Det självbiografiska jaget under förhandling: amerikanska kvinnors självbiografier 1968-2020

 
7,5 HP