Nyhetsarkiv för Student

2022-01-21
Undervisning och examinationer kan nu ske på distans i större utsträckning, efter det senaste beslutet av rektor som fattades 18 januari. Alla beslut om anpassningar som fattats vid Karlstads universitet sedan pandemin startade har två syften.
2022-01-20
Per-Ola Wiklander, universitetslektor i offentlig rätt och programledare vid Handelshögskolan är mycket nöjd med hur juristprogrammet har utvecklats. Och studenterna får jobb direkt. - Jag har varit med från start som lärare och tog över programledarskapet för två och ett halvt år sedan. Det har varit en hel del utvecklingsarbete då en juristexamen är väldigt omfattande. Men våra studenter har varit både ambitiösa och skickliga.
2022-01-14

Hotspot 2022 blir digital

Nyheter » 2022-01-14
På grund av den ökade smittspridningen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer har universitetsdirektören och säkerhetschefen på Karlstads universitet beslutat att Hotspot 2022 genomförs digitalt. – Trots att mässan återigen blir i digital form är den ändå en självklar plats för företag och organisationer i regionen att träffa framtida arbetskraft, säger Ximena Deramond, projektledare för Hotspot.
2022-01-12
Smittspridningen i landet ökar kraftigt och därför införs fler tillfälliga åtgärder från och med idag, den 12 januari. Det gäller bland annat för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt restauranger. För lärosäten kan distansundervisning användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, men detta ska inte vara en heltidsåtgärd.
2022-01-11
Nu har UKÄ, Universitetskanslerämbetet, lämnat sin slutrapport för granskning av forskarutbildning i analytisk och fysikalisk kemi. I båda ämnesinriktningarna får Karlstads universitet omdömet hög kvalitet. - Vi är mycket nöjda med UKÄ:s bedömning, den visar att ämnets kvalitetsarbete och fakultetens forskarskola håller hög kvalitet, säger Jan van Stam, ämnesföreträdare i kemi och professor i fysikalisk kemi.
2022-01-11

Den rörliga bildens sprängkraft

Nyheter » 2022-01-11
Framtidens kommunikatörer rustas väl på Karlstads universitet. Kursen Storytelling i film och rörlig bildproduktion ligger i bräschen och har fått en succéartad start. Storytelling handlar om att hitta kärnan i det man vill berätta och sedan försöka förstå hur man kan anpassa produktionen efter de resurser man har att tillgå.
2021-12-14
En lista med 100 företag har överlämnats till universitetet från Handelskammaren Värmland. De 100 företagen kan studenter samverka med i allt från exjobb och praktik till studiebesök och mentorskap.
2021-12-08
Universitetet kan fortsatt ha undervisning och examination på plats. Det står klart efter att Karlstads universitet har undersökt om de nya smittskyddsåtgärderna som gäller från den 8 december påverkar undervisning och examination. De rådande smittskyddsåtgärderna berör inte undervisning och examination på universitetet. Det innebär att tentamen, lektioner, laborationer och obligatoriska moment kan utföras på plats på campus. VFU och praktik kan genomföras som planerat.
2021-12-03
Under ett par dagar samlades på Karlstads universitet representanter för Sveriges ingenjörsutbildningar för att lyssna på presentationer och gemensamt diskutera hur utbildningarna kan förnyas och förbättras. - Det var väldigt uppskattat att vi nu äntligen kunde ses igen och genomföra detta på plats, säger Helena Håkansson, prodekan på Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap samt programansvarig för konferensen.
2021-12-03
Nu är ämnesdidaktik huvudområde vid Karlstads universitet och kan studeras på avancerad nivå inom matematik, natur- och teknikvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap. Ämnesdidaktik ingår i samtliga Karlstads universitets lärarprogram, men har tidigare inte funnits på avancerad nivå. Behovet av detta har lyfts fram av såväl studenter som skolhuvudmän.
2021-11-30
Dejtingappar och plattformar för sexuell hälsa blir alltmer sammanvävda med människors privata och intima liv. Samtidigt saknas kunskap om hur denna digitala intimitet stödjer eller undergräver möjligheten för HBTQ+-personer att tillgodose sina informationsbehov kring sexuell hälsa.
2021-11-29
Akademisk högtid är en av årets största händelser vid Karlstads universitet och en tradition med gamla anor. Med anledning av pågående pandemi fick förra årets högtid ställas in. Än är det inte över men utifrån de restriktioner som råder kan vi ändå genomföra högtiden fredag 3 december som i år också innefattar de doktorer, hedersdoktorer och professorer som skulle ha promoverats och installerats 2020.
2021-11-25
Internationella dagen mot våld mot kvinnor är den 25 november. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1999 som en påminnelse om deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor.
2021-11-24
Som ett led i Erasmus-projektet DIVE arrangerar yrkeslärarstudenter vid yrkeslärarutbildningen i Trondheim webinariet ”Demokrati och medborgarskap i yrkesutbildningen” 26 november. Detta i en tid då det är svårt med resor men där digitaliseringen erbjuder andra arenor att mötas på.
2021-11-24
Som ett led i Erasmus-projektet DIVE arrangerar yrkeslärarstudenter vid yrkeslärarutbildningen i Trondheim webinariet ”Demokrati och medborgarskap i yrkesutbildningen” 26 november. Detta i en tid då det är svårt med resor men där digitaliseringen erbjuder andra arenor att mötas på.
2021-11-02
Utvärderingsrapporten lyfter goda exempel som en bra struktur för systematiskt studentinflytande i form av program- och kursutvärderingar. Något att jobba vidare på är att utveckla en tydlig process för lärares kompetensutveckling vad gäller didaktik och pedagogik. Nu är bedömargruppens slutrapport för utvärdering av utbildningar inom kluster 16 klar. Utvärderingarna sker i samarbete mellan Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
2021-10-28
Nu är slutrapporten klar från Treklöverns kvalitetsutvärdering av kluster 20, vilket innefattar utbildningar inom pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik, speciallärarexamen, specialpedagogexamen, bildpedagogik, bild och musikpedagogik.
2021-10-28
Diana Kalfas och Pål Lassen, båda studenter vid personal och arbetslivsprogrammet vid Handelshögskolan, har vunnit pris för sin uppsats ”Arbetstagares upplevelser av Work-Life Balance och påtvingat distansarbete till följd av en pandemi”. Vad var syftet med er uppsats? - En större förståelse gällande arbetstagares upplevelser kring Work-Life Balance och påtvingat distansarbete – alltså en ökad förståelse om hur distansarbetet påverkar arbetstagares livspussel, förklarar D