Nyhetsarkiv för Kau.se

2022-12-23
Den 7 december anordnades Mathematics Meets Industry Day (MIMM®) vid Karlstads universitet för sjätte gången. Representanter från Kongsberg Maritime Sweden AB och SAAB deltog och tillsammans med gymnasieelever, universitetsstudenter och forskare försökte de hitta matematiska lösningar på tidigare olösta problem. MIMM-dagen vid Karlstads universitet har börjat bli en tradition; för sjätte gången presenterar företag vetenskapliga utmaningar till matematiker, dvs.
2022-12-21
Även om julen och julledigheten är en tid för återhämtning visar forskning att det blir tvärtom för många och att vi blir allt mer stressade vid denna tid på året. Vad kan vi göra? Psykologiprofessor Per Kristensson vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet tipsar på hur du bäst kan ta tillvara på julledigheten och njuta mer. Sätt av tid för återhämtning – Ha koll på din kalender!
2022-12-20
Så här i slutet av året samlades studenter som läser till yrkeslärare inom ramen för Erasmusfinansierade DIVE-projektet för att göra film. Filmerna, som producerades på cirka två timmar och på engelska, skulle vara digitala berättelser där studenterna skulle koppla sina ämnesplaner till hållbarhet ur ekonomisk, ekologisk eller social aspekt.
2022-12-20
…du är medkompositör till en låt i Melodifestivalen 2023 som heter ”Raggen går”…kan du utveckla den låttiteln lite? - Artisterna  Elov & Beny grundades 2008 och består av Mattias ’’Elov’’ Elovsson och Oscar ’’Beny’’ Kilenius. De hade en stor hit med ”Bubbel på balkongen” i somras och är uppe i 25 miljoner lyssningar på Spotify.
2022-12-20
På Institutionen för ingenjörs och kemivetenskaper hölls docentföreläsningar av de fyra nya docenterna. Deras presentationer avslutades med ett rundabordssamtal samt diplomutdelning. Inledde gjorde Jörgen Samuelsson, docent i analytisk kemi, vars fokus ligger på att utveckla separationsteori för analys och rening av molekyler bland annat genom kromatografi.
2022-12-19
Sverige upplever redan nu och kommer i framtiden att få uppleva flera extrema väderhändelser på grund av klimatförändringar till följd av den globala uppvärmningen. Det kommer att påverka människors existens och vårt samhälle och kräva anpassning av olika slag.
2022-12-19
Perovskitsolceller degraderar under solbestrålningen och därmed sjunker prestandan med tiden. Nu startas ett nytt forskningsprojekt som handlar om hur dessa solceller kan återhämta sig och självläka under natten. - Elektroniska komponenter, som solceller och lysdioder, är gjorda av halvledarmaterial, som är grunden för all elektronik, datorer, mobiltelefoner och skärmar, säger Ellen Moons, professor i fysik.
2022-12-14
I avhandlingen “Tensions experienced and balancing strategies used in Agile Software Development environments” fokuserar Carin Lindskog på de motsättningar och spänningar som kan uppstå när man arbetar med Agila arbetssätt. - Det fattas fortfarande kunskap trots att det har gått över tjugo år sedan det började användas. - Min avhandling syftar till att bidra till vår kunskap om Agile Software Development (ASD), förklarar Carin Lindskog, nybliven doktor i informatik vid Ha
2022-12-14
Den 8 december arrangerades Religionsvetenskapens dag för fjärde året vid Karlstads universitet. Årets tema, religioners roll i kris, knöt an till pandemin och kriget i Ukraina och gav en inblick i hur olika trossamfund påverkats av dessa händelser. De drygt 70 deltagarna fick ta del av intressanta föreläsningar och panelsamtal.
2022-12-14
Digital Well Arena är en samverkanssatsning om digitala lösningar för ett hälsosammare liv, mellan offentlig sektor, akademi, civilsamhälle, entreprenörer och näringsliv i Värmland. Nyligen genomfördes en workshop för att inventera vilka behov som finns av digitalisering i hälso- och vårdsektorn, vilka problem som samhället och individen skulle ha nytta av att få lösta.
2022-12-08
Skogen. En källa till inkomst, en plats för återhämtning, en promenadslinga, ett älgpass, ett svampställe, en livsmiljö - och en möjlighet för samhället att ställa om till en grön bioekonomi. Den svenska skogen är i fokus för en rad intressenter; skogsägare, natur- och kulturvårdsintressen, energiproducenter, papper-och massaindustrin och EU. Inte sällan står intressen mot varandra.
2022-12-07
Årets Paper Province Award tilldelas Maria Sandberg, lektor i miljö- och energisystem. Hon får priset bland annat för att hennes forskning bygger broar mellan akademi och näringsliv samt utgör en del i den cirkulära ekonomin. – Det känns väldigt hedrande och jättekul.
2022-12-06
David Young har rest den långa vägen från Darwin, Australien, för att besöka Karlstads universitet under några dagar. Vid ett seminarium berättade han om allt ifrån farliga saltvattenskrokodiler till molekylstrukturen hos radioaktiva oorganiska ämnen som kan användas för att behandla cancerceller. - Jag har haft väldigt trevligt i här Karlstad och jag har blivet mycket väl mottagen, säger David Young, professor vid Charles Darwin University.
2022-12-05
Från och med den 1 januari 2024 måste alla i Sverige som säljer mat eller dryck i engångsförpackningar erbjuda sina kunder återanvändbara förpackningar som ingår i ett rotationssystem.
2022-12-02
SELMA-studien vid Karlstads universitet har fått nya medel inom ramen för ett nytt EU-projekt (RE-MEND). Projektet handlar om att identifiera biologiska och miljömässiga bakgrundsfaktorer som kan fungera som risker eller skyddande faktorer för utveckling av psykisk ohälsa. Antalet personer som söker hjälp för psykisk ohälsa ökar i alla åldrar, vilket innebär en enorm belastning för samhället och ekonomin och inte minst för de drabbade och deras familjer.
2022-12-01
Expertgruppen Normskifte har slagit fast att det är fullt möjligt att skapa ett mer cirkulärt samhälle. Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har bidragit med kunskap om beteendeförändring. - Det behövs inte primärt mer fakta - det behövs visioner, säger Malin Leth, ordförande i Expertgruppen Normskifte och Corporate Partnerships Manager på Håll Sverige Rent.
2022-11-30
Nobelveckan stundar och på Karlstads universitet uppmärksammas detta den 8 december med ett lunchföredrag om kvantfysik och dess tillämpningar. Ytterligare ett föredrag med koppling till nobelpriset i fysik kommer i januari. Den 12 januari kommer Jan-Åke Larsson, professor i informationskodning vid Linköpings universitet, och berättar om hur kvantfysik kan användas för algoritmer i beräkningar.