Nyhetsarkiv

2020-08-19
Våra hjärnor är kanske det mest fantastiska som evolutionen frambringat. Ur en obegripligt stor mängd information så tolkar den händelser, vad som orsakat dem och gör bedömningar av vad som kan hända i framtiden. Kort sagt, den gör en oändligt komplex värld någorlunda fattbar. Vetenskapen har visat att våra hjärnor, trots dess enorma förmågor, har svårt att hantera vissa fenomen. Ett sådant är slumpen.
2020-08-17
Det finns skillnader i hur olika människor reser och upplever sitt resande, beroende på vilken åldersgrupp man tillhör. Däremot är restillfredsställelse lika viktigt för alla åldrar.
2020-08-17
Det finns skillnader i hur olika människor reser och upplever sitt resande, beroende på vilken åldersgrupp man tillhör. Däremot är restillfredsställelse lika viktigt för alla åldrar.
2020-08-14
Nu är ämnet svenska som andraspråk huvudområde på grundnivå vid Karlstads universitet. Det beslutade rektor vid sitt beslutsmöte den 10 augusti. Svenska som andraspråk har stor betydelse för bland annat lärarutbildningen Efterfrågan på kompetens inom ämnet är stor, inte minst mot bakgrund av att omkring en fjärdedel av landets elever i grundskolan har utländsk bakgrund.
2020-08-14
Nu är ämnet svenska som andraspråk huvudområde på grundnivå vid Karlstads universitet. Det beslutade rektor vid sitt beslutsmöte den 10 augusti. Svenska som andraspråk har stor betydelse för bland annat lärarutbildningen Efterfrågan på kompetens inom ämnet är stor, inte minst mot bakgrund av att omkring en fjärdedel av landets elever i grundskolan har utländsk bakgrund.
2020-07-30
Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap, har hastigt avlidit efter en kort tids sjukdom. Våra tankar går till Ann Bergmans familj och närmaste. Universitetet kommer att flagga på halv stång imorgon fredag. Ann Bergman undervisade och forskade bland annat om arbetsorganisation, arbetsvillkor, arbetsmiljö, könssegregering i arbetslivet samt relationen mellan betalt och obetalt arbete.
2020-07-30
Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap, har hastigt avlidit efter en kort tids sjukdom. Våra tankar går till Ann Bergmans familj och närmaste. Universitetet kommer att flagga på halv stång imorgon fredag. Ann Bergman undervisade och forskade bland annat om arbetsorganisation, arbetsvillkor, arbetsmiljö, könssegregering i arbetslivet samt relationen mellan betalt och obetalt arbete.
2020-07-28
Vår bokleverantör Dawson books har gått i konkurs och i och med det stängs även eboksportalen Dawsonera ner 31 juli. Biblioteket har ca 1100 titlar på Dawsonera. Våra licenser för dessa eböcker kommer att i möjligaste mån flyttas till andra leverantörer.
2020-07-28
Vår bokleverantör Dawson books har gått i konkurs och i och med det stängs även eboksportalen Dawsonera ner 31 juli. Biblioteket har ca 1100 titlar på Dawsonera. Våra licenser för dessa eböcker kommer att i möjligaste mån flyttas till andra leverantörer.
2020-07-09
Intresset för högre utbildning har varit stort i coronakrisens framfart. Idag får 16456 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 19,2 procent jämfört med förra året och större än ökningen för landet som helhet, som ligger på 9,8 procent jämfört med hösten 2019. Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är cirka 4400 antagna till ett program.
2020-07-09
Intresset för högre utbildning har varit stort i coronakrisens framfart. Idag får 16456 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 19,2 procent jämfört med förra året och större än ökningen för landet som helhet, som ligger på 9,8 procent jämfört med hösten 2019. Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är cirka 4400 antagna till ett program.
2020-07-09
Intresset för högre utbildning har varit stort i coronakrisens framfart. Idag får 16456 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 19,2 procent jämfört med förra året och större än ökningen för landet som helhet, som ligger på 9,8 procent jämfört med hösten 2019. Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är cirka 4400 antagna till ett program.
Prenumerera på Nyhetsarkivflöde för Karlstads universitet