Kurser i Engelska

I takt med den ökande internationaliseringen genomsyrar det engelska språket vår tillvaro i allt högre grad. I det sammanhanget blir språk- och kulturkunskaper, samt förmågan att kunna analysera språk och kultur, allt viktigare kompetenser.
Engelska som universitetsämne handlar förstås till stor del om språkstudier. Men det handlar i lika hög grad om studier av engelskspråkiga kulturer och dess kulturyttringar. Att studera engelska handlar om att skaffa sig de verktyg man behöver för att kunna interagera med omvärlden och för att lägga grunden för fortsatt lärande.
Hos oss kan man studera engelska på alla universitetsnivåer - grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning - och ämnet kan utgöra huvudområde i en kandidat-, magister, master- samt doktorsexamen. Många av våra studenter studerar till lärare på olika nivåer och ämnet kan ingå i alla lärarexamina. Vi har även ett varierat utbud av fristående kurser på alla nivåer: förutom Engelska I-IV finns olika fackspråkliga kurser, kurser för internationella studenter, kurser i akademiskt eller kreativt skrivande och tematiska litteraturkurser. Vi erbjuder ofta flera alternativ vad gäller studieform och studietakt.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Akademisk engelska 7,5 HP
Creative Writing 15 HP
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier 7,5 HP
Engelska A 30 HP
Engelska för ekonomer I 15 HP
Engelska för ekonomer II 15 HP
Engelska för tekniker I 15 HP
Engelska för tekniker II 15 HP
Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet 30 HP
Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet 30 HP
Engelska i arbetslivet: skrift 7,5 HP
Engelska i arbetslivet: tal 7,5 HP
Engelska II 30 HP
Engelska III 30 HP
Engelska: Grammatik och skriftlig färdighet (skolår 4-6) 7,5 HP
Engelska: Kultur, media, samhälle (skolår 4-6) 7,5 HP
Engelska: Språkinlärning i teori och praktik (skolår 4-6) 7,5 HP
Engelska: Uttal och muntlig färdighet (skolår 4-6) 7,5 HP
Engelskans ljud och struktur 7,5 HP
English for international students 15 HP
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare 15 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska 30 HP
Introduktion till engelskspråkig litteratur 7,5 HP
Introduktion till språkdata 7,5 HP
Klassisk brittisk barnlitteratur 7,5 HP
Klimatförändringar i skönlitteratur och teori 7,5 HP
Litteratur och teori I (litteratur före 1900) 7,5 HP
Litteratur och teori II (litteratur efter 1900) 7,5 HP
Narrativa dikter från Milton till Wordsworth 7,5 HP
Praktisk affärskommunikation 7,5 HP
Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare 7,5 HP
Samtalsanalysens grunder 7,5 HP
Science fiction och interkulturella möten 7,5 HP
Science Fiction: A Historical Survey 15 HP
Shakespeare 7,5 HP
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) 30 HP
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) 15 HP
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) 30 HP
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) 15 HP
Språkvetenskapliga teorier I 7,5 HP
Tvåspråkighet 7,5 HP
Uppsatsarbete inom engelsk lingvistik 15 HP
Uppsatsarbete inom engelskspråkig litteratur 15 HP

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.