Nyheter

 • 2022-10-17

  Skogsindustriavfall visar sig ha förädlingsvärden

  Forskning visar att egenskaper hos pappersmassa tillverkad av olika delar från en gran kan ha större förädlingsvärden än man tidigare trott. Specifika egenskaper, som till exempel styvhet och elasticitet hos pappersprodukten varierar om man som råvara använder enbart grenar eller enbart kärnvirke i pappersmassan. 

  - Vi har använt en vanlig gran och delat upp den i olika fraktioner, gjort pappersmassa av granens olika delar och studerat hur detta påverkar pappersprocessen samt egenskaper hos slutprodukten, säger Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik. Vi har sett att sådant som idag betraktas som skogindustriavfall, kan ge specifika pappersegenskaper som kan vara önskvärda för olika behov. Fibrer från grenar exempelvis kan närmast beskrivas som ett mellanting mellan fibrer från lövved och barrved.

 • 2022-09-12

  Forskning för en förändrad pelletsproduktion

  Intresset för hållbar energiproduktion har aldrig varit så stort som nu och forsknings- och utvecklingsarbete pågår inom många områden. Forskare från Karlstads universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, genomför storskaliga försök i samverkan med Solör Bioenergi Pellets AB i Älvdalen för att skapa en kontrollerbar process som ger jämn och hög pelletskvalitet.

  Varje år produceras i Sverige omkring 1,7 miljoner ton pellets av sågspån från gran och tall. I tillverkningsprocessen torkas och mals sågspånet innan det pressas till pellets. En del pelletstillverkare har idag problem med varmgång vid lagring av pellets. Denna varmgång i kombination med att det bildas brandfarliga och giftiga gaser vid lagringen medför risk för brand.

 • 2022-06-28

  WoodPro skapar hållbar värdeökning av skogsrester

  Biobaserade resurser från välskötta skogar spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I WoodPro kommer forskarteamet undersöka nya processkedjor som gör skogsrester till högvärdiga industrikemikalier och jordförbättringsprodukter.

  - WoodPro är ett EU-samarbete i form av ett konsortium med tre delprojekt på Karlstads universitet, Naturresursinstitutet i Finland (LUKE) och Östra Finlands universitet (UEF). Många industripartners i Sverige och Finland, både stora industrier och små och medelstora företag, har uttryckt intresse för att samarbeta inom WoodPro, säger Ali Mohammadi, universitetslektor i miljö- och energisystem och konsortiets ledare.

 • 2022-06-21

  96 forskare i antologi om skogens värden

  Sverige har störst skogsareal av alla EU-länder och debatten om skogen har varit intensiv under de senaste åren. Ofta används argument som utgår från forskning. I den nya antologin ”Skogens värden – forskares reflektioner”, ger 96 forskare sin syn på skogens värden i populärvetenskapliga texter utifrån olika teman.

  De medverkande forskarna i antologin representerar ett drygt 20-tal olika lärosäten, organisationer och företag och en mängd olika ämnesområden. Antologin ges ut av Mittuniversitetet och det är första gången någonsin som så många forskare samlas i en publikation med skogen som tema.

 • 2022-06-14

  Stor satsning på forskning om mjukpapperstillverkning

  Karlstads universitet har beviljats medel av KK-stiftelsen för att i samverkan med industrin arbeta med forskning kring energieffektivisering av mjukpapperstillverkning. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft samt bidra till hållbar utveckling.

  - Vi ser fram emot att tillsammans med företagen starta det här forskningsprojektet, där vi kombinerar laborativa studier, pilotkörningar och modellarbete, säger Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik och projektledare för forskningen. Det är ett gemensamt arbete mellan forskare på Karlstads universitet och företagen Valmet och Albany International.

 • 2022-06-13

  Samarbetsmöjligheter inom bioekonomi mellan Sverige och Kanada

  Med liknande förutsättningar och resurser i form av skogen som råvara och en gemensam vilja att tillsammans arbeta framåt finns goda samverkansmöjligheter med kanadensiska aktörer.

  Under två dagar i början av juni välkomnade Paper Province en delegation på tjugo personer från Kanada för att tillsammans undersöka möjligheterna för samarbete över nationsgränserna inom bioekonomins ramar. Bland annat fanns representanter från tre kanadensiska universitet och högskolor representerade och man besökte Karlstads universitet och forskningsmiljön Pro2Be, Processer och Produkter för en cirkulär bioekonomi.