Nyheter

 • 2018-03-13

  Karlstads universitet utvecklar fler digitala spetsutbildningar

  I januari 2018 startade Karlstads universitet sina två första internationella och onlinebaserade spetsutbildningar inom ramen för ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Nu har universitetet beviljats ytterligare finansiering för att utveckla fler kurser. Under 2018 kommer kurser inom datakommunikation och materialteknik att arbetas fram. Dessa kommer att starta våren 2019.

  De nya kurserna utvecklas tillsammans med ett antal industripartners inom ramen för projektet WISR17 som leds av CTF, Centrum för tjänsteforskning. Kurserna riktar sig främst mot yrkesverksamma och kommer att utvecklas av forskningsmiljöerna Datavetenskap och CMM - Karaktärisering och modellering av material.

 • 2017-11-15

  Kompetensutveckling i företagssamverkan

  Behovet av ökad samverkan för att utveckla kompetens och säkra forskningsframgång är viktigt både för industri och universitet. Detta var man ömsesidigt överens om vid ett seminarium om additiv tillverkning eller 3D-printing på Karlstads universitet. Additiv tillverkning omtalas ofta som nästa industriella revolution och utvecklingen inom området sker snabbt över hela världen.

  - Det är viktigt att akademin presenterar och diskuterar ny kunskap om additiv tillverkning för att stödja både vetenskaplig och industriell utveckling inom området, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap på Karlstads universitet. I samarbete med Örebro universitet och Uddeholms AB inbjöd vi till detta seminarium som var det andra av tre. Ett har redan genomförts på Örebro universitet och det tredje kommer genomföras i Sandviken.

 • 2017-11-07

  Resurseffektiv tillverkning genom 3D-printing i metalliska material

  Vid Karlstads universitet pågår projektet AT-LAB där ett laboratorium byggs upp, för att utveckla kunskap kring 3D-printing/additiv tillverkning av metalliska material. Den 14 november anordnas ett öppet seminarium i samverkan med Örebro universitet och Uddeholms AB.

  - Additiv tillverkning är ett nytt sätt för resurseffektiv tillverkning som ger unika möjligheter att gå från ”data to thing” snabbt och flexibelt, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialteknik på Karlstads universitet. Det omtalas ofta som nästa industriella revolution och utvecklingen inom området sker snabbt över hela världen.

 • 2017-05-03

  Universitetet och Uddeholm stärker samarbetet

  Karlstads universitet fortsätter att stärka sitt samarbete med partners i samhället. Nyligen har en avsiktsförklaring om utbyte för studenter undertecknats med Uddeholm, världens ledande tillverkare av verktygsstål.

  - Uddeholm har delar av sin världsledande forskning och utveckling förlagd till Värmland. Företaget är en mycket intressant partner för universitetet och utvecklingen av vår utbildning och forskning, säger Bo Edvardsson, vicerektor med samverkansfokus vid Karlstads universitet.

  Uddeholm har i sin tur ett kontinuerligt behov av att säkra sin kompetensförsörjning och utveckla verksamheten. Tyngdpunkten ligger på utbyte för studenter vid Karlstads universitet.

 • 2017-01-30

  Research and development in industrial cooperation

  On 1 January Karlstad University launched three research and development projects as part of Academy for Smart Specialisation, a partnership between the university and Region Värmland aiming to renew regional industry and strengthen research. It involves research in two prioritised areas, advanced manufacturing and solar energy systems solutions.

  The University and Region Värmland partnership platform Academy for Smart Specialisation is designed to be a meeting-place for researchers, companies, public actors, financiers and entrepreneurs to support international competitiveness of research and industry. The three projects launched are part of this effort.

 • 2017-01-30

  Forskning och utveckling i näringslivssamverkan

  Den 1 januari startade Karlstads universitet tre forsknings- och utvecklingsprojekt inom Akademin för smart specialisering, en samverkansplattform för universitetet och Region Värmland med syftet att förnya värmländskt näringsliv och stärka forskningen. Det handlar om forskning inom två prioriterade områden, avancerad tillverkning och komplexa system samt systemlösningar med solel.

  De tre projekten ingår i Akademin för smart specialisering, vilken är en gemensam samverkansplattform för Karlstads universitet och Region Värmland för att stärka samarbetet mellan forskningen och näringslivet. Den ska fungera som en mötesplats för forskare, företag, samhällsaktörer, finansiärer och entreprenörer med syftet att stärka forskningens och företagens internationella konkurrenskraft.