Nyheter

 • 2017-01-18

  Ny docent i naturvetenskapernas didaktik

  Birgitta Mc Ewen har utsetts till docent i naturvetenskapernas didaktik vid fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap. Hennes intresse för området epigenetik väcktes för cirka åtta år sedan när hon insåg vilka stora konsekvenser epigenetik förutspås få inom en rad områden, däribland den didaktiska forskningen.

  Epigenetik kan förklaras tack vare en molekylär förklaringsmodell om hur arv och miljö är länkade, och påverkar en rad ämnesområden som vilar på biologisk grund, till exempel medicin, idrott, psykologi och beteendevetenskap. Det  utgör också en viktig brygga mellan biologi och sociala vetenskaper och är ett nytt spännande forskningsfält inom naturvetenskapernas didaktik. 

 • 2017-01-17

  Akademi och industri i Sverige och Japan samverkar inom robotteknik

  Utvecklingen går framåt inom robotteknik som möjliggör för äldre att kunna leva ett självständigt liv så länge som möjligt. Nu har Vinnova och JST, Japan Science and Technology Agency, beviljat medel för forskning i samverkan mellan det svenska företaget Camanio Care AB, Karlstads universitet samt det japanska företaget Leave a Nest Co Ltd, Tokyo Institute of Technology och Waseda University.

  ​Det handlar om ett robothjälpmedel med multigreppvektyg och visonssystem för att personer som är äldre eller funktionsnedsatta ska kunna leva ett självständigare liv. Projektets mål är att göra en prototyp av ett robotiserat greppverktyg, med ett kamerasystem som gör det möjligt att hålla koll på matintaget. Roboten kommer utvecklas genom användarcentrerade tester i både Japan och Sverige. Målet är att greppverktyget även ska kunna utvecklas till att användas i fler sammanhang, till exempel inom personlig hygien.

 • 2017-01-17

  Forskare utvecklar internationella spetsutbildningar

  Internationella online-kurser med stark anknytning till de mest framgångsrika forskningsmiljöerna och direkt anpassade till yrkesverksamma. Det kommer att kunna erbjudas vid Karlstads universitet tack vare ett utvecklingsprojekt i samarbete med en rad ledande företag och med stöd från KK-stiftelsen.

  KK-stiftelsen har beviljat Karlstads universitet 6 miljoner kronor under 2017-2019 för att utveckla och genomföra nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå. Utbildningarna kommer att utvecklas i nära samarbete med ledande företag inom olika branscher, till exempel Valmet, BillerudKorsnäs, MacForum och Idea2Innovation Sweden. Kurserna utvecklas av forskare inom några av universitetets starkaste forskarmiljöer: CTF - Centrum för tjänsteforskning, CS - Datavetenskap och CMM- Karaktärisering och modellering av material.

 • 2017-01-12

  Kursen som lär studenter att tänka som entreprenörer

  När de flesta hör ordet ”entreprenör” tänker de på en företagare. Men begreppet är betydligt bredare än så. Studenter vid Handelshögskolan i Karlstad har under hösten arbetat med ett skarpt uppdrag och tränat sin förmåga att omsätta idéer till verklighet.

  Universitetet har i uppdrag att stimulera entreprenöriellt tänkande och förbereda sina studenter för arbetslivet. Idag ses entreprenöriell kompetens som en viktig kompetens inom alla möjliga ämnen och områden. Entreprenörskap handlar om att omsätta idéer till verklighet och skapa värde för andra – oavsett vad en jobbar med. Med andra ord: studenterna ska ha kunskap och förmåga att använda den kunskapen till nytta för andra.

 • 2017-01-11

  Forum Värmland 2017

  Forum Värmland anordnas av Hälsoakademin vid Karlstads universitet och Landstinget i Värmland. Det är en mötesplats för medarbetare på universitetet och inom landstinget som är intresserade av forskning om hälsa samt hälso- och sjukvård. Anmälan till Forum Värmland 2017 stänger den 16 januari.

  Forum Värmland 2017 har temat folksjukdomar, och handlar om bland annat del 1, KOL, depression och kardiovaskulära sjukdomar. Ny forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet presenteras och man visar upp hur tidigare forskning kommit till användning.

  Huvudtalare är Jessica Norrbom, fysiolog och medicine doktor vid Karolinska institutet. Hon pratar om ”Verkningsmekanismer fysisk aktivitet, träning och stillasittande”.
  Dagen innehåller föreläsningar, paneldiskussion och en posterutställning med prova-på-aktiviteter.

 • 2016-12-21

  Naturresursen rinnande vatten

  Forskningsmiljön "Naturresurs rinnande vatten" inom biologiämnet vid Karlstads universitet får efter årskiftet förstärkta resurser och blir därmed en stark forskningsmiljö vid Karlstads universitet. Med internationell rekrytering har man under senare år förstärkt gruppen med fler professorer.

  En kärntrupp av några få biologiforskare under tidigt 2000-tal har vuxit till ett internationellt team av framstående forskare. Genom medvetna och fokuserade ansträngningar har forskningsgruppen växt avsevärt de sista åren med nyrekrytering av två professorer, en befordran till professor samt tre till docent.

@KAU

Med stöd från @stiftelsen_kk kommer forskare vid @KAU att utveckla och genomföra nätbaserade spetsutbildningar: https://t.co/ovMirZiVvq.

@KAU

Forskare utvecklar internationella spetsutbildningar: https://t.co/4yaLhKZRXj