Nyheter

 • 2020-05-20

  Snabbare och grönare rening med koldioxid

  För att läkemedel ska vara säkra behöver de vara rena från föroreningar. För att göra reningsprocessen mer miljövänlig kan koldioxid användas, vilket kan verka paradoxalt då koldioxid oftast förknippas med en negativ klimatpåverkan. Men om koldioxiden återvinns från andra befintliga processer och användningen av miljöfarligt organiskt lösningsmedel minskas, kan stora vinster göras både ekonomiskt och miljömässigt.

  - Med bättre kunskap om hur separationssystemet fungerar, kan man bättre förutsäga hur ett optimalt system ska designas, säger Emelie Glenne, som nyligen disputerat i kemi.

  Kromatografi är en separationsteknik som används både för att rena prover och för att analysera vilka ämnen ett prov innehåller. Metoden bygger på att de ämnen som ska separeras fördelar sig olika mellan en stationär och en mobil fas. Emelie Glenne har i sin avhandling fokuserat på så kallad superkritisk kromatografi, SFC.

 • 2020-03-02

  Framtidens virtuella pappersmaskin är här

  En virtuell pappersmaskin innebär möjligheter att testköra och optimera driften utan dyra produktionsstopp i industrin. Ny forskning från Karlstads universitet som sparar både pengar och miljö.

  - Det är nu möjligt att köra pappersprocessen helt virtuellt, utan dyr utrustning, för att ta fram varje pappersmaskins optimala inställningar, säger Björn Sjöstrand, som nyligen disputerat i kemiteknik vid Karlstads universitet. Denna virtuella pappersmaskin medför möjligheter att spara på miljön, vilket även sparar pengar för företagen. Optimeringen går ut på att, med en vanlig dator, avgöra hur pappersmaskinen ska köras.

 • 2020-02-12

  Gödning till skogen av restprodukter från pappersbruk

  Slam och aska som är restprodukter från massatillverkning kan bli effektiv skogsgödning visar forskning på Karlstads universitet. Det handlar om biokol, det vill säga kol från organiskt material som återförs till skogen och på så sätt sluter kretsloppet.

  - Biokolet har många positiva effekter på miljön, säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem och forskningsledare för projektet. Våra labbstudier visar att vi genom att berika biokolet får ett mycket effektivt gödningsmedel för skogsplantor. Om vi återför biokolet till skogen så ligger det kvar stabilt under lång tid. På så vis binds kolet och vi får mindre koldioxid i atmosfären, vilket motverkar den globala uppvärmningen.

 • 2019-10-28

  Forskning presenterades vid ministerbesök

  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister, fick vid sitt besök i Värmland en presentation av aktuell forskning inom bioekonomi. Forskare från Karlstads universitet presenterade tillsammans med BillerudKorsnäs ett projekt som handlar om att framställa polymerer av restprodukter från pappersmassatillverkning. Polymerena kan upparbetas till plast som förutom att den är tillverkad av förnybar råvara också är biologiskt nedbrytbar.

  - I dag renas skogsindustriella processvatten med biologiska metoder. Bakterier bryter ner restprodukter från massatillverkningen. Samma bakterier kan också producera polymerer, säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem. Enkelt uttryckt kan man säga att när bakterierna får överskott på mat så kan de lagra överskottet som polymerer inuti cellen. Polymererna kan sedan utvinnas och upparbetas till plastmaterial som är tillverkat av förnybara material och som dessutom är biologiskt nedbrytbart.

 • 2019-09-25

  Solkokare testas på Karlstads universitet

  Du kanske har undrat vad det är för apparat som blänker i solen utanför hus 21 här på Karlstads universitet? Det är en grupp forskare som testar en solkokare. Målet med solkokaren är att lagra solvärme för matlagning.

  - Vi jobbar med Solkokaren som är en innovation från ett företag i Arvika, säger Hampus Piehl, utvecklingsingenjör i fysik på Karlstads universitet. Målet är att den ska bli ett alternativ till vedeldning vid matlagning i utvecklingsländer.

 • 2019-09-20

  Prisas för sitt arbete för ett grönare samhälle

  Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik vid Karlstads universitet, tilldelades Paper Province Award 2019. Han får priset för sitt mångåriga arbete med att bygga upp en stor forskningsmiljö inom fiberbaserade processer och produkter.

  Anna Jonhed från Miller Graphics var med i juryn och hon tillkännagav vinnaren under högtidliga former på Paper Province 20-årsjubileum.

  - Under Lars ledning har många studenter fått skolning och doktorander lotsats fram inom det skogsindustriella fältet. Flera av de doktorander han handlett återfinns nu på ansvarsfyllda positioner inom skogsindustrin och angränsande sektorer, sa Anna Jonhed.