Nyheter

 • 2018-02-05

  Nätverksmöte inom EU-projektet Service Design for Innovation

  I mitten på januari samlades forskare och doktorander i Karlstad för nätverksmöte inom det internationella projektet Service Design for Innovation, SDIN. I samband med mötet arrangerade CTF och Experio Lab en öppen konferens på temat tjänstedesign.

  Under tre dagar träffades doktorander och forskare inom det europeiska doktorandnätverket i Karlstad. På programmet stod handledning av doktorandarbeten, styrelsemöte samt besök hos CTF på Karlstads universitet och Experio Lab vid Landstinget i Värmland. Nätverksmötet avslutades med en öppen konferens där aktuell forskning från projektet presenterades.

 • 2018-01-18

  Anställda i öppna kontorslandskap mår sämre och är mer missnöjda med sina arbeten

  De blir allt vanligare att anställda får dela arbetsplats med sina kollegor i stora, öppna kontorslandskap. På så sätt vill företag och organisationer spara pengar men också underlätta interaktionen mellan de anställda. En ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar dock på det motsatta förhållandet. Ju fler som delar arbetsplats desto mindre nöjda är de anställda och desto svårare anser de det vara att ha en bra dialog med sina kollegor.

  Många företag och organisationer har anammat konceptet med öppna kontorslandskap där de anställda fått lämna sina egna kontor för att sitta tillsammans i stora öppna kontorslandskap. Vanliga argument för denna typ av investering är att skapa en kostnadseffektiv och flexibel arbetsmiljö som ska underlätta interaktion bland de anställda och leda till ökad prestation och produktivitet.

 • 2018-01-16

  Katrin Lättman i styrelsen för ”Nätverket för Jämställdhet i transportsektorn”

  Katrin Lättman, doktorand i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, adjungerad i styrelsen för ”Nätverket för Jämställdhet i Transportsektorn” under 2018.

  – Det känns jättekul att styrelsen vill ha med mig i sitt arbete. Jämställdhet är viktigt och aktuellt inom all samhällsutveckling och eftersom jag forskar inom just tillgänglighet och transporter känns det angeläget för mig att engagera mig i nätverkets frågor och bidra med min forskning, säger Katrin Lättman.

 • 2018-01-16

  Johan Quist i juryn för Guldlänken

  Under våren ska Johan Quist, forskare och lektor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, delta i arbetet med att utse finalister till Guldlänken 2018. Guldlänken är en utmärkelse som sedan 1999 premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige.

  – Det är hedrande att få frågan och det var självklart för mig att tacka ja. Jag ser det som ett bevis på att den forskning vi bedriver i nära samverkan med offentliga aktörer är uppskattad. Jag ser fram emot juryarbetet där jag hoppas knyta nya kontakter och i vanlig ordning lära mig av de reflekterande praktiker jag möter, säger Johan Quist.

 • 2018-01-12

  Barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre

  Skolresan handlar inte bara om att ta sig från hemmet till skolan. En ny doktorsavhandling från Karlstads universitet visar hur valet av transportsätt och aktiviteter under resan påverkar barns välmående och prestation i skolan.

  Jessica Westman, doktor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i sin avhandling studerat hur olika faktorer som färdsätt och aktiviteter påverkar barns välmående och prestation i skolan och varför föräldrar istället väljer att skjutsa sina barn.

 • 2018-01-11

  4,6 miljoner till forskning om tjänstefiering

  Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats 4,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen för forskning om tjänstefiering hos tillverkande företag. I projektet ska forskarna utveckla en referensmodell för att skapa en bättre förståelse för hur tjänstefiering går till i praktiken.

  Globalisering och ökad konkurrens har gjort att många tillverkande företag ökat sina tjänsteerbjudanden, inte minst när det gäller avancerade tjänster. Begreppet tjänstefiering används för att beskriva denna process, det vill säga när tillverkande företag ändrar fokus och börjar erbjuda tjänster kopplade till sina produkter och på så sätt skapar nya värden för sina kunder. För företag med en traditionell produktlogik innebär det en rad utmaningar och för att lyckas krävs ett nytt synsätt som genomsyrar hela organisationen.

@CTFse

Open postdoc research position in business administration at CTF. Apply before March 15. #ctfse #kau #researc https://t.co/INRQRbd8rC