Nyheter

 • 2020-02-12

  Gödning till skogen av restprodukter från pappersbruk

  Slam och aska som är restprodukter från massatillverkning kan bli effektiv skogsgödning visar forskning på Karlstads universitet. Det handlar om biokol, det vill säga kol från organiskt material som återförs till skogen och på så sätt sluter kretsloppet.

  - Biokolet har många positiva effekter på miljön, säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem och forskningsledare för projektet. Våra labbstudier visar att vi genom att berika biokolet får ett mycket effektivt gödningsmedel för skogsplantor. Om vi återför biokolet till skogen så ligger det kvar stabilt under lång tid. På så vis binds kolet och vi får mindre koldioxid i atmosfären, vilket motverkar den globala uppvärmningen.

 • 2019-10-28

  Forskning presenterades vid ministerbesök

  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister, fick vid sitt besök i Värmland en presentation av aktuell forskning inom bioekonomi. Forskare från Karlstads universitet presenterade tillsammans med BillerudKorsnäs ett projekt som handlar om att framställa polymerer av restprodukter från pappersmassatillverkning. Polymerena kan upparbetas till plast som förutom att den är tillverkad av förnybar råvara också är biologiskt nedbrytbar.

  - I dag renas skogsindustriella processvatten med biologiska metoder. Bakterier bryter ner restprodukter från massatillverkningen. Samma bakterier kan också producera polymerer, säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem. Enkelt uttryckt kan man säga att när bakterierna får överskott på mat så kan de lagra överskottet som polymerer inuti cellen. Polymererna kan sedan utvinnas och upparbetas till plastmaterial som är tillverkat av förnybara material och som dessutom är biologiskt nedbrytbart.

 • 2019-09-25

  Solkokare testas på Karlstads universitet

  Du kanske har undrat vad det är för apparat som blänker i solen utanför hus 21 här på Karlstads universitet? Det är en grupp forskare som testar en solkokare. Målet med solkokaren är att lagra solvärme för matlagning.

  - Vi jobbar med Solkokaren som är en innovation från ett företag i Arvika, säger Hampus Piehl, utvecklingsingenjör i fysik på Karlstads universitet. Målet är att den ska bli ett alternativ till vedeldning vid matlagning i utvecklingsländer.

 • 2019-09-20

  Prisas för sitt arbete för ett grönare samhälle

  Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik vid Karlstads universitet, tilldelades Paper Province Award 2019. Han får priset för sitt mångåriga arbete med att bygga upp en stor forskningsmiljö inom fiberbaserade processer och produkter.

  Anna Jonhed från Miller Graphics var med i juryn och hon tillkännagav vinnaren under högtidliga former på Paper Province 20-årsjubileum.

  - Under Lars ledning har många studenter fått skolning och doktorander lotsats fram inom det skogsindustriella fältet. Flera av de doktorander han handlett återfinns nu på ansvarsfyllda positioner inom skogsindustrin och angränsande sektorer, sa Anna Jonhed.

 • 2019-05-31

  EXFO 2019 bjuder på en stor bredd av projektredovisningar

  Vid EXFO 2019 redovisas vårens examensarbeten gjorda av civilingenjörer och högskoleingenjörer i energi- och miljöteknik. I år presenteras 34 examensarbeten som bland mycket annat handlar om plast från skogsindustriellt avfall, nya generationens växthus och system med solceller.

  - Årets EXFO har ovanligt många projektredovisningar, vilket är mycket glädjande, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem.

  34 spännande arbeten kommer presenteras under dagen i Rejmer- och Nyqvistsalen. Detaljerat program kommer anslås utanför salarnat.

  • Nya generationens växthus
  • LCA för instrumentpanel, Volvo personbilar,
  • Biologiskt nedbrytbar plast från skogsindustriellt avfall,
  • Miljökonsekvenser av gamla dammar,
  • System med solceller

  ...är några av de arbeten som kommer presenteras.

 • 2019-05-24

  Hallå där, Nina Christensson, lektor i geografididaktik och forskare i projektet Ingoskog...

  .. Ni hade en workshop om skogens olika värden på Utmarksmuséet i norra Klarälvdalen i mitten av maj. Hur gick det?

  - Det var jättekul, mycket energi och vi fick med oss massor av material att arbeta vidare med.

  Vilka var där?
  - Vi hade bjudit in olika människor med olika intressen för området i norra Klarälvdalen, både markägare, lokala företagare, representanter för olika föreningar i området, boende med flera. Det var en grupp på 14 personer och så några av oss forskare.