Nyhetsarkiv för "Hhk"

2018-05-30
Johan Quist har utsetts till docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hans forskningsintresse kretsar kring hur den offentliga sektorn kan bli bättre, mer relevant och ändamålsenlig. Johan Quist forskar inom offentlig sektor med fokus på tjänstelogik. Han studerar omställningen från en produktionsinriktad verksamhet byggd på fabrikens logik till en tjänstelogiskt utformad verksamhet där medborgarnas behov sätts i fokus.
2018-05-29
Forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) ska stärka musikbranschen i inre Skandinavien genom ökad kunskap och innovationskraft. Projektet har fått 21 miljoner kronor från olika aktörer och ska nu genomföras av Karlstads universitet, norska Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet. Ett av målen är att göra musikupplevelser tillgängliga för alla. -Idag krävs det ganska mycket teknisk kunskap för att ta del av en komplett musikupplevelse.
2018-05-22
Nu utvecklas en ny utbildning på masternivå i industriell ekonomi med bas i forskningen inom CTF, Centrum för tjänsteforskning. Det nya masterprogrammet utvecklas i nära samarbete med industrin och planerad start är hösten 2020. Utbildningen utvecklas i ett två-årigt projekt i samarbete mellan CTF och företagsekonomi på Handelshögskolan, med stöd av KK-stiftelsens program Avans.
2018-05-11
Uganda hör inte till de mest kända kaffeländerna, men faktum är att kaffe är en av landets största exportvaror. Hur fungerar odling, rosteri, export och försäljning? Hur ser det ekonomiska ekosystemet ut i verkligheten?
2018-05-09
Igår, tisdag 8 maj, genomförde Treklöverns bedömargrupp för ekonomiklustret samtal med representanter för statistik, nationalekonomi och företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet via Skype. Mötet var den tredje delen av utvärderingen där rapporten beräknas bli klar i början på höstterminen. Tidigare har bedömargruppen läst slumpvis utvalda uppsatser (en från varje utbildningsprogram) och självvärderingar.
2018-05-07

SM i ekonomi 2018 avgjort

Nyheter » 2018-05-07
SM i ekonomi avgjordes i helgen i Karlstad och vinnare blev Handelshögskolan i Stockholm. Finalen ägde rum lördag den 5 maj och domare var bland andra Katharina Rahnert och Markus Fellesson, båda lektorer i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Årets SM i ekonomi gick av stapeln den 3 maj i Karlstad och temat var ”Tradition meets the future”.
2018-04-27
Alla de lärosäten som erbjuder juristutbildningar fanns representerade när konferensen för de svenska juristutbildningarna ägde rum på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. På programmet stod bland annat en presentation av Sveriges nyaste juristutbildning - juristprogrammet i Karlstad. Juristutbildningar ges vid sju lärosäten i Sverige.
2018-04-27
Den 18-21 juni arrangerar Karlstads universitet det 31:a Internationella Symposiet om databaserade medicinska system, IEEE CBMS 2018. Och intresset är stort - över 200 konferensbidrag har kommit in. Att göra ett urval är nu ett digert jobb för symposiets internationella kommitté.
2018-04-26
Handelshögskolan arbetar med kvalitetsutveckling för att nå en ackreditering enligt AACSB. I två dagar har mentor Ian Clarke varit på besök för att coacha Handelshögskolan vidare i processen. För Handelshögskolan var det ett tillfälle att ställa frågor, testa upplägg och finjustera inför den fortsatta resan. För tre år sedan beviljades Handelshögskolans ansökan om att få börja en process mot ackreditering hos AACSB.
2018-04-25

Håkan Gustafsson till Hovrätten

Nyheter » 2018-04-25
Från 1 maj till 31 oktober kommer Håkan Gustafsson, professor i allmän rättslära vid Handelshögskolan, att vara adjungerad som extern ledamot vid Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg. Håkan Gustafsson är programledare för juristprogrammet och har sedan 2014 arbetat på ämnet juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Han har tidigare tjänstgjort som adjungerad domare på Kammarrätten i Göteborg samt undervisat och forskat vid Göteborgs universitet.
2018-04-24
På måndagseftermiddagen fick Karlstads universitet och Handelshögskolan franskt besök. Det var Frankrikes ambassadör i Sverige och sju parlamentsledamöter som var på snabbvisit i Karlstad. Under sitt besök guidades de av Gunilla Svantorp, riksdagsledamot och ordförande i riksdagens svensk-franska vänförening. Delegationen hade uttryckt önskemål om att se andra delar av Sverige än Stockholm och var särskilt intresserade av Handelshögskolan vid Karlstads universitet.
2018-04-23

Nätverket ITQ firade 10 år

Nyheter » 2018-04-23
ITQ - nätverket för tjejer som läser IT på universitetet och praktiker i branschen, firade 10 år med tårta, gästföreläsning och inte minst mingel och nätverkande. Gäst var Siduri Poli, 2017 års digitala inspiratör, som berättade om sitt intresse för teknik som verktyg för förändring. På plats fanns IT-studenter, gymnasieelever från Fria Läroveken samt yrkesverksamma från bland andra CGI, Ibiz Solutions, Karlstads kommun, Netgain, Sogeti och ÅF.
2018-04-19
Vilka förväntningar har arbetsgivare på nyutexaminerade studenter? Vilka förmågor är viktiga att ha med sig från studierna ut i arbetslivet?
2018-04-18
Juristprogrammet på Handelshögskolan är det program vid Karlstads universitet som har flest sökande inför hösten. Totalt har 3 682 personer sökt utbildningen, varav 344 i första hand. Totalt har 29 567 personer sökt till Karlstads universitets program och kurser inför hösten. 7 996* personer har valt Karlstads universitet i första hand. Det är en minskning med 3,2 procent jämfört med hösten 2017 och följer den nationella trenden med minskade ansökningar.
2018-04-17

Nytt utbytesavtal med SSE i Riga

Nyheter » 2018-04-17
SSE Riga, Handelshögskolan i Stockholms filial, är en ny internationell partner till Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Amos Friedman och Alexandra Mets, studenter på Handelshögskolan, skickades ut på spaningsresa till Riga under förberedelserna inför utbytesavtalet. Alexandra Mets läser Internationella affärer och ska själv ut på en utbytestermin nästa vår.
2018-04-17
Medarbetare med kontinuerlig kundkontakt, frontpersonal, har en nyckelroll vid tjänsteinnovation. Genom att involvera medarbetarna kan företagsledningen skapa bättre förutsättningar för attraktiva och realiserbara tjänster.
2018-04-16
Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har utsetts till ordförande i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd. Hon är sedan tidigare ledamot i disciplinnämnden. Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare samt informerar om god fastighetsmäklarsed.
2018-04-12
... Du har medverkat i Morgon P4 Värmland, vad handlade inslaget om? - Det handlade om kontorslandskap och en aktuell metod för att få stopp på störande kollegor. Företaget ABB har testat metoden som går ut på att använda lampor vid de anställdas arbetsplatser. Grön lampa indikerar att den anställda är ledig och får störas medan en röd lampa indikerar på att den anställda är upptagen och inte får störas.
2018-04-10
Arbetsmoral – att göra rätt för sig – har länge kännetecknat den svenska arbetsmarknadspolitiken. Men det som tidigare var ett ansvar för samhället och dess institutioner har alltmer kommit att bli ett ansvar som vilar på individens axlar. Arbete och försörjning som rättighet har idag blivit en skyldighet att i det närmaste villkorslöst stå till arbetsmarknadens förfogande.
2018-04-09
Akademien för insolvensrätt har startat en skriftserie och först ut är "Överskuldsättning för privatpersoner och företag". Det är en dokumentation från bland annat konferensen med samma rubrik. Syftet med skriftserien är att publidera rättsvetenskapliga studier som är ett resultat av akademiens verksamhet. Akademien för insolvensrätt startade sin verksamhet för två år sedan.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Hhk"