Nyheter

 • 2023-12-06

  Från Uruguay till Karlstads universitet

  Patricia Saenz Mendez kom till Karlstads universitet 2020 och började alltså sin anställning här under pandemin. En ganska märklig start, men hon känner ändå att hon är på helt rätt plats nu, som nybliven docent i kemi.

  - Jag disputerade hemma i Uruguay och sedan hamnade jag i Sverige. Tidigare har jag varit postdoc på KTH, Örebro universitet och även en kortare period på Göteborgs universitet, säger Patricia Saenz Mendez. Jag kände inte till så mycket om Karlstad och universitetet här, när jag såg att det fanns en tjänst att söka, men insåg att här finns en ämnesmiljö med en inriktning som passar mig perfekt.

 • 2023-10-26

  Forskarutbildningen i fysik håller mycket hög kvalitet

  Forskarutbildningen i fysik har utvärderats av en extern bedömargrupp och betyget är "mycket hög kvalitet" vilket är det högsta man kan få i detta sammanhang.

  - Det är roligt att de externa bedömarna såg så stort värde i vår forskarutbildning i fysik, säger Marcus Berg, ämnesansvarig professor i fysik. En av våra framgångsfaktorer är att vi lyckats mycket bra med att rekrytera och behålla framstående forskare och handledare.

 • 2023-01-26

  Biträdande lektor som vill bidra till hållbar energiproduktion

  Cleber Marchiori, som kommer från Brasilien, är en av universitetets nya biträdande lektorer. Hans fokus är på att skapa nya material för till exempel produktion och lagring av energi.

  - Inom mitt ämne, materialfysik, händer väldigt mycket spännande nu, säger Cleber Marchiori. Här på Karlstads universitet kombinerar vi experimentell verksamhet med modellering av nya material, till exempel inom forskargruppen organiska solceller. Drivkraften är att vår forskning är med och bidrar med pusselbitar för en hållbar utvecklingen.

 • 2022-11-28

  Besök med förhinder

  Redan för tre år sedan skulle Stefanija Klaric kommit hit från Darwin, Australien, men så kom en pandemi emellan. Nu är hon här och utbyter erfarenheter med kollegor på Karlstads universitet som, liksom hon själv, jobbar med ingenjörsutbildningar.

  - Jag har nu varit här ett tag och det är väldigt givande att träffa både lärare och studenter här på Karlstads universitet, säger Stefanija Klaric, universitetslärare på Charles Darwin University. Alla är jättetrevliga och det är också intressant att se hur utbildningar, som motsvarar de utbildningar vi ger på vårt universitet, genomförs  här och vilken praxis som tillämpas.

 • 2022-10-25

  Mycket nöjd ambassadör besökte Karlstads universitet

  På tisdagen kom Japans ambassadör Noke Masaki till Karlstads universitet för en presentation av samarbetet med japanska universitet och för att träffa forskare och utbytesstudenter.

  - Jag är mycket nöjd, säger han under förmiddagens fikarast där han fick tillfälle att prata med några utbytesstudenter om deras intryck och erfarenheter.

  Noke Masaki inledde sitt uppdrag som ambassadör i Sverige i mitten av november i fjol.

 • 2022-01-25

  Raketforskning i kemi

  Rymdstyrelsen beviljar ytterligare bidrag till solcellsforskningen vid Karlstads universitet. Senare i år kommer forskargruppen i kemi och materialfysik utföra experiment under mikrogravitation vid parabelflygningar i Bordeaux, Frankrike. Syftet är studera hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas.

  - Vi är mycket glada över att Rymdstyrelsen fortsätter satsa på vår forskning, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet. Vi har även godkänts av ESA, European Space Agency, om att få göra våra nya experiment under parabelflygningar under 2022. Detta bekräftar att vi står oss väl i den hårda konkurrensen och att vi på Karlstads universitet bedriver forskning av internationell betydelse.