Nyhetsarkiv

2019-05-20
Regeringen har utsett Tonje Grahn, universitetslektor på Karlstads universitet, till ny ledamot i miljödepartementets nationella expertråd för klimatanpassning. Expertrådet för klimatanpassning inrättades under hösten 2018 med uppdraget att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys och ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år.
2019-05-20
Regeringen har utsett Tonje Grahn, universitetslektor på Karlstads universitet, till ny ledamot i miljödepartementets nationella expertråd för klimatanpassning. Expertrådet för klimatanpassning inrättades under hösten 2018 med uppdraget att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys och ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år.
2019-05-20
Regeringen har utsett Tonje Grahn, universitetslektor på Karlstads universitet, till ny ledamot i miljödepartementets nationella expertråd för klimatanpassning. Expertrådet för klimatanpassning inrättades under hösten 2018 med uppdraget att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys och ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år.
2019-05-16
Mer än 25 forskare från Europa och Nordamerika möttes för att diskutera etik i marknadsföring och CSR, corporate social responsibility, bland annat mot bakgrund av Artificial Intelligence (AI) och ”Blockchain Technology”. Detta var det sjunde ”Pat Murphy International Symposium om marknadsföring: Etik och företagens sociala ansvar".
2019-05-16
Mer än 25 forskare från Europa och Nordamerika möttes för att diskutera etik i marknadsföring och CSR, corporate social responsibility, bland annat mot bakgrund av Artificial Intelligence (AI) och ”Blockchain Technology”. Detta var det sjunde ”Pat Murphy International Symposium om marknadsföring: Etik och företagens sociala ansvar".
2019-05-16
Mer än 25 forskare från Europa och Nordamerika möttes för att diskutera etik i marknadsföring och CSR, corporate social responsibility, bland annat mot bakgrund av Artificial Intelligence (AI) och ”Blockchain Technology”. Detta var det sjunde ”Pat Murphy International Symposium om marknadsföring: Etik och företagens sociala ansvar".
2019-05-16
Mer än 25 forskare från Europa och Nordamerika möttes för att diskutera etik i marknadsföring och CSR, corporate social responsibility, bland annat mot bakgrund av Artificial Intelligence (AI) och ”Blockchain Technology”. Detta var det sjunde ”Pat Murphy International Symposium om marknadsföring: Etik och företagens sociala ansvar".
2019-05-15
Professor Anjoo Sharan Upadhyaya och professor Priyankar Upadhyaya från Banaras Hindu University håller den 21 maj en öppen föreläsning om det indiska valet 2019, det största demokratiska valet i mänsklighetens historia. Anjoo Upadhyaya och Priyankar Upadhyaya har tidigare besökt Karlstads universitet vid ett flertal tillfällen och de är båda framstående forskare inom fredsforskning.
2019-05-15
Professor Anjoo Sharan Upadhyaya och professor Priyankar Upadhyaya från Banaras Hindu University håller den 21 maj en öppen föreläsning om det indiska valet 2019, det största demokratiska valet i mänsklighetens historia. Anjoo Upadhyaya och Priyankar Upadhyaya har tidigare besökt Karlstads universitet vid ett flertal tillfällen och de är båda framstående forskare inom fredsforskning.
2019-05-14
Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram ställs in ht 2019 på grund av för få sökande. De studenter som tidigare påbörjat utbildningen kommer att fortsätta enligt plan. - Betydelsen för den här sortens utbildning är stor och det är tråkigt att vi i år inte kan erbjuda det verksamhetsintegrerade grundlärarprogrammet för årskurs 4–6.
2019-05-14
Under två dagar hölls Dulrikmöte på Karlstads universitet. Dulrik är ett nätverk för svenska universitet som har omfattande utbildning och forskning inom naturvetenskap. Tvådagarsmötet inleddes med att rektor Johan Sterte hälsade alla välkomna till Karlstads universitet.
2019-05-14
Under två dagar hölls Dulrikmöte på Karlstads universitet. Dulrik är ett nätverk för svenska universitet som har omfattande utbildning och forskning inom naturvetenskap. Tvådagarsmötet inleddes med att rektor Johan Sterte hälsade alla välkomna till Karlstads universitet.
2019-05-14
Mellan den 13 maj 2019 och 31 december 2020 pågår ett pilotprojekt gällande ny utrymningsorganisation i hus 21 (hus Vänern). Det innebär att utrymningsvästar och utrymningskort finns utplacerade i lokalerna.
2019-05-14

Hallå där Kjerstin Almqvist!

Nyheter » 2019-05-14
Du är en av författarna till boken ”Barn, unga och trauma” som släpps i dagarna. Vad handlar boken om? - Det är en grundbok om just barn och unga med trauma och vi hoppas att boken ska kunna användas på bland annat utbildningar till psykolog, socionom, läkare och sjuksköterska. Till vem vänder sig boken? - Boken vänder sig också till dem som träffar traumatiserade barn i det vardagliga som förskollärare och lärare på grundskolan.
2019-05-14

Hallå där Kjerstin Almqvist!

Nyheter » 2019-05-14
Du är en av författarna till boken ”Barn, unga och trauma” som släpps i dagarna. Vad handlar boken om? - Det är en grundbok om just barn och unga med trauma och vi hoppas att boken ska kunna användas på bland annat utbildningar till psykolog, socionom, läkare och sjuksköterska. Till vem vänder sig boken? - Boken vänder sig också till dem som träffar traumatiserade barn i det vardagliga som förskollärare och lärare på grundskolan.
Prenumerera på Nyhetsarkivflöde för Karlstads universitet