Kurslista för Ämne på avancerad nivå

Här presenteras alla våra kurser på avancerad nivå inom ämnet

Titel
Att undanröja hinder för språk-, skriv- och läsutveckling I 7.5 HP
Att undanröja hinder för språk-, skriv- och läsutveckling II 7.5 HP
Examensarbete i speciallärarprogrammet 15.0 HP
Examensarbete i speciallärarprogrammet, 15hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet 15.0 HP
Examensarbete inom speciallärarprogrammet 15.0 HP
Individ, lärande och samhälle 15.0 HP
Inkludering 15.0 HP
Kartläggning av lärmiljöer ur ett inkluderande perspektiv 15.0 HP
Lärande och undervisning i särskolan Del I 15.0 HP
Lärande och undervisning i särskolan del I, 15hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet 15.0 HP
Lärande och undervisning i särskolan Del II 15.0 HP
Lärande och undervisning i särskolan del II, 15hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet 15.0 HP
Självständigt arbete i specialpedagogik 30.0 HP
Självständigt arbete i specialpedagogik I 15.0 HP
Självständigt arbete i specialpedagogik II 15.0 HP
Specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner 30.0 HP
Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområde 15.0 HP
Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområde, 15hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet 15.0 HP
Specialpedagogik som verksamhets- och forskningsfält I 15.0 HP
Specialpedagogik som verksamhets- och forskningsfält II 15.0 HP
Specialpedagogiska perspektiv på bedömning, dokumentation och samverkan 7.5 HP
Specialpedagogiska perspektiv på bedömning, dokumentation och samverkan, 7,5 hp (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet 7.5 HP
Specialpedagogiska perspektiv på lärande och undervisning 7.5 HP
Specialpedagogiska perspektiv på lärande och undervisning, 7,5 hp (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet 7.5 HP
Språk-, skriv- och läslärande ur ett inkluderande perspektiv 15.0 HP
Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv I 7.5 HP
Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv II 7.5 HP
Undervisningsuppdraget - innehåll och problematisering 15.0 HP
Vetenskapsteori och metod med ämnesfördjupning i specialpedagogik 15.0 HP
Vetenskapsteori och metod med ämnesfördjupning i specialpedagogik, 15hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet 15.0 HP