Nyheter

 • 2017-11-21

  Handelshögskolans dag om att påverka med känsla

  Från smarta sätt att kommunicera hållbarhet och hur man hittar rätt kund och affärsmodell för företagets tjänster till hur mycket en enda person kan påverka. Handelshögskolans dag 2017 hade tema påverkan och landade i kloka tankar både för stunden och livet.

  Född och uppvuxen i Botkyrka. Som 17-åring var drömmen att bli journalist. Men förebilderna var få i förorten, där de kriminella var hjältarna. Mötet med och påverkan från en enda person räckte. I det här fallet en journalist från den stora kvällstidningen och för Siduri Poli betydde mötet att vägen till journalistyrket blev möjlig.

 • 2017-09-28

  Seminarium 3 oktober: Digitaliseringens transformerade kraft

  Ett diskussionsseminarium med Professor Jan “Gulan” Gulliksen, ny ledamot i universitetsstyrelsen och ledamot i Digitaliseringsrådet. Digitaliseringsrådet startades av den svenska regeringen i mars i år.

  “Gulan” kommer att prata och diskutera kring områden som politik, nationell IT-strategi och digitalisering, alltså effekten som digitiseringen av vårt samhälle medför. Han kommer även prata om digitaliseringen som ett objekt för forskning och utbildning.

  Händelsen är öppen för allmänheten. Seminariet hålls på engelska men frågor kan ställas på svenska.

  Medverkande
  - Prof. Jan Gulliksen, KTH
  - Prof. John Sören Pettersson, KAU, moderator

 • 2017-09-19

  Seminarium 20 november: Emerging Mobile Learning Environments

  Edgar Napoleon Asiimwe, Örebro universitet och DSV, besöker oss för att tala om följande.

  This seminar deal with issues pertaining to the implementation of mobile learning and particularly the use of learning content management systems and mobile devices in university education. The discussion is positioned at the intersection of the research areas of information systems and education. The general view of technology is grounded in the field of information systems, but it is connected to the field of learning using the framework for the rational analysis of mobile education (FRAME).

  Tid: 20 november, kl 14:05-15:00
  Plats: Informatiks fikarum 1A349

 • 2017-07-05

  IT i vården växande forskningsområde i Europa

  E-hälsa och mobila tjänster inom hälso- och sjukvård utvecklas starkt inom Europa.
  - Informationssystem för hälso - och sjukvården förväntas bli ett stort forskningsområde i Europa de kommande åren. Det menar Bridget Kane, lektor i informatik vid Handelshögskolan, nyligen hemkommen från en studieresa till Danmark.

  Bridget Kane deltog i ett tre dagar långt studiebesök i Danmark med fokus på hälso-och sjukvård. Besöket arrangerades av irländska Centre for Health Policy and Management vid Trinity College och gruppen bestod av alumner från Trinity College's masterprogram i healthcare management samt forskare inom området.

 • 2017-06-28

  Centrumbildningen HumanIT avvecklas

  Centrumbildningen HumanIT kommer att avvecklas under hösten. Det beslutade rektor den 28 juni, efter förslag från fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

  Under våren har HS-fakulteten genomfört en översyn och utvärdering av fakultetens centrumbildningar. Den visade att HumanIT inte uppfyller flera av kraven för centrumbildningar och fakultetsnämnden fattade därför beslut om att föreslå rektor att avveckla verksamheten.

 • 2017-06-16

  Ny kunskap och anställning efter uppsats om effektivare godshantering i hamnar

  Karlstads universitets arbete med integrerad samverkan mellan akademi och näringsliv fortsätter. Informatikstudenten Angelica Gustafsson har prisats för sin C-uppsats som är en fallstudie av hur ett företag som levererar systemlösningar arbetar tillsammans med två hamnbolag för att skapa effektivare hantering av gods i hamnar.

  När det gäller hamnverksamhet går det alltid att förbättra logistiken. Tid och pengar finns att spara för de inblandade parterna. Fartygen behöver ligga mindre tid vid kaj, lastbilarna behöver vänta kortare tid på att få sina containrar och slutkunderna behöver inte vänta lika länge på sina beställda varor. Att ha system för automatiskt elektroniskt datautbyte som håller god kontroll på innehållet i olika containrar och i vilken ordning de ska lastas och lossas i hamnarna är en framgångsfaktor.

Kontaktuppgifter till informatik, se mer info under menyalternativet kontakt