Kalendarium

Måndag 27 maj, 14:30-16:00Karlstads universitet: 12B 257Sveriges och Värmlands energiproduktion och energikonsumtion behöver ställas om. Det kan handla om nya energislag och om både effektiviserad och minskad energianvändning. I arbetet med detta har begreppet Energigemenskaper kommit upp på agendan. Att samarbeta om och dela energi på olika sätt i bostadsområden och bygder kan vara ett sätt att bidra till omställning, men är vi helt överens om hur vi ska definiera en energigemenskap?
För fjärde gången sedan 2017 anordnas konferensen om skogens mångfald av natur- och kulturmiljöer – SKÅNK. Konferensen äger rum den 22–24 oktober 2024 i Sunne.SKÅNK är en mötesplats för forskningen, myndigheterna, skogsbruket och civilsamhället. Den belyser följande teman; aktuella forskningsfrågor, antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling samt kommunikativa och förmedlande insatser om skogens kulturarv.Mer info: Eva Svensson, risk- och miljöstudier, Karlstads universitet.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium