Nyheter

 • 2019-12-06

  Genombrott för forskning i verkliga miljöer inom DigitalWell.

  Är en app rätt sätt att guida besökarna på Centralsjukhuset i Karlstad? Det ska en ny forskningsstudie förhoppningsvis ge svar på. Studien innebär ett genombrott för forskning i verkliga miljöer inom DigitalWell.

  Studien är en del av DigitalWell Research, ett systerprojekt till DigitalWell, och kopplad till caset: ”Att hitta rätt”. Grundproblemet i caset är att både patienter och anhöriga upplever att det är svårt att hitta på Centralsjukhuset, därför undersöks möjligheterna att ta fram ett digitalt komplement för att öka tryggheten vid sjukhusbesök. Förutom den trygghetsskapande aspekten tar vägvisning av besökare mycket tid för personalen i sjukhusets reception.

 • 2019-11-11

  Handelshögskolan och Wollongong University i nytt samarbete med PE

  Kan ett agilt tankesätt bidra till ett högre fokus på mervärdeskapande leveranser istället för att låsa fast sig vid de initiala kraven? Det är en fråga som Odd Fredriksson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Rodney Clarke, University of Wollongong, Australien, och Tord Larsson-Steen, Projektengagemang, gemensamt vill nå ökade kunskaper inom.

  Trion har ett överlappande intresseområde med fokus på affärsutveckling genom IT-användning, kombinerat med en drivkraft för att förstå och lösa de egentliga problemen i de affärsmässiga relationerna - allt för att designa rätt lösning. Det förutsätter en förståelse av vad som faktiskt händer i ett arbetsflöde mellan de samarbetande parterna. För att sedan få ut de önskade effekterna av den designade lösningen krävs en ofta komplex införandeprocess.

 • 2019-10-17

  Avtal med Github klart

  Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tecknat ett partneravtal med Github - ett online Community och dotterbolag till Microsoft - för att erbjuda studenter och lärare möjlighet att kostnadsfritt samarbeta och bidra till olika IT-projekt.

  Vid all utveckling och förvaltning av system är versionshantering av källkoden mycket viktig. GIT är ett system för versionshantering som är utvecklat av Linux skapare Linus Torvalds.

 • 2019-09-20

  Middag med SNITS dukade för goda kontakter

  Årets SNITS-middag på Karlstads universitet var mer än fullbokad, men så fanns också en anställning i IT-branschen på bordet. En anrättning som fick det att vattnas i munnen på både företag och studenter.

  Den 19 september kom 130 studenter från universitetets olika IT-utbildningar för att bekanta sig med representanter från elva av Karlstads företag i branschen. Och enligt arrangörerna hade gärna några till kommit om det bara funnits plats.

  För även om det för en del studenter bara var en första kontakt med branschen är förutsättningarna glasklara: SNITS, samverkan näringsliv och IT-studenter, resulterar i jobb. Den årliga SNITS-middagen är en kick off för en rad andra aktiviteter som sedan följer under läsåret.

 • 2019-08-29

  Undervisning för student 2030 - hur ser den ut?

  Handelshögskolan rivstartade efter sommaren med att sätta fokus på utbildningsfrågor på en gemensam utvecklingsdag i mitten av augusti. Dagen var en del i arbetet mot en ackreditering enligt AACSB och ett tillfälle att ta del av varandras erfarenheter och exempel från undervisning och examination.

  Utvecklingsdagens fokus låg på undervisning, både hur studenter kan påverkas att bli mer aktiva i sin egen inlärning och i relation till att kombinera kunskap och tillämpning av den i samverkan med yrkesverksamma. . Redan vid personaldagarna i maj diskuterade lärare, forskare och administratörer vad som kommer i framtiden. Hur möter vi studenterna år 2030? Det var tankar som nu togs till vara och användes för att ta avstamp i det fortsatta utvecklingsarbetet.

 • 2019-08-12

  Gästföreläsning 14 augusti

  Informatik har besök av Stefan Rass, från Klagenfurt. Onsdagen den 14 augusti kl.13.15 håller han en föreläsning i informatiks fikarum. Titeln är "Simulation Models for Cascading Effects in Critical Infrastructures".

  Lite kort bakgrund: Contemporary critical infrastructures exhibit a strong interdependency, with many known direct implications of impacts (such as by blackouts), but also with a considerable number of indirect implications and side-effects to consider in the overall picture. Simulations of incidents and their propagation over subordinate and related structures of society is thus an important aid to understand the possibilities of damage and countermeasures, for an effective risk management. Suitable models differ in their expressiveness, flexibility, usability and domain specificity.

Kontaktuppgifter