Nyheter

 • 2017-08-14

  Ny professor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Kenneth Nordgren blev i början på sommaren anställd som professor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Han är också utsedd till ny forskningsledare inom CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

  Professuren är den första av sitt slag som utlysts i Sverige, vilket visar hur långt framme Karlstads universitet är inom ämnesdidaktiken.

  – Forskningsområdet har utvecklats starkt under de senaste åren då kraven på och behoven av att utveckla skolans och lärarutbildningens vetenskapliga grund vuxit, säger Kenneth Nordgren.

 • 2017-08-08

  Pallplacering för Formula Student

  Projektet Formula Student, där studenter från olika universitet runt om i världen bygger ensitsiga formulabilar från grunden och tävlar mot varandra, gav i år Karlstads universitets team, Clear River Racing, en hedervärd tredjeplats vid årets tävlingar på prestigefyllda Silverstone Circuit i England.

  Projektteamet består av cirka trettio studenter vid Karlstads universitet. Vid sidan av studierna jobbar de många timmar med att bygga en snabb och smart racingbil. Denna gång lyckades Värmlandsteamet ovanligt bra.
  Det gick över förväntan, enligt projektledaren Johan Sundkvist. Tidigare år har de som bäst kommit på femtonde plats, men i år blev årets team trea totalt.

 • 2017-07-13

  Första antagningen till studier vid Karlstads universitet klar: Högt tryck på juristprogrammet

  Idag, torsdag, får drygt 13 000 personer besked om att de har antagits till en utbildning vid Karlstads universitet i höst. Över 4 000 antas till program, vilket är en ökning med omkring 90 personer. Det är framför allt juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet som står för ökningen.

  I eftermiddag får alla som sökt till en utbildning på landets universitet och högskolor besked om de är antagna, placerade som reserv eller strukna efter det första urvalet. Den som har blivit antagen eller placerad som reserv måste svara senast den 28 juli för att behålla sin plats inför höstens studier.

  Till Karlstads universitet antas sammanlagt 4 040 personer till program, jämfört med förra höstens 3 948 och det är främst juristprogrammet som står för ökningen. Juristprogrammet antar 110 personer och 2 558 personer är placerade som reserver.

 • 2017-07-07

  Ny styrelse för CCS, Centrum för klimat och säkerhet

  Den 21 juni tog rektor vid Karlstads universitet beslut om att tillsätta en ny styrelse för CCS, Centrum för klimat och säkerhet.

  Styrelsen för CCS består av personer som på olika sätt arbetar med riskfrågor och klimatanpassning, både inom akademin, i näringslivet och vid myndigheter. Styrelsens roll är att arbeta brett med kvalitetssäkring av verksamheten och att säkerställa att CCS arbete genomgående har en hög samhällsrelevans. Styrelsen bidrar med erfarenhet och kompetens i diskussioner om verksamhetens utveckling, budget och andra strategiska frågor. Styrelsen sammanträder två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

 • 2017-07-05

  IT i vården växande forskningsområde i Europa

  E-hälsa och mobila tjänster inom hälso- och sjukvård utvecklas starkt inom Europa.
  - Informationssystem för hälso - och sjukvården förväntas bli ett stort forskningsområde i Europa de kommande åren. Det menar Bridget Kane, lektor i informatik vid Handelshögskolan, nyligen hemkommen från en studieresa till Danmark.

  Bridget Kane deltog i ett tre dagar långt studiebesök i Danmark med fokus på hälso-och sjukvård. Besöket arrangerades av irländska Centre for Health Policy and Management vid Trinity College och gruppen bestod av alumner från Trinity College's masterprogram i healthcare management samt forskare inom området.

 • 2017-07-04

  Digitalisering och samhällets utmaningar diskuterades i Almedalen

  Den 3 juli fanns forskaren Jörg Pareigis på plats i Almedalen för att diskutera det digitala samhällets utmaningar.

  Digitalisering är en kraft som påverkar alla samhällssektorer. Den utmanar befintliga strukturer och öppnar för nya möjligheter för hur vi lever, konsumerar, roar oss, reser, utvecklar och upprätthåller sociala relationer, hur varor och tjänster produceras, hur vi utvecklar och kommunicerar kunskap och hur vi gör affärer.