Nyhetsarkiv för "Ctf"

2019-05-21
I samhällsdebatten är offentlig upphandling det dominerande marknadsinstrument för att organisera välfärd och relationer i vårt samhälle. Hur påverkas samhällsviktiga värden som kvalitet, innovation, resultat och utveckling av den offentliga upphandlingen? I den nya boken ”Upphandlad” diskuterar och reflekterar forskare över svenska och andra länders upphandlingsformer inom vård och omsorg.
2019-05-16
Mer än 25 forskare från Europa och Nordamerika möttes för att diskutera etik i marknadsföring och CSR, corporate social responsibility, bland annat mot bakgrund av Artificial Intelligence (AI) och ”Blockchain Technology”. Detta var det sjunde ”Pat Murphy International Symposium om marknadsföring: Etik och företagens sociala ansvar".
2019-05-06
I CTF:s senaste publikation har forskarna Lars E. Olsson och Margareta Friman studerat motiv och hinder för samåkning ur ett användarperspektiv. Samåkning kan ses som en åtgärd för att minska trängsel, miljöproblem och för bättre markanvändning. Artikel bygger på resultat från 18 vetenskapliga studier från hela världen från de senaste fem åren. Resultaten visar att bakgrundsvariabler såsom kön och inkomst har liten betydelse för om man samåker eller inte.
2019-04-23
Under påskhelgen kunde man läsa om er forskning i Dagens nyheter. Vad handlade artikeln om? - Artikeln fokuserade på Arlas nya yoghurtförpackning som rört upp många känslor hos miljömedvetna konsumenter då den både har högre klimatpåverkan, i och med materialet, och upplevs som svårare att tömma jämfört med den tidigare ”tegelstens”-förpackningen.
2019-04-23
Digital services and platforms were in focus when CTF and Cambridge Service Alliance held a seminar at Cambridge University, England. Researchers and partner companies presented current projects and future challenges. It was a successful event where academia and practitioners met to exchange experiences and insights. Dr.
2019-04-17
Tjänsteinnovation har länge intresserat forskare och praktiker, men kan ofta uppfattas som svårt att förstå och konkretisera.
2019-04-16
Framtidens digitala tjänster och plattformar stod i fokus när CTF och Cambridge Service Alliance bjöd in till seminarium på Cambridge universitet i England. Forskare och partnerföretag knutna till forskargrupperna presenterade aktuella projekt och framtida utmaningar.
2019-04-15
Stort grattis Lars E. Olsson, docent i psykologi vid CTF, för utmärkelsen CIM Best Reviewer Award 2018! - Tackar! Att granska vetenskapliga artiklar innan de publiceras och offentliggörs i vetenskapliga tidskrifter är en viktig del av vårt arbete. Det är alltid kul att få uppskattning och ett kvitto på ett väl utfört arbete, säger Lars E.
2019-04-02
CTF seeks a senior lecturer in business administration with specialisation in marketing to further develop and strengthen CTF's research in the field. This position as senior lecturer in the discipline business administration at Karlstad University will be connected to ongoing research at CTF.
2019-04-01
We have an increasing awareness regarding our environment. According to the United Nations panel for assessing the science related to climate change (IPCC), global warming needs to be reduced by 1.5 degrees, which requires substantial changes of organisational and individual behaviour. Currently, 1.3 billion tons of food – the equivalent of 30 percent of the world’s agricultural production – is thrown away.
2019-04-01
Har du behov av att kompetensutveckla dig inom området tjänstefiering? I höst ger vi kursen Tjänstefiering, en flexibel nätbaserad kurs på avancerad nivå för yrkesverksamma. Studieperiod vecka 35-3. Välkommen med din anmälan! Tjänstefiering behandlas utifrån tre olika delområden. Delområde ett behandlar teorier om tjänstefiering för att belysa frågan om vad tjänstefiering är.
2019-03-14

Innovation ur kundens perspektiv

Nyheter » 2019-03-14
Det var tredje gången som CTF bjöd in till Tjänsteinnovationsdagen, en dag då frågor kring innovation, tjänster och affärsutveckling är i fokus gemensamt för akademi och praktik. Årets tema var innovation ur kundens perspektiv. Lisa Henriksson, Ikea, och Marija Borenius, Konsumentverket delade sina erfarenheter och insikter.
2019-03-12
I en färsk studie har forskarna Johan Högberg och Erik Wästlund vid CTF, Centrum för tjänsteforskning utvecklat ett nytt verktyg som kan användas för att mäta spelupplevelsen av spelifierade tjänster. Mätverktyget, Gamefulquest, gör det möjligt att mäta en användares upplevelse av en spelifierad tjänst.
2019-03-08
Ikea är det mest innovativa företaget på den svenska markanden följt av MTR Express och Netflix på en andra och tredje plats. Det visar Svenskt innovationsindex, ett nytt index som sätter fokus på innovation ur ett kundperspektiv och som utvecklats av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Det finns olika typer av innovation och olika sätt att mäta innovation.
2019-03-07
Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi och docent i sociologi vid Stockholms universitet, är känd för sin tvärvetenskapliga forskning om arbete, organisation och makt. Inte minst för sina studier kring maktstrukturer i Djursholm. Centrum för tjänsteforskning, CTF, bjuder in till en föreläsning med Mikael den 12 mars. Mikael Holmqvist ägnar sig åt tvärvetenskaplig och etnografisk forskning om arbete, makt och organisation.
2019-03-01
I CTF:s senaste blogg skriver Josina Vink om den nya boken "Service Design and Service Thinking in Healthcare and Hosptial Management: Theory, Concepts and Practice" där hon och flera kollegor vid CTF bidragit. Service design is gaining increasing interest and investment in healthcare. This can be seen by the proliferation of design labs popping up in healthcare organizations around the globe.
2019-02-28
Känslan av att kunna klara mer själv och få en privat stund. Mer tid till att stödja och uppmuntra de boende att klara sig själva. Det är några reflektioner från boende och personal vid Resurscentrum på Karlstad kommun som under ett års tid testat en så kallad intelligent dusch.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"