Kurser i Svenska språket

Kurser på grundnivå

Akademiskt skrivandeUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GAS1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Andraspråksutveckling och inlärarspråk Utbildningstillfällen

Kurskod: S2GB20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Bedömning samt läs- och skrivsvårigheterUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GDK4

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Det interkulturella klassrummet och skolämnet svenska som andraspråkUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Dialekter i SverigeUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GAS2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 23–32
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Flerspråkighet och andraspråksutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Innehåll, arbetssätt och bedömningUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning Utbildningstillfällen

Kurskod: S2GB50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Litteracitet i ett andraspråksperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GB30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Litteraturdidaktik i flerspråkig kontext Utbildningstillfällen

Kurskod: S2GB40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Läsutveckling och läsundervisningUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GDK3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ord och uttryckUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GB11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Retorik IUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GAR1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Kväll)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Kväll)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Retorik IIUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GAR2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Kväll)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Retorik IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GAR3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Kväll)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Självständigt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GC30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Självständigt arbete Utbildningstillfällen

Kurskod: S1GB14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Skriva och talaUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GB13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Skrivutveckling och skrivundervisningUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GDK2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Språk och samhälleUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GA12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga eleverUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GLU1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 24–28
Svenska
 Fristående kurs
Sommar-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 25–29
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Språkhistoria och nordiska språkUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GB12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
SpråkvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GA13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Svenska - grundlärare i fritidshemUtbildningstillfällen

Kurskod: LFGG13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 IIUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGG17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
15 HP
Svenska för grundlärare i årskurs 4-6Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Svenska som andraspråk AUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-6Utbildningstillfällen

Kurskod: S2GA15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Svenska som främmande språk IUtbildningstillfällen

Kurskod: SFGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Svenska språket AUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GA10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Svenska språket BUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GB10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Svenska språket CUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GC10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Svenska språkets uppbyggnadUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GA11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Svenskan i tvärspråkligt perspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
TextanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GA14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Tidig läs- och skrivutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GDK1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhetUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GK30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP

Kurser på avancerad nivå

Barns läs-, skriv- och matematiklärandeUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAF61

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Barns läs-, skriv- och matematiklärandeUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAF62

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Barns läs-, skriv- och matematiklärande - Arbetsintegrerad variantUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAF88

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Distans  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språketUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAG75

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 11–49
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Självständigt arbete för magisterexamen i ämnesdidaktikUtbildningstillfällen

Kurskod: DIA108

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Svenska språket i samspel med estetiska ämnen - arbetsintegrerad variantUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAF77

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 48–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Systematisk ämnesdidaktisk forskningsöversiktUtbildningstillfällen

Kurskod: DIA105

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3Utbildningstillfällen

Kurskod: LPAG04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–50
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–50
Svenska
Programkurs
15 HP
Vetenskapliga metoder IUtbildningstillfällen

Kurskod: DIA106

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP