Studenter på Handelshögskolan valde att åka grönare

 2023-04-19