Nyhetsarkiv för "Hhk"

2017-12-06
Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, medverkade nyligen som expert i SVT Vetenskapsstudion och Morgonstudion för att prata om shoppingbeteenden. Vetenskapsstudion avsnitt 10 Varje vecka analyserar Vetenskapsstudion aktuella ämnen ur en vetenskaplig vinkel. Förra veckans program handlade om konsumtionshets - vad det är som får oss att shoppa så mycket att vi ständigt slår nya rekord.
2017-11-29
Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt och Mats Höglund, docent i finansrätt, har utsetts till ledamot respektive ersättare i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd. Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare samt informerar om god fastighetsmäklarsed.
2017-11-29
Handelshögskolan vid Karlstads universitet har fått klartecken att gå vidare i processen mot en ackreditering. Det meddelade The Initial Accreditation Committee vid AACSB i mitten av hösten. Nu fortsätter arbetet med att bygga ett robust och hållbart kvalitetsledningssystem som stöd för en kontinuerlig utveckling av verksamheten. För drygt två år sedan beviljades Handelshögskolans ansökan om att få börja en process mot ackreditering hos AACSB.
2017-11-25
I vår vardag introduceras ständigt nya digitala tjänster samtidigt som nya data- och kommunikationsmöjligheter utvecklas. I Värmland satsas det nu på projektet DigitalWell där målet är att skapa en innovationsmiljö där forskning, näringsliv och offentlighet kan arbeta tillsammans för att skapa nya digitala välfärdstjänster. I samband med satsningen har projektet DigitalWell Research startat vid Karlstads universitet.
2017-11-24

Han blir Seros nya ordförande

Nyheter » 2017-11-24
Amos Friedman läser till civilekonom och är utbildningsansvarig på utbildningsföreningen KarlEkon. Men bara fram till årsskiftet. Från den 1 januari nästa år är han ordförande i Sero, Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation. Uppdraget är på ett år och innebär en heltidsarvodering med placering i Stockholm. - Det ska bli så kul! Jag tycker att utbildningspolitik är roligt och jag gillar att påverka.
2017-11-21
2010 var senast Studenttidningen fanns på nätet. Nu får vi stifta bekantskap med den igen, i ny tappning och med succésiffror första veckan. - Det har varit jättebra respons, säger chefredaktör Denny Jansson. Den 27 oktober var premiärdagen för karlstadsstudenttidning.se. Under första veckan hade webbtidningen 20 000 besökare. Succé, med andra ord. Senast tidningen fanns online var 2010 – då valde redaktionen att satsa på papperstidningen och la ner webbvarianten.
2017-11-21
Från smarta sätt att kommunicera hållbarhet och hur man hittar rätt kund och affärsmodell för företagets tjänster till hur mycket en enda person kan påverka. Handelshögskolans dag 2017 hade tema påverkan och landade i kloka tankar både för stunden och livet. Född och uppvuxen i Botkyrka. Som 17-åring var drömmen att bli journalist. Men förebilderna var få i förorten, där de kriminella var hjältarna. Mötet med och påverkan från en enda person räckte.
2017-11-10
Under hösten har fyra studentgrupper på kursen Service Management and IT, arbetat med att intervjua olika målgrupper och föreslå förbättringar av en prototyp till en digital matchningstjänst, som Compare tagit fram. Syftet är att stödja företag att komma igång med satsningar på digitalisering och få fler innovativa små- och medelstora företag genom digital innovation.
2017-11-10
Det finns en trend mot att vi bör, eller till och med ska, vara passionerade i våra arbeten. Sådana krav kommer dels från oss själva via en internalisering av en senmodern idé om att (löne-)arbetet har potential att vara en arena för självförverkligande och lycka, dels från arbetsgivare som önskar och förväntar sig att vi helhjärtat ska anamma verksamheten ifråga och utveckla en identitet och personlighet som är helt i samklang med företaget (eller motsvarande) och dess a
2017-11-09
Som en poster på en forskningskonferens. Det är en del av examinationsuppgiften för studenterna på kursen Advanced service management på Handelshögskolan - och ett sätt att använda forskningens metoder i undervisningen. Det var andra året som studenterna fick jobba med innehåll och utformning av posters, som sedan ställdes ut i Handelshögskolan, hus 11.
2017-11-09
Den 14 november arrangerar AFA Försäkring ett forskningsseminarium med temat digitaliseringens effekter på vår arbetsmiljö på Karlstad Congress Culture Center.
2017-10-23

För vem är det vi forskar?

Nyheter » 2017-10-23
I vilken utsträckning är samhällsvetenskaplig forskning egentligen relevant och nyttig för samhället? Den frågan diskuteras när Centrum för tjänsteforskning, CTF, bjuder in till öppet seminarium med Mats Alvesson, professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, med anledning av den nya boken ”Return to meaning”. Boken ”Return to meaning” är skriven av Mats Alvesson, Roland Paulsen och Yiannis Gabriel.
2017-10-20
Ny rektor och tolv professorer installerades. Två hedersdoktorer fick sina hattar. Dessutom promoverades 25 doktorer. Under dagen fick också alla som ville möjlighet att lära sig mer om den forskning som bedrivs. Den 20 oktober firade Karlstads universitet Akademisk högtid 2017. Festdagen började med att de 12 professorerna och en av hedersdoktorerna berättade om sin forskning och sina drivkrafter för allmänhet, studenter och kollegor.
2017-10-18
Söksiffrorna inför vårterminen 2018 visar att intresset är fortsatt högt för Handelshögskolans utbildningar. Programmet Internationella affärer ökar i antalet sökande totalt från 478 till 526 personer. Det är 3720 personer som har sökt till vårens utbildningar vid Karlstads universitet i första hand. Det är en minskning med 474 personer jämfört med våren 2017.
2017-10-17
Den 16 november är det dags för Handelshögskolans dag och i år är rubriken Att påverka sin omvärld med kunskap. Inbjuden gästtalare är Staffan Landin, som tidigare arbetat på FN. Han samarbetade nära Hans Rosling och är idag föreläsare om världens utveckling, med hjälp av den teknik som Gapminder utvecklat. Handelshögskolans dag tar varje år upp ett tema, som har sin grund i Handelshögskolans vision och mål.
2017-10-11
Näringslivets Regelnämnd NNR anordnade tillsammans med Janine Alm Ericson (Mp), ekonomiskpolitisk talesperson och ledamot av Finansutskottet, ett riksdagsseminarium på temat "Ett starkare Regelråd – så kan riksdagen styra mot kostnadseffektiva regler".
2017-10-10
Inom mikroteorin pratar vi om marknadsmisslyckanden där vi inom makroteorin också lägger till politikmisslyckanden. Det förstnämnda är om marknadens fördelning av de knappa resurserna är sådant att en Paretoförbättring är möjlig, det vill säga en omfördelning av de knappa resurserna som gör att någon får det ”bättre” utan att någon annan för det ”sämre”.
2017-10-06

Möt företag på Tillskottsdagen

Nyheter » 2017-10-06
Tillskottsdagen den 19 otober är en arbetsmarknadsdag för bygg-, fastighets- och Energi & Miljöprogrammet på Karlstads universitet. Dagen kom till för att främja arbetslivet i Värmland.
2017-10-06

Forskning på Instagram

Nyheter » 2017-10-06
Instagramkontot Kauresearch startades upp i september med syftet att ge en lättillgänglig bild av vår forskning och våra forskare. Flera forskare har under en längre tid uttryckt ett behov av att visa upp forskningen på Karlstads universitet via Instagram. - Instagram är ett verktyg som kan bidra till att nå ut till nya målgrupper med den forskning som pågår vid universitetet.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Hhk"