Nyheter

 • 2023-08-28

  Pelletsforskning i nära samverkan med näringslivet

  Pelletsförbundet besökte Karlstads universitet för att hålla sin nätverksträff här och fick samtidigt pelletforskningen presenterad.

  - Att Pelletsförbundet lägger sin nätverksträff på universitetet innebar att vi fick ett bra tillfälle att visa våra labb och forskningsarbeteten, säger Stefan Frodeson, docent i miljö- och energisystem. Vi har sedan länge ett nära samarbete med industrin och det är mycket viktigt att industrin ställer upp och är aktiva i våra projekt, vilket möjliggör tester i industriell skala som ett komplement till det vi gör på universitetet.

 • 2023-06-22

  Hallå där Agne Swerin, som leder forskningsmiljön Pro2BE…

  …vad är på gång? Pro2BE står ju för processer och produkter för en hållbar cirkulär bioekonomi och det är utbildning, forskning och samverkan med industri och samhälle. Vilken roll spelar Pro2BE inom detta område?

  - Pro2BE är en del av omvandlingen till en bioekonomi baserad på hållbara och förnybara resurser med fokus på  skogsindustriella processer och produkter. Vår forskning sker ofta i nära samverkan med näringslivet och med starkt stöd av Region Värmland och Akademin för smart specialisering, som bidrar till förnyelse av värmländskt näringsliv och offentlig sektor.

 • 2023-06-01

  Pris för bästa posterpresentation

  Vid en konferens i Italien mottog Farinez Ebrahimian, postdoc i miljö- och energisystem, pris för sin posterpresentation om kemikalietillverkning av skogsråvara.

  - Jag är väldigt glad att min presentation uppmärksammades på detta sätt vid konferensen, säger Farinez Ebrahimian. Biobaserad 2,3-butandiol (2,3-BDO) har fått särskild uppmärksamhet på grund av dess processfördelar jämfört med dyra fossilbaserade alternativ. Förutom att ha ett högt värmevärde och förmågan att öka oktantalet i bensin, har 2,3-BDO många tillämpningar inom livsmedels-, kosmetik-, läkemedels- och plastindustrin. Denna studie undersökte material- och energiflöde när 2,3-BDO tillverkas av björk i ett bioraffinaderi.

 • 2023-05-30

  Hållbara förpackningar utvecklas i synergi med industri

  MultiBarr är ett forskningsprojekt för funktionella och hållbara förpackningar för livsmedel, hygienprodukter inom hälsovård med mera.

  - Vår forskning fokuserar på hela produktens livscykel, från skogsråvaran till en funktionell produkt och dess återvinning, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik och projektledare för MultiBarr projektet.

 • 2023-05-22

  Sweflex Award 2023 går till professor Magnus Lestelius

  Priset tilldelades Magnus Lestelius för hans mångåriga samverkansarbete och insatser för industrin inom förpackningstryck, ytbehandling med mera.

  - Det känns hedrande att få ta emot Sweflex Award, säger Magnus Lestelius, professor i grafisk teknik. Vår forskning har ett mångårigt samarbete med skogsindustrin och förpackningsbranschen, både här i regionen och nationen men även internationellt, och det här ser jag som ett tecken på att vår samverkan är betydelsefull för utvecklingen inom näringslivet.

 • 2023-05-11

  Forskningsprojekt om skogsbaserad bioekonomi med på IVA:s 100-lista

  Forskning om energieffektivisering vid papperstillverkning under ledning av Björn Sjöstrand, var ett av de utvalda projekten när IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, presenterade 2023 års 100-lista. Årets lista fokuserar på forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

  - Jag känner mig mycket hedrad över att min forskning är med på årets 100-lista, säger Björn Sjöstrand, docent i kemiteknik vid Karlstads universitet. Jag är väldigt glad att få representera skogsindustriell forskning och Pro2BE vid Karlstads universitet på en så storinternationell plattform och få chansen att vidare få stöd från IVA med framtida projekt och nya kontakter.