Nyhetsarkiv för "Pro2be"

2020-02-12
Slam och aska som är restprodukter från massatillverkning kan bli effektiv skogsgödning visar forskning på Karlstads universitet. Det handlar om biokol, det vill säga kol från organiskt material som återförs till skogen och på så sätt sluter kretsloppet. - Biokolet har många positiva effekter på miljön, säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem och forskningsledare för projektet.
2019-10-28
Isabella Lövin, miljö- och klimatminister, fick vid sitt besök i Värmland en presentation av aktuell forskning inom bioekonomi. Forskare från Karlstads universitet presenterade tillsammans med BillerudKorsnäs ett projekt som handlar om att framställa polymerer av restprodukter från pappersmassatillverkning.
2019-09-25
Du kanske har undrat vad det är för apparat som blänker i solen utanför hus 21 här på Karlstads universitet? Det är en grupp forskare som testar en solkokare. Målet med solkokaren är att lagra solvärme för matlagning. - Vi jobbar med Solkokaren som är en innovation från ett företag i Arvika, säger Hampus Piehl, utvecklingsingenjör i fysik på Karlstads universitet.
2019-05-31
Vid EXFO 2019 redovisas vårens examensarbeten gjorda av civilingenjörer och högskoleingenjörer i energi- och miljöteknik. I år presenteras 34 examensarbeten som bland mycket annat handlar om plast från skogsindustriellt avfall, nya generationens växthus och system med solceller. - Årets EXFO har ovanligt många projektredovisningar, vilket är mycket glädjande, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem.
2019-05-24
.. Ni hade en workshop om skogens olika värden på Utmarksmuséet i norra Klarälvdalen i mitten av maj. Hur gick det? - Det var jättekul, mycket energi och vi fick med oss massor av material att arbeta vidare med. Vilka var där? - Vi hade bjudit in olika människor med olika intressen för området i norra Klarälvdalen, både markägare, lokala företagare, representanter för olika föreningar i området, boende med flera.
2019-04-24
Vårmötet 2019 inleddes på Karlstads universitet och fortsatte med besök på Stora Enso i Forshaga. Dagen inleddes med att Lars Järnström öppnade vårmötet, därefter följde föredraget "Hållbara arbetslivsförhållanden" av Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap. Lunchen inleddes med att Vipps styrelseordförande Louise Törnefalk Svanqqvist avtackade Lars Järnström. Efter lunch besöktes Stora Enso i Forshaga med visning av produkter och rundvandring på anläggningen.
2019-04-17

Lars Järnström går i pension

Nyheter » 2019-04-17
Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik, kom till Karlstads universitet 1999 och har varit med och byggt upp den numera stora forskningsmiljön inom fiberbaserade processer och produkter. Nu i vår är det dags för pension, men han kommer vara fortsatt verksam vid universitetet som senior professor. Lars Järnströms forskning handlar huvudsakligen om miljövänlig ytbehandling av fiberbaserade förpackningsmaterial.
2019-03-28
På Karlstads universitet byggs en forskningsmiljö upp, som ska öka kompetensen inom en hållbar skogsbaserad bioekonomi. Under det senaste året har miljön förstärkts genom flera internationella rekryteringar av postdoktorer. Karlstads universitet har fått finansiering genom Region Värmland och Tillväxtverket för att bygga upp en forskningsmiljö inom skogsbaserad bioekonomi med kopplingar till regionala testbäddsmiljöer.
2019-03-12
Världen behöver effektivare energisystem som bygger på förnybara råvaror, en ekvation som inte är så lätt att lösa. På Karlstads universitet pågår utbildning och forskning för att hitta hållbara energisystem. Bland annat genom ett projekt där pellets ersätter träkol vid matlagning i Zambia, eftersom matlagning med träkoleldning medför såväl omfattande skogsskövling som hälsorisker.
2018-11-15
The 8th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives samlade 76 deltagare från 13 länder. - För åttonde gången arrangerades denna workshop tillsammans med Umeå universitet med stor back up av företagen Valmet som var huvudsponsor samt Domsjö Fabriker, Borregaard AS, Bio4Energy och RISE Processum, säger Ulf Germgård, professor på Karlstads universitet.
2018-06-13
Vid ExFo 2018 redovisades vårens examensarbeten gjorda av civilingenjörer och högskoleingenjörer i energi- och miljöteknik. I år presenterades mer än 30 examensarbeten. - Årets EXFO hade ovanligt många projektredovisningar, vilket är mycket glädjande, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem.
2018-06-12
Torkprocessen står för en stor del av den energi som används vid papperstillverkning. Ny avhandling vid Karlstads universitet visar att IR-teknik kan användas för att uppnå högre torkhastighet och för att studera torkbeteendet hos individuella fibrer. Torkprocessen står för en betydande del av den energi som används i pappersmaskinen. Detta gäller särskilt vid tillverkning av premiumprodukter av mjukpapper för exempelvis toalett- och hushållspapper.
2018-06-11
På sikt behöver vi helt ersätta petroleumbaserade material i livsmedelsförpackningar med biobaserade material. Nu visar forskning vid Karlstads universitet att en blandning av stärkelse och andra polymerer är en lika bra skyddsbarriär. - Kraven på livsmedelsförpackningar är att de ska skydda och förlänga hållbarheten av livsmedlet samt fungera vid transporter, säger Asif Javed, doktor i kemiteknik vid Karlstads universitet.
2018-06-08
Lars Järnström, professor i kemiteknik vid Karlstads universitet, har erhållit 2018 TAPPI Coating and Graphic Arts Technical Award och the Charles W Engelhard Prize. Världens mest prestigefyllda pris inom ytbehandling av papper. Priset utdelades under TAPPI PaperCon Conference in Charlotte, North Carolina, USA den 16 april 2018.
2018-05-18
Björn Sjöstrand, doktorand i kemiteknik, tilldelades Valmets Tissue Technology Award 2018, för sin forskning om energieffektiv pappersproduktion. Priset utdelades av H.K.H. Prins Carl Philip vid The Tissue Making Conference i Karlstad. - Ett bra exempel på hur näringslivet kan bidra till samhällsutvecklingen, sa Prins Carl Philip vid prisutdelningen.
2018-03-29
Vårmötet 2018 inleddes på Karlstads universitet och fortsatte med besök i Bäckhammar. Vipp forskarskola har varit verksam i sju år och flera disputationer har genomförts och fler kommer under året inom projekt som rör processer, energi, miljö och tjänsteutveckling inom några av Sveriges betydande basindustrier. Vårmötet inleddes med några presentationer av pågående projekt.
2018-03-27
Den första mottagaren av Paper Province Award blev den tidigare Vippdoktoranden Christer Gustavsson. Priset utdelades i Karlstad vid Bioekonomiriksdagen 21-22 mars. Christer Gustavsson var den första som disputerade inom Vipp Forskarskola. Det gjorde han redan i december 2016 med avhandlingen "Added value from biomass by broader utilization of fuels and CHP plants".
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Pro2be"