Kalendarium

Tid är en viktig aspekt när vi vill förstå de processer som gör samhällen hållbara såväl som ohållbara. Mot bakgrund av tidigare erfarenheter arbetar vi med prognoser, visioner, strategier och beredskap inför både känd och okänd framtid. Symposiet Hållbarhetens temporalitet tar utgångspunkt i skiftande tidsperspektiv som kan ha betydelse för hållbar samhällsförändring.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium