Nyheter

 • 2020-02-21

  Tre nya doktorer på informatik

  Ala Sarah Alaqra försvarade sin avhandling i datavetenskap om digital hot mot personlig integritet i slutet av januari, och några dagar senare började Ala sin nya anställning på informatik. Där ska hon nu forska och undervisa inom människa-datorinteraktion.

  Ett lite större spårbyte kan meteorolog Katarina Elevant synas göra när hon nu också börjat jobba på informatik. Dock disputerade hon i Medieteknik på KTH för några år sedan om vädertjänster i mobilappar och hon utgör ett välkommet tillskott till informatikkollegiet, speciellt på webbsidan.

 • 2020-01-20

  Studenter fick nya perspektiv på upphandling

  Frågan om upphandling är viktig för att ge utrymme för nya innovationer i välfärden. I en workshop på Karlstads universitet inspirerade DigitalWells processledare studenter i att upphandla digitala lösningar för att skapa en mer hälsosam arbetsmiljö.

  Workshoppen var ett moment i kursen Anskaffning av IT-system, och gavs för studenter på programmen IT-design och Webbutvecklare. DigitalWells processledare Marika Martin och Malthe Vesström hade konstruerat övningar där studenterna fick i uppdrag att utforma krav för en digital lösning som uppmuntrade till fysisk aktivitet på en arbetsplats, utifrån ett givet scenario, för att förebygga ohälsa.

 • 2019-12-06

  Genombrott för forskning i verkliga miljöer inom DigitalWell

  Är en app rätt sätt att guida besökarna på Centralsjukhuset i Karlstad? Det ska en ny forskningsstudie förhoppningsvis ge svar på. Studien innebär ett genombrott för forskning i verkliga miljöer inom DigitalWell.

  Studien är en del av DigitalWell Research, ett systerprojekt till DigitalWell, och kopplad till caset: ”Att hitta rätt”. Grundproblemet i caset är att både patienter och anhöriga upplever att det är svårt att hitta på Centralsjukhuset, därför undersöks möjligheterna att ta fram ett digitalt komplement för att öka tryggheten vid sjukhusbesök. Förutom den trygghetsskapande aspekten tar vägvisning av besökare mycket tid för personalen i sjukhusets reception.

 • 2019-11-11

  Handelshögskolan och Wollongong University i nytt samarbete med PE

  Kan ett agilt tankesätt bidra till ett högre fokus på mervärdeskapande leveranser istället för att låsa fast sig vid de initiala kraven? Det är en fråga som Odd Fredriksson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Rodney Clarke, University of Wollongong, Australien, och Tord Larsson-Steen, Projektengagemang, gemensamt vill nå ökade kunskaper inom.

  Trion har ett överlappande intresseområde med fokus på affärsutveckling genom IT-användning, kombinerat med en drivkraft för att förstå och lösa de egentliga problemen i de affärsmässiga relationerna - allt för att designa rätt lösning. Det förutsätter en förståelse av vad som faktiskt händer i ett arbetsflöde mellan de samarbetande parterna. För att sedan få ut de önskade effekterna av den designade lösningen krävs en ofta komplex införandeprocess.

 • 2019-10-17

  Avtal med Github klart

  Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tecknat ett partneravtal med Github - ett online Community och dotterbolag till Microsoft - för att erbjuda studenter och lärare möjlighet att kostnadsfritt samarbeta och bidra till olika IT-projekt.

  Vid all utveckling och förvaltning av system är versionshantering av källkoden mycket viktig. GIT är ett system för versionshantering som är utvecklat av Linux skapare Linus Torvalds.

 • 2019-09-20

  Middag med SNITS dukade för goda kontakter

  Årets SNITS-middag på Karlstads universitet var mer än fullbokad, men så fanns också en anställning i IT-branschen på bordet. En anrättning som fick det att vattnas i munnen på både företag och studenter.

  Den 19 september kom 130 studenter från universitetets olika IT-utbildningar för att bekanta sig med representanter från elva av Karlstads företag i branschen. Och enligt arrangörerna hade gärna några till kommit om det bara funnits plats.

  För även om det för en del studenter bara var en första kontakt med branschen är förutsättningarna glasklara: SNITS, samverkan näringsliv och IT-studenter, resulterar i jobb. Den årliga SNITS-middagen är en kick off för en rad andra aktiviteter som sedan följer under läsåret.

Kontaktuppgifter