Nyheter

 • 2020-10-28

  Den nionde nationella konferensen i transportforskning

  Den 21 oktober stod Centrum för tjänsteforskning värd för den nionde vetenskapliga konferensen som varje år samlar svensk transportforskning kring frågor som berör transportsystemet. Årets konferens genomfördes digitalt via zoom.

  - Detta var andra gången som CTF var värd för konferensen som vanligtvis pågår under två dagar. På grund av rådande pandemi fick vi ställa om och anpassa årets konferens till ett digitalt format där vi valde att fokusera på juniora forskare, säger Margareta Friman, professor i psykologi och prorektor vid Karlstads universitet, som är en av initiativtagarna.

 • 2020-10-28

  Anna Fyrberg Yngfalk är ny docent i företagsekonomi

  Anna Fyrberg Yngfalk har befordrats till docent i företagsekonomi vid Karlstads universitet. Hennes aktuella forskning är inspirerad av #MeToo och handlar om makt och genus i mötet mellan kunder och anställda i servicesektorn.

  - Forskningen handlar om ”gränslösa kunder” inom servicesektorn, kunder som är besvärliga och som går över gränsen för vad som är etiskt rimligt utifrån normer för jämställdhet. Forskningen belyser hur trakasserier ”möjliggörs” via normer om att tillfredsställa kundens behov – ”kunden har alltid rätt”, säger Anna Fyrberg Yngfalk. Vi undersöker hur marknadsföringsideal särskilt om kundorientering samverkar med bredare makt- och könsstrukturer i samhället och vilka konsekvenser det har för anställda utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

 • 2020-10-23

  Amie Gustafsson - ny doktorand i företagsekonomi

  Vi är glada över att hälsa Amie Gustafsson välkommen som ny doktorand i företagsekonomi. Hon är placerad på Centrum för tjänsteforskning och ska forska bland annat forska om kundbeteenden och nudging inom handeln.

  Vad kommer ditt avhandlingsarbete att handla om?
  - Min doktorandtjänst är knuten till ett forskningsprojekt inom tjänsteinnovation och organisering med fokus på AI och digitalisering inom handeln. Jag kommer bland annat att titta närmare på kunders beteenden, nudging och hur kunder kan påverkas inför ett val. Nudging är ett fenomen som kort innebär att man kan påverka människors beteenden och val genom en "knuff" i en viss riktning.

 • 2020-10-19

  CTF blogg: Två framgångsfaktorer som styr organisationers innovationsförmåga

  Innovation, att ta fram erbjudanden som ökar värdeskapandet för kunder, patienter och medborgare, är intimt förknippat med svårigheter. Traditionen bjuder på fenomen som "not-invented here", det vill säga att idéer som kommer utifrån ratas, drift går före utveckling vilket innebär att organisationer sällan hinner med utveckling över huvud taget eller att man följer samma hjulspår som tidigare. Under Covid-19 pandemin riskerar samtliga av dessa problem accentueras.

 • 2020-10-16

  Hallå där Sture Nöjd, doktorand i psykologi …

  … Berätta, vad handlar ditt avhandlingsarbete om?

  - Min doktorsavhandling handlar om digitalisering av tjänster och hur dessa kan bidra till att skapa ett värde för användarna, exempelvis kunder, patienter eller medborgare.

  Vad fick dig att välja just denna inriktning?
  - Digitalisering är ett område som engagerar många. Allt fler tjänster som rör vår vardag blir digitaliserade och det är intressant att se hur människor förhåller sig till detta och vilket värde det tillför i deras liv. Detta är jag nyfiken på.

 • 2020-10-13

  Var med och forma framtidens välfärdstjänster på Service Convention Sweden 2020

  Samverkan, data och tjänstedesign är exempel på vad Service Convention Sweden 2020 den 25-26 november kommer att handla om. Då välkomnas offentlig sektor, akademi och näringsliv för att tillsammans fokusera på hur några av våra viktigaste samhällsutmaningar kan lösas.

  - Vi lever i en utmanande och föränderlig tid där vi ständigt behöver anpassa oss och ställa om – något som alla fått erfara under rådande pandemi. Frågan är hur vi tillsammans kan hitta lösningar och hjälpa varandra att tänka om och tänka nytt? Detta är utgångspunkten för årets konferens, säger Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF som är en av medarrangörerna.

@CTFse

Grattis till @AFYngfalk - vår senaste docent i företagsekonomi. Hennes forskning är inspirerad av #MeToo och handl… https://t.co/1THMguz8gN