Nyheter

 • 2020-06-03

  Vilken påverkan har Coronapandemin på äldres resande?

  Hur reser äldre före, under och efter Coronapandemin och vad har det för konsekvenser för energieffektivt och hållbart resande? Det ska forskare undersöka i ett pågående projekt vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som nu får ytterligare medel från Energimyndigheten. Projektet genomförs i samverkan med aktörer i de nordiska länderna och avslutas under 2022.

  Forskningsprojektet ”Potential för energieffektivt resande i en åldrande befolkning” får nu ytterligare närmare 1,4 miljoner kronor från Energimyndigheten, samt ett års förlängning, för att studera hur den rådande Coronapandemin påverkar resandet bland äldre.

 • 2020-05-27

  Ny studie om coronakrisens påverkan på musikbranschen

  Det har knappast undgått någon att även musik- och eventbranschen har påverkats kraftigt av coronakrisen. Just nu genomför forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia, MECO, en enkätundersökning om hur förutsättningarna har förändrats för verksamma i branschen och vad som krävs för att hantera situationen.

  Listan på inställda evenemang har blivit lång under vintern och våren, och än ser det inte ut att lätta för musik- och eventbranschen. Vad det här har för konsekvenser för enskilda aktörer, men även branschen i stort, är nu föremål för en studie inom ramen för forskningsprojektet som drivs av Karlstads universitet.

  MECO, söker nu respondenter från hela Sverige till en enkätstudie om konsekvenserna av coronakrisen.

 • 2020-05-27

  Boktips: I en tid när mod är nödvändigt

  Vem är jag och vem vill jag vara är frågor många människor ställer sig från tid till annan. I dessa kristider, med en delvis helt ny vardag, får vi kanske tid att reflektera över livet och vad som är viktigt på riktigt. Denna kris kommer så småningom att minska i omfattning, men då står andra kriser kvar vid dörren. För att vi ska kunna transformera våra samhällen till att bli mer hållbara behöver vi fundera över vilka vi vill vara och vilken värld vi vill lämna över till våra barn och barnbarn. Transformationen kommer att kräva mod på individuell och samhällelig nivå – mod som kanske Ester Blenda Nordström kan inspirera till.

  Biografin ”Ett jävla solsken” handlar om den kvinnliga journalisten och författaren Ester Blenda Nordström som var verksam i början på 1900-talet. Boken är skriven av Fatima Bremmer, också journalist och författare, som tilldelades Augustpriset 2017 i den facklitterära kategorin för denna bok. Biografin är ett mycket gediget undersökande arbete med flera olika källmaterial för att kartlägga och förstå Ester Blenda Nordströms liv och gärning.

 • 2020-05-20

  Alexandre Sukhov årets IMIT-stipendiat

  Alexandre Sukhov har utsetts till 2020 års IMIT-stipendiat för sin doktorsavhandling "The human side of idea screening" och får ett stipendium på 25 000 kr.

  - Att min forskning uppmärksammas av IMIT är väldigt hedrande. För mig signalerar det att mitt doktorsarbete är relevant och att det höll kvaliteten, vilket är riktigt skönt att veta efter att ha doktorerat i flera år. Stipendiet motiverar mig att fortsätta forska och bidra till organisationer som vill förbättra sina innovationsprocesser, vilket jag anser är väldigt viktigt i den rådande miljön, säger Alexandre Sukhov, forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och lektor vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

 • 2020-05-20

  CTF blogg: Digital assistive technology in health and elderly care – much more than devices and efficiency

  I vårt senaste blogginlägg skriver forskarna Charlotte Bäccman och Linda Bergkvist om användarnas upplevelser och vikten av välfärdsteknik inom vård och äldreomsorg.

  We often think and visualize life as a cycle, beginning with birth and ending with death; where each phase is characterized by specific events, such as the discovery and development of childhood, the identity seeking of adolescence, and towards the end of a long life – the wear of aging. Childhood and aging can sometimes be considered to be each other’s opposites but are also perhaps a reason why we think of life as a cycle. What we learn and develop during childhood is lost, and or, weakened during old age.

 • 2020-05-19

  Hallå där Peter Samuelsson, doktorand i företagsekonomi...

  ... du befinner dig i slutfasen av din doktorandutbildning. Vad handlar ditt avhandlingsarbete du om?

  - Det handlar om tjänsteinnovation inom hälso- och sjukvård, hur man kan ställa om för att få bättre och effektivare vårdprocesser. Mer specifikt tittar jag på olika typer av innovationer och vilka effekter de får på sjukhus och vårdcentraler, till exempel hur patienter och vårdpersonal påverkas samt hur kostnadseffektivt det är. Jag tittar också på hur vi forskare kan behandla detta forskningsområde framgent för att driva utvecklingen framåt.

@CTFse

Call for abstracts - Nationell konferens i transportforskning 21-22 oktober @KAU. Bidrag välkomna från alla discip… https://t.co/9FsK02BqW6