Nyhetsarkiv för "Pro2be"

2019-03-12
Världen behöver effektivare energisystem som bygger på förnybara råvaror, en ekvation som inte är så lätt att lösa. På Karlstads universitet pågår utbildning och forskning för att hitta hållbara energisystem. Bland annat genom ett projekt där pellets ersätter träkol vid matlagning i Zambia, eftersom matlagning med träkoleldning medför såväl omfattande skogsskövling som hälsorisker.
2018-11-15
The 8th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives samlade 76 deltagare från 13 länder. - För åttonde gången arrangerades denna workshop tillsammans med Umeå universitet med stor back up av företagen Valmet som var huvudsponsor samt Domsjö Fabriker, Borregaard AS, Bio4Energy och RISE Processum, säger Ulf Germgård, professor på Karlstads universitet.
2018-06-13
Vid ExFo 2018 redovisades vårens examensarbeten gjorda av civilingenjörer och högskoleingenjörer i energi- och miljöteknik. I år presenterades mer än 30 examensarbeten. - Årets EXFO hade ovanligt många projektredovisningar, vilket är mycket glädjande, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem.
2018-06-12
Torkprocessen står för en stor del av den energi som används vid papperstillverkning. Ny avhandling vid Karlstads universitet visar att IR-teknik kan användas för att uppnå högre torkhastighet och för att studera torkbeteendet hos individuella fibrer. Torkprocessen står för en betydande del av den energi som används i pappersmaskinen. Detta gäller särskilt vid tillverkning av premiumprodukter av mjukpapper för exempelvis toalett- och hushållspapper.
2018-06-11
På sikt behöver vi helt ersätta petroleumbaserade material i livsmedelsförpackningar med biobaserade material. Nu visar forskning vid Karlstads universitet att en blandning av stärkelse och andra polymerer är en lika bra skyddsbarriär. - Kraven på livsmedelsförpackningar är att de ska skydda och förlänga hållbarheten av livsmedlet samt fungera vid transporter, säger Asif Javed, doktor i kemiteknik vid Karlstads universitet.
2018-06-08
Lars Järnström, professor i kemiteknik vid Karlstads universitet, har erhållit 2018 TAPPI Coating and Graphic Arts Technical Award och the Charles W Engelhard Prize. Världens mest prestigefyllda pris inom ytbehandling av papper. Priset utdelades under TAPPI PaperCon Conference in Charlotte, North Carolina, USA den 16 april 2018.
2018-05-18
Björn Sjöstrand, doktorand i kemiteknik, tilldelades Valmets Tissue Technology Award 2018, för sin forskning om energieffektiv pappersproduktion. Priset utdelades av H.K.H. Prins Carl Philip vid The Tissue Making Conference i Karlstad. - Ett bra exempel på hur näringslivet kan bidra till samhällsutvecklingen, sa Prins Carl Philip vid prisutdelningen.
2018-03-29
Vårmötet 2018 inleddes på Karlstads universitet och fortsatte med besök i Bäckhammar. Vipp forskarskola har varit verksam i sju år och flera disputationer har genomförts och fler kommer under året inom projekt som rör processer, energi, miljö och tjänsteutveckling inom några av Sveriges betydande basindustrier. Vårmötet inleddes med några presentationer av pågående projekt.
2018-03-27
Den första mottagaren av Paper Province Award blev den tidigare Vippdoktoranden Christer Gustavsson. Priset utdelades i Karlstad vid Bioekonomiriksdagen 21-22 mars. Christer Gustavsson var den första som disputerade inom Vipp Forskarskola. Det gjorde han redan i december 2016 med avhandlingen "Added value from biomass by broader utilization of fuels and CHP plants".
2018-02-07
Jonas Berghel är sedan 1 dec-2017 professor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hans forskning handlar främst om energieffektiv torkning och pelletering av biomaterial som bidrar till omställningen mot en skogsbaserad cirkulär bioekonomi. - Som professor med ett stort intresse för både undervisning och forskning hoppas jag bli en tillgång för ämnet miljö- och energisystem, säger Jonas Berghel.
2017-12-11

Forskning blev konst

Nyheter » 2017-12-11
Torsdagen den 7 december arrangerade Karlstads universitet och Paper Province en vernissage där forskningsprojekt ställdes ut som konstverk på Karlstad CCC. Syftet var att ge näringslivet en inblick i vilken forskning som bedrivs och hur den kan användas för att stärka konkurrenskraften hos regionens företag. Besökarnas betyg var positvit, särskilt möjligheten att diskutera med forskarna som fanns tillgängliga under minglet. - Det här gör att man blir intresserad.
2017-11-28

Forskning är konst

Nyheter » 2017-11-28
Den 7 december är det forskarvernissage på Karlstad CCC. En inblick i de forskningsprojekt som just nu bedrivs inom det skogsindustriella området vid Karlstads universitet, kopplat till befintliga industriutmaningar. Tillsammans med Paper Province arrangerar forskarmiljön Pro2BE vid Karlstads universitet en dag där företagare inom skogsbaserad bioekonomi får möta forskare vid Karlstads universitet.
2017-11-02
Den senaste forskningen inom ytbehandling av papper presenteras under Paper Surface Centers seminariedag den 23 november på Karlstads universitet. - Seminariet kommer att handla om nya resurssnåla processer, förpackningar från förnyelsebara material, förpackningsutveckling för att minska matsvinn, produktsäkerhet vid livsmedelsförpackning, förpackningstryck samt utveckling av en hållbar bioekonomi, säger Lars Jänström, professor och föreståndare för Paper Surface Center.
2017-10-11
Under Vipp forskarskolas höstmöte fick deltagarna bland annat en presentation av och rundvandring på BillerudKorsnäs stora satsning Next Generation i Grums. Flera doktorandprojekt redovisades och även ett besök på Stora Ensos sågverk i Grums hanns med under höstmötets två dagar. Vipp forskarskola samlar forskare och företagsrepresentanter för samarbete inom fiberbaserade processer och produkter.
2017-09-06
På Karlstads universitet pågår forskning om användning av biokol för effektivare avloppsrening vid massa- och pappersbruk. Förhoppningen är att producera mer biogas samtidigt som effektivare rening sparar energi. - Projektet syftar till att förbättra avloppsreningen vad gäller energibalans och reningseffektivitet, säger Karin Granström, universitetslektor i miljö- och energisystem på Karlstads universitet.
2017-06-30

Forskare medverkar i Almedalen

Nyheter » 2017-06-30
Helen Williams, universitetslektor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet medverkar i Almedalen 4-5 juli. I 30 år har miljöfrågor för förpackningar handlat om att minimera och återvinna material.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Pro2be"