Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2018-11-16
Många företag använder sig av molntjänster för att analysera stora mängder data, men det innebär att företagen tappar kontrollen över datan och att den personliga integriteten inte värnas. Ett nytt europeiskt innovationsprojekt med forskare från Karlstads universitet ska skapa en ny plattform för att analysera data på ett integritetsvänligt sätt.
2018-11-15
The 8th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives samlade 76 deltagare från 13 länder. - För åttonde gången arrangerades denna workshop tillsammans med Umeå universitet med stor back up av företagen Valmet som var huvudsponsor samt Domsjö Fabriker, Borregaard AS, Bio4Energy och RISE Processum, säger Ulf Germgård, professor på Karlstads universitet.
2018-11-15
Karlstads universitet har tillsammans med Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York fått 12 miljoner kronor för att utveckla nya metoder för att riskvärdera kemikalieblandningar som vi exponeras för i vår vardag. Projektet (RACH-Mix) bygger vidare på resultat från ett tidigare EU-projekt där Karlstads universitet medverkade. Undersöker samband Traditionellt sker nästan all riskbedömning av k
2018-11-15
Du får återigen ta emot Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium i januari. Stort grattis, hur känns det? - Det känns så klart otroligt bra! Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva.
2018-11-14
Hur tar vi vara på och samordnar den kunskap som finns idag och i framtiden för samhällets digitalisering? Det har Ulf Melin, professor i informatik vid Linköpings universitet, fått i uppdrag att utreda. Onsdag 28 november presenterar han utredningen vid ett seminarium i Stockholm.
2018-11-14

Forum för naturkatastrofer

Nyheter » 2018-11-14
Den 15 november genomförs konferensen Forum för naturkatastrofer på Karlstads universitet. Då samlas Sveriges främsta experter inom hantering av naturolycksrisker för att prata om hur man kan minska riskerna och konsekvenserna av naturkatastrofer. Forum är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog kopplat till naturolyckor och naturkatastrofer samt anpassningen av Sverige till ett förändrat klimat.
2018-11-13
Ett forskningsprojekt med flera lärosäten inblandade har fått medel från Vetenskapsrådet för att undersöka hur seriemediet kan uttrycka feministisk kritik – tematisk, visuellt och verbalt.
2018-11-13

Forskning i viktlöst tillstånd

Nyheter » 2018-11-13
Solcellsforskare inom kemi och fysik vid Karlstads universitet har den senaste veckan utfört sitt arbete i tyngdlöshet i ett flygplan. Vid Novespace anläggning i franska Bordeaux genomfördes under tre dagar forskningen i denna unika miljö.
2018-11-09
Vetenskapsrådet har beviljat forskargruppen Rose vid Karlstads universitet 1,2 miljoner kronor för att bygga upp ett tvärvetenskapligt nätverk av internationella toppforskare med fokus på skolämnen och lärarutbildning.
2018-11-08
First Lego League är en internationell tävling för ungdomar i åldrarna 10-16 år och årets tävling som har rekordmånga anmälningar går av stapeln den 10 november i Kils Arena och Sannerudsskolan. - Det märks att programmering har blivit en del i skolans läroplan, säger Susanne Walan, projektledare på Karlstads universitet. Fler lag än någonsin, drygt 20 stycken, har anmält sig till årets upplaga av tävlingen.
2018-11-01
Gamla avloppsledningar som går sönder är ett problem som kan orsaka stor skada. I värsta fall kan det läckande vattnet undergräva marken så att det bildas slukhål. Nu har forskare vid Karlstads universitet tagit fram en modell för att beräkna ledningarnas nedbrytningsprocess.
2018-10-30
I den första studien av sitt slag har forskare från Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York, funnit att språkutvecklingen hos barn kan kopplas till mammans exponering av ftalater under tidig graviditet, kemikalier som bland annat kan finnas i vanliga hushållsartiklar, elektronik och mjukgjord PVC. Information samlades in från 963 gravida kvinnor och deras barn från den svenska SELMA-studien och 370 kvinnor och deras barn från den ameri
2018-10-29
Kan digitala metoder underlätta för vårdpersonal och patienter att tillsammans skapa nya vårdtjänster? Det ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersöka i ett nytt forskningsprojekt. Tillsammans med Landstinget i Värmland och CGI ska de utveckla och testa en digital metod för patientinvolvering i vården.
2018-10-26

Spanskadag med fokus på didaktik

Nyheter » 2018-10-26
Spanskadagen är ett årligt återkommande event som nu är inne på sitt 25:e år. Dagen är en samlingspunkt för yrkesverksamma lärare, alumner och studenter. I år samarbetar ämnet spanska med RUC - Regionalt utvecklingscentrum vid Karlstads universitet, något som väckt idéer och planer för framtiden. Spanskadagen stöttas också av Lärarutbildningsnämnden, som ett led i internationaliseringsarbetet.
2018-10-25

Goda råd är inte dyra

Nyheter » 2018-10-25
Att använda energin effektivare inom både industri, transporter och byggnader är en väg till ett mer hållbart samhälle. Råd är enkelt att få av oberoende energi- och klimatrådgivare i de flesta kommuner och dessutom kostnadsfritt.
2018-10-23
Karlstads universitet har utökat sin skrivhandledning till studenter med 150 procent för att förbättra studenternas akademiska skrivande. Numera finns skrivhandledning i svenska, svenska som andraspråk och engelska. - Alla kan förbättra sitt akademiska skrivande. Man ska kunna ta hjälp var man än befinner sig, vilken nivå man än är på.
2018-10-22
Arbetet med att kunna skicka in en ansökan om att få utfärda den nya treåriga tandhygienistexamen fortsätter, men någon formell ansökan görs inte under hösten. I augusti 2018 föranmälde Karlstads universitet till Universitetskanslerämbetet, UKÄ, gällande ansökan om tillstånd att utfärda den nya tandhygienistexamen. Deadline för formell ansökan var då 15 oktober. En snäv tidsram för att arbeta fram och säkerställa det gedigna underlag som behövs för en ansökan.
2018-10-22
"Ett politiskt system i förändring - mot ökad instabilitet" är titeln på årets höstkonferens i statsvetenskap. Som vanligt medverkar flera kunniga statsvetare från Sverige och Norge, liksom politiker på kommunal och regional nivå. Höstens tema rör det politiska systemet och den instabilitet som råder. Både i Sverige och internationellt är mönstret att tidigare stora och dominerande partier gradvis försvagas.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"