Nyheter

 • 2018-12-10

  Per Kristensson och Margareta Friman inspirerade på Handelshögskolans Sustainabiliy Day

  Den 3 december arrangerade Handelshögskolan vid Karlstads universitet årets Sustainability Day, en hållbarhetsdag för studenter och allmänhet. På plats fanns forskarna Per Kristensson och Margareta Friman från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, för att berätta om sin forskning med koppling till de globala målen och Agenda 2030.

  - Störst insats, just nu, gör vi inom målen 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11: Hållbara städer och samhällen, och 12: Hållbar konsumtion och produktion, säger Per Kristensson, professor i psykologi och föreståndare vid CTF, som berättade om centrets forskning i relation till hållbarhetsmålen och lyfte tjänsteinnovation med fokus på hållbar utveckling inom svensk industri samt forskning om minskat matsvinn och hur vi kan skapa hållbar produktion och konsumtion som några exempel.

 • 2018-11-29

  Fri som en fågel – ny forskningsrapport om återprofessionalisering inom Försäkringskassan

  I flera år har sättet att styra den offentliga sektorn i Sverige kritiserats alltmer. Inflytandet från New Public Management (NPM) har lett till inslag av detaljstyrning och kontroll. Medarbetarnas professionella kompetens riskerar därmed att inte tas tillvara. Bland andra Tillitsdelegationen konstaterar att tjänsterna inom välfärden skulle kunna utvecklas bättre om medarbetarna ges större handlingsutrymme. Forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet, har tillsammans med Försäkringskassan arbetat med ett projekt om återprofessionalisering i verksamheten. Idag, torsdag 29 november, presenteras rapporten ”Fri som en fågel” på Service Convention Sweden i Karlstad.

  Syftet med studien på Försäkringskassan var att beskriva vad som händer när medarbetare ges möjlighet till ett mer självstyrt och kunskapsbaserat beslutsfattande. Projektet utformades så att två försöksverksamheter skapades, en i Torsby och en i Göteborg, totalt sett cirka 40 medarbetare. Här avgränsades medarbetarna från sedvanlig styrning och kontroll.

 • 2018-11-26

  CTF blog: The SAGE Handbook of Service-Dominant Logic

  As a service researcher or a marketing scholar, you have most likely heard of Service-Dominant (S-D) Logic. However, do you really know what this potentially paradigm changing mindset is all about? Read the latest CTF blog by PhD Kaisa Koskela-Huotari.

  In 2004, Steve Vargo and Bob Lusch published an article in the Journal of Marketing entitled ‘Evolving to a new Dominant Logic for Marketing’. The basic argument of the article was that the conventional marketing theory was preoccupied with an underlying logic that centered on the distribution of goods and viewed firms as the sole engines of value creation.

 • 2018-11-06

  Hallå där Per Skålen, professor i företagsekonomi...

  ...vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Du är en av talarna på Service Convention Sweden 2018 som hålls den 28-29 november på Karlstad CCC, vad ska du prata om?

  - Jag kommer att prata om ett aktuellt forskningsprojekt som handlar om musikbranschens digitalisering. Under de senaste 20 åren har musikbranschen, som en effekt av digitaliseringen, förändrats radikalt. Jag kommer beskriva detta som en transformation från varulogik till tjänstelogik.

 • 2018-10-30

  Mod, samverkan och digitalisering i fokus på Service Convention Sweden 2018

  Förändringsarbete, verksamhetsutveckling och digitalisering genom samverkan och med användaren i fokus. Det är exempel på vad den fjärde upplagan av Service Convention Sweden kommer att handla om. Vill du få ny kunskap, ta del av goda exempel och inspireras i ditt arbete med att bidra till en positiv utveckling av vårt välfärdssamhälle? Varmt välkommen till Karlstad CCC den 28-29 november!

  - Vi är alla medvetna om att vi befinner oss i en snabbföränderlig värld, ändå är det svårt att hänga med i utvecklingen. Vad behövs för att kunna förändra, påverka och driva utvecklingen framåt? Hur kan vi utveckla nya tjänster som möter medborgare, patienter och kunders behov? Detta är frågor som vi tillsammans kommer att ta oss an på årets konferens, säger Per Kristensson, professor i psykologi och föreståndare vid CTF.

 • 2018-10-30

  Ny doktorand i företagsekonomi vid CTF

  Andrey Abadzhiev är ny doktorand i företagsekonomi vid CTF. Han påbörjade sina doktorandstudier i juni 2018 och är knuten till ett projekt inom skogsbaserad biokemi.

  Andrey Abadzhiev är knuten till projektet Vinnväxt Paper Province som handlar om forskning, utveckling och kommersialisering av nya skogsindustriella produkter och tjänster. Andrey kommer att forska inom områdena tjänstefiering och affärsutveckling med fokus på små och medelstora företag.

  Andrey Abadzhiev är ursprungligen från Bulgarien. Han har en magisterexamen i ekonomi från Göteborgs universitet och har de senaste tio åren arbetar med affärsutveckling hos europeiska ledande mjukvaruföretag.

@CTFse

”Låt oss prata”. Läs senaste krönikan av @per_kristensson i @nwtse https://t.co/wqVr3zHLGv #ctfse