Nyheter

 • 2024-05-07

  Internationell forskar-workshop om polymerer

  Forskare från flera europeiska länder samlades för en tvådagars workshop på Karlstads universitet. Det övergripande temat var forskning om polymerer och deras tillämpning för organiska solceller och energilagring.

  –  Syftet med workshopen är flera, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi. Dels vill vi lära oss av andra experter, utöka våra nätverk och knyta nya kontakter, och dels vill vi sätta Karlstads universitet på kartan när det gäller den här forskningen. Vi som organiserade workshopen ingår i forskargruppen SOLA vid Karlstads universitet och i den ingår forskare från områdena materialfysik, beräkningsmaterialforskning och fysikalisk kemi. SOLA ingår också i den egna fakultetens satsningsområde Materialforskning.
   

 • 2024-01-22

  Kick off för stort Värmländskt samverkansprojekt inom energiomställning

  Nu har startskottet gått för energiprojektet LOKEN - Lokal Energiledning Värmland, där Karlstads universitet ska samverka med Glava Energy Center och ett 30-tal partners i Värmland inklusive kommunala bolag.

  Forskare och andra aktörer kopplade till projektet samlades under tisdagen för en möjlighet att träffas och ta del av en introduktion till LOKEN som hölls av Glava Energy Centers VD Magnus Nilsson. Projektet ska under tre år stötta energiomställningen i Värmländska kommuner, testa smarta energilösningar och skapa en ny regional samverkansarena för akademi, näringsliv och offentliga aktörer.

 • 2023-12-06

  Från Uruguay till Karlstads universitet

  Patricia Saenz Mendez kom till Karlstads universitet 2020 och började alltså sin anställning här under pandemin. En ganska märklig start, men hon känner ändå att hon är på helt rätt plats nu, som nybliven docent i kemi.

  - Jag disputerade hemma i Uruguay och sedan hamnade jag i Sverige. Tidigare har jag varit postdoc på KTH, Örebro universitet och även en kortare period på Göteborgs universitet, säger Patricia Saenz Mendez. Jag kände inte till så mycket om Karlstad och universitetet här, när jag såg att det fanns en tjänst att söka, men insåg att här finns en ämnesmiljö med en inriktning som passar mig perfekt.

 • 2023-10-26

  Forskarutbildningen i fysik håller mycket hög kvalitet

  Forskarutbildningen i fysik har utvärderats av en extern bedömargrupp och betyget är "mycket hög kvalitet" vilket är det högsta man kan få i detta sammanhang.

  - Det är roligt att de externa bedömarna såg så stort värde i vår forskarutbildning i fysik, säger Marcus Berg, ämnesansvarig professor i fysik. En av våra framgångsfaktorer är att vi lyckats mycket bra med att rekrytera och behålla framstående forskare och handledare.

 • 2023-10-02

  MAX IV stärker banden med Karlstads universitet

  Karlstads universitet är ett av de svenska lärosäten som använder synkrotronanläggningen MAX IV i Lund. Forskarna inom satsningsområdet materialvetenskap studerar halvledarmaterial, ytor och molekyler med hjälp av den elektromagnetiska strålningen som den starka ljuskällen genererar. Nu har Ellen Moons, professor i fysik, blivit utnämnd till ledamot i MAX IV:s vetenskapliga rådgivande kommitté.

  - Det är hedrande att jag blir en av ledamöterna i det internationella vetenskapliga rådet vid MAX IV, säger Ellen Moons. Det innebär att jag får ta del av strategiska diskussioner om anläggningens utveckling. Idag är sexton forskningsstationer, så kallade strålrör i drift och det finns planer på att utveckla ytterligare några, för att ta vara på strålningens unika egenskaper som världens första fjärde-generationssynkrotron.

 • 2023-01-31

  Rymdstyrelsen finansierar raketuppskjutning

  Senare i år kommer solcellsforskare från Karlstads universitet utföra experiment i tyngdlöst tillstånd, denna gång i en obemannad farkost.

  - Nu är det klart att Rymdstyrelsen finansierar våra experiment vid Esrange senare i år, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi. De experiment, som vi nu planerar för, har flera fördelar. Till skillnad från de bemannade parabelflygningar vi tidigare gjort, hinner vi nu studera de molekylära processerna mer detaljerat. I raketen har vi mikrogravitation under sex till sju minuter i stället för de 20-25 sekunder som man får vid parabelflygningarna vid Novespace anläggning i Bordeaux..

elektronmikroskop
Sidansvarig: kjellm@kau.se
Senaste uppdatering: 2024-05-21