Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2018-02-12
När Svensk Friidrotts Prestationscentrum Hopp öppnade sin verksamhet under en ceremoni i fredags, var Christian Augustsson, föreståndare för Elitidrottsuniversitetet, på plats. Svensk friidrott har sedan tidigare tre prestationscentrum: kast i Växjö, sprint/häck i Falun samt medel- och långdistans i Göteborg.
2018-02-08
Asaad Almssad, docent i byggteknik vid Karlstads universitet, har tilldelats ett författarstipendium av SLFF, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Hans bok "Betongkonstruktion" behandlar dimensionering och analys av bärande betongkonstruktioner. - Det är en stor glädje för mig att bli tilldelad detta stipendium. Jag vill tacka stiftelsen för deras förtroende för mitt arbete vilket ger mig uppmuntran till ytterligare författande.
2018-02-07
Jonas Berghel är sedan 1 dec-2017 professor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hans forskning handlar främst om energieffektiv torkning och pelletering av biomaterial som bidrar till omställningen mot en skogsbaserad cirkulär bioekonomi. - Som professor med ett stort intresse för både undervisning och forskning hoppas jag bli en tillgång för ämnet miljö- och energisystem, säger Jonas Berghel.
2018-02-06
... i går satt du i SVT:s morgonstudio och imorgon är du inbjuden att delta i ett panelsamtal på konferensen Psykisk (O)Hälsa – Samhällets barn & unga i Stockholm. Det gemensamma temat är den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. SVT rapporterade om siffror från Socialstyrelsen som visar att den psykiska ohälsan bland unga har ökat, och den ökar mer i Sverige än i våra nordiska grannländer. Speciellt unga kvinnor drabbas.
2018-02-02

Etikpris till Rolf Ahlzén

Nyheter » 2018-02-02
Rolf Ahlzén, docent i medicinsk humaniora, läkare och psykiater har tilldelats Svenska Läkaresällskapets pris i medicinsk etik, Hippokratespriset, 2017.
2018-02-01
Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet, har blivit invald som senior member i IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, en organisation för avancerad teknologi i mänsklighetens tjänst. - Jag har blivit befordrad till IEEE Senior Member med motiveringen att jag genom min forskning och undervisning gjort betydande bidrag under en period av minst fem år, säger Jorge Solis.
2018-01-25
Individuella och aktiva val av såväl innehåll som kanaler har länge varit perspektivet inom medieforskningen. Men Johan Lindell, lektor i medie-och kommunikationsvetenskap, lyfter in sociala strukturer och visar att klasstillhörighet i allra högsta grad formar de val vi gör i medielandskapet. Johan Lindell forskar bland annat om nyhetsanvändning i det digitaliserade medielandskapet.
2018-01-25
Eleverna tycker att betygssystemet i Idrott och Hälsa, IH, är orättvist och ofullständigt. Betyget i IH är dessutom det betyg som eleverna är mest missnöjda med av samtliga ämnen och de ser gärna ett flerbetygssystem i ämnet. Eleverna tycker att betygssystemet i Idrott och Hälsa, IH, är orättvist och ofullständigt.
2018-01-24
I höstas sjösattes en C- och D-kurs, Produkters kemi, vid Karlstads universitet. Kursens syfte är att förmedla yrkesförberedande kunskaper om moderna produktionsprocesser såsom produkters livcykel från ett hållbart perspektiv. Bland annat genomfördes en temadag där Anders Karlsson från AstraZeneca medverkade. Kursen riktar sig till studenter på civilingenjörsprogrammet eller andra studenter som studerar kemi och kemiteknik.
2018-01-23

Forskning utan gravitation

Nyheter » 2018-01-23
Solcellsforskningen vid Karlstads universitet har beviljats ett tvåårigt bidrag på totalt 4,1 miljoner kronor från Rymdstyrelsen. Det är första gången Karlstads universitet får ett projektbidrag från Rymdstyrelsen. Experiment kommer att utföras i ett flygplan där man skapar så kallad mikrogravitation.
2018-01-18
Under hösten 2017 har samhället upplevt något som kan liknas vid en revolution. Kvinnor från många delar av samhället har vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier.
2018-01-18
De blir allt vanligare att anställda får dela arbetsplats med sina kollegor i stora, öppna kontorslandskap. På så sätt vill företag och organisationer spara pengar men också underlätta interaktionen mellan de anställda. En ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar dock på det motsatta förhållandet.
2018-01-17
Han har studerat europeisk etnologi, sociologi och kulturvetenskap vid Humboldtuniversitetet i Berlin, skrev sin avhandling vid Köpenhamns universitet och har undervisat i pedagogisk sociologi vid Aarhus universitet. Sedan årsskiftet är Sebastian Mohr ny föreståndare för CGF - Centrum för genusforskning. Just nu håller han på att lära känna Karlstad och leta bostad, och om två veckor är det dags för kursen i svenska.
2018-01-16
Parkinsons sjukdom drabbar årligen drygt 2000 personer i Sverige. De flesta är över 55 år. Vanliga symptom är långsamma rörelser, stelhet och skakningar men även kognitiva förmågor drabbas. De motoriska symptomen kan idag behandlas framgångsrikt med hjälp av läkemedel, men behandling mot kognitiva svårigheter saknas fortfarande.
2018-01-11
Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats 4,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen för forskning om tjänstefiering hos tillverkande företag. I projektet ska forskarna utveckla en referensmodell för att skapa en bättre förståelse för hur tjänstefiering går till i praktiken. Globalisering och ökad konkurrens har gjort att många tillverkande företag ökat sina tjänsteerbjudanden, inte minst när det gäller avancerade tjänster.
2018-01-11
Under hösten har Gabriel Bladh anställts vid Karlstads universitet som professor i samhällsvetenskapernas didaktik. Professuren är den andra i sitt slag i Sverige.  Gabriel Bladh kom till Karlstads universitet i slutet av 80-talet. Han studerade geografi och kulturgeografi och arbetade efter sin examen som lärare inom lärarutbildningen under 90-talet.
2018-01-10
En ny studie inom SELMA-projektet visar att användning av paracetamol under graviditet är kopplad till försämrad språkutveckling hos förskolebarn. Paracetamol är febernedsättande och smärtstillande och finns bland annat i Alvedon och Panodil men också i ett stort antal andra läkemedel.
2018-01-09

Att twittra som man pratar

Nyheter » 2018-01-09
Hur skiljer sig talspråk och skriftspråk åt i de sociala mediernas tidsålder? En del säger att de twittrar som de pratar – men vad betyder det? Det utreds i en aktuell avhandling om språkbruk och språknormer på Twitter från Karlstads universitet. Peter Wikström har disputerat i engelska med språkvetenskaplig inriktning vid Karlstads universitet, på avhandlingen "I tweet like I talk: Aspects of speech and writing on Twitter".
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"