Nyheter

 • 2019-03-15

  Nätverksträff och kurs i samproduktion av kunskap: Om digitalisering, värde och verksamhetsprocesser

  Nätverksträff, gästföreläsning, del av kurs – och på köpet samproduktion av kunskap. När processorientering i praktiken stod på dagordningen var intresset stort med ett 50-tal deltagare från olika företag, organisationer och studenter inom IT vid Handelshögskolan.

  Hela förmiddagen den 8 mars ägnade studenter och yrkesverksamma åt processorientering, digitalisering och hur man bäst skapar värde. Tillfället var både en nätverksträff för processorientering i praktiken (PoP), Svenska förbundet för kvalitet (SFK) - region Värmland, Dalsland, Örebro och en del i kursen Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv för studenter på programmen IT-design samt IT, projektledning och affärssystem. Syftet? Att nå kunskap och inspiration naturligtvis, men även att producera kunskap tillsammans.

 • 2018-12-19

  Forskning om krisberedskap får ny EU-finansiering

  Ett nytt projekt för behovsdriven forskning och utveckling av verktyg och metoder för IT-baserad krisövning har beviljats 4,8 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Sverige- Norge. Projektet heter CriseIT 2 - Implementing Future Crisis Management Training, och är ett samarbete mellan 12 parter i Sverige och Norge.

  CriseIT 2 bygger vidare på den kunskap om digital krisövning som utvecklats inom projektet CriseIT - Preparing for Future Crisis Management, som avslutas nu vid årsskiftet.

 • 2018-11-20

  Grattis Prima Gustiené, nybliven docent i informatik...

  ...du blev utsedd till docent av Fakultetsnämnden vid deras senaste sammanträde. Hur känns det?

  - Det känns jättebra och jag är både stolt och lycklig. Det är ett viktigt steg i min akademiska karriär. Det känns fint att det jag gjort som forskare och lärare bedömdes vara docentkompetent.

 • 2018-10-30

  Kurs om e-tjänster kombinerar företagsekonomi och informatik

  För två år sedan gjordes den om från svenska till engelska. Kursen Tjänster och IT: Elektroniska affärer, lockar idag både svensktalande och internationella studenter. Och kopplingen till den senaste forskningen i kombination med att jobba med skarpa case från organisationer och företag gör kursen till ett attraktivt val för studenter inom såväl informatik som företagsekonomi. Kursen ingår i programmet IT-design: affärssystem och ekonomi på Handelshögskolan, och är även öppen som fristående kurs.

  Ett syfte med kursen, som är på 15 högskolepoäng, är att studenterna ska bli ”två-språkiga”. Företagsekonomistudenter ska få mer kunskap om hur informationssystem hänger ihop med användarperspektiv och organiseringen av arbete och informatikstudenter ges en djupare inblick i koncept och modeller inom tjänster, marknadsföring och ledningsfrågor. En viktig del är att träna på att relatera de olika modellerna till varandra, att växla perspektiv.

 • 2018-10-18

  Bridget Kane om informationssystem inom hälso-och sjukvården

  Bridget Kane, docent i informatik, höll en av docentföreläsningarna som Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap bjöd in till onsdagen den 17 oktober. Hon gav en inblick i sin forskning om informationssystem inom hälso- och sjukvården.

  Inom hälso- och sjukvården möts många kompetenser, specialister från olika områden och olika yrkesgrupper. Att kommunikationen fungerar och rätt information når rätt mottagare i systemet är ofta - och bokstavligt talat - livsavgörande. Under sin docentföreläsning gav Bridget Kane inblick i sin forskning och de utmaningar hon kartlägger, bland annat genom observationer och intervjuer med specialister, läkare, sjuksköterskor och annan personal inom sjukvården.

 • 2018-09-20

  Hallå där, Rodney Clarke...

  ...du forskar och undervisar på University of Wollongong och är även docent i informatik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Pendelavståndet mellan de båda arbetsplatserna är ovanligt långt - ungefär 32 timmars resa från dörr till dörr.

  Hur kommer det sig att du är här i Karlstad?
  - Jag kom i kontakt med ämnet informatik i Karlstad i början av 2000-talet och har även en hel del samarbete med Samot och CTF. Den här gången har jag varit här på ämnet informatik genom ett Erasmus-utbyte.

Kontaktinformation