Nyheter

 • 2019-12-06

  Internationellt samarbete skalar upp och utvecklas

  Sedan 2016 pågår MIRAI, ett samarbete mellan svenska universitet och lärosäten i Japan. Nu startar en ny period för MIRAI från nästa år med flera svenska och japanska lärosäten. De kommer att samverka inom forskning, utbildning och innovation. Nyligen genomfördes i Stockholm ett möte där man diskuterade nästa steg.

  - Vi ser mycket positivt på att det finns möjligheter att vara med i en fortsatt utveckling av MIRAI eftersom vi haft så goda erfarenheter av det hittillsvarande projektet, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik och kontaktperson för MIRAI vid Karlstads universitet. Vi har både haft japanska forskarstudenter här hos oss i Karlstad och studenter från oss har fått möjlighet att resa till japanska lärosäten. Samarbetet omfattar även möjligheter till gästprofessurer.

 • 2019-08-30

  Prisat konferensbidrag i Melbourne

  Doktoranden Mohamed Sadek mottog pris för sitt paper vid ICM-13, International Conference on the Mechanical Behaviour of Materials, i Melbourne Australien. Han är doktorand i materialteknik vid Karlstads universitet och närmar sig nu disputationen.

  - Det var inte väntat från min sida att jag skulle få pris för mitt paper på konferensen, säger Mohamed Sadek, doktorand i materialteknik. Men jag blev naturligtvis mycket glad och hedrad, eftersom det var en stor internationell konferens med många deltagare från hela världen.

 • 2019-06-03

  Workshop i elektroteknik för ökad samverkan

  Syftet med dagen var att utveckla samverkan med näringslivet och gemensamt verka för utveckling av högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik.

  - Vi är mycket nöjda med den breda medverkan vi hade på workshopen, säger Andreas Theocharis, universitetslektor i elektroteknik. Det innebar att vi fick ett bra tillfälle att presentera vår utbildning till berört näringsliv, både regionalt och nationellt.

  Deltagarna kom bland annat från Ellevio, Glava Energicenter, Karlstads el- och stadsnät, Prevas och Sweco.

 • 2019-02-28

  Vad hände med de hajpade nanomaterialen?

  Kolbaserade nanomaterial som grafen och kolnanorör spåddes en lysande framtid när de upptäcktes. Men kvalitetsproblem bromsar utvecklingen av nya produkter. Problemet är att det är svårt att analysera kristallstrukturen och att det inte finns några etablerade standardmetoder för klassificering av materialen. Nu är forskare på Karlstads universitet lösningen på spåren.

  - Kolatomerna måste sitta helt perfekt i en välordnad kristallstruktur över stora avstånd, men det gör de inte i de kommersiellt tillgängliga materialen som finns på marknaden idag, säger Krister Svensson, docent i fysik.

 • 2019-01-28

  Defekter inte alltid negativa

  Vid materialutveckling vill man gärna ha kontroll över materialets kvalitet och hållbarhet. Helst vill man undvika defekter, men i vissa fall kan även defekter ge önskvärda egenskaper. Om detta handlar ett nystartat forskningsprojekt inom maskin- och materialteknik vid Karlstads universitet.

  - Nya tekniska krav och begränsade resurser kräver innovativa insatser inom material- och mekanikforskningen för att utveckla material med nya funktioner och förbättrad prestanda, säger Mahmoud Mousavi, universitetslektor i maskinteknik. I det här projektet undersöker vi och sammanför de två begreppen "metamaterial" och "defekthantering" i en innovativ kombination för att ge nya perspektiv och verktyg i syfte att optimera material med hjälp av strukturell design.

 • 2018-06-18

  Karlstad Lean Factory får 2,2 miljoner från EU-fond

  Karlstad Lean Factory® vid Karlstads universitet får 2,2 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det innebär utökade möjligheter för små och medelstora företag i Värmland att simulera produktionsupplägg i samverkan med universitetet.

  - Vi är mycket glada att vår ansökan blev beviljad, säger Leo de Vin, professor i tillverkningsteknik vid Karlstads universitet. Tillsammans med medfinansiering från Region Värmland och Karlstads universitet omfattar projektets finansiering totalt 5,5 miljoner kronor.