Nyhetsarkiv

2020-09-24
För andra året i rad rankas Ikea som Sveriges mest innovativa företag. Det visar Svenskt innovationsindex där forskare vid CTF, Centrum på tjänsteforskning vid Karlstads universitet, låtit kunder bedöma innovationsgraden hos företag och organisationer på den svenska marknaden.
2020-09-24
För andra året i rad rankas Ikea som Sveriges mest innovativa företag. Det visar Svenskt innovationsindex där forskare vid CTF, Centrum på tjänsteforskning vid Karlstads universitet, låtit kunder bedöma innovationsgraden hos företag och organisationer på den svenska marknaden.
2020-09-24
För andra året i rad rankas Ikea som Sveriges mest innovativa företag. Det visar Svenskt innovationsindex där forskare vid CTF, Centrum på tjänsteforskning vid Karlstads universitet, låtit kunder bedöma innovationsgraden hos företag och organisationer på den svenska marknaden.
2020-09-22
Formula Student vid Karlstads universitet bjöd in samarbetspartners till en träff för att presentera årets team och nya bil. Utbildningsprojektet har flera företag som samarbetspartners och det ger studenterna stora möjligheter till praktisk erfarenhet och näringslivskontakter. Formula Student är ett årligt projekt där studenter från olika universitet runt om i världen bygger ensitsiga formulabilar från grunden och tävlar mot varandra.
2020-09-22
Formula Student vid Karlstads universitet bjöd in samarbetspartners till en träff för att presentera årets team och nya bil. Utbildningsprojektet har flera företag som samarbetspartners och det ger studenterna stora möjligheter till praktisk erfarenhet och näringslivskontakter. Formula Student är ett årligt projekt där studenter från olika universitet runt om i världen bygger ensitsiga formulabilar från grunden och tävlar mot varandra.
2020-09-22

Hallå där Jörgen och Torgny...

Nyheter » 2020-09-22
på analytisk kemi, ni har publicerat en artikel om analys av hur coronaviruset för Covid-19 fäster i människokroppen. Ni framför att befintlig forskning på området har dragit felaktiga slutsatser på grund förenklade beräkningsmetoder.
2020-09-22

Hallå där Jörgen och Torgny...

Nyheter » 2020-09-22
på analytisk kemi, ni har publicerat en artikel om analys av hur coronaviruset för Covid-19 fäster i människokroppen. Ni framför att befintlig forskning på området har dragit felaktiga slutsatser på grund förenklade beräkningsmetoder.
2020-09-21
Idag mottog universitet och högskolor i Sverige budgetpropositionen från regeringen. - Den ger oss stabila förutsättningar när det gäller att ta ansvar och fortsätta vara en del av lösningen på de samhällsutmaningar som coronapandemin orsakar, säger rektor Johan Sterte.
2020-09-21

Mia Larson - ny docent

Nyheter » 2020-09-21
Vi är glada över att välkomna en ny medarbetare. Mia Larson är ny docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hon är placerad på CTF, Centrum för tjänsteforskning, där hon bland annat ska forska inom projektet Trust and Empowerment in Digital Services. Mia Larson kommer närmast från Lunds universitet där hon var verksam vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap.
2020-09-21

Mia Larson - ny docent

Nyheter » 2020-09-21
Vi är glada över att välkomna en ny medarbetare. Mia Larson är ny docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hon är placerad på CTF, Centrum för tjänsteforskning, där hon bland annat ska forska inom projektet Trust and Empowerment in Digital Services. Mia Larson kommer närmast från Lunds universitet där hon var verksam vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap.
2020-09-21

Mia Larson - ny docent

Nyheter » 2020-09-21
Vi är glada över att välkomna en ny medarbetare. Mia Larson är ny docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hon är placerad på CTF, Centrum för tjänsteforskning, där hon bland annat ska forska inom projektet Trust and Empowerment in Digital Services. Mia Larson kommer närmast från Lunds universitet där hon var verksam vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap.
2020-09-21
Scifree – ny tidskriftstjänst för forskare För att publicera en tidskriftsartikel med öppen tillgång, open access, tar förlagen ofta ut en avgift av författaren. Genom avtal som slutits mellan förlag och det nationella bibliotekskonsortiet Bibsam, kan Kau-forskare idag publicera sig helt gratis eller till rabatterad avgift.
2020-09-21
Scifree – ny tidskriftstjänst för forskare För att publicera en tidskriftsartikel med öppen tillgång, open access, tar förlagen ofta ut en avgift av författaren. Genom avtal som slutits mellan förlag och det nationella bibliotekskonsortiet Bibsam, kan Kau-forskare idag publicera sig helt gratis eller till rabatterad avgift.
2020-09-18

Mia Larson - ny docent

Nyheter » 2020-09-18
Vi är glada över att välkomna en ny medarbetare. Mia Larson är ny docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hon är placerad på CTF, Centrum för tjänsteforskning, där hon bland annat ska forska inom projektet Trust and Empowerment in Digital Services. Mia Larson kommer närmast från Lunds universitet där hon var verksam vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap.
2020-09-18
Vårt senaste blogginlägg handlar om Service Ecosystem Design och är skrivet av forskarna Kaisa Koskela-Huotari och Josina Vink. The understanding of service design has been gradually extended over the past 35 years. Over these decades, there has been a shift from thinking about service design as an expert-driven process focused on developing new service concepts to service design as a process of co-design that creates the conditions for value-in-use.
2020-09-18
Vårt senaste blogginlägg handlar om Service Ecosystem Design och är skrivet av forskarna Kaisa Koskela-Huotari och Josina Vink. The understanding of service design has been gradually extended over the past 35 years. Over these decades, there has been a shift from thinking about service design as an expert-driven process focused on developing new service concepts to service design as a process of co-design that creates the conditions for value-in-use.
2020-09-17

Nyfiken på förskola och skola?

Nyheter » 2020-09-17
Vårterminen 2021 startar Karlstads universitet kursen Nyfiken på förskola och skola. Det är ett unikt tillfälle att läsa en fristående distanskurs som innehåller teoretiska studier inom pedagogiskt arbete och samtidigt ger en inblick i förskolans och skolans praktiska verksamhet. Kursen Nyfiken på förskola och skola är på 7,5 högskolepoäng och ges på halvfart under tio veckor.
2020-09-17

Nyfiken på förskola och skola?

Nyheter » 2020-09-17
Vårterminen 2021 startar Karlstads universitet kursen Nyfiken på förskola och skola. Det är ett unikt tillfälle att läsa en fristående distanskurs som innehåller teoretiska studier inom pedagogiskt arbete och samtidigt ger en inblick i förskolans och skolans praktiska verksamhet. Kursen Nyfiken på förskola och skola är på 7,5 högskolepoäng och ges på halvfart under tio veckor.
2020-09-17
Spåren efter torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – de som brukar kallas de obesuttna - finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men är sällan uppmärksammade av den traditionella arkeologin. Nu har de lyfts fram genom nya boken "De obesuttnas arkeologi: människor, metoder och möjligheter" - och konferensen "De obesuttna 2020." Torpare, backstugusittare och städernas trångbodda arbetare är människor som levde under osäkra villkor.
2020-09-17
Spåren efter torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – de som brukar kallas de obesuttna - finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men är sällan uppmärksammade av den traditionella arkeologin. Nu har de lyfts fram genom nya boken "De obesuttnas arkeologi: människor, metoder och möjligheter" - och konferensen "De obesuttna 2020." Torpare, backstugusittare och städernas trångbodda arbetare är människor som levde under osäkra villkor.
Prenumerera på Nyhetsarkivflöde för Karlstads universitet