Nyheter

 • 2017-02-23

  Stabilt 2016 för Karlstads universitet

  Ekonomin är i balans, antalet registrerade helårsstudenter 2016 var fler jämfört med året innan och andelen disputerade lärare ökar. Universitetets utmaning är att fortsätta rekrytera högt meriterade medarbetare. Det är några av de saker som framgår av årsredovisningen för 2016.

  Årsredovisningen består av redogörelse för ett trettiotal återrapporteringskrav angående ekonomi, personal, utbildning och forskning. Därutöver beskrivs större och viktiga händelser från det senaste året.

  Några fakta ur årsredovisningen:
  Det ekonomiska resultatet blev 6,6 miljoner kronor. Omsättningen var drygt en miljard kronor.

  Under 2016 utsågs ytterligare tre starka forskargrupper.

  Intäkterna till forskning och forskarutbildning var 364 miljoner kronor. En ökning med 9 procent.

 • 2017-02-23

  Skogsindustriell bioekonomi har framtiden för sig

  Bioekonomi är ett högst aktuellt utvecklingsområde och ses som lösningen på många samhällsutmaningar, som beroendet av fossila råvaror och klimatförändringar. På Karlstads universitet pågår forskning och samverkan för en hållbar utveckling av skogsindustriell bioekonomi i regionen.

  Karlstads universitet samverkar med näringsliv och myndigheter för att stärka regional utveckling, en stor del av denna samverkan handlar om skogsindustriella frågor.

  - Vi ska genomföra högklassig forskning inom skogsindustriell bioekonomi och vi har bra förutsättningar för det med bland annat mycket aktiva regionala företag i våra forskningsprogram, säger Lars Nilsson, professor i miljö- och energisystem.

 • 2017-02-20

  Flashback och traditionella medier – ett förhållande med hatkärlek?

  Flashback är ett svenskt forum på nätet med drygt en miljon medlemmar och hör till en av Sveriges mest välbesökta - och omdebatterade - sajter. Den saknar ansvarig utgivare och beskrivs i traditionella medier som ett hot mot det demokratiska samhällets goda värderingar. Men hur ser det egentligen ut på sajten jämfört med hur det framställs i medierna? Eva Kingsepp, lektor i medie-och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet forskar om vilken nyhetsförmedlande funktion Flashback har och vilken bild dagspressen ger.

  Intresset väcktes i samband med terrordåden i Oslo och på Utøya och Flashbacktråden ”Varför Anders Behring Breivik är en hjälte”. Rubriken citerades i flera av de tunga, nationella medierna i Sverige.

 • 2017-02-20

  Effektivare folkbokföring med stöd av forskning

  Nu tar Skatteverket ytterligare ett steg mot en tjänstelogiskt utformad verksamhet med hjälp av forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Området folkbokföring har valts ut för pilotstudien, som ska göra tjänsterna mer samordnade och enklare för medborgaren.

  Skatteverket och CTF, Centrum för tjänsteforskning, har tidigare samarbetat i forskningsprojekt med sikte på att gå från ett produktionsinriktat arbetssätt till ett tjänstelogiskt perspektiv. Tjänstelogiken tar hänsyn till att medborgarna är olika och att de ofta själva deltar i att skapa tjänsten och värdet av den.

 • 2017-02-16

  Höga förväntningar på rätt i digitala nyheter

  Det går fort när nyheter produceras och publiceras på webben. Det ökar risken för fel, men innebär också att felen kan rättas till. Artiklar kan förändras inom loppet av några minuter och ett klockslag visar när senaste ändringen gjordes. Men forskning vid Karlstads universitet visar att allmänheten har höga förväntningar på att nyheter ska vara rätt från början och de har inte mycket överseende med när det blir fel.

  I en studie av svenskarnas attityd till fel och rättelser i digitala medier mättes vad användarna tyckte om fel i nyheter på nätet samt om inställningen påverkades av hur allvarliga och frekventa felen var. Forskarna mätte i vilken grad användarna litade på medier generellt och faktorer som ålder, kön, utbildningsnivå och medievanor fanns också med. I studien fick användarna även svara på om de tog del av nyhetsflödet i mobiltelefon, dator eller surfplatta.

 • 2017-02-15

  För en hållbar solenergi

  Billiga solceller kan tillverkas av plast. Problemet är bara att materialet inte tål solljus så bra. Hur materialet i plastsolceller påverkas när de utsätts för belysning i luft presenteras i en nyligen publicerad avhandling vid Karlstads universitet.

  Om man tog vara på all energi i solljuset som träffar jordens yta under en och en halv timme, så skulle det vara mer än tillräckligt för att täcka hela mänsklighetens energibehov för ett helt år. Frågan är då hur vi bäst kan ta vara på denna energi.

@KAU

RT @CRS_KAU: Avhandling i statsvetenskap på @KAU visar att regioner och kommuner är alltmer aktiva för att påverka beslut i EU https://t.co