Nyhetsarkiv för Student

2022-03-31
Efter två inställda år är det nu äntligen dags för Lärardagen igen. Lärardagen är en arbetsmarknadsmässa för främst lärarstudenter vid Karlstads universitet som erbjuder såväl möten med framtida arbetsgivare som spännande och inspirerande föreläsningar. Är du inte lärarstudent? Det gör inget. Alla studenter och personal är välkomna och ingen anmälan behövs. – Vi är så glada och taggade för att årets Lärardag blir av!
2022-03-31
Fallolyckor är den största gruppen bland skadade i trafiken, det framkommer i en ny studie från Karlstads universitet. Olyckorna kostar samhället en halv miljard kronor per år baserat på kostnader för varje skadad person utifrån Trafikverkets kalkyl ASEK. Khabat Amin är statistiker och trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen och är industridoktorand inom risk- och miljöstudier samt kopplad till Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.
2022-03-25
Under drygt två år har Karlstads universitet – liksom samhället i övrigt - följt Folkhälsomyndighetens särskilda restriktioner, rekommendationer och information med anledning av coronapandemin. När pandemin nu är inne i ett lugnare skede, behövs inte de extra åtgärderna längre och informationen kan tas bort. Även mejladressen corona@kau.se kommer att avvecklas.
2022-03-17
Med start i höst kan de som redan har avklarade högskolestudier i ett skolämne, läsa en ettårig kompletterande pedagogiskt utbildning (KPU) och bli legitimerade lärare. Regeringen har gett Karlstads universitet i uppdrag att starta en KPU, som omfattar 60 hp, för att motverka lärarbristen och göra det enklare för akademiker att ställa om till läraryrket. Sedan flera år erbjuder Karlstads universitet en KPU för ämneslärare mot åk 7-9 och gymnasiet.
2022-03-16
En studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår kan nu ansöka om detta hos Karlstads universitet. Ansökan om kårstatus ska vara universitetet tillhanda senast den 24 april 2022. Beslut om kårstatus tas vid universitetsstyrelsens sammanträde den 25 maj. Verksamhetsområdet för en studentkår ska omfatta minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan.
2022-03-15
Samarbetet i projektet ”CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management” på Karlstads universitet och Høgskolen Innlandet visade sig spela en viktig roll för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring digitalisering av krisövningar. Projektet har bland annat resulterat i en mindre övningsbank - ett digitalt bibliotek av övningar relevanta för gränsregioners behov, en rapport som redogör för och diskuterar utmaningar och möjligheter med digitala övningar och ett fler
2022-03-11
Vill du inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen inom fritidshemmets verksamhet? Vill du samtidigt bli behörig lärare i idrott och hälsa? Då kanske grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem är något för dig? – Vi är glada att vi nu kan lägga till grundlärare med inriktning fritidshem i vårt programutbud, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet.
2022-03-11
På Karlstads universitet pågår forskning och utveckling av intelligenta styrsystem för växthusbelysning med hög andel lokal förnybar energi. I ett nybyggt växthus på campusområdet kommer man odla tomater och använda solceller som genererar elektricitet samt ett batterilager som kan lagra överskottselen. - Sveriges pågående omställning till en fossilfri energiproduktion kräver en högre andel lokal elproduktion, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik.
2022-03-10

Var med och utveckla campus!

Nyheter » 2022-03-10
Vad är du nöjd med, vad behöver bli bättre? Anmäl dig till workshop om Karlstads universitets campus, idag och i framtiden. Workshopen hålls 22 mars, anmäl dig senast 18 mars. Just nu arbetar en grupp med att uppdatera den nu gällande campusplanen för Karlstads universitet. Under arbetet har vi pratat med många och nu vill vi gärna träffa er studenter. Vi kommer bland annat diskutera: Vad saknar du på campus idag? Vad är bra eller dåligt på campus idag?
2022-03-09
Engagemanget för att delta på dagen och stå bakom att lyfta detta stigmatiserade ämne till ytan har varit enormt. Hilda Ivarsson och Karolina Skytt, studenter vid juristprogrammet respektive personal och arbetsliv-programmet vid Handelshögskolan i Karlstad, vill synliggöra problemen med psykisk ohälsa Ur det har temadagen ”Människan bakom framgången” växt fram. Temadagen skulle ha genomförts i maj 2020 men fick dessvärre ställas in.
2022-03-03
Nu är det möjligt att nominera hedersdoktorer för fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och lärarutbildningsnämnden. Hedersdoktor utses i samband med Akademisk högtid som i år infaller fredag den 21 oktober. Nomineringarna ska göras på särskild blankett och ska vara grundade i de beslutade kriterierna.
2022-02-18
Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap medverkar i en artikel publicerad i tidskriften Science, som är en ledande tidskrift för spetsforskning och vetenskapliga nyheter med mer än en miljon läsare. Vad innebär en publicering i Science? - Det är till att börja med naturligtvis roligt att bli publicerad i en av världens högst rankade vetenskapliga tidskrifter, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap.
2022-02-10

Kau City har öppnat

Nyheter » 2022-02-10
Karlstads universitets nya studiemiljö på Drottninggatan 5 i centrala Karlstad har öppnat den 14 februari. –  Du som student är hjärtligt välkommen till Kau City, säger Peter B Karlsson, campuskoordinator. Det känns väldigt bra att kunna öppna studiemiljön i centrala Karlstad som planerat. 60 studieplatser finns det i lokalen som är tillgänglig för studenter med Kau-kortet. Mer information om lokalen på kau.se/kau-city
2022-02-09
Från och med idag, den 9 februari, avvecklas majoriteten av alla restriktioner som berör universitetets verksamhet. Med anledning av detta kan nu en successiv återgång till ordinarie undervisning på plats påbörjas.
2022-02-08
Ljuv musik kan uppstå när konstnärer inspireras av varandras arbete. Det är samarbetet kring biografin ”Osebol” mellan journalisten och författaren Marit Kapla och musikern och tonsättaren Martin Hederos ett bevis på. De delar också sitt ursprung och sin kärlek till Värmland med vännen Nils Landgren som de gästar i Nisses hörna den 15 februari. Obs!
2022-02-01
Nu har du chansen att representera Karlstads universitet i IVA:s studentråd kommande två läsår. Med studentrådet tar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, klivet in i framtiden. Det här är en mötesplats för dig med ett starkt engagemang för näringslivs-, utbildnings- och samhällsfrågor och entreprenörskap. Vi söker dig som vill vara med och utveckla idéer för Sveriges framtid genom att bredda och delta i IVAs diskussioner och arbete.
2022-01-31
Från och med i höst kan även yrkeslärare vidareutbilda sig på avancerad nivå. Då startar Masterprogrammet i pedagogik för yrkeslärare som utvecklats i samarbete mellan Karlstads universitet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet. – Det känns väldigt bra att vi nu kan erbjuda yrkeslärare en avancerad utbildning och att vi kan fylla den lucka som tidigare varit i utbildningsutbudet, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningen vid Karlstads universitet.
2022-01-28
Studenterna vid Elitidrottsuniversitetet, Karlstads universitet tränar och tävlar inom sina respektive idrotter samtidigt som de utbildar sig parallellt på olika program med olika inriktningar. Ett koncept som de tycker fungerar alldeles utmärkt vilket inte minst märks genom deras framgångar när de representerar Sverige i olika mästerskap. Dalian Dawody, som läser civilekonomiprogrammet, tredje terminen, andra året, har tränat thaiboxning i drygt fem år.