Kurser i Företagsekonomi

Företagsekonomi kan definieras utifrån flera delområden, såsom finansiering, ekonomistyrning, externredovisning, marknadsföring och organisation. Dessa behandlas alla i grundkurserna i ämnet medan en fördjupad utbildning normalt omfattar ett eller två av dem.
En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i civilekonomprogrammet, redovisning och styrning, marknadsföring och service management. Dessa har alla stark anknytning till den forskning lärarna bedriver. Stor vikt läggs på utveckling av färdigheter för att självständigt kunna genomföra och redovisa utrednings- och forskningsarbete. Redan från första terminen möter du detta och träningen fortsätter i alla kurser. Utbildningen i företagsekonomi skall ge dig en ordentlig teoretisk grund för framtida yrkesarbete. Du får under studietiden också komma i kontakt med företag och offentliga organisationer för att dels förstå vikten av teoretiska kunskaper, dels få del av praktiska erfarenheter. I företagsekonomi kan du få examina på alla utbildningsnivåer, inklusive den högsta som ger doktorsexamen.

Kurser på grundnivå

Affärsetik och hållbara affärerUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB34

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Agil projektledningUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGC67

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Agilt ledarskapUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGB74

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Business research methodsUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB31

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Ekonomistyrning IIUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGC44

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
EntreprenörskapUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGC02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Etik och säljteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
6 HP
ExternredovisningUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGA57

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 37–45
Svenska
Programkurs
Inställt
7 HP
Externredovisning IIUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB56

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 12–16
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Externredovisning IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGC45

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Fastighetsekonomiska bedömningarUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGC41

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Fastighetsföretagets ekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGA49

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 17–22
Svenska
Programkurs
9 HP
FastighetsförvaltningUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB55

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 48–3
Svenska och engelska
Programkurs
12 HP
FastighetsvärderingUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB53

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
67% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
9 HP
Företagsekonomi - kandidatuppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGC48

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska
Programkurs
15 HP
Företagsekonomi - kandidatuppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGC10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Företagsekonomi - KandidatuppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGC43

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
15 HP
Företagsekonomi IUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Företagsekonomi IIUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
30 HP
Företagsekonomi, kvalificerad praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGC18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Företagsekonomi, praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB48

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 44–47
Svenska
Programkurs
6 HP
Företagsekonomins grunderUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGAT1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Företagsekonomisk metodUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB52

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
67% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
9 HP
Generell projektledningsmetodikUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGA61

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Distans)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Grundläggande företagsekonomi för affärssystemUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGA63

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGAT2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Individer och grupper i projektUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGA63

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Industriell ekonomi - examensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGC10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Industriell ekonomi - examensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGC11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Industriell ekonomistyrningUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGA07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Industriell marknadsföringUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGA05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Industriell organiseringUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGA06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Information för affärsbeslutUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB36

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Internationell affärsmiljöUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB33

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Internationell projektledningsmetodikUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGA68

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Distans)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion till fastighetsekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGA55

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–36
Svenska
Programkurs
Inställt
1 HP
Investering och finansieringUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGA09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Investering och finansieringUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB45

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
6 HP
Kompetensbaserad rekryteringUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGA51

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-24
Distans  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 23–29
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ledarskap i projektUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGA64

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Distans)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Ledarskap och organisationUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB35

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
ManagementUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGC49

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Marketing StrategiesUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGC02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
MarknadsföringUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGA56

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 37–45
Svenska
Programkurs
Inställt
7 HP
Marknadsföring och affärsutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB32

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Praktik: FöretagsekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGC50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
ProduktionsekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGB01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 42–45
Svenska och engelska
Programkurs
3 HP
Projekt och ledarskap för civilingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGA08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Projekthantering ur ett ledningsperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGA62

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Distans)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
ProjektledningUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGA60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Psykologiska perspektiv på organisation och projektledningUtbildningstillfällen

Kurskod: IEGA71

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Sales management Utbildningstillfällen

Kurskod: IEGC01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Service managementUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGC46

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Service Management för fastighetsekonomerUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGB57

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 48–3
Svenska och engelska
Programkurs
Inställt
12 HP
VerksamhetsstyrningUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGA58

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
15 HP
Vetenskapliga metoder i företagsekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: FEGC47

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP

Kurser på avancerad nivå

Affärsmodeller i en tid av transformationUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD84

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 10–19
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 41–50
Svenska
 Fristående kurs
5 HP
Advanced service managementUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD49

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
AffärsmarknadsföringUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD56

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Aktuell forskning inom marknadsföringUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAE11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Engelska
Programkurs
15 HP
Aktuell forskning inom redovisning och styrningUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAE12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Engelska
Programkurs
15 HP
Ansvarsfull styrning och ledarskapUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD58

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Bedriva forskning i företagsekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD54

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Engelska
Programkurs
15 HP
Datadriven tjänsteinnovation Utbildningstillfällen

Kurskod: FEA100

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 12–21
Svenska
 Fristående kurs
5 HP
Den projektorienterade organisationenUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD62

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
DigitaliseringUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Digitalisering och digital transformation i organisationerUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD89

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 38–51
Svenska
 Fristående kurs
5 HP
Ekonomistyrsystem Utbildningstillfällen

Kurskod: FEAD27

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Forskningsmetod inom industriell ekonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAE04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Företagsekonomi - examensarbete civilekonomUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Företagsekonomi - magisteruppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Företagsekonomi - masteruppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAE01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Engelska
Programkurs
30 HP
Hållbara affärer och ledarskapUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD47

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Engelska
Programkurs
Inställt
15 HP
Idéhantering i innovationerUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Industriell ekonomi - examensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAE02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Industriell TransformationUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
Programkurs
7,5 HP
InnovationsledningUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Innovationsprocesser för hållbarare affärerUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD87

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 42–3
Svenska
 Fristående kurs
5 HP
International Financial AccountingUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Konsumentforskning inom marknadsföringUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD57

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kundresan: Vägen till kunddrivet värdeskapandeUtbildningstillfällen

Kurskod: FEA085

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 5–18
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 43–6
Svenska
 Fristående kurs
5 HP
Kvalitetsteknik och corporate social responsibilityUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Ledarrollen i projektmiljöerUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD64

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
MarknadsföringsteoriUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD55

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Mentorsprogram för utveckling och lärandeUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD67

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Distans)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Nudging och andra påverkansformer - vägen till positiv beteende förändringUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD94

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 5–15
Svenska
 Fristående kurs
5 HP
Perspektiv på projektledningUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD66

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Perspektiv på projektledningsmetodikUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD61

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Projekt som arbetsformUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
Projektledning - MagisteruppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD69

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–17
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Revision Utbildningstillfällen

Kurskod: FEAD28

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Service Management för ingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Stärk organisationens förändringsförmåga! Teori och praktiska verktygUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD96

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 5–17
Svenska
 Fristående kurs
5 HP
Teamutveckling i projektmiljöerUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD63

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Tjänstedesign: kundbehov, metoder och implementeringUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD99

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 10–21
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 38–49
Svenska
 Fristående kurs
5 HP
Tjänstefiering för ingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Tjänstefiering: från teori till praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD97

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 10–18
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 45–4
Svenska
 Fristående kurs
5 HP
Transformation för hållbar utveckling Utbildningstillfällen

Kurskod: FEAD95

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 5–19
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 38–50
Svenska
 Fristående kurs
5 HP
Verktyg för strategisk utveckling och planeringUtbildningstillfällen

Kurskod: FEAD98

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 38–50
Svenska
 Fristående kurs
5 HP
Vetenskapsteori och forskning i projektmiljöerUtbildningstillfällen

Kurskod: IEAD65

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Distans)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP