Nyheter

 • 2022-06-28

  WoodPro skapar hållbar värdeökning av skogsrester

  Biobaserade resurser från välskötta skogar spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I WoodPro kommer forskarteamet undersöka nya processkedjor som gör skogsrester till högvärdiga industrikemikalier och jordförbättringsprodukter.

  - WoodPro är ett EU-samarbete i form av ett konsortium med tre delprojekt på Karlstads universitet, Naturresursinstitutet i Finland (LUKE) och Östra Finlands universitet (UEF). Många industripartners i Sverige och Finland, både stora industrier och små och medelstora företag, har uttryckt intresse för att samarbeta inom WoodPro, säger Ali Mohammadi, universitetslektor i miljö- och energisystem och konsortiets ledare.

 • 2022-06-21

  96 forskare i antologi om skogens värden

  Sverige har störst skogsareal av alla EU-länder och debatten om skogen har varit intensiv under de senaste åren. Ofta används argument som utgår från forskning. I den nya antologin ”Skogens värden – forskares reflektioner”, ger 96 forskare sin syn på skogens värden i populärvetenskapliga texter utifrån olika teman.

  De medverkande forskarna i antologin representerar ett drygt 20-tal olika lärosäten, organisationer och företag och en mängd olika ämnesområden. Antologin ges ut av Mittuniversitetet och det är första gången någonsin som så många forskare samlas i en publikation med skogen som tema.

 • 2022-06-14

  Stor satsning på forskning om mjukpapperstillverkning

  Karlstads universitet har beviljats medel av KK-stiftelsen för att i samverkan med industrin arbeta med forskning kring energieffektivisering av mjukpapperstillverkning. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft samt bidra till hållbar utveckling.

  - Vi ser fram emot att tillsammans med företagen starta det här forskningsprojektet, där vi kombinerar laborativa studier, pilotkörningar och modellarbete, säger Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik och projektledare för forskningen. Det är ett gemensamt arbete mellan forskare på Karlstads universitet och företagen Valmet och Albany International.

 • 2022-06-13

  Samarbetsmöjligheter inom bioekonomi mellan Sverige och Kanada

  Med liknande förutsättningar och resurser i form av skogen som råvara och en gemensam vilja att tillsammans arbeta framåt finns goda samverkansmöjligheter med kanadensiska aktörer.

  Under två dagar i början av juni välkomnade Paper Province en delegation på tjugo personer från Kanada för att tillsammans undersöka möjligheterna för samarbete över nationsgränserna inom bioekonomins ramar. Bland annat fanns representanter från tre kanadensiska universitet och högskolor representerade och man besökte Karlstads universitet och forskningsmiljön Pro2Be, Processer och Produkter för en cirkulär bioekonomi.

 • 2022-06-07

  Prisad forskning om den virtuella pappersmaskinen

  Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik, har tilldelats The Heinzel-Mondi-Sappi Award för sin forskning om den virtuella pappersmaskinen. Hans forskning innebär möjligheter att testköra och optimera driften utan dyra produktionsstopp i industrin.

  - Priset utdelades vid konferensen Paper & Biorefinery i Graz, Österrike, säger Björn Sjöstrand. Jag fick priset för min artikel ”Numerical model of water removal and air penetration” som handlar om modeller för vakuumavvattning.

 • 2022-05-16

  Forskningsprojekt från Karlstads universitet med på IVA:s 100-lista

  Nu har IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, presenterat årets 100-lista med forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Fokus för årets 100-lista är teknik i mänsklighetens tjänst och Karlstads universitets projektet handlar om hur restprodukter från skogsindustrin får nytt värde.

  - Jag känner mig mycket hedrad över att vår forskning är med på årets lista, säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem och forskningsledare för projektet.