Nyhetsarkiv för "Hhk"

2019-03-26
Projekt är något de flesta företag och organisationer arbetar i och är ofta en flexibel och användbar arbetsform. Att ha en professionell utbildning i projektledning på universitetsnivå ger dig bättre förutsättningar att driva projekt effektiv, inspirerande och framgångsrikt. Projektledning är ett magisterprogram på avancerad nivå och omfattar ett års studier på heltid.
2019-03-15
Nätverksträff, gästföreläsning, del av kurs – och på köpet samproduktion av kunskap. När processorientering i praktiken stod på dagordningen var intresset stort med ett 50-tal deltagare från olika företag, organisationer och studenter inom IT vid Handelshögskolan. Hela förmiddagen den 8 mars ägnade studenter och yrkesverksamma åt processorientering, digitalisering och hur man bäst skapar värde.
2019-03-14

Innovation ur kundens perspektiv

Nyheter » 2019-03-14
Det var tredje gången som CTF bjöd in till Tjänsteinnovationsdagen, en dag då frågor kring innovation, tjänster och affärsutveckling är i fokus gemensamt för akademi och praktik. Årets tema var innovation ur kundens perspektiv. Lisa Henriksson, Ikea, och Marija Borenius, Konsumentverket delade sina erfarenheter och insikter.
2019-03-08
Ikea är det mest innovativa företaget på den svenska markanden följt av MTR Express och Netflix på en andra och tredje plats. Det visar Svenskt innovationsindex, ett nytt index som sätter fokus på innovation ur ett kundperspektiv och som utvecklats av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Det finns olika typer av innovation och olika sätt att mäta innovation.
2019-03-07
Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi och docent i sociologi vid Stockholms universitet, är känd för sin tvärvetenskapliga forskning om arbete, organisation och makt. Inte minst för sina studier kring maktstrukturer i Djursholm. Centrum för tjänsteforskning, CTF, bjuder in till en föreläsning med Mikael den 12 mars. Mikael Holmqvist ägnar sig åt tvärvetenskaplig och etnografisk forskning om arbete, makt och organisation.
2019-02-27
Torsdagen den 7 mars hålls Tjänsteinnovationsdagen 2019: Innovation ur kundens perspektiv på Karlstad CCC. Forskare från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, presenterar Svenskt innovationsindex där kunder rankat Sveriges mest innovativa företag.
2019-02-25
Handelshögskolan har blivit godkända för nästa steg i processen mot ackreditering. Det meddelande AACSB, The Association to Advance Collegiate Schools of Business, i förra veckan. Arbetet med ackrediteringen innebär att Handelshögskolan ska kunna visa en förmåga att bygga ett kvalitetsledningssystem som stöd för utveckling av verksamheten.
2019-01-30

Arbetsvetenskap kvalitetsgranskas

Nyheter » 2019-01-30
Nu har startskottet gått för ännu en omgång ämnen som ska kvalitetsgranskas inom Treklövern - ett samarbete mellan Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet. För Handelshögskolan vid Karlstads universitet involveras arbetsvetenskap De ämnen som ingår i utbildningsområdet som nu granskas är sociologi, arbetsvetenskap, genusvetenskap samt ledarskap och organisation.
2019-01-29
Varför utnyttjas primärvården dubbelt så mycket per person i till exempel Stockholmsregionen jämfört med i Östergötland? Vad beror regionala skillnader i utnyttjande av sjuk-och hälsovård på? Det ska forskare på Handelshögskolan vid Karlstads universitet undersöka tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet. De regionala skillnaderna när det gäller att nyttja primärvården, till exempel vända sig till vårdcentralen, är stora och har dessutom ökat över tid.
2018-12-23
Ska plastkorken på mjölkförpackningen sitta kvar eller rivas loss innan källsortering? Och hur är det med gröttuben, ska man skölja bort grötrester innan sortering? I jultider ökar mängden hushållssopor, men att återvinna upplevs ofta som kladdigt, tidskrävande och komplicerat. Det visar en ny studie av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Forskarna har undersökt hur förpackningens utformning påverkar sortering.
2018-12-19
Ett nytt projekt för behovsdriven forskning och utveckling av verktyg och metoder för IT-baserad krisövning har beviljats 4,8 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Sverige- Norge.
2018-12-19
Den 3 december beslutade Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse att tilldela 20 nya doktorer Wallanderstipendiet för deras framstående avhandlingar. Bland dessa finns Kaisa Koskela-Huotari, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Stort grattis till Wallanderstipendiet Kaisa Koskela-Hutotari! - Tack så mycket, jag är oerhört tacksam och hedrad!
2018-12-07
För tredje året i rad arrangerade Handelshögskolan Sustainability Day - en dag då hållbarhetsfrågor sätts extra mycket i fokus. Eftermiddagen den tredje december ägnades åt några exempel på hur FN:s globala mål för ett hållbart liv på jorden kan omsättas i praktiskt hanterbara nya vanor för organisation, företag och individ. Sustainability Day inleddes med en högtidlig trumpetfanfar av Gustav Stenseke, doktorand i juridik vid Handelshögskolan.
2018-12-05
Nu är slutrapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering av utbildningar mot examina inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik samt civilekonomexamen klar. Rapporten lyfter både fram goda exempel och sådant som behöver åtgärdas. Under året har program med högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen samt civilekonomexamen granskats av en bedömargrupp med lärare, studenter och externa representanter.
2018-11-29
Tony Edman, företagsekonomi, har utsetts till Årets lärare av Handelshögskolans ekonomstudenter. Det offentliggjordes vid Key-dagens bankett på onsdagskvällen den 28 november. Karlekon, ekonomernas utbildningsförening, utser varje år Årets Lärare. Valet föll i år på Tony Edman och motiveringen lyder: "Med personliga anekdoter skapar han som föreläsare inte bara en inspirerande studiemiljö utan tydliggör även den essentiella kopplingen mellan teori och praktik.
2018-11-29
I flera år har sättet att styra den offentliga sektorn i Sverige kritiserats alltmer. Inflytandet från New Public Management (NPM) har lett till inslag av detaljstyrning och kontroll. Medarbetarnas professionella kompetens riskerar därmed att inte tas tillvara. Bland andra Tillitsdelegationen konstaterar att tjänsterna inom välfärden skulle kunna utvecklas bättre om medarbetarna ges större handlingsutrymme.
2018-11-26
Studenterna Erica Karlsson och Mikaela Bengtsson från Handelshögskolan vid Karlstads universitet kom på en hedrande andra plats i Personalvetar-SM i Stockholm den 19-20 november. Tävlingen anordnas av Akademikerförbundet SSR och årets case handlade om "Universellt Utformade Arbetsplatser". Personalvetar-SM är en case-tävling och arrangeras varje år av Akademikerförbundet SSR.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Hhk"