Kurslista för Ämne på avancerad nivå

Här presenteras alla våra kurser på avancerad nivå inom ämnet

Titel
Att undanröja hinder för språk-, skriv- och läslärande 15.0 HP
Att undanröja hinder för språk-, skriv- och läsutveckling I 7.5 HP
Att undanröja hinder för språk-, skriv- och läsutveckling II 7.5 HP
Examensarbete i speciallärarprogrammet 15.0 HP
Examensarbete i speciallärarprogrammet, 15hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet 15.0 HP
Examensarbete inom speciallärarprogrammet 15.0 HP
Individ, lärande och samhälle 15.0 HP
Inkludering 15.0 HP
Kartläggning av lärmiljöer ur ett inkluderande perspektiv 15.0 HP
Kvalificerade samtal 15.0 HP
Lärande och undervisning i särskolan Del I 15.0 HP
Lärande och undervisning i särskolan del I, 15hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet 15.0 HP
Lärande och undervisning i särskolan Del II 15.0 HP
Lärande och undervisning i särskolan del II, 15hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet 15.0 HP
Självständigt arbete i specialpedagogik 30.0 HP
Självständigt arbete i specialpedagogik I 15.0 HP
Självständigt arbete i specialpedagogik II 15.0 HP
Specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner 30.0 HP
Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområde 15.0 HP
Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområde, 15hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet 15.0 HP
Specialpedagogik som verksamhets- och forskningsfält I 15.0 HP
Specialpedagogik som verksamhets- och forskningsfält II 15.0 HP
Specialpedagogisk praktik 15.0 HP
Specialpedagogisk praktik, 15 hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet 15.0 HP
Specialpedagogiska perspektiv på bedömning, dokumentation och samverkan 7.5 HP
Specialpedagogiska perspektiv på bedömning, dokumentation och samverkan, 7,5 hp (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet 7.5 HP
Specialpedagogiska perspektiv på lärande och undervisning 7.5 HP
Specialpedagogiska perspektiv på lärande och undervisning, 7,5 hp (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet 7.5 HP
Språk-, skriv- och läslärande ur ett inkluderande perspektiv 15.0 HP
Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv I 7.5 HP
Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv II 7.5 HP
Undervisningsuppdraget - innehåll och problematisering 15.0 HP
Vetenskapsteori och metod med ämnesfördjupning i specialpedagogik 15.0 HP
Vetenskapsteori och metod med ämnesfördjupning i specialpedagogik, 15hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet 15.0 HP