Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2019-11-22
Ser vi ett uppsving för journalistiken ute i landet? Är det viktigt med lokala berättelser bortom blåljusrapportering, om hyperlokala sajter, och hur gör man när de nya kommuninvånarna inte kan läsa tidningen på svenska? Det var frågor som diskuterades under höstens Anderseminarium. Klyftan mellan storstäderna och resten av landet diskuteras på många håll i Sverige.
2019-11-21
På vilket sätt påverkar användningen av digitala lärplattformar undervisningen i klassrummen på gymnasiet? Vad händer med samspel och lärande när varje elev har sin egen dator och undervisningen flyttar till nya digitala rum?
2019-11-19
Behoven för distansstudenter ser annorlunda ut än behoven hos traditionella campusstudenter. UHR har därför beviljat 960 000 kr till projektet Följ en distansstudent som startar 2020 och som ska göra det enklare för studenter att studera på distans. Sandra Berginge blir projektledare för Följ en distansstudent och Frida Gråsjö är projektägare. – Det är glädjande att UHR också inser betydelsen av att sätta användaren i fokus.
2019-11-18
I stark konkurrens med andra lärosäten har Karlstads universitet beviljats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet till forskning om hur ämneskunskap kan omställas till undervisning. Pengarna möjliggör finansiering av tio doktorandtjänster. Forskningsmedlen landar i miljön kring ROSE som sedan tidigare har bedrivit forskning inom området hur man omställer disciplinär kunskap till undervisningskunskap – alltså från ämnen till undervisning.
2019-11-18
När domstolarna fattar beslut om att fortsätta eller upphöra med vård enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, blir ofta tidigare bedömningar i praktiken vägledande. Det innebär att barn och unga som en gång blivit föremål för tvångsvård tenderar att bli kvar i vården under avsevärd tid.
2019-11-14
Forskarna Tobias Hübinette och Peter Wikström vid Karlstads universitet beviljas 3,9 miljoner kronor för forskningsprojektet ”Det svenska r-ordet: Användningar av och förhandlingar om termerna ras och rasism i samtida svensk internet- och sociala medier-baserad kommunikation”. Projekttiden beräknas till fyra år. - Vi vill komma åt olika aspekter på hur ras och rasism förstås i olika kontexter där personer med olika bakgrunder använder de här begreppen.
2019-11-12
Åtta forskare från Karlstads universitet finns med på listor över de 100 mest citerade inom olika forskningsområden enligt nyhetsmagasinet Fokus. Listorna visar de forskare i Sverige som citerats flitigast i internationella vetenskapliga tidskrifter. Forskarna rankas utifrån hur mycket de citerats och det finns en topp 100-lista per område.
2019-11-08
Röda mattan var på plats, liksom ballonger och jubileumstårta. Tillsammans med omkring 300 gäster och föreläsarna Micael Dahlen, Katarina Blom och Helén Williams, firade Handelshögskolan 10 år igår, torsdag 7 november. Till tonerna av Stevie Wonders "Happy Birthday" invigde studenter från Musikhögskolan Ingesund årets Handelshögskolans dag. Liten har blivit stor, och med det följer ansvar.
2019-11-06
Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Karlstads universitet hamnar på plats 251-300 i kategorin Business & Economics. Rankningen består i år av nästan 1 400 universitet i 92 länder och är den största och mest varierade universitetsrankningen som gjorts. För att rankas måste lärosätena leva upp till vissa kriterier.
2019-11-06

Innovation börjar i simulatorn

Nyheter » 2019-11-06
KLF, Karlstad Lean Factory, är en simulator i fysisk miljö där små och medelstora företag kan testa innovativa produktionslösningar. Under torsdagen har Lean Nätverk Wermland årskonferens på Karlstads universitet. På torsdag äger Lean Nätverk Wermlands årskonferens rum på Karlstads universitet och temat är hur man kan genomföra långsiktiga förbättringar i bland annat tillverkandeindustrin.
2019-11-06
Forskare vid Karlstads universitet har studerat hur appars tillgång till privat data har ändrats sedan införandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i maj 2018.
2019-11-04
Visste du att man med hjälp av matematiska modeller kan räkna ut hur man på bästa sätt reparerar ett brustet blodkärl? Och att man kan ta reda på vilket däckmönster som ger bäst grepp på vinterväglag?
2019-11-04
Karlstads universitet, Arvika kommun och Eda kommun har kommit överens om en gemensam handlingsplan för de kommande åren, där det bland annat ingår att formulera ett samverkansavtal. – Vi ser fram emot ett närmare samarbete med de Värmländska kommunerna och att bidra till regionens utveckling.
2019-11-04

Krisövning 5 november

Nyheter » 2019-11-04
Den 5 november genomförs en krisövning på Karlstads universitet. Polisens insatsstyrka deltar och tränar i hus 9A. Detta hus stängs av under övningen. Hus 9A ligger med gaveln mot hus 12 närmast skogen. Krisledningsgruppen samt ledningarna för fakulteterna och lärarutbildningen deltar i övningen. Andra funktioner och personalgrupper kan bli inblandade vid behov. Krisövningen sker i samarbete med räddningstjänst och polis.
2019-10-31
Från regional utveckling till samhällsbyggande och nu till samhällsförändring. Centrumbildningen CRS byter namn till Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring och firar samtidigt att dess forskarskola fyller 10 år. Från regional utveckling till regionalt samhällsbyggande till hållbar samhällsförändring. Liksom samhället forskarna studerar, ändras även forskningsfältet.
2019-10-28
Isabella Lövin, miljö- och klimatminister, fick vid sitt besök i Värmland en presentation av aktuell forskning inom bioekonomi. Forskare från Karlstads universitet presenterade tillsammans med BillerudKorsnäs ett projekt som handlar om att framställa polymerer av restprodukter från pappersmassatillverkning.
2019-10-28
Elever närmar sig ofta kunskaper om det förflutna i berättelsens former. I historieundervisningen använder lärare och läromedel däremot ofta abstrakta förklaringar. Undervisningen kan därför förstås som ett komplicerat möte mellan dessa utgångspunkter.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"