Nyhetsarkiv för "Hhk"

2018-04-18
Juristprogrammet på Handelshögskolan är det program vid Karlstads universitet som har flest sökande inför hösten. Totalt har 3 682 personer sökt utbildningen, varav 344 i första hand. Totalt har 29 567 personer sökt till Karlstads universitets program och kurser inför hösten. 7 996* personer har valt Karlstads universitet i första hand. Det är en minskning med 3,2 procent jämfört med hösten 2017 och följer den nationella trenden med minskade ansökningar.
2018-04-17

Nytt utbytesavtal med SSE i Riga

Nyheter » 2018-04-17
SSE Riga, Handelshögskolan i Stockholms filial, är en ny internationell partner till Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Amos Friedman och Alexandra Mets, studenter på Handelshögskolan, skickades ut på spaningsresa till Riga under förberedelserna inför utbytesavtalet. Alexandra Mets läser Internationella affärer och ska själv ut på en utbytestermin nästa vår.
2018-04-17
Medarbetare med kontinuerlig kundkontakt, frontpersonal, har en nyckelroll vid tjänsteinnovation. Genom att involvera medarbetarna kan företagsledningen skapa bättre förutsättningar för attraktiva och realiserbara tjänster.
2018-04-16
Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har utsetts till ordförande i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd. Hon är sedan tidigare ledamot i disciplinnämnden. Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare samt informerar om god fastighetsmäklarsed.
2018-04-12
... Du har medverkat i Morgon P4 Värmland, vad handlade inslaget om? - Det handlade om kontorslandskap och en aktuell metod för att få stopp på störande kollegor. Företaget ABB har testat metoden som går ut på att använda lampor vid de anställdas arbetsplatser. Grön lampa indikerar att den anställda är ledig och får störas medan en röd lampa indikerar på att den anställda är upptagen och inte får störas.
2018-04-10
Arbetsmoral – att göra rätt för sig – har länge kännetecknat den svenska arbetsmarknadspolitiken. Men det som tidigare var ett ansvar för samhället och dess institutioner har alltmer kommit att bli ett ansvar som vilar på individens axlar. Arbete och försörjning som rättighet har idag blivit en skyldighet att i det närmaste villkorslöst stå till arbetsmarknadens förfogande.
2018-04-09
Akademien för insolvensrätt har startat en skriftserie och först ut är "Överskuldsättning för privatpersoner och företag". Det är en dokumentation från bland annat konferensen med samma rubrik. Syftet med skriftserien är att publidera rättsvetenskapliga studier som är ett resultat av akademiens verksamhet. Akademien för insolvensrätt startade sin verksamhet för två år sedan.
2018-04-01
​Karlstads universitets nya rektor Johan Sterte fattar i dagarna beslut om en kraftig neddragning på det han kallar ”trivseltrams”. Bland annat kommer det inte att förekomma några fler aprilskämt. Det här var universitetets aprilskämt 2018, som många snabbt listade ut. Johan Sterte har hittills haft en avvaktande profil när det gäller studentinriktade aktiviteter på Karlstads universitet. Nu tar han bladet från munnen.
2018-03-28

Forskning inspirerar examination

Nyheter » 2018-03-28
På kursen Advanced service management på Handelshögskolan är en del av examinationsuppgiften att göra en poster om sitt arbete, ungefär som på forskningskonferenser. Ett sätt för studenterna att visa sina kunskaper- och ett sätt att använda forskningens metoder i undervisningen. Liksom tidigare ställdes alla postrar ut i Handelshögskolan, hus 11.
2018-03-27
Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor, där svaret inte omedelbart framgår av lagtext eller praxis.
2018-03-21
Stefan Olsson, professor i finansrätt och ämnesföreträdare för skatterätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är ny redaktör för tidskriften Skattenytt. Tidskriften är en av Sveriges ledande inom skatterätt och har funnits i mer än 60 år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.
2018-03-20

På spaning i Riga

Nyheter » 2018-03-20
SSE Riga, Handelshögskolan i Stockholms filial, är en ny internationell partner till Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Amos och Alexandra, studenter vid Handelshögskolan i Karlstad, sändes ut på spaning. Här är deras reseberättelse. Den 22:a februari lyfte flyget till Riga för en två-dagars vistelse med besök på SSE Riga, hos näringsliv och möten med studenter.
2018-03-16
Snart är det många studenter vid Handelshögskolan som tar examen och säger hej då. Och den 1 juni kl.18.00 slås portarna upp för Vårbal 2018. Missa inte en oförglömlig kväll - Snart är det äntligen dags! Alla dessa fina timmar tillsammans med studiekamraterna och efter allt hårt slit, det bör firas. Årets vårbal är den 1 juni på Karlstad CCC.
2018-03-09
Det var fullsatt sal när Elvenite var värd för senaste SNITS-lunchen på Karlstads universitet. Studenter från IT-utbildningarna fick lyssna till Pär Andersson som berättade om digitaliseringens påverkan på livsmedelsindustrin och några konkreta exempel från deras vardag. T.ex.
2018-03-05
Onsdagen den 7 mars hålls lokala deltävlingar för Svenska Mästerskapen i Ekonomi runt om i landet. Så även på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Värdskapet skiftar och i år är det den 32:a upplagan av tävlingen, där karlstadsekonomernas utbildningsförening Karlekon är arrangörer på uppdrag av Sveriges ekonomföreningars riksorganisation (S.E.R.O.) Deltagare tävlar i lag om tre personer och skriver under onsdagen en tentamen mellan klockan 9 och 12.
2018-01-25
Vill du upptäcka en ny akademisk studievärld, utforska en ny kultur, lära dig ett nytt språk och förbättra dina möjligheter att få ett arbete?
2018-01-18
Det blir allt vanligare att anställda får dela arbetsplats med sina kollegor i stora, öppna kontorslandskap. På så sätt vill företag och organisationer spara pengar men också underlätta interaktionen mellan de anställda. En ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar dock på det motsatta förhållandet.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Hhk"