Nyhetsarkiv för "Hhk"

2019-06-12
Development of Online Medical records and E-health services är det fullständiga namnet på DOME-konsortiet, ett forskningsinitiativ som startade när elektroniska patientjournaler blev tillgängliga på nätet. DOME är ett konsortium där forskare från Karlstads universitet, Karolinska Institutet, KTH, Lunds Universitet, Högskolan i Skövde, Uppsala universitet och Örebro universitet ingår.
2019-06-12
Perspektiv på projektledning heter den avslutande kursen på Handelshögskolans magisterprogram i projektledning. Och det är precis vad gästföreläsarna från olika företag och organisationer bidrar med. Vårens gästföreläsare var Magnus Henrichson, IT-chef på Löfbergs, och Andreas Stjärnhem, creative director på Sticky Beat.
2019-06-10
På Handelshögskolans dag i oktober förra året fick han SBAB:s resestipendium. Den 1 februari i år började han sin fyra månader långa vistelse i Laos. Albin Lundgren studerar på programmet Internationella affärer och har just kommit hem från sin praktik på The European Chamber of Commerce and Industry in Lao PDR (ECCIL). Från dryga 40 graders värme i Laos till ett lite svalare Sverige. Fortfarande är Albin Lundgren lite omtumlad och full av intryck.
2019-06-03
Fredag 31 maj var det dags för årets upplaga av Handelshögskolans vårbal. Och det kyliga och regniga vädret från dagen innan hade blåst bort. Istället lyste solen på glada och stolta studenter. Handelshögskolans vårbal i fredags lockade ett par hundra studenter, som minglade och firade på KCCC i kvällssolen. Röda mattan, fotovägg, bubbel och ballonger - allt var på plats.
2019-06-03
Vad är rätt och vad är rättvisa? Juridiskt? Moraliskt? Vad är viktigast - att en person kan bli dömd eller att inte riskera att döma fel person för ett brott? Göran Lambertz, tidigare justitiekansler och justitieråd, visade skillnaden och vikten av balans mellan rättssäkerhet och rättstrygghet när han föreläste på Handelshögskolan den 23 maj. Akademien för insolvensrätt bjuder regelbundet in olika gästföreläsare, där teori och praktik möts.
2019-05-24
Den 21-23 maj gjorde Treklöverns bedömargrupp för ämnena sociologi, arbetsvetenskap, genusvetenskap samt ledarskap och organisation platsbesök på Mittuniversitetet, Campus Östersund. Under våren 2019 har kluster tre arbetat med självvärderingar, som bedömargruppen sedan fått ta del av, tillsammans med självständiga studentarbeten från respektive utbildningsprogram.
2019-05-23
Nu finns ett nytt digitalt verktyg som lärare och studenter kan använda vid grupparbeten i undervisningen. Verktyget ”Att arbeta i grupp” är en applikation i lärplattformen Canvas som kan användas på kurser med grupparbeten.
2019-05-21
I samhällsdebatten är offentlig upphandling det dominerande marknadsinstrument för att organisera välfärd och relationer i vårt samhälle. Hur påverkas samhällsviktiga värden som kvalitet, innovation, resultat och utveckling av den offentliga upphandlingen? I den nya boken ”Upphandlad” diskuterar och reflekterar forskare över svenska och andra länders upphandlingsformer inom vård och omsorg.
2019-05-16
Mer än 25 forskare från Europa och Nordamerika möttes för att diskutera etik i marknadsföring och CSR, corporate social responsibility, bland annat mot bakgrund av Artificial Intelligence (AI) och ”Blockchain Technology”. Detta var det sjunde ”Pat Murphy International Symposium om marknadsföring: Etik och företagens sociala ansvar".
2019-05-10
Varje år ordnar turismprogrammets studenter en arbetsmarknadsdag på vårkanten. I år var det särskilt fokus på hållbarhetsfrågor – en angelägen fråga för en bransch i stark tillväxt och förändring. Caroline Strindmar från bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita, var inbjuden för att berätta mer om arbetet med hållbarhet inom besöksnäringen.
2019-05-03

Rollspel tränar för yrkesrollen

Nyheter » 2019-05-03
Att få prova på att lägga fram en sakframställan i ett knivigt skatterättsmål och därtill på plats i förvaltningsrättens lokaler - det är värt en hel del för den framtida yrkesrollen.
2019-04-25
Handelshögskolans vårbal 2019 går av stapeln den 31 maj på Karlstad CCC. Projektgruppen är i full fart med förberedelserna. Vårbalen är en tradition, som alla studenter som tar examen från Handelshögskolan till sommaren bjuds in till.
2019-04-16
Juristprogrammet är den utbildning vid Karlstads universitet som har flest sökande till höstterminen 2019. Totalt har 3 008 personer sökt utbildningen, varav 306 i första hand. Juristprogrammet startade på Handelshögskolan vid Karlstads universitet hösten 2017 och antar studenter till utbildningen för tredje gången. - Det är glädjande att juristutbildningen för tredje året i följd är det mest sökta programmet på Karlstads universitet.
2019-03-26
Projekt är något de flesta företag och organisationer arbetar i och är ofta en flexibel och användbar arbetsform. Att ha en professionell utbildning i projektledning på universitetsnivå ger dig bättre förutsättningar att driva projekt effektiv, inspirerande och framgångsrikt. Projektledning är ett magisterprogram på avancerad nivå och omfattar ett års studier på heltid.
2019-03-15
Nätverksträff, gästföreläsning, del av kurs – och på köpet samproduktion av kunskap. När processorientering i praktiken stod på dagordningen var intresset stort med ett 50-tal deltagare från olika företag, organisationer och studenter inom IT vid Handelshögskolan. Hela förmiddagen den 8 mars ägnade studenter och yrkesverksamma åt processorientering, digitalisering och hur man bäst skapar värde.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Hhk"