Nyheter

 • 2018-06-18

  Nya idéer och beteenden bidrar till uppkomsten av nya marknader

  I takt med uppkomsten av företag som Spotify, Uber och Airbnb har marknaden för musik, resor och boende förändrats radikalt de senaste åren. I doktorsavhandlingen ”The Evolution of markets – A service ecosystems perspective” beskriver Kaisa Koskela-Huotari hur nya marknader uppstår och vilka faktorer och aktörer som påverkar denna process.

  Kaisa Koskela-Huotari, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i sin avhandling studerat uppkomsten av nya marknader. Syftet är att skapa en förståelse för hur marknader utvecklas och hur innovationer och marknader är kopplade till varandra i denna process.

 • 2018-06-05

  Johan Netz IMIT-stipendiat

  Forskaren Johan Netz vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har utsetts till 2018 års IMIT-stipendiat för sin doktorsavhandling "First things first - think before you decide: The how, what and who of idea screening".

  I samband med IMIT:s årsmöte den 31 maj fick Johan Netz ta emot stipendiet på 25 000 kr och presentera sin forskning.

  - Det känns jättebra och kul att avhandlingen uppmärksammas av IMIT. För mig är det ett kvitto på att min forskning är relevant och aktuell. Stipendiet sporrar mig till att fortsätta forska om beslutsfattande i de tidiga innovationsfaserna, säger Johan Netz.

 • 2018-05-30

  Johan Quist docent i företagsekonomi

  Johan Quist har utsetts till docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hans forskningsintresse kretsar kring hur den offentliga sektorn kan bli bättre, mer relevant och ändamålsenlig.

  Johan Quist forskar inom offentlig sektor med fokus på tjänstelogik. Han studerar omställningen från en produktionsinriktad verksamhet byggd på fabrikens logik till en tjänstelogiskt utformad verksamhet där medborgarnas behov sätts i fokus.

 • 2018-05-29

  21 miljoner kronor för att stärka det regionala musiklivet

  Forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) ska stärka musikbranschen i inre Skandinavien genom ökad kunskap och innovationskraft. Projektet har fått 21 miljoner kronor från olika aktörer och ska nu genomföras av Karlstads universitet, norska Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet. Ett av målen är att göra musikupplevelser tillgängliga för alla.

  -Idag krävs det ganska mycket teknisk kunskap för att ta del av en komplett musikupplevelse. När en ny låt ska släppas så föregås den ofta av en kampanj som till exempel kan innehålla interaktiva spel och lockar till engagemang i sociala medier på olika sätt, förklarar Karin Fast, lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och projektledare för MECO i Sverige.

 • 2018-05-28

  Hallå där Johanna Gummerus...

  ... forskare vid Hanken Svenska Handelshögskolan och ny gästprofessor vid CTF. Vad forskar du om just nu?

  - Jag forskar om vad lyx innebär för konsumenter. Tidigare forskning kopplar oftast lyx till dyra produkter av hög kvalitet och produkter som används för att uttrycka social status. Senare forskning visar att konsumenter har andra tolkningar av vad lyx är. Det är dessa tolkningar jag är intresserade av. Ta till exempel en småbarnsförälder där kan en lugn stund med en kaffekopp och tidning anses som lyx. Målet för min forskning är att skapa förståelse för hur, när och varför en person tolkar tjänster, produkter eller upplevelser som lyx och något som bidrar till ökad livskvalitet.

 • 2018-05-23

  Besök av Joann Peck, University of Wisconsin- Madison

  Denna vecka är Joann Peck, docent vid University of Wisconsin-Madison, på besök. Hon är en av våra Ander Visiting professorer och är här för att träffa forskarna vid CTF.

  Joann Peck arbetar just nu med ett projekt om kundpåverkan i form av fysisk beröring inom handeln tillsammans med Anders Gustafsson vid CTF och Andrea Luangrath vid University of Iowa.

  - I tidigare forskning har vi fokuserat på kundens upplevelser - hur de påverkas av fysisk beröring i form av en lätt "touch"på armen av butikspersonal. I detta projekt fokuserar vi i stället på butikspersonalen - hur, varför och när de initierar beröring, säger Joann Peck.

@CTFse

Sign up for CTF Newsletter! Our newsletter will keep you updated on our research activities and upcoming events. Th… https://t.co/joUqGCPwMG