i Sunne.SKÅNK är en mötesplats för forskningen, myndigheterna, skogsbruket och civilsamhället. Den belyser följande teman; aktuella forskningsfrågor, antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling samt kommunikativa och förmedlande insatser om skogens kulturarv.Mer info: Eva Svensson, risk- och miljöstudier, Karlstads universitet.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium