Nyhetsarkiv för "Hhk"

2018-11-14
Hur tar vi vara på och samordnar den kunskap som finns idag och i framtiden för samhällets digitalisering? Det har Ulf Melin, professor i informatik vid Linköpings universitet, fått i uppdrag att utreda. Onsdag 28 november presenterar han utredningen vid ett seminarium i Stockholm.
2018-11-13
Sven-Axel Bergstrand, juridik-nestor, överlämnade i mitten av oktober en fin gammal bok till Handelshögskolan. Det var 1667 års Sjölag i en fin kapsel, som nu tas väl om hand av universitetets bibliotek. Sven-Axel Bergstrand, uppskattad tidigare kollega, medarbetare och lektor i rättsvetenskap är numera pensionär. Men i mitten av oktober var han på återbesök på sin gamla arbetsplats.
2018-11-06
...vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Du är en av talarna på Service Convention Sweden 2018 som hålls den 28-29 november på Karlstad CCC, vad ska du prata om? - Jag kommer att prata om ett aktuellt forskningsprojekt som handlar om musikbranschens digitalisering. Under de senaste 20 åren har musikbranschen, som en effekt av digitaliseringen, förändrats radikalt.
2018-11-05
Health insurance is one of the foundations of Swedish welfare, and a security for citizens that are unable to work due sick leave. Today, citizens on sick leave have to work and be active in their contact with administrative officers at the Social Insurance Agency, in what is named bureaucratic co-creation, to get their case processed and to receive Health insurance benefits.
2018-11-05
Advokat Björn Hurtig besökte Handelshögskolan, Akademien för insolvensrätt, onsdag 31 oktober, och föreläste om samtyckeslagen. Lagen är omdiskuterad och kritiserad av bland andra lagrådet, för att vara otydlig. Intresset var stort. Drygt 80 personer hade kommit till föreläsningen, där Björn Hurtig gick in på problematiken med att utreda sexbrott. Det är svåra bedömningsfrågor vid tillämpningen av den nya samtyckeslagen som trädde i kraft den 1 juli i år.
2018-11-02
Sofie Eriksson, Anna Olofsson och Filip Owén läser sjunde terminen på civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och styrning. Alla tre har också valt att studera en termin i Australien, på University of Wollongong.
2018-10-30
För två år sedan gjordes den om från svenska till engelska. Kursen Tjänster och IT: Elektroniska affärer, lockar idag både svensktalande och internationella studenter. Och kopplingen till den senaste forskningen i kombination med att jobba med skarpa case från organisationer och företag gör kursen till ett attraktivt val för studenter inom såväl informatik som företagsekonomi.
2018-10-17

Dags för Tillskottsdagen

Nyheter » 2018-10-17
Torsdag 18 oktober är det dags för Tillskottsdagen - en dag som startades 2012. Syftet är att få studenter att stanna kvar i Värmland efter avslutade studier. Det bidrar till en ökad tillväxt i Värmland. Initiativtagarna till detta projekt är Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna. Dagen riktar sig till studenter som läser till byggingenjör, energi- & miljöingenjör, fastighetsekonomer samt till företag som har ett intresse för dessa studenter.
2018-10-17
Sjukförsäkringen är ett av fundamenten i den svenska välfärden, då människor ska känna trygghet när de blir sjukskrivna och inte får lön från sin arbetsgivare. Men för den som är sjuk idag gäller det att vara aktiv i sitt ärende för att allt ska löpa på hos Försäkringskassan. Sjukskrivna medborgare måste arbeta för att tillsammans med Försäkringskassans handläggare få ärendet utrett och tillgång till försäkringen. Det menar Johan Kaluza, i sin avhandling ”Sjukskrivnas arbetsbörda.
2018-10-16
Inför vårterminen 2019 har 895 personer sökt till de två program som har start på våren. Det är Internationella affärer, som har 418 sökande och magisterprogram i projektledning med 477 sökande. Till magisterprogrammet i projektledning har 257 sökt utbildningen i första hand. Programmet startar åter till våren efter att ha pausat antagningen av nya studenter ett år. - Det känns jättekul att det är så många sökande.
2018-10-16
Två forskningsprojekt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet tilldelas 2,7 respektive 5 miljoner kronor av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Det är ämnena företagsekonomi och arbetsvetenskap som startar upp projekt med början nästa år. Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd meddelade häromdagen beslut om tilldelning av forskningsmedel.
2018-10-16

Livet tio år efter uppsägningen

Nyheter » 2018-10-16
Vilka är de långsiktiga konsekvenserna när industriarbetare sägs upp vid en omstrukturering? Vad händer med individer och familjer? Hur ser det ut efter tio år efter uppsägningen? Och hur effektiva är stödprogram och arbetsmarknadsåtgärder i ett längre perspektiv?
2018-10-15
Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet har nyligen tilldelats drygt 2,5 miljoner kronor för projektet ”Kunder med ”förmåner” - #MeToo, makt och genus i kundinteraktivt tjänstearbete”. Forskningsprojektet handlar om att skapa mer kunskap om arbetsmiljön i serviceorganisationer genom att fokusera på kunders sexuella trakasserier, som är både mer omfattande och frekventa inom service och handel jämfört med andra branscher.
2018-10-10
- Utbildning är självklart en värdefull investering, den ger dig valmöjligheter. En bra utbildning är entrébiljetten till framtiden, men det är själva kunskapen som är nyckeln till den egna reflektionen.
2018-10-05
En ny studie av forskare vid Karlstads universitet och Lunds universitet visar att det finns både brister och utvecklingspotential inom livsmedelsbranschen när det gäller klimatpåverkan.
2018-10-02
I januari 2019 startar kursen "Tjänstefiering", en nätbaserad kurs på avancerad nivå för yrkesverksamma. Ansökan är öppen till och med den 15 oktober 2018. Kursen "Tjänstefiering" behandlar tjänstefiering utifrån tre olika delområden. Delområde ett behandlar teorier om tjänstefiering för att belysa frågan om vad tjänstefiering är.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Hhk"