Nyhetsarkiv för Student

2022-05-19
Kära återseenden, mycket skratt, finklädda studenter och gäster som möttes av röda mattor, ballonger och hissade flaggor. Stämningen var på topp i fredags när lärarstudenternas examenshögtid fyllde Aula Magna! Tre av de 112 studenterna som tog sin examen var Anna Gustafsson, Helene Backström och Emma Högberg, som nu kan titulera sig förskollärare. Med ursprung från Arvika, Sundsvall och Nässjö fann de varandra i Karlstad.
2022-05-12

Ny bok i reningsteknik

Nyheter » 2022-05-12
Precis innan vårens kurs i reningsteknik startade kom den nya boken ut. Bokens författare är Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem, och Karin Granström, professor i miljö- och energisystem. - Det startade med ett möte vi hade 2019, säger Jens Fredholm, från förlaget Studentlitteratur som ger ut boken. Då talade vi om ett kompendium som Maria Sandberg skrivit och utifrån det föddes idén som nu blivit denna bok.
2022-05-10
Vad är egentligen design och vad gör en designer? Hur går det till när något ska skapas och utvecklas? Varför ser saker och ting runt omkring oss ut som de gör?
2022-05-10
Rektor Johan Sterte avslutar sin tid som rektor vid Karlstads universitet när hans förordnande löper ut den 31 augusti 2023. Med anledning av det väljer nuvarande ordförande för Karlstads universitets styrelse, Karin Johansson att avsluta sitt uppdrag. Det gör hon i juni i år för att en ny styrelseordförande ska kunna rekrytera en rektor.
2022-05-10
Studenterna Tova Edwinson och Isa Movitz utsågs till bästa kärandelag och Handelshögskolan vid Karlstads universitet utsågs till bästa lärosäte i tävlingen SM i juridik. SM i juridik sker i två skilda etapper. Inledningsvis hålls en lokalfinal med en särskild fråga som utgångspunkt där lagen delas in två och två och möter varandra som motparter i en skriftväxling och en efterföljande förhandling. Målet är att efterlikna en riktig domstolsprocess så mycket som möjligt.
2022-05-06
Vad finns det för möjligheter att utbilda sig som flykting i ett främmande land? I början av april var Hamid Asghari, doktor och lektor i pedagogiskt arbete, gäst hos Institute of Linguistics, University of Opole i Polen, för att hålla föreläsningar med olika perspektiv kring detta. Hamid Asghari hade blivit ombedd att hålla ett antal olika föreläsningar med olika innehåll vid University of Opole, Polen.
2022-05-02
Under våren leder utbildningsminister Anna Ekström en serie forskarseminarier med fokus på regeringens tre prioriterade områden: segregation och kriminalitet, klimatomställning samt välfärd.
2022-04-26
Jazztraditionen har djupa rötter i den Värmländska myllan och har förts vidare i generationer. Inte minst av Karlstadbördiga sångerskan Isabella Lundgren som med sina verksamma år i New York har en bas, erfarenhet och en högst personlig ton som hon delar med sig av då hon gästar Nisses hörna 3 maj. ”Denna gudabenådade sångerska som är bland det bästa som hänt den svenska jazzscenen. Låt mig bara få säga att Isabella Lundgren har ett allvar som är unikt.
2022-04-26
Konferensen g22 – Att forma en hoppfull framtid i osäkra tider: Genusforskningens möjligheter och utmaningar, genomförs vid Karlstads universitet 26–28 oktober 2022. Johanna Sjöstedt arbetar bland annat som koordinator för konferensen g22, undervisar i idéhistoria och genusvetenskap samt forskar i feministisk filosofi. Johanna, vad är g22?  - g22 är den femte nationella konferensen för genusforskning.
2022-04-22
En digital lösning som ger patienter möjlighet till direkt återkoppling till sin psykolog. Stöd för unga för bättre psykisk hälsa och en idé om hur psykiatrin i Värmland kan bli bättre – och korta vårdköerna. Det är nya lösningar och idéer som blivande psykologer arbetat fram i en kurs om kreativitet, innovation och entreprenörskap. Det är under vårterminens fjärde år på psykologprogrammet som kursen i kreativitet, innovation och entreprenörskap ingår.
2022-04-21
Alesia Rudnik, doktorand i statsvetenskap vid Karlstads universitet, har utsetts till Årets Europé av Svenska Europarörelsen. – Jag är jätteglad för utmärkelsen, den motiverar mig att forska ännu mer.
2022-04-21
Efter två år i korridorerna på Karlstads universitet ställer nu studenter i medie- och kommunikationsvetenskap ut sina foton på Värmlands museum. Studenterna på kursen Grafisk form och foto har under våren arbetat med att visualisera två av FN:s globala mål – hållbar konsumtion och klimatförändringar. Anna Sjöberg är adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap och ser fram emot att få ta studenternas arbete utanför universitetets lokaler. - 2020 och 2021 har studenternas
2022-04-20
48h agile är ett unikt erbjudande om att delta i en agil innovationsworkshop där du får testa att arbeta i sprintar. Du får utmana dig själv och ta fram din mest kreativa sida, samtidigt som du arbetar i team tillsammans med andra studenter och personer i yrkeslivet. Anmäl dig nu! Davy Monticolo och Vincent Boly från universitetet i franska Lorraine besöker Karlstad 24-25 maj för att leda workshopen.
2022-04-14
Den 7 april inkom vittnesuppgifter till säkerhetschef på universitetet om att en person setts på campus med något som uppfattades som ett vapen. Universitetet agerade på uppgifterna och kontaktade polis som utredde ärendet.
2022-04-12
I forskningsprojektet, Utmaningar i det uppkopplade klassrummet. Rum för lärande i en digitaliserad skola, prövas en samverkansmodell som innebär att forskare, lärare och elever tillsammans kartlägger de utmaningar som uppstår i samband med klassrummens digitalisering. På sikt är förhoppningen att därigenom kunna stärka skolans utvecklingsarbete inom området.
2022-04-07
Dwinanri Egyna är gästdoktorand från Tokyo Institute of Technology och hon tillbringar några månader här på Karlstads universitet. Här deltar hon i ett forskningsprojekt i elektroteknik. - Det jag jobbar med här är AI-kontroll det vill säga intelligenta styrningsmetoder och maskininlärning genom algoritmer för optimering av solenergisystem och lagring av energi i batterier, säger Dwinanri Egyna.
2022-04-07
Sist ut i Treklöverns granskningsrunda är kluster 8, kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, och de ämneskurser i ämneslärarutbildningen som inte redan utvärderats av UKÄ eller Treklövern – som en komplettering vad gäller ämnesdidaktiken. Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv.
2022-04-01

Elektroteknik – ett hett ämne

Nyheter » 2022-04-01
Samhällets behov av elkraft ökar, till det bidrar inte minst det ökande antalet elbilar. Målet ett fossilfritt Sverige 2045 innebär att arbetsmarknaden kommer behöva allt fler högskoleingenjörer i elektroteknik. - Elmarknaden har under lång tid varit förhållandevis konstant, men nu ökar behovet av elkraft, säger Stefan Hedberg, adjunkt i elektroteknik.