Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2019-02-21
Idag, torsdag 21 februari, uppmärksammas modersmålsdagen av en rad forskare, bland andra Andrea Schalley, professor i engelska och Susanne Duek, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.
2019-02-20
I dag besökte Matilda Ernkrans, ny minister för högre utbildning och forskning, Karlstads universitet. - En hjärtefråga som ny minister är att försöka hitta vägar fram så att högre utbildning och forskning får en än större roll i att kompetensförsörja näringslivet och välfärden, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
2019-02-20
Det visar årsredovisningen för 2018 som idag beslutades av styrelsen för Karlstads universitet. Arbetet med att ta fram Vision och strategi 2030 som gjordes under året visar vägen mot ett hållbart universitet med mer forskning och samverkan. Det ska stärka attraktionskraften i konkurrensen om studenter och medarbetare. - Ett viktigt år där vi lagt grunden för framtiden.
2019-02-20
Drottning Silvias Jubileumsfond delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande. Fonden ger bidrag till forskning om barn och funktionsnedsättningar och Maria Marinopoulou, medverkande i SELMA-studien i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet, var en av stipendiaterna. Tisdagen den 5 februari delade Drottningen ut stipendier ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond, vid en ceremoni på Kungliga slottet.
2019-02-19
Vad avgör om barn och unga blir litteraturläsare? Hur gör man som lärare för att undervisa i litteratur när läroplanen är fylld av motstridiga krav? I avhandlingen "Den kroppsliga läsningen - bildningsperspektiv på litteraturundervisning" undersöker Djamila Fatheddine grundskolans litteraturundervisning med fokus på läsning, kropp och bildning. Avhandlingen behandlar grundskolans litteraturundervisning med fokus på kroppslighet och bildningsaspekter.
2019-02-13
19-24 februari utspelar sig Nordic Piano Competition, Nordens största tävling för klassiska pianister, i Arvika. Det är nionde upplagan, och andra gången som Musikhögskolan Ingesund står värd. På finaldagen spelar tre finalister med Wermland Operas orkester under ledning av Johannes Gustavsson. Nordic Piano Competition har fått stor uppmärksamhet i omvärlden. Den livestreamas på internet och Sveriges Radio P2 kommer att livesända finalen i sin helhet.
2019-02-13
Det säger Clary Krekula, professor i sociologi, vid Karlstads universitet. Hon forskar om åldrande, jämställdhet och organisationer. Den 20 februari berättar hon om sin forskning i seminarieserien Möt en forskare, som är öppen för allmänheten. - När vi pratar om äldre pratar vi ofta om äldreomsorg, inget mer, men åldrande är mycket mer. Jag skulle gärna se att äldreomsorg är en del av äldrepolitiken, men inte allt, säger Clary Krekula.
2019-02-13
I Sverige erbjuds nyanlända ungdomar, 16–19 år, en kurs som ska vara förberedande för studier i den svenska gymnasieskolan. En avhandling visar emellertid att pedagogerna inte har möjlighet att lära ut det som står i läroplanen då förutsättningarna i verkligheten inte gör det möjligt.
2019-02-12
Utbildning för hållbar utveckling för elever i grund- och gymnasieskolan är en viktig del av kunskapsöverföringen över hela världen och har varit det i två decennier. Syftet är att stärka kompetensen och få människor att agera för en hållbar utveckling.
2019-02-11
Över 120 monterplatser har skapats för att så många arbetsgivare som möjligt ska få träffa studenter på Karlstads universitets jobbmässa den 13 februari. För att matchningen mellan studenter och arbetsgivare ska bli ännu bättre har utställarna i år angett vilka globala hållbarhetsmål de fokuserar på. - Många studenter, som framtida arbetstagare, vill få en tydlig bild av utställarnas arbete med hållbarhet.
2019-02-08
Alltför mycket av socialsekreterares tid går åt till dokumentation istället för att träffa barn, unga och deras familjer. Det är något som socialsekreterare själva påtalar och något som regeringens nationella samordnare för barn och unga fann i en kartläggning som presenterades 2017. Men det går att göra förbättringar och effektivisera, utan att äventyra kvalitet och rättssäkerhet. Det visar ett utvecklingsarbete tillsammans med socialsekreterare i 29 kommuner.
2019-02-04
Stora psykologpriset delas varje år ut till en psykolog som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser. I år är Kjerstin Almqvist, adjungerad professor i psykologi vid Karlstads universitet, nominerad.
2019-02-04
Tonåringar som spelar dataspel på fritiden får ett stort engelskt ordförråd och är speciellt duktiga på riktigt svåra ord jämfört med jämnåriga som inte spelar. Den tid ungdomarna lägger på spelandet visar sig dessutom ha större betydelse för ordförrådet än vilken typ av dataspel som spelas.
2019-01-31
Poddpjäser som förhöjer lyssnarens upplevelse genom interaktiva effekter. Det har blivit verklighet genom ett samarbete mellan dramatikern Amanda Fromell och datateknikstudenter vid Karlstads universitet.
2019-01-29
Varför utnyttjas primärvården dubbelt så mycket per person i till exempel Stockholmsregionen jämfört med i Östergötland? Vad beror regionala skillnader i utnyttjande av sjuk-och hälsovård på? Det ska forskare på Handelshögskolan vid Karlstads universitet undersöka tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet. De regionala skillnaderna när det gäller att nyttja primärvården, till exempel vända sig till vårdcentralen, är stora och har dessutom ökat över tid.
2019-01-28

Defekter inte alltid negativa

Nyheter » 2019-01-28
Vid materialutveckling vill man gärna ha kontroll över materialets kvalitet och hållbarhet. Helst vill man undvika defekter, men i vissa fall kan även defekter ge önskvärda egenskaper.
2019-01-24
Redan dagen efter att Matilda Ernkrans utsetts till ny minister för högre utbildning och forskning träffade hon rektorerna för landets högskolor och universitet. Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet passade på att bjuda in henne till universitetet. - Matilda Ernkrans och jag satt vid samma bord på kvällen. Det kändes som ett bra möte med ministern.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"