Nyhetsarkiv för "Hhk"

2016-11-22

Per Kristensson i SVT

Nyheter » 2016-11-22
Per Kristensson, professor vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, medverkar i SVT:s konsumentprogram Plus nu på torsdag den 24 november. Programmet handlar om Black Friday, superrean från USA som infaller den 25 november, och om familjer som infört köpstopp under ett helt år. - I programmet berättar jag vad jag tänker om köpstopp som en form av beteendeförändring samt hur man kan värja sig mot olika typer av försäljningstekniker.
2016-11-16
... du läste här hösten 1999 och idag är du egen företagare och ägare till Scanbalt Experience. Berätta mer! - Jag har ett eget företag som heter Scanbalt Experience. Vi ordnar gruppresor för unga vuxna, såsom studenter och backpackers. En stor del av resorna är för internationella studenter och vi samarbetar med studentföreningar i norra Europa. Framförallt är det resor till Lappland på vintern, Fjordarna i Norge och Ryssland.
2016-11-14
Turism som näring växer. I Sverige står den för drygt 3 procent av BNP. Svensk turism sysselsätter nära 168 000 personer, vilket är lika mycket som Volvo, SCA, Vattenfall tretton andra storföretag tillsammans. Ofta är företagen inom turism mindre, med en eller några få anställda.
2016-10-24
Ungdomar som växer upp med högskoleutbildade föräldrar som får försörjningsstöd riskerar att inte slutföra gymnasiet. Likaså stiger gymnasieavhoppen när det finns exempel i omgivningen på att utbildning inte lönar sig.
2016-10-19

Digital, flexibel och hållbar?

Nyheter » 2016-10-19
Ann Bergman, arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Kristina Palm, Karolinska Institutet (projektledare) och Calle Rosengren, Lunds universitet har beviljats 4,7 miljoner kronor från AFA Försäkring för att studera det digitaliserade arbetslivet. I projektet ”Vägar till ett digitalt hållbart arbetsliv” kommer forskarna att studera det digitaliserade arbetslivets utmaningar och möjligheter för ledning och anställda.
2016-10-18

CTF firade 30 år

Nyheter » 2016-10-18
För 30 år sedan etablerades CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Hur det gick till vid starten, tjänstereflektioner och det senaste från dagens tjänsteforskning fanns med i programmet när CTF firande den 6 oktober på Karlstads universitet. Moderator Martin Löfgren, proprefekt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, hälsade alla välkomna.
2016-10-17
På Sustainability Day den 19 oktober står hållbar utveckling i fokus. Det blir en dag om hållbarhet, affärsetik och CSR - Corporate Social Responsibility. Ikea, Löfbergs med flera är på plats tillsammans med två världsledande professorer från USA. Handelshögskolan vid Karlstads universitet har som mission att utbilda framtidens ledare - i det uppdraget är hållbarhetsfrågor en viktig del.
2016-10-17
I fyra år har forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Karlstads universitet, undersökt onödig efterfrågan i Skatteverket. För några veckor sedan överlämnades forskningsrapporten och nu arbetar Skatteverket vidare utifrån forskarnas förslag. Onödig efterfrågan handlar om de gånger medborgare och företag behövt ta kontakt med Skatteverket, när den första kontakten inte löst de behov man har eller när något blivit fel.
2016-10-13

Från Kristinehamn till Hong Kong

Nyheter » 2016-10-13
Henric Marcusson, civilekonomstudent på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, studerar höstterminen vid Chinese University of Hong Kong. Kurser i redovisning och företagsklimat blandas med mandarin. Fantastiskt trevliga människor och att få veta mer om Hong Kong och andra kulturer är erfarenheterna efter en månad på plats. Henric Marcusson är från Kristinehamn och läser på civilekonomprogrammet med inriktning företagsekonomi.
2016-10-12
I maj 2014 var personalvetarstudenten Sofia Johansson och en kurskamrat i Kapstaden för att skriva c-uppsats. På väg till en vinprovning stötte de på en våldsam demonstration och deras väg dirigerades om genom kåkstaden Khayelitsha. En månad senare föddes Contribution To Opportunities, CTO. Två dokumentärfilmare följer alumnen Sofia Johanssons arbete. Varför är inte svårt att förstå – det händer saker runt henne.
2016-10-05
Sedan 2010 samarbetar Handelshögskolan vid Karlstads universitet med Linköpings universitet och Örebro universitet om forskarutbildning i rättsvetenskap och juridik. Den 13-14 oktober är det dags för en gemensam handledar- och doktorandkonferens i Karlstad. Denna gång tar man upp internationaliseringen inom området, historiska perspektiv och även metodfrågor inom forskarutbildningen.
2016-09-28

Välkommen till ForskarFredag

Nyheter » 2016-09-28
Fredagen den 30 september arrangeras ForskarFredag på Karlstads universitet och i gallerian Mitt i City. Förmiddagen riktar sig till inbjudna skolelever och eftermiddagen i Mitt i City är öppen för allmänheten. Besökare i Mitt i City får klockan 16:00-18:00 möjlighet att träffa forskare, prova på experiment, tävla och inspireras av forskning.
2016-09-27
Ledarskap var temat för årets Handelshögskolans dag. Hur funkar det här med motivation? Kommunikation - det kan väl alla? Och hur är det att vara riktigt i rampljuset som chef för hela Sveriges television? Marianne Widström, chef för Grant Thornton i Karlstad och ledamot i Handelshögskolans styrelse, inledde med inblickar i styrelsearbetet sedan starten 2009.
2016-09-27
Stipendier, pris för bästa student och många diplom delades ut under fredagens Diplommiddag till studenter som har tagit examen från Handelshögskolan vid Karlstads universitet. “Könsdiskriminerande reklam: - Lagstiftarens ovilja att lagreglera och de samhälleliga konsekvenserna”. Det är namnet på Charlotte Söderlund och Rebecca Wongs examensarbete som i samband med Diplommiddagen 2016 prisades med årets stipendium från Marknadsrättsliga fonden.
2016-09-27
När vi känner lukten av söta saker ägnar vi dubbelt så mycket uppmärksamhet åt skyltar med kaférelaterade produkter. Vår köpintention ökar med hela 40 procent, men bara när stimuli av dessa två sinnen kombineras.
2016-09-21
I år är det 30 år sedan CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, grundandes och det vill vi fira tillsammans med er. Den 6 oktober bjuder vi in till ett framtidsorienterat heldagsevent med korta tillbakablickar från våra 30 år i forskningens tjänst.
2016-09-20
Henrietta Huzell, föreståndare för CTF och lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, blir ny prodekan vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. - Det är ett roligt och ansvarsfullt uppdrag som jag ser fram emot. Fyra fantastiska år på CTF har givit mig mod och lust att ta större ansvar. Jag är också glad att CTFs tidigare föreståndare Patrik Larsson är dekan.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Hhk"