Nyheter

 • 2023-02-20

  Fullskaliga experiment – forskarens julafton

  Tänk att möjligheten att genomföra sina experiment i en fullskalig pappersmaskin kan ge forskaren samma glädje och förväntan som barndomens jular.

  - Vår forskning handlar om hur man kan avvattna eller torka papperet på ett så energieffektivt sätt som möjligt, säger Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik. Vi studerar genomblåsningstorkning och genomför vanligtvis våra experiment här på Karlstads universitet i betydligt mindre skala. Nu fick vi möjlighet att genomföra experiment vid en pilotkörning på Valmet och jämföra våra labbförsök med verkligheten i fullskala.

 • 2023-01-24

  Forskning för hållbar, miljövänlig papperstillverkning

  Papperstillverkning kräver ofta tillsatser för att uppnå önskvärda egenskaper, som exempelvis papperets styrka. Ny forskning visar att detta kan lösas på ett hittills oprövat sätt.

  - För att göra papperet starkt tillsätts vanligtvis stärkelse till pappersmassan, säger Mozhgan Hashemzehi, doktorand i kemiteknik. Normalt används stärkelse från potatis, men i våra studier har vi istället tillsatt en kemiskt modifierad pappersmassa och kan därmed undvika att använda råvaror som istället kan användas till livsmedel.

 • 2023-01-18

  Ny forskarskola för hållbar tillverkningsindustri

  Karlstads universitet startar en ny forskarskola i samverkan med nio företag och flera branschpartners. Syftet är att bidra till en hållbar tillverkningsindustri och framtidssäkring av svensk processindustri genom behovsdriven forskning.

  - Karlstads universitet har sedan länge ett nära samarbete med företagen, och vi vet att det finns behov av forskning om förnybara material och av att förbättra styrning och datahantering i tillverkningsprocesserna, säger Karin Granström, professor i miljö- och energisystem och ledare för forskarskolan. Forskarskolan EXACT tar sig an två megatrender, fossilfrihet och digitalisering.

 • 2022-12-20

  Fyra docenter inom bioekonomi, kemi och kemiteknik

  På Institutionen för ingenjörs och kemivetenskaper hölls docentföreläsningar av de fyra nya docenterna. Deras presentationer avslutades med ett rundabordssamtal samt diplomutdelning.

  Inledde gjorde Jörgen Samuelsson, docent i analytisk kemi, vars fokus ligger på att utveckla separationsteori för analys och rening av molekyler bland annat genom kromatografi. Kromatografi bygger på att när molekyler i en lösning kommer i kontakt med en yta, kommer molekylerna i lösningen fastna på ytan olika hårt. Detta möjliggör analys och separation av molekyler i blandningar.

 • 2022-12-07

  Maria Sandberg får Paper Province Award 2022

  Årets Paper Province Award tilldelas Maria Sandberg, lektor i miljö- och energisystem. Hon får priset bland annat för att hennes forskning bygger broar mellan akademi och näringsliv samt utgör en del i den cirkulära ekonomin.

  – Det känns väldigt hedrande och jättekul. Alla mina forskningsfrågor handlar om bioekonomi så det är kul att bli uppmärksammad för det, säger Maria Sandberg.

  Cirkulär bioekonomi

  Motiveringen till Paper Province Award lyfter att Marias forskning kopplar samman akademin med näringslivet. Bland annat arbetar hon med ett forskningsprojekt som jobbar för att ta fram en ny typ av skogsgödsel tillverkat av industriella restströmmar.

 • 2022-10-17

  Skogsindustriavfall visar sig ha förädlingsvärden

  Forskning visar att egenskaper hos pappersmassa tillverkad av olika delar från en gran kan ha större förädlingsvärden än man tidigare trott. Specifika egenskaper, som till exempel styvhet och elasticitet hos pappersprodukten varierar om man som råvara använder enbart grenar eller enbart kärnvirke i pappersmassan. 

  - Vi har använt en vanlig gran och delat upp den i olika fraktioner, gjort pappersmassa av granens olika delar och studerat hur detta påverkar pappersprocessen samt egenskaper hos slutprodukten, säger Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik. Vi har sett att sådant som idag betraktas som skogindustriavfall, kan ge specifika pappersegenskaper som kan vara önskvärda för olika behov. Fibrer från grenar exempelvis kan närmast beskrivas som ett mellanting mellan fibrer från lövved och barrved.