Nyheter

 • 2018-11-15

  Cellulosaworkshop samlade representanter från akademi och näringsliv

  The 8th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives samlade 76 deltagare från 13 länder.

  - För åttonde gången arrangerades denna workshop tillsammans med Umeå universitet med stor back up av företagen Valmet som var huvudsponsor samt Domsjö Fabriker, Borregaard AS, Bio4Energy och RISE Processum, säger Ulf Germgård, professor på Karlstads universitet.

  Varannan gång hålls mötet i Karlstad och varannan gång i Örnsköldsvik/ Umeå och denna gång var det alltså Karlstad och Karlstads universitet som var värduniversitet.

 • 2018-07-02

  21 miljoner till forskning om ytbehandlingsprocesser och barriärer för förpackningsmaterial

  KK-stiftelsen beviljar medel till forskningsprojektet Multi-Barr, Multilager-barriärbestrykningar för fiberbaserade förpackningsmaterial, på Karlstads universitet. Forskningen sker i samproduktion med näringslivet; Iggesunds/Holmen, Cellcomb AB, UMV Coating Systems, OMYA och BillerudKorsnäs, som går in med hälften i form av egen kompetens och resurser.

  - Vi är synnerligen glada över denna satsning som gör att vi tillsammans kan behålla och utveckla vår position inom ytbehandlingsprocesser och förnybara material för funktionella beläggningar av cellulosafiberbaserade material, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik och projektledare.

 • 2018-06-13

  ExFo 2018 bjöd på ett brett spektrum av projektredovisningar

  Vid ExFo 2018 redovisades vårens examensarbeten gjorda av civilingenjörer och högskoleingenjörer i energi- och miljöteknik. I år presenterades mer än 30 examensarbeten.

  - Årets EXFO hade ovanligt många projektredovisningar, vilket är mycket glädjande, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem. Bland annat projektet om träningsverksamheters energianvändning och miljöpåverkan.

 • 2018-06-12

  Infraröd strålning kortar torkprocessen vid papperstillverkning

  Torkprocessen står för en stor del av den energi som används vid papperstillverkning. Ny avhandling vid Karlstads universitet visar att IR-teknik kan användas för att uppnå högre torkhastighet och för att studera torkbeteendet hos individuella fibrer.

  Torkprocessen står för en betydande del av den energi som används i pappersmaskinen. Detta gäller särskilt vid tillverkning av premiumprodukter av mjukpapper för exempelvis toalett- och hushållspapper. Avvattningen sker då med genomblåsningstorkning, så kallad TAD (through air drying) som ger bättre absorption och mjukhet. En ny avhandling visar nu att tillförd energi via infraröd strålning höjer torkhastigheten och minskar behovet av fossila energikällor. Därmed skulle premiumprodukter kunna produceras med mindre miljöpåverkan och till lägre kostnad.

 • 2018-06-11

  Stärkelse kan ersätta vanlig plast i livsmedelsförpackningar

  På sikt behöver vi helt ersätta petroleumbaserade material i livsmedelsförpackningar med biobaserade material. Nu visar forskning vid Karlstads universitet att en blandning av stärkelse och andra polymerer är en lika bra skyddsbarriär.

  - Kraven på livsmedelsförpackningar är att de ska skydda och förlänga hållbarheten av livsmedlet samt fungera vid transporter, säger Asif Javed, doktor i kemiteknik vid Karlstads universitet. För att klara kraven krävs en skyddsbarriär i pappersbaserade förpackningar som till exempel för juice- eller mejeriprodukter.

 • 2018-06-08

  Prestigefyllt pris till professor Lars Järnström

  Lars Järnström, professor i kemiteknik vid Karlstads universitet, har erhållit 2018 TAPPI Coating and Graphic Arts Technical Award och the Charles W Engelhard Prize. Världens mest prestigefyllda pris inom ytbehandling av papper.

  Priset utdelades under TAPPI PaperCon Conference in Charlotte, North Carolina, USA den 16 april 2018. I år hade konferensen 1 910 deltagare och det är troligen den mest betydelsefulla konferensen inom teknologi och vetenskap för papperstillverkning.

  Varje år utser kommittén för TAPPI Coating & Graphic Arts Awards en pristagare utifrån följande kriterier; “The Division Technical Award is intended to recognize outstanding accomplishments or contributions, which have advanced the industry's technology in the awarding division's field of interest.”

Sidansvarig: Claes Asker
Senaste uppdatering: 2018-11-16