Nyheter

 • 2019-05-24

  När akademiska värderingar krockar med styrning av universitet

  Hur reagerar akademiker på universitets och högskolors alltmer näringslivsinspirerade styrning? Vilka strategier använder de för att anpassa sig – eller göra motstånd? I en ny avhandling i arbetsvetenskap från Handelshögskolan vid Karlstads universitet, beskriver Jo Ese, Høgskolen i Østfold, konflikten som uppstår mellan akademikers värderingar och ”management”.

  Akademisk frihet och universitetens självstyre är för de flesta forskare grundläggande värderingar och förutsättningar för god forskning. Men universitet och högskolor är även del av en offentlig sektor där styrning och administrativa system inte sällan har sin grund i näringslivets logik. ”Management” genomsyrar i allt högre grad vardagen även för forskarna. I avhandlingen ”Defending the university? – Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education”, tar Jo Ese upp flera exempel på hur akademiker gör motstånd mot systemet:

 • 2019-05-23

  Nytt verktyg för grupparbete utgår från studenters behov

  Nu finns ett nytt digitalt verktyg som lärare och studenter kan använda vid grupparbeten i undervisningen. Verktyget ”Att arbeta i grupp” är en applikation i lärplattformen Canvas som kan användas på kurser med grupparbeten. ”Att arbeta i grupp” är det första digitala verktyget som utvecklats inom projektet Rethink: Kau på Karlstads universitet.

  När läraren aktiverar ”Att arbeta i grupp” i en kurs får både läraren och studenterna tillgång till verktyget i lärplattformen Canvas. Studenterna skriver ett gruppkontrakt, definierar och fördelar roller, anger vad rollerna ska göra och hur stor arbetsinsats som krävs för en roll.

  - Rollerna kan antingen slumpas ut eller delas ut. Om en student tilldelas för många roller kommer en varning om att den sammanlagda arbetsinsatsen är hög, förklarar Claes Asker, projektledare för Rethink: Kau.

 • 2019-05-20

  Studie om mindfulness och prestation hos idrottare

  I situationer när du som idrottare ska prestera kan det dyka upp känslor inombords i form av nervositet, negativa tankar och ångest. Hur ska man hantera detta för att göra ett så bra resultat som möjligt? Nu finns en studie om en ny teori om hur du ska förhålla dig till ditt inre för att kunna vara ditt bästa yttre.

  För att kunna prestera så bra som möjligt under stor press och nervositet är traditionell mental träning utformad för att trycka bort negativa känslor och bara försöka tänka positivt. I en ny studie har traditionell mental träning jämförts med modernare metoder baserat på en mindfulness- och acceptansbaserad intervention, kallad MAC, Mindfulness, Acceptance, Commitment. Det handlar om att i stället för att förändra att acceptera de känslor och tankar du har.

 • 2019-05-20

  Träffa politiker på universitetet inför EU-valet på söndag

  Besökare, studenter och medarbetare kan prata politik inför EU-valet på Karlstads universitet. Partierna finns i aulafoajén på torsdag 23 maj. Valet till Europaparlamentet hålls söndag 26 maj.

  - Vi vill att universitetet ska vara en mötesplats med möjlighet till politiska samtal, inte minst inför EU-valet, säger Jakob Harnesk, tillförordnad kommunikationschef vid Karlstads universitet.
  Alla svenska partier som under pågående mandatperiod har representation i Europaparlamentet har bjudits in till Karlstads universitet. Forskare från statsvetenskapliga institutionen vid Karlstads universitet kommer också finnas på plats.

  Tid: 23 maj klockan 10.00-14.00
  Plats: Foajén utanför Aula Magna, Karlstads universitet

 • 2019-05-20

  Tonje Grahn, Centrum för klimat och säkerhet, ny ledamot i nationellt expertråd för klimatanpassning

  Regeringen har utsett Tonje Grahn, universitetslektor på Karlstads universitet, till ny ledamot i miljödepartementets nationella expertråd för klimatanpassning.

  Expertrådet för klimatanpassning inrättades under hösten 2018 med uppdraget att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys och ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år. Rådet ska vara "självständigt, med experter som väljs utifrån personlig kunskap och kompetens" och en av ledamöterna blir nu alltså Centrum för klimat och säkerhets Tonje Grahn, universitetslektor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet.

 • 2019-05-15

  Världens största demokrati går till val

  Professor Anjoo Sharan Upadhyaya och professor Priyankar Upadhyaya från Banaras Hindu University håller den 21 maj en öppen föreläsning om det indiska valet 2019, det största demokratiska valet i mänsklighetens historia.

  Anjoo Upadhyaya och Priyankar Upadhyaya har tidigare besökt Karlstads universitet vid ett flertal tillfällen och de är båda framstående forskare inom fredsforskning. Denna gång är de här tack vare Linnaeus-Palme partnerskapet med Banaras Hindu University och de kommer att undervisa som gästföreläsare på olika program och kurser. Priyankar Upadhyaya innehar proffesuren ”UNESCO Chair for Peace and Intercultural Understanding” och Anjoo Upadhyaya har bland annat forskat om kvinnor och fredsprocesser i Nepal men också på kvinnor med utländsk bakgrund i svenska politiska processer.

@KAU

När akademiska värderingar krockar med styrning av universitet: https://t.co/eEU066wfZC @hiofnorge