Nyhetsarkiv för "Hhk"

2018-04-26
Handelshögskolan arbetar med kvalitetsutveckling för att nå en ackreditering enligt AACSB. I två dagar har mentor Ian Clarke varit på besök för att coacha Handelshögskolan vidare i processen. För Handelshögskolan var det ett tillfälle att ställa frågor, testa upplägg och finjustera inför den fortsatta resan. För tre år sedan beviljades Handelshögskolans ansökan om att få börja en process mot ackreditering hos AACSB.
2018-04-25

Håkan Gustafsson till Hovrätten

Nyheter » 2018-04-25
Från 1 maj till 31 oktober kommer Håkan Gustafsson, professor i allmän rättslära vid Handelshögskolan, att vara adjungerad som extern ledamot vid Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg. Håkan Gustafsson är programledare för juristprogrammet och har sedan 2014 arbetat på ämnet juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Han har tidigare tjänstgjort som adjungerad domare på Kammarrätten i Göteborg samt undervisat och forskat vid Göteborgs universitet.
2018-04-24
På måndagseftermiddagen fick Karlstads universitet och Handelshögskolan franskt besök. Det var Frankrikes ambassadör i Sverige och sju parlamentsledamöter som var på snabbvisit i Karlstad. Under sitt besök guidades de av Gunilla Svantorp, riksdagsledamot och ordförande i riksdagens svensk-franska vänförening. Delegationen hade uttryckt önskemål om att se andra delar av Sverige än Stockholm och var särskilt intresserade av Handelshögskolan vid Karlstads universitet.
2018-04-23

Nätverket ITQ firade 10 år

Nyheter » 2018-04-23
ITQ - nätverket för tjejer som läser IT på universitetet och praktiker i branschen, firade 10 år med tårta, gästföreläsning och inte minst mingel och nätverkande. Gäst var Siduri Poli, 2017 års digitala inspiratör, som berättade om sitt intresse för teknik som verktyg för förändring. På plats fanns IT-studenter, gymnasieelever från Fria Läroveken samt yrkesverksamma från bland andra CGI, Ibiz Solutions, Karlstads kommun, Netgain, Sogeti och ÅF.
2018-04-19
Vilka förväntningar har arbetsgivare på nyutexaminerade studenter? Vilka förmågor är viktiga att ha med sig från studierna ut i arbetslivet?
2018-04-18
Juristprogrammet på Handelshögskolan är det program vid Karlstads universitet som har flest sökande inför hösten. Totalt har 3 682 personer sökt utbildningen, varav 344 i första hand. Totalt har 29 567 personer sökt till Karlstads universitets program och kurser inför hösten. 7 996* personer har valt Karlstads universitet i första hand. Det är en minskning med 3,2 procent jämfört med hösten 2017 och följer den nationella trenden med minskade ansökningar.
2018-04-17

Nytt utbytesavtal med SSE i Riga

Nyheter » 2018-04-17
SSE Riga, Handelshögskolan i Stockholms filial, är en ny internationell partner till Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Amos Friedman och Alexandra Mets, studenter på Handelshögskolan, skickades ut på spaningsresa till Riga under förberedelserna inför utbytesavtalet. Alexandra Mets läser Internationella affärer och ska själv ut på en utbytestermin nästa vår.
2018-04-17
Medarbetare med kontinuerlig kundkontakt, frontpersonal, har en nyckelroll vid tjänsteinnovation. Genom att involvera medarbetarna kan företagsledningen skapa bättre förutsättningar för attraktiva och realiserbara tjänster.
2018-04-16
Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har utsetts till ordförande i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd. Hon är sedan tidigare ledamot i disciplinnämnden. Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare samt informerar om god fastighetsmäklarsed.
2018-04-12
... Du har medverkat i Morgon P4 Värmland, vad handlade inslaget om? - Det handlade om kontorslandskap och en aktuell metod för att få stopp på störande kollegor. Företaget ABB har testat metoden som går ut på att använda lampor vid de anställdas arbetsplatser. Grön lampa indikerar att den anställda är ledig och får störas medan en röd lampa indikerar på att den anställda är upptagen och inte får störas.
2018-04-10
Arbetsmoral – att göra rätt för sig – har länge kännetecknat den svenska arbetsmarknadspolitiken. Men det som tidigare var ett ansvar för samhället och dess institutioner har alltmer kommit att bli ett ansvar som vilar på individens axlar. Arbete och försörjning som rättighet har idag blivit en skyldighet att i det närmaste villkorslöst stå till arbetsmarknadens förfogande.
2018-04-09
Akademien för insolvensrätt har startat en skriftserie och först ut är "Överskuldsättning för privatpersoner och företag". Det är en dokumentation från bland annat konferensen med samma rubrik. Syftet med skriftserien är att publidera rättsvetenskapliga studier som är ett resultat av akademiens verksamhet. Akademien för insolvensrätt startade sin verksamhet för två år sedan.
2018-04-01
​Karlstads universitets nya rektor Johan Sterte fattar i dagarna beslut om en kraftig neddragning på det han kallar ”trivseltrams”. Bland annat kommer det inte att förekomma några fler aprilskämt. Det här var universitetets aprilskämt 2018, som många snabbt listade ut. Johan Sterte har hittills haft en avvaktande profil när det gäller studentinriktade aktiviteter på Karlstads universitet. Nu tar han bladet från munnen.
2018-03-28

Forskning inspirerar examination

Nyheter » 2018-03-28
På kursen Advanced service management på Handelshögskolan är en del av examinationsuppgiften att göra en poster om sitt arbete, ungefär som på forskningskonferenser. Ett sätt för studenterna att visa sina kunskaper- och ett sätt att använda forskningens metoder i undervisningen. Liksom tidigare ställdes alla postrar ut i Handelshögskolan, hus 11.
2018-03-27
Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor, där svaret inte omedelbart framgår av lagtext eller praxis.
2018-03-21
Stefan Olsson, professor i finansrätt och ämnesföreträdare för skatterätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är ny redaktör för tidskriften Skattenytt. Tidskriften är en av Sveriges ledande inom skatterätt och har funnits i mer än 60 år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.
2018-03-20

På spaning i Riga

Nyheter » 2018-03-20
SSE Riga, Handelshögskolan i Stockholms filial, är en ny internationell partner till Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Amos och Alexandra, studenter vid Handelshögskolan i Karlstad, sändes ut på spaning. Här är deras reseberättelse. Den 22:a februari lyfte flyget till Riga för en två-dagars vistelse med besök på SSE Riga, hos näringsliv och möten med studenter.
2018-03-16
Snart är det många studenter vid Handelshögskolan som tar examen och säger hej då. Och den 1 juni kl.18.00 slås portarna upp för Vårbal 2018. Missa inte en oförglömlig kväll - Snart är det äntligen dags! Alla dessa fina timmar tillsammans med studiekamraterna och efter allt hårt slit, det bör firas. Årets vårbal är den 1 juni på Karlstad CCC.
2018-03-09
Det var fullsatt sal när Elvenite var värd för senaste SNITS-lunchen på Karlstads universitet. Studenter från IT-utbildningarna fick lyssna till Pär Andersson som berättade om digitaliseringens påverkan på livsmedelsindustrin och några konkreta exempel från deras vardag. T.ex.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Hhk"