Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2019-10-25
Kompetensutveckling på avancerad nivå som kan omsättas i praktiken och hjälpa svenskt näringsliv att öka sin konkurrenskraft. Det vill CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, erbjuda genom två nya kurser inom området tjänster.
2019-10-24
Forskare vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har funnit att exponering för blandningar av kemikalier under graviditeten kan kopplas till lägre kognitiv förmåga hos barn vid sju års ålder. Kemikalier av betydelse kommer bland annat från vanliga hushållsartiklar, plaster, bekämpningsmedel och mat.
2019-10-23
Gamification eller spelifiering är något som butiker och företag kommer att börja använda sig allt mer av i framtiden för att knyta kunder till sig. Johan Högberg har skrivit en avhandling på ämnet och ser spelifiering som ett kraftfullt verktyg för att förändra eller vidmakthålla ett beteende. - Jag har tittat på vissa delar av spelupplevelse och hur man kan använda det i marknadsföringssyfte.
2019-10-22
5G-nätverkets lansering närmar sig och förväntningarna är stora. Både privatpersoner och industri ser fram emot högre hastighet, minimal fördröjning och möjligheten att hantera fler uppkopplade enheter samtidigt. Men hur tar man bäst till vara på de nya möjligheterna med 5G-tekniken?
2019-10-16
Socionomprogrammet vid Karlstads universitet har flest sökande inför vårterminen 2020. 262 personer har sökt till programmet i första hand. - Det är glädjande att programmet är populärt. Utbildningen är en akademisk yrkesutbildning och verksamhetsfältet är brett.
2019-10-16
Startskottet för höstens högskoleprov går på söndag den 20 oktober klockan 08.10. Karlstads universitet anordnar högskoleprovet i Värmland och norra Dalsland och provet kan skrivas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Torsby och Åmål. 1126 personer skriver provet på de orter som Karlstads universitet har hand om. - Vi tycker det är roligt att många tar chansen och skriver provet.
2019-10-15
Svante Silvén, hedersdoktor vid Karlstads universitet, överlämnade den 14 oktober en donation på 100 000 kronor till ämnet matematik. Syftet med medlen är att stötta studenter på avancerad nivå eller forskarnivå i matematik, företrädesvis i matematikens didaktik. – Vi är mycket glada och tacksamma över den generösa donationen, säger rektor Johan Sterte.
2019-10-15
Nu är slutrapporten klar för kluster 3, där sociologi, arbetsvetenskap, genusvetenskap samt ledarskap och organisation granskats. Treklöversamarbetet för kvalitetsutveckling vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet lämnar varsin rapport för respektive lärosäte.
2019-10-14

En sommar i Tokyo

Nyheter » 2019-10-14
En lärorik sommar i Tokyo har högskoleingenjörsstudenten Gustav Andersson tillbringat. På utbyte inom Karlstads universitets samarbete Summer Exchange Reserarch Programme med Tokyo Institute of Technology. - Jag var nyfiken på Japan och den här sommaren har varit intressant och lärorik på många sätt, att få inblick i den japanska kulturen inte minst, säger Gustav Andersson. Vad jag inte var så förberedd på var värmen.
2019-10-13
Under Akademisk högtid 2019 installerades sju professorer och 23 doktorer promoverades. Dessutom fick hedersdoktorerna Karin Sjöberg Wallby och Sture Nordh sina hattar och alla som ville hade möjligheten att lära sig mer om den forskning som bedrivs vid Karlstads universitet. Temat för årets högtid var hållbarhet.
2019-10-10
Den 5 oktober hölls Karlstadmästerskap i programmering där studenter, alumner och representanter från lokala IT- och teknikföretag deltog.
2019-10-10
En utvecklingsmiljö för att testa verktyg och metoder för hur komplexa samhällsutmaningar som spänner över flera sektorer kan lösas, till exempel minska ungdomsbrottsligheten, öka punktlighet på våra järnvägar eller se till att livsviktiga läkemedel inte saknas på landets apotek.
2019-10-08
I slutet av september skedde ett genombrott för virtuella konferenser som Karlstads universitet bidrog till. Det var Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, som arrangerade en nationell virtuell konferens om högskolepedagogisk utveckling. Runt 500 personer deltog i mingel, presentationer och grupparbeten. Markus Schneider är projektledare på Universitetspedagogiska enheten, UPE, och expert på e-mötestjänsten zoom som användes.
2019-10-08
Varje företag eller organisation behöver en passande affärsmodell för att överleva på sin marknad. I en ny avhandling från Karlstads universitet har Caroline Saul studerat vilka roller affärsmodeller och affärsmodellsinnovation har inom vatten- och sanitetssektorn i utvecklingsländer.
2019-10-07
Ivan Olsson disputerade på Karlstads universitet 2004 och är nu projektledare för ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt, Life Connects. Total budget för projektet - drygt 100 miljoner kronor. Projektet Life Connects syftar till att restaurera vattendrag och skapa förutsättningar för hållbar vattenkraft i kombination med livskraftiga populationer av fisk och musslor.
2019-10-04
Den 25 oktober bjuder CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till en föreläsning med forskaren och cybersäkerhetsexperten Fredrik Blix från Stockholms universitet. Fredrik Blix är doktor i cybersäkerhet och universitetslektor i informationssäkerhet vid Stockholms universitet. Han är också Principal på det svenska IT-utvecklingsföretaget Cybercom. Fredrik Blix syns ofta i media där han förklarar komplexa cybersäkerhetsfrågor på ett enkelt sätt.
2019-10-03

Goda råd är inte dyra

Nyheter » 2019-10-03
En forskargrupp vid Karlstads och Linköpings universitet har under tre år drivit ett projekt i samverkan med kommunala energi- och klimatrådgivare. Syftet var att framförallt villaägare ska ta till sig rådgivningen och genomföra förändringar.
2019-10-03
Prisbelönte journalisten och författaren Po Tidholm blir nästa Ander Visiting Professor vid Karlstads universitet under läsåret 2019-2020. Han har under många år skrivit om landsbygd, lokalsamhällen och klyftor mellan stad och land. Po Tidholm har länge arbetat med frågor som rör landsbygd, har bland annat skrivit böckerna "Norrland", "Läget i landet ” och gjort dokumentärserien “Resten av Sverige” som visades i SVT1 hösten 2016.
2019-10-02
Det konstaterades när universitetsstyrelsen idag diskuterades betydelsen av regeringens budgetproposition för Karlstads universitet. Totalt kommer de statliga anslagen till Karlstads universitet, enligt propositionen, att uppgå till 956 miljoner kronor år 2020. Av dessa ska 695 miljoner kronor användas till grundutbildning och utbildning på avancerad nivå, vilket är en höjning med 23 miljoner kronor.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"