Nyheter

 • 2017-05-03

  Universitetet och Uddeholm stärker samarbetet

  Karlstads universitet fortsätter att stärka sitt samarbete med partners i samhället. Nyligen har en avsiktsförklaring om utbyte för studenter undertecknats med Uddeholm, världens ledande tillverkare av verktygsstål.

  - Uddeholm har delar av sin världsledande forskning och utveckling förlagd till Värmland. Företaget är en mycket intressant partner för universitetet och utvecklingen av vår utbildning och forskning, säger Bo Edvardsson, vicerektor med samverkansfokus vid Karlstads universitet.

  Uddeholm har i sin tur ett kontinuerligt behov av att säkra sin kompetensförsörjning och utveckla verksamheten. Tyngdpunkten ligger på utbyte för studenter vid Karlstads universitet.

 • 2017-01-30

  Research and development in industrial cooperation

  On 1 January Karlstad University launched three research and development projects as part of Academy for Smart Specialisation, a partnership between the university and Region Värmland aiming to renew regional industry and strengthen research. It involves research in two prioritised areas, advanced manufacturing and solar energy systems solutions.

  The University and Region Värmland partnership platform Academy for Smart Specialisation is designed to be a meeting-place for researchers, companies, public actors, financiers and entrepreneurs to support international competitiveness of research and industry. The three projects launched are part of this effort.

 • 2017-01-30

  Forskning och utveckling i näringslivssamverkan

  Den 1 januari startade Karlstads universitet tre forsknings- och utvecklingsprojekt inom Akademin för smart specialisering, en samverkansplattform för universitetet och Region Värmland med syftet att förnya värmländskt näringsliv och stärka forskningen. Det handlar om forskning inom två prioriterade områden, avancerad tillverkning och komplexa system samt systemlösningar med solel.

  De tre projekten ingår i Akademin för smart specialisering, vilken är en gemensam samverkansplattform för Karlstads universitet och Region Värmland för att stärka samarbetet mellan forskningen och näringslivet. Den ska fungera som en mötesplats för forskare, företag, samhällsaktörer, finansiärer och entreprenörer med syftet att stärka forskningens och företagens internationella konkurrenskraft.

 • 2016-12-16

  EU-medel till Karlstads universitet

  Tre projekt vid Karlstads universitet får 21 miljoner kronor i EU-medel. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige den 15 december.

  - Vi är väldigt glada över de positiva besluten från Strukturfondspartnerskapet. De bidrar till att stärka universitetets forskningsverksamhet och den fortsatta utvecklingen av Värmland, säger rektor Åsa Bergenheim.

 • 2016-06-22

  Nu är Max IV-laboratoriet invigt

  Synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund är nu invigt. Anläggningen finansieras och används bland annat av tolv svenska universitet, ett av dem är Karlstads universitet.

  Den 21 juni, klockan 13:08:55 när solen stod som högst på himlen på hela året, invigdes Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur någonsin, MAX IV-laboratoriet i Lund. Laboratoriet är världens hittills modernaste anläggning för synkrotronljus och hit väntas drygt 2 000 internationella forskare om året för att göra banbrytande experiment inom material- och livsvetenskaper.