Nyhetsarkiv för Student

2023-05-15
Thaiboxaren Dalian Dawody har tagit VM-guld i 71-kilosklassen i VM i thaiboxning som hållits i Bangkok, Thailand. Sen tidigare är han även regerande svensk mästare. När Dalian Dawody inte boxas är han student på civilekonomiprogrammet vid Elitidrottsuniversitetet, Karlstads universitet. Stort grattis säger vi! - Tack så mycket!
2023-05-11
Actions for Insects syftar till att öka medvetenheten om insekternas viktiga roll i ekosystemen, ge konkreta verktyg för att bevara dem och ge elever och allmänhet en möjlighet att gynna biologisk mångfald. Forskarna vid Karlstads universitet är övertygade om att utbildning om insekters ekologiska betydelse är en nyckelfaktor för att skapa en ekologiskt hållbar värld - för människor såväl som för insekter och andra organismer.
2023-05-10

Studier i Japan gav mersmak

Nyheter » 2023-05-10
Högskoleingenjörsstudenten Carl Törnberg har just återvänt från en period på Ritsumeikan University i Kyoto, Japan.
2023-05-04
Internationalisering är ett av Karlstads universitets sex övergripande strategiska mål och och lärosätet arbetar med internationalisering på olika sätt, både för lärare och för studenter. Erasmus+ ICM ger studenter möjlighet att resa till andra länder utanför Europa för att utföra fältstudier och skriva examensarbeten. Två studenter vid sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet har besökt Believers Church Medical Hospital, BCMCH, i Kerala, Indien för att studera s
2023-05-03
Vetenskapsrådet har granskat fysikforskningen vid Karlstads universitet och 11 andra lärosäten. En oberoende expertpanel, med 14 internationella experter, har utvärderat forskningen utifrån dess vetenskapliga kvalitet och betydelse för samhällsutvecklingen. - Jag företräder fysikämnet här i Karlstad och jag tycker att Vetenskapsrådets utvärdering gav positiv erfarenhet både i processen och i resultatet, säger Marcus Berg, professor fysik.
2023-05-02
Alla medarbetare och studenter är välkomna på teaterföreställningen Värmland Ukraina tur och retur onsdag den 10 maj klockan 16.00 till 17.00. I föreställningen får vi möta ukrainska och svenska artister som sätter ord på den ryska aggressionen Ukraina och det nuvarande samhällsläget, samt visioner för framtiden. Kultur på Kau bjuder in till föreställningen som har initierats av kulturcentret Jam Factory i Lviv.
2023-04-19
Den 18 april arrangerades Lärardagen här på universitetet då studenter fick träffa framtida arbetsgivare och lyssna på inspirationsföreläsningar. - Enligt nya riktlinjer i läroplanen ska sexualitet, samtycke och relationer ingå i alla ämnen - i alla årskurser, säger projektledare Sofia Hanski, som själv läser till gymnasielärare.
2023-04-19
... vad ska du göra där? - Jag ska hålla i en konferens på temat visuell suveränitet. Det handlar om avkolonisering och rätten till bilder i koloniala arkiv, kort och gott om rätten att representera sig själv. - Konferensen ingår i ett forsknings- och utbildningssamarbete med Linnéuniversitetet och olika sydafrikanska universitet. På Karlstads universitet just nu berör det kursen "Intercultural Studies: Conflict and Communication".
2023-03-29
Forskare vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, vid Karlstads universitet har genomfört en studie om mobilappguidade klimatvandringar som ett sätt att förmedla kunskap om klimatförändringar och dess effekter. Studien, som gjordes på uppdrag av SMHI och är en del av de särskilda medel som SMHI har för att bidra till klimatanpassningsarbete, undersökte hur människor upplever klimatförändringar utifrån en berättelse och om denna berättelse kan ge oss insikter om h
2023-03-22
I höst startar en ny ettårig utbildning i kreativt skrivande vid Karlstads universitet. Utbildningen ges på distans kompletterat med tre träffar på plats då studenterna träffar varandra samt inbjudna gästföreläsare och författare. Kursansvarig lärare är Linus Gårdfeldt, författare och poet. Utbildningen hör till ämnet litteraturvetenskap och innebär en satsning på skönlitterärt skrivande.
2023-03-21

Klimatarbete av alla, för alla

Nyheter » 2023-03-21
Den senaste IPCC-rapporten om klimatförändringar betonar vikten av att alla aktörer, oavsett om de är statliga eller inte, bidrar till kampen mot klimatförändringarna.
2023-03-17

Psykologstudenter prisade

Nyheter » 2023-03-17
Susanne Agorander och Isabelle Lanér, båda nyexaminerade psykologstudenter vid Karlstads universitet, är årets vinnare av Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt NFBO:s uppsatstävling.
2023-03-14
Vattenkraft bidrar med nästan hälften av Sveriges elförsörjning och får ännu större betydelse i framtiden då vattenkraften, i egenskap av att vara fossilfri och förnybar, spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart energisystem.
2023-03-13
Clear River Racing på Karlstads universitet är öppen för alla studenter. Målet är att ge studenterna en unik möjlighet att lära sig om racing, bilprestanda och teamwork, samtidigt som de upplever spänningen och adrenalinet i att köra på en racerbana. Clear River Racing välkomnar till open garage: När: 17/3 kl. 14.00.
2023-03-10

Unga anhöriga saknar stöd

Nyheter » 2023-03-10
Maria Paz Galgum Evensen är 21 år och har haft föräldrar med cancer i hela sitt liv. Hon känner igen sig i ny forskning som visar att unga med svårt sjuka föräldrar vill ha mer uppföljning från vårdpersonal. Maria har upplevt mer i sitt unga liv än de flesta av sina jämnåriga.  Hennes mamma har kämpat med cancer och sen effekterna av cancer, sedan Maria var bebis. Pappan fick benmärgscancer när Maria var 12 år. Hon har därför varit anhörig till sina egna svårt sjuka föräl
2023-03-01
Personalvetardagen vänder sig främst till de som studerar Personal och arbetslivsprogrammet på Handelshögskolan men alla studenter vid Karlstads universitet var välkomna att integrera med företagen. Studentföreningen Pelikans projektgrupp består av Lovisa Mårtensson, Wilma Lindstam och Stina Persson – alla tre studenter vid Handelshögskolan. - Årets program var sammansatt utifrån att vi ville inspirera och ge våra studenter kunskaper som de kan ha nytta av senare i arbets
2023-03-01
PRISMAS, PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden, är ett nytt doktorandprogram för att utbilda nästa generations synkrotronexperter vid MAX IV i Lund.
2023-03-01
Antalet äldre ökar i hela Sverige, liksom i resten av världen. Det ökade vårdbehovet är en utmaning för framför allt kommunal vård och omsorg.
2023-02-28

Sök till IVA:s Studentråd

Nyheter » 2023-02-28
Nu har du chansen att få representera vårt lärosäte i IVA:s Studentråd. IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, har till uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper till nytta för samhällets och näringslivets utveckling. IVA bedriver verksamhet inom bland annat utbildning, näringsliv, samhällsutveckling och klimatomställning, där Studentrådet aktivt bidrar med att tillföra ett viktigt student- och doktorandperspektiv.
2023-02-27
CRE8® är en modell för innovationsutmaningsevenemang som utvecklats av Grants and Innovation Office vid Karlstads universitet. En uppdragsgivare tillhandahåller en verklig operativ utmaning som studenter försöker hitta lösningar på. Sedan CRE8®-modellen skapades 2017 har den blivit ett mycket framgångsrikt koncept. Med finansiering från Erasmus+ utbildar Karlstads universitet nu facilitatorer för att driva CRE8®-evenemang runt om i Europa.